| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: UTILIZAREA FUNCTIILOR EXCEL

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
 
 
1.4 UTILIZAREA FUNCTIILOR
EXCEL
 
 
Procesorul de tabele Excel include un numår
mare de func¡ii predefinite (232), dar oferå ¿i posibilitatea ca
utilizatorul så-¿i defineascå propriile func¡ii, potrivit cerin¡elor de
exploatare a aplica¡iilor. 
Func¡iile Excel permit efectuarea de calcule
¿i prelucråri diverse, de la cele mai simple pânå la cele mai
complexe.
 
1.4.1 FUNCºII PREDEFINITE
 
Func¡iile predefinite reprezintå formule
speciale care respectând o anume sintaxå, executå opera¡ii ¿i prelucråri
specifice, fiind destinate rezolvårii unor probleme ¿i aplica¡ii ce con¡in
elemente predefinite de calcul.
Unele func¡ii predefinite sunt 
echivalente formulelor: de exemplu, formula de adunare a con¡inutului
celulelor  A1, A2 ¿i A4, adicå =A1+A2+A4 este echivalentå cu func¡ia
=Sum(A1:A2;A4). Alte func¡ii (majoritatea cazurilor) nu au echivalent în
rândul formulelor, rezultatul scontat neputând fi ob¡inut decât prin
aplicarea func¡iilor predefinite sau putând fi ob¡inut pe cale obi¿nuitå,
prin aplicarea succesivå a mai multor opera¡ii ¿i formule.
Folosirea func¡iilor predefinite este
supuså unor reguli foarte stricte, a cåror nerespectare poate conduce la un
rezultat incorect sau generator de eroare.
Cea mai mare parte a func¡iilor predefinite
au trei componente:
- semnul "egal"= (sau semnul “plus” +,
pentru compatibilitate cu 1-2-3);
- numele func¡iei;
- unul sau mai multe argumente;
Nici un spa¡iu nu este admis ca separator
între cele trei componente ale func¡iilor predefinite. Argumentele se aflå
închise între paranteze rotunde ¿i sunt separate printr-un separator
zecimal. Acest separator poate fi virgulå sau punct ¿i virgulå, dupå cum a
fost configurat ini¡ial sistemul. ¥n exemplele luate, se va lua în
considera¡ie ca separator zecimal caracterul "punct ¿i virgulå".
Existå ¿i func¡ii care nu au nevoie de
precizarea argumentului, de exemplu:=NOW(), =TRUE(), =TODAY(), etc.
Exemplul urmåtor ilustreazå diferite
argumente care se pot întâlni la o func¡ie predefinitå:
 
 
Func¡ie predefinitå          
           
 Tip argument
 
=SUM(A2:A7)  
           
                 plajå
continuå de celule
=SUM(A2:A7;A9;A11:A20)            
   plajå discontinuå de celule
=MAX(59;36;84)
             
         listå de valori
=DATE(62;10;18)
             
         listå de valori datå calendaristicå
=IF(A1=A2;"Bun";Rau")            
   valoare logicå
=INT(SUM(D1:D9)
             
         func¡ie predefinitå
=UPPER("Ionescu")
             
         ¿ir de caractere
=REPT("Ionescu",3)
             
         ¿ir ¿i valoare numericå
=FACT(6)  
           
                 valoare
numericå
 
Excel acceptå urmåtoarele tipuri de argumente:
- o
condi¡ie: este o expresie logicå care folose¿te
unul din operatorii logici =, <, >, <>, <=, >=, NOT( ), AND(
), OR( ) pentru o adreså de celulå sau un nume de câmp. Condi¡ia
argumentului poate fi deci o formulå, un numår, un nume de cåmp, un text.
Func¡ia evalueazå condi¡ia ¿i procedeazå la diferite opera¡ii în
func¡ie de faptul dacå condi¡ia este adevåratå sau falså.
- o loca¡ie:
este o adreså, un nume de câmp, o formulå sau
func¡ie care genereazå o adreså sau un nume de câmp.
- un text:
orice secven¡å de caractere incluså între
ghilimele, adresa sau un nume de câmp ce con¡ine o etichetå tip ¿ir de
caractere sau o formulå sau func¡ie care returneazå o etichetå. Un ¿ir de
caractere folosit într-o func¡ie trebuie pus între ghilimele pentru a nu fi
confundat cu un nume de câmp.
- o
valoare: un numår, adresa sau numele unei celule care
con¡ine un numår, o formulå sau func¡ie predefinitå care returneazå un
numår.
Toate tipurile de argumente pot fi folosite
împreunå într-o func¡ie atunci când sintaxa este respectatå.
O func¡ie predefinitå se poate introduce
într-o celulå tastând-o ca atare (conform sintaxei) sau prin intermediul
generatorului de func¡ii.
Cea mai simplå metodå o reprezintå
introducerea nemijlocitå a func¡iilor predefinite, corespunzåtor sintaxei,
în celula unde se va opera calculul respectiv (metodå
recomandatå).
¥n cel de-al doilea caz, se activeazå
selectorul func¡iilor predefinite aflat pe bara de editare sau se activeazå
comanda Insert Function (figura 1.52). Apoi, se alege
func¡ia respectivå, din caseta de dialog Paste
Function, se valideazå ¿i se completeazå sintaxa
generatå automat.
                      
Fig 1.52 Etapele inserårii unei func¡ii
Apelarea selectorului de func¡ii se face
prin apåsarea butonului = (egal) aflat pe bara de editare, dupå care se
deschide lista func¡iilor predefinite, se alege func¡ia doritå, dupå care
se completeazå interactiv argumentele.
 
 
          Fig.
1.53/1.54 Asistentul de func¡ii/Exemple de date
Acest procedeu  este prezentat în
figura 1.53
Func¡ia poate fi aleaså din lista func¡iilor cele mai
utilizate (Most Recently Used), din lista tuturor func¡iilor disponibile ordonate alfabetic
(All), sau din categoriile
de func¡ii specializate (Financial, Date & Time,
Math & Trig, Statistical ...)
¥n celula din care s-a apelat func¡ia
predefinitå va apare sintaxa func¡iei selectate ¿i validându-se opera¡ia
prin butonul OK se va genera
rezultatul respectivei func¡ii.
Generatorul de func¡ii sau mai corect
asistentul de func¡ii este prezentat în figura 1.53.
De regulå, utilizarea asistentului de
func¡ii presupune parcurgerea a doi pa¿i:
- pasul
1 semnificå alegerea tipului de func¡ie;
- pasul
2 presupune completarea interactivå a sintaxei
func¡iei respective conform exemplului prezentat în figura 1.54.
 
Categorii de func¡ii
predefinite
Excel posedå un set impresionant de func¡ii
predefinite, în numår de 232, grupate pe tipuri potrivit utilitå¡ii
acestora la rezolvarea diferitelor probleme.
Astfel, consideråm suficientå în
rezolvarea aplica¡iilor EXCEL, prezentarea a celor mai importante 99 de
func¡ii predefinite, grupate pe urmåtoarele categorii (figura
1.55):
                                                                 
Fig. 1.55 Categorii de func¡ii
1.      func¡ii matematice ¿i trigonometrice (Math &
Trig): permit efectuarea de calcule matematice simple
¿i complexe;
2.      func¡ii statistice (Statistical): permit
efectuarea unor calcule statistice utilizând serii de valori;
3.      func¡ii de informare (Information):
afi¿eazå informa¡ii despre celule ¿i câmpuri;
4.      func¡ii logice (Logical): determinå
valoarea de adevår sau de fals - corespunzåtor unei condi¡ii;
5.      func¡ii bazå de datå (Database):
efectueazå diferite calcule asupra unor rubrici,  într-o bazå de date,
corespunzåtor unor criterii definite;
6.      func¡ii de cåutare ¿i consultare (Lookup &
Reference): permit localizarea con¡inutului unei
celule;
7.      func¡ii calendar sau datå calendaristicå (Date &
Time): manipuleazå numere care reprezintå date
calendaristice sau timp;
8.      func¡ii text sau ¿ir de caractere (Text): oferå informa¡ii legate de textul existent în celule ¿i
permit opera¡ii cu etichete;
9.      func¡ii financiare (Financial): permit
realizarea de calcule economico-financiare predefinite.
¥n continuare, prezentåm cele mai
importante func¡ii predefinite, precizând cå cea mai mare a parte a lor sunt
perfect compatibile ca sintaxå ¿i ca semnifica¡ie cu func¡iile arond 
aferente procesorului de tabele LOTUS 1-2-3.
 
1.4.1.1 FUNCºIILE MATEMATICE ªI
TRIGONOMETRICE
 
Func¡iile matematice ¿i trigonometrice
(Math & Trig) permit efectuarea diferitelor
calcule, de la cele mai simple la cele mai complexe, pentru rezolvarea de
aplica¡ii ce solicitå instrumente matematice ¿i trigonometrice de uz
curent. 
                                                                         
Fig. 1.56 Func¡ia SUM
=SUM(listå) adunå
valorile dintr-o listå precizatå ca argument.
Lista poate con¡ine câpuri continue sau
discontinue referite prin adrese (coordonate) sau prin nume de câmp(uri).
Func¡ia de însumare este completatå - spre
u¿urin¡a utilizatorului - cu butonul Auto Sum.
Func¡ia generatå de butonul respectiv însumeazå pe
linie sau pe coloanå valori adiacente (valorile nu trebuie så fie întrerupte
în succesiunea lor de celule vide sau de celule care så con¡inå texte).
Auto-însumarea opereazå astfel pe linie sau pe coloanå pânå acolo unde se
întâlne¿te primul semn de discontinuitate (figura 1.56).
Pot exista mai multe cazuri (exemplificate
în figura 1.56):
-  se plaseazå cursorul acolo unde se dore¿te a se calcula suma
(eventual selectând o plajå de celule pe linie sau o coloanå unde så se
depunå rezultatele
-  calculelor) ¿i se activeazå butonul AutoSum prin dublu-click;
                                                                        
Fig. 1.57 Func¡ia AutoSum
- se selecteazå plaja de celule de însumat,
inclusiv zona unde se vor plasa rezultatele însumårii (o linie mai jos
¿i/sau o coloanå mai la dreapta), dupå care se activeazå butonul
AutoSum prin
dublu-click.
=PRODUCT (listå)
multiplicå valorile con¡inute într-o listå.  Un exemplu edificator
este prezentat în figura 1.58.
=SUBTOTAL(referin¡å-tip;câmp de
regrupat) calculeazå un rezultat ce provine 
dintr-o grupare a datelor operând diferite opera¡ii specifice...



Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.