| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Un mediu curat,o viata sanatoasa

Nivel referat: gimnaziu

Descriere referat:
TEMĂ : “UN MEDIU CURAT – O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ”
       Plan de desfăşurare      
  
Ce este mediul înconjurător ?
Ne afectează cumva starea mediului viaţa şi sănătatea noastră
?
Poluarea şi formele de poluare a mediului
Ce
este poluarea ?
Principalele forme de poluare a mediului
Impactul poluării asupra sănătăţii
vieţuitoarelor
Zile internaţionale dedicate mediului înconjurător
Protecţia mediului înconjurător
Ce fac eu pentru a proteja mediul, sau ce fac eu în dauna mediului
? Cum aş putea opri eu poluarea mediului şi cum aş putea eu proteja mediul
?
Chestionar Eco
Concluzii  
IUNIE 2002
1. Ce este mediul înconjurător ?
Prin mediu
înconjurător sau mediu
ambiant se înţelege ansamblul de elemente şi
fenomene naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează
viaţa în general şi pe cea a omului în special. Sensul dat acestei noţiuni
în cadrul Uniunii Europene este cel al unui ansamblu de elemente care, în
complexitatea relaţiilor lor, constituie cadrul, mijlocul şi condiţiile de
viaţă ale omului, cele care sunt ori cele care nu sunt resimţite. O altă
definiţie o găsim în Legea protecţiei mediului, în care mediul
înconjurător este ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei:
aerul, apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile
organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în
interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile
materiale şi spirituale.   
2. Ne afectează cumva starea mediului viaţa
şi sănătatea noastră ?
Bineînţeles că starea mediului
înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne afectează
în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Această temă “Un mediu
curat – o viaţă
sănătoasă”, ar trebui să fie o deviză pentru întreaga populaţie a
globului. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai multă responsabilitate
din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a
respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi
condiţiile de viaţă pe care ni le oferă natura. Însă, se pare că oamenii
tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii lor, ceea ce duce
la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediului şi implicit la
distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din
jur.
3. Poluarea şi
formele de poluare a mediului
Ce
este poluarea ?
Poluarea reprezintă modificarea
componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numite
poluanţi, ca urmare a activităţii omului, şi care provoacă prin natura
lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează,
efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică
folosirea unor componente ale mediului esenţiale vieţii. (Conferinţa
Mondială a O.N.U., Stockholm, 1972)
Din cuprinsul definiţiei se poate constata
clar că cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul,
poluarea fiind consecinţa activităţii mai ales social – economice a acestuia.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut
odată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a diversificat pe măsura evoluţiei
societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele preocupări ale
specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor
şi guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. Aceasta, pentru că
primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând
măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor
pentru combaterea poluării.    
Principalele forme de poluare a mediului
Poluarea mediului privită îndeosebi prin
prisma efectelor nocive asupra sănătăţii a îmbrăcat de-a lungul timpului
mai maulte aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare şi
anume:
I. Poluarea
biologică, cea mai veche şi mai bine cunoscută
dintre formele de poluare, este produsă prin eliminarea şi răspândirea în
mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli. Astfel,
poluarea bacteriană însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi
indiferent pe ce treaptă de civilizaţie s-ar afla, fie la triburile nomade,
fie la societăţile cele mai evoluate. Pericolul principal reprezentat de
poluarea biologică constă în declanşarea de epidemii, care fac numeroase
victime. Totuşi, putem afirma că, datorită măsurilor luate în prezent,
poluarea biologică –
bacteriologică, virusologică şi parazitologică, are o frecvenţă foarte
redusă.
II. Poluarea
chimică constă în eliminarea şi răspândirea în
mediul înconjurător a diverselor substanţe chimice. Poluarea chimică devine
din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului de poluare, cât
mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl
reprezintă potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.
III. Poluarea
fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în
primul rând, poluarea radioactivă ca urmare a extinderii folosiri izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, agricultură, zootehnie,
medicină etc.. Pericolul deosebit al substanţelor radioactive în mediu şi
în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii foarte reduse. Poluării
radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării
fizice. Zgomotul, ca şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente
în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern, iar intensităţile
poluării sonore sunt în continuă creştere. Supraaglomerarea şi traficul,
doi mari poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului
psihomatic al individului. Un număr tot mai mare de persoane din oraşele
aglomerate recurge la specialiştii psihiatri pentru a găsi un remediu pentru
starea lor proastă (anxietate, palpitaţii, amnezii neşteptate, lipsa puterii
de concentrare, dureri de cap). În sfârşit nu putem trece cu vederea
poluarea termică, poate
cea mai recentă formă de poluare fizică cu influenţe puternice asupra
mediului înconjurător, în special asupra apei şi aerului, şi, indirect,
asupra sănătăţii populaţiei. Marea varietate a poluării fizice, ca şi
timpul relativ scurt de la punerea ei în evidenţă, o face mai puţin bine
cunoscută decât pe cea biologică şi chimică, necesitând eforturi
deosebite de investigare şi cercetare pentru a putea fi stăpânită în
viitorul nu prea îndepărtat.
Însă cele mai des întâlnite forme de
poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului,
poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de
bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate de acţiunile
iresponsabile ale fiinţei omeneşti.
Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de
mediu cu influenţă deosebită asupra sănătăţii. De calitatea solului
depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de suprafaţă
cât mai ales a celei subterane. Poluarea solului
este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri
neigienice sau practici necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi
depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din activitatea omului, a
deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe
chimice în practica agricolă. Ţinând seama de provenienţa lor, reziduurile
pot fi clasificate în:
- reziduuri
menajere, rezultate din activitatea zilnică a
oamenilor în locuinţe şi localuri publice;
- reziduuri
industriale, provenite din
diversele procese tehnologice care pot fi formate din materii brute, finite sau
intermediare şi au o compoziţie foarte variată  în funcţie de ramura
industrială şi de tehnologia utilizată (în industria alimentară
– predominant componente
organice, pe când în industria chimică, metalurgică, siderurgică, minieră
– predominant substanţe
chimice organice sau anorganice);
- reziduuri agro
– zootehnice, legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea
animalelor;
Elementele poluante ale solului sunt de două
categorii:    
- elemente
biologice, reprezentate de organisme (bacterii,
virusuri, paraziţi), eliminate de om şi de animale, fiind în cea mai mare
parte patogene. Ele fac parte integrantă din diferitele reziduuri (menajere,
animaliere, industriale);
- elemente
chimice, sunt în cea mai mare parte, de natură
organică. Importanţa lor este multiplă: ele servesc ca suport nutritiv
pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă procese de descompunere cu
eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de apă, pe care le
degradează etc.
Ca măsuri de prevenire şi combatere a
poluării solului sunt: colectarea igienică a reziduurilor menajere în
recipiente speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât mai scurte
a reziduurilor colectate în afara localităţilor, depozitarea controlată sau
tratarea corespunzătoare a reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor,
utilizarea în agricultură, ca îngrăşământ natural, a reziduurilor,
incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi reutilizarea (reciclarea)
reziduurilor etc.
Apa este un factor de mediu indispensabil
vieţii. Ea îndeplineşte în organism multiple funcţii, fără apă toate
reacţiile biologice devenind imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă
poluată are multiple consecinţe negative asupra omului şi
sănătăţii sale.
La poluarea
apei  contribuie un număr mare de surse, care
sunt clasificate în:
Surse organizate:
- apele reziduale
comunale, care rezultă din utilizarea apei în
locuinţe şi instituţii publice, bogate în microrganisme, dintre care multe
patogene;
- apele reziduale
industriale,...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.