| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Violenta si societatea

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
           
                                              
VIOLENŢA ŞI SOCIETATEA
Introducere
           
  Evoluţia  societăţilor contemporane  evidenţiază
faptul  că deşi s-au intensificat măsurile  şi
intervenţiile  instituţiilor  specializate  de control 
social  împotriva  faptelor  de delicvenţă  şi
criminalitate, în multe ţări se constată o recrudescenţă şi o
multiplicare a delictelor comise cu violenţă şi agresivitate precum şi a
celor din domeniul economic şi financiar-bancar, fraudă, şantaj, mită şi
corupţie.
             
Reprezentând o problemă socială a cărei modalitate de manifestare şi
soluţionare interesează atât factorii de control social (poliţie,
justiţie, administraţie) cât şi opinia publică. Asemenea de delicte şi
crime comise prin violenţă şi corupţie tind să devină deosebit de intense
şi periculoase pentru stabilitatea şi securitatea instituţiilor, grupurilor
şi indivizilor; fiind asociată de multe ori cu cele de crimă organizată,
terorism şi violenţă instituţionalizată, specifice, ”subculturilor”
violenţei şi crimei profesionalizate.
             
Deşi cauzele recrudescenţei violenţei şi crimei organizate sunt dificil de
identificat şi explicat datorită existenţei unor diferenţe sensibile 
în ceea ce priveşte amploarea şi intensitatea lor de la o ţară la alta;
majoritatea specialiştilor şi cercetătorilor consideră că sursele acestor
fenomene rezidă în perpetuarea unor structuri politice, economice şi
normative deficitare, în menţinerea şi accentuarea discrepanţelor sociale
şi economice dintre indivizi, grupuri şi comunităţi şi intensificarea
conflictelor şi tensiunilor sociale şi etnice.
             
Dificultăţile întâmpinate în definirea actelor şi crimelor comise prin
violenţă sunt determinate atât de varietatea formelor de violenţă şi
crimă violentă întâlnite în diverse societăţi cât şi de diferenţele
în ceea ce priveşte sancţionarea şi pedepsirea acestora, mai ales că, de
multe ori, violenţa acoperă o gamă largă de comportamente individuale şi
sociale ce ţin de propria lor etiologie. Totodată, aprecierea şi definirea
violenţei se face în funcţie de anumite criterii istorice, culturale şi
normative, de ordinea socială existentă la un moment dat într-o anumită
societate, de  anumite interese politice şi sociale, dar şi în funcţie
de anumite criterii şi contexte subiective şi accidentale, care sunt însă
relative spaţial şi temporal (atât de la o societatea la alta cât  şi
de la o perioadă la alta).
             
Violenţa nu constituie totuşi, un fenomen nou, apariţia şi evoluţia ei
fiind strâns legată de evoluţia indivizilor, grupurilor, organizaţiilor şi
societăţilor umane.
             
Pentru acest motiv unii cercetători şi specialişti consideră că violenţa
reprezintă o permanenţă umană, fiind intens legată de esenţa umană şi
de funcţionarea societăţii.
             
Ea este amplificată în prezent de acte de terorism şi crimă organizată,
comise cu scopul de a inspira frică, spaimă şi groază în rândul opiniei
publice, dar şi o serie de delicte şi crime, ce violează drepturile şi
libertăţile  individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri, agresiuni
fizice). Alături de violenţa primitivă, ocazională, pasională sau
utilitară se constată amplificarea şi proliferarea violenţei raţionale,
specifică crimei organizate şi organizaţiilor criminale profesioniste.
             
Asistăm la o aşa numită ”internaţionalizare” a violenţei şi crimei
organizate la nivelul diferitelor societăţi, state şi naţiuni prin
apariţia şi proliferarea unor noi tipuri de delicte şi crime, ce
transgresează şi interpenetrează noi forme de prevenire, combatere şi
neutralizare a violenţei şi crimei organizate la nivel naţional şi
internaţional.
             
Dezvăluirea cauzelor fenomenului infracţional nu poate fi realizată decât
printr-o cercetare care să exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt
necesare în acest sens investigaţii cu  caracter sociologic, psihologic,
juridic, psihiatric, biologic şi antropologic.
             
Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalităţii şi
înlăturarea, prin acest concept, a susţinerilor biologizante,
psiho-sociologizante, corespunde realităţii obiective şi reprezintă una din
premisele majore necesare cercetărilor criminologice fundamentale în scopuri
profilactice.
                     
                               
Violenţa şi agresivitatea în societatea
umană
Una dintre
marile probleme ale umanităţii a constituit-o problema violenţei şi
agresivităţii umane,a acelor tipuri de personalităţi pentru care
agresivitatea şi violenţa le apar ca cele mai corespunzătoare pentru
existenţa şi supraveţuirea socială.În epoca
marximului din România,ideologii partidului din psihiatrie negau existenţa
sociopatiilor şi mai ales în societatea socialistă (care nu putea să aibă
decât un rol sanogen,în ciuda tarelor şi a totalitarismului care agresa
personalitatea umană.În acest fel s-a constatat că fenomenele violenţei şi
agresivităţii şi chiar a criminalogiei pot să coincidă parţial şi cu
domeniul psihiatriei sociale.Furia şi
agresivitatea.În ultimii 30 de ani,aproape că
nu a trecut un an fără a se consacra acestui subiect,cel puţin un congres,la
care au participat profesionişti foarte diferiţi
(psihologi,sociologi,psihiatri,geneticieni,neurochimişti etc).Dacă la animal comportamentul agresiv apare ca motivat
(sexual,legat de instinctul de apărare sau alimentar),la om apare adesea
fără asemenea motivaţii (bande de tineri care agresează trecătorii,luarea
de ostatici etc).Numeroşi autori vorbesc,în sens social de agresivitate,în
sensul unor ambiţii comportamentale competitive.Von Bertalanffy (1958) descrie
omul ca pe o fiinţă cu instincte sărac desvoltate,consecinţa fiind
apariţia unei fiinţe periculoase pentru el însăşi şi mediu.Acest
lucru,subliniază Bastians (1972),se bazează pe faptul că omul nu are
totdeauna capacitatea de a conduce şi controla universul simbiolic care face
comunicarea posibilă.Întrebarea dacă natura umană este bună sau rea a fost
pusă de multă vreme.Hobbes spunea că "home homini lupus",în timp ce Locke
arată că în natură oamenii trăiesc împreună,fără lideri,în raport cu
dreptatea şi legile naturale,ca o comunitate a virtuoşilor
anarhişti,această lege naturală fiind,spune Locke "de origine divină".Dar
subliniază Hiwert (1969) criminalul,ca şi bolnavul mintal participă la
aceiaşi mitologie a omului alienat.Contrar numeroaselor păreri,în acest
domeniu,Durkheim (1885) nu vede caracterul patologic al crimei,pentru el crima
fiind un fapt social normal,deoarece fenomenul nu apare doar în unele
societăţi sau la unele specii,ci în toate societăţile,din toate
timpurile.Din acest motiv,delictul,crima apar legate de condiţiile vieţii
colective,de toate vârstele,ceea ce face din violenţă o adevărată maladie
socială.Mai mult,chiar,Durkheim subliniază că aceasta este un "fapt social
normal",deoarece ar fi util şi necesar,legat de condiţiile fundamentale ale
vieţii sociale şi utilă căci aceste condiţii care o generează sunt ele
însăşi indispensabile evoluţiei normale a moralei şi a dreptului.Din acest
motiv,răufăcătorul nu mai apare ca un antisocial radical,ca o specie
parazit,un corp străin,inasimilabil în sânul societăţii,ci ca un agent
regulator al vieţii sociale.Transformând crima într-un fapt oarecare,nu
înseamnă să nu o urâm,deoarece nici durerea nu este dezirabilă
(Durkheim).Deşi individul şi societatea urăsc violenţa şi crima-acesta
fiind aspectul normal al problemei-ea ar juca totuşi un rol util în
societate.Totuşi trebuie subliniat că Durkheim
scria acestea în 1895,în anumite condiţii specifice şi că,a denatura
această viziune,în sensul că el ar face apologia crimei nu este
real,deoarece autorul avea nevoie de această exagerare pentru a se opune,la
acea epocă,unor concepţii statice sau religioase ale timpului său şi pentru
a implica fenomenul violenţei în cadrul unui complex studiu sociologic,în
care însăşi autorul a fost printre pioneri.Realitatea ste că fiinţa umană
se află angajată continuu în găsirea de soluţii în ceea ce priveşte
agresivitatea şi crima,aceasta fiind poate mult mai actual decât în secolul
trecut.Imaturitatea afectivă a tinerilor va face
ca la aceştia furia şi agresivitatea să apară în condiţii mult mai
uşoare,fiind implicaţi mai ales factorii familiali (părinţi cruzi,criticism
exagerat,favorizarea unui frate etc).Există,subliniază Jersild şi colab.
(1978) o serie de condiţii care cresc susceptibilitatea adolescenţilor şi
măresc frecvenţa şi intensitatea comportamentelor agresive,a furiei şi a
urei.Aceste fenomene ar fi:foamea şi oboseala fizică şi psihică,ironizarea
permanentă,lezarea constantă a mândriei şi autostimei.Eşecul este o
adevărată traumă psihică,el produce adesea sentimentul de ruşine din care
mai ales tinerii caută să iasă prin violenţă.
                             Etiologia violentei
Etiologia
violentei este
multifactorialã, influentele socio-economice si de dezvoltare
psiho-emotionalã si educationalã fiind precumpãnitoare fatã de factorii
biologici.Dintre factorii socio-economici citãm
discriminarea, alienarea socialã, inechitatea socialã generatoare de
frustrãri care îi fac pe cei ce se simt dezavantajati sã devinã ostili, si
apoi, în situatii date violenti, sãrãcia si imposibilitatea de a dobândi
nivelul material minimal, sciziunea maritalã, somajul. Evident cã toate
conditiile...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.