| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Tratamente contabile intre baza si alternativ-mod de aplicare in Romania

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
UNIVERSITATEA
ORADEA      
       
 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
ECONOMICE
MASTERAT “Contabilitate
şi auditul afacerilor”
       
             
                   
           
         
Cuprins:
Notiunea
de tratament contabil
Scurt i
storic
Tratamen
te contabile conform IAS. Mod de aplicare in
Romania
Co
ncl
uzii
Notiunea
de tratament contabil
În condiţiile în care tendinţele spre
globalizare îşi "exercitau" primele drepturi, era şi normal ca lumea
economiştilor şi/ sau contabililor să observe că acest lucru se poate
realiza numai şi numai în condiţiile în care structurile legislative şi
operative erau cât mai uniforme cu putinţă. Şi, aici, ne referim la o
posibila structură de raportare contabilă accesibilă şi identică pentru
întreaga lume contabilă, fără a ne referi la eforturile de globalizare sau
de structurare în comunităţi compacte politico-administrative.
Astfel, în 1972, la Congresul mondial al
contabililor organizat la Sydney, s-a luat hotărârea de a se înfiinţa IASC
(International Accounting Standards Commitee - Comitetul de Standarde
Internationale de Contabilitate), care a început să funcţioneze în 1973,
sediul secretariatului fiind la Londra. Principalul obiectiv declarat al
acesteia a fost "să formuleze şi să publice în interesul public standardele
de contabilitate primare/ de bază care să fie respectate în prezentarea
situaţiilor financiare şi să promoveze acceptarea şi respectarea acestora
în toată lumea".
În unele cazuri
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) permit optarea pentru unul
din două moduri diferite de recunoaştere şi prezentare de evenimente sau
tranzacţii similare, unul dintre tratamente fiind considerat de bază, iar celălalt este permis ca
alternativ.
Declaraţia de intenţie a Consiliului IASC
din 1990 asupra Comparabilităţii situaţiilor financiare a oferit următoarea
explicaţie “Consiliul a ajuns la concluzia că ar trebui să recurgă la
utilizarea termenului <> în locul termenului propus de
<> (termenul propus în E32, Comparabilitatea
situaţiilor financiare) în acele puţine cazuri în care el continuă sa
permită o variantă a tratamentului contabil pentru tranzacţii şi evenimente
similare. Termenul <> reflectă mai îndeaproape
intenţia Consiliului  de a indentifica un punct de referinţă atunci
când optează pentru una dintre alternative”.
       
       
             
         
Scurt istoric
Contabilitatea ca sistem, aşa cum se
prezintă ea astăzi, este rezultatul unui lung proces istoric, în cursul
căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnică de înregistrare a
schimburilor comerciale, într-un mijloc de control şi prevedere, apoi
într-un instrument de gestiune şi furnizor de informaţii pentru o paletă
largă de utilizatori – de
la management până la acţionarii şi colaboratorii externi ai
intreprinderii- ca bază pentru luarea  de decizii legate de
intreprindere.
Dacă până nu de mult multitudinea de
sisteme contabile făceau informaţia contabilă destul de greu de comparat,
date fiind modurile diferite de tratare şi reprezentare contabilă a
aceloraşi tipuri de evenimente sau tranzacţii, odată cu apariţia IASC, în
1973, se încearcă introducerea unor standarde contabile care să definească
într-un mod unitar şi să limiteze numărul de opţiuni contabile legate de
recunoaşterea şi prezentarea contabilă  a evenimentelor sau
tranzacţiilor similare. Cu toate acestea IAS nu oferă şabloane sau modele
“tip”, ci încurajează utilizarea unor anumite convenţii şi principii
generale în construcţia raţionamentului profesional.
Chiar şi IASC,
încă din 1989, prin proiectul E32 “Comparabilitatea situaţiilor
financiare”, caută reducerea numărului mare de opţiuni din normele sale,
norme elaborate anterior cu o oarecare “largheţe”, ca o consecinţă a
cautării consensului - strategie care a dominat lucrările organismului în
perioada 1973-1988. Dealtfel, unul dintre rolurile Cadrului general pentru
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este “de a asista
Consiliul IASC în promovarea armonizării reglementărilor, a standardelor
contabile şi a a procedurilor aferente prezentării situaţiilor financiare
prin furnizarea unei baze pentru reducerea numărului de tratamente contabile
alternative permise de IAS”1.
Proiectul ce viza obtinerea comparabilităţii
situatiilor financiare  a devenit realitate în 1993, an în care IASC a
publicat 10 norme revizuite, aplicabile pentru prima dată în exerciţiile
începând cu 1995. Plecând de la această dată, dincolo de normele în care
se reţine o singură prelucrare contabilă, au început să opereze norme ce
utilizează două prelucrări contabile pentru tranzacţii şi evenimente de
aceeaşi natură. Una dintre prelucrări este denumită “prelucrare de
referinţă” sau “tratament de
bază” (benchmark treatment), iar cealaltă
“prelucrare alternativ autorizată” sau “tratament alternativ permis”
(allowed alternativ treatment).
Tratamente contabile conform IAS. Mod de aplicare în
România.
IAS a încercat să cuprindă întreaga
paletă de evenimente şi tranzacţii economice ce pot avea loc într-o
economie în stabilirea tratamentelor  contabile recomandate. În cadrul
fiecărui IAS sunt definite tratamentul de bază şi tratamentul alternativ
permis (dacă este cazul, nu în toate cazurile fiind permise două tratamente
contabile) pentru categoria de evenimente sau tranzacţii la care face
referire respectivul IAS.
Întrucât intreprinderile din România care
intră în sfera de aplicare a OMF 94/2001, respectiv a IAS, supun Situaţiile
Financiare auditării unor auditori independenţi, neadoptarea unuia dintre
tratamentele contabile prescrise de către IAS: de bază sau alternativ, pentru
unul sau mai multe tipuri de evenimente sau tranzacţii,  duce automat la
exprimarea unei opinii defavorabile sau cu rezerve cu privire la modul de
întocmire şi prezentare a respectivelor Situaţii Financiare.
Întreprinderile sunt aşadar cenzurate în ceea ce priveşte aplicarea
prescripţiilor IAS. Adoptarea unuia sau a altuia dintre tratamentele contabile
trebuie descrisă de către întreprindere în Nota 6 “Principii, politici
şi metode contabile”, conform OMF 94/2001, pentru fiecare tipuri de
evenimente sau tranzacţii reflectate în situaţiile financiare.
Recunoaşterea în contul
de rezultate a diferenţelor de curs valutar
Tratament de bază:
Diferenţele de curs valutar ce apar cu ocazia
decontării elementelor monetare sau a raportării elementelor monetare ale
unei întreprinderi la cursuri diferite faţă de cele la care au fost
înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au
fost raportate în situaţiile anterioare, trebuie recunoscute ca venituri sau
cheltuieli în perioada în care apar
[…].2
Tratament alternativ:
Diferenţele de curs valutar pot rezulta
dintr-o devalorizare sau depreciere monetară accentuată, împotriva căreia
nu se pot lua nici un fel de măsuri de acoperire a riscului şi care afecteză
datoriile ce nu pot fi decontate şi care apar din achiziţia recentă a unui
activ facturat în valută. Asemenea diferenţe trebuie incluse în valoarea
contabilă a activului respectiv, cu condiţia ca valoarea contabilă ajustată
să nu depăşească minimul dintre costul de înlocuire şi suma recuperabilă
prin vânzarea sau utilizarea activului.3
OMF 94/2001 a anulat această  prevedere
dată de tratamentul alternativ, legată de capitalizarea diferenţelor de curs
valutar, nepermiţând introducerea lor în costul de achiziţie a activului.
Erori
fundamentale
În anumite circumstanţe, o eroare poate avea
un efect important asupra Situaţiilor Financiare ale unui exerciţiu anterior
sau ale mai multor exerciţii anterioare ale unei intreprinderi, astfel încât
acestea nu mai pot fi considerate fiabile. Astfel de
erori sunt numite erori fundamentale.
Tratament de bază:
Valoarea corecţiei aduse unei erori
fundamentale aferente perioadelor anterioare trebuie raportată prin ajustarea
soldurilor de deschidere a rezultatului reportat. Informaţiile comparative
trebuie retratate, cu excepţia cazului în care acest lucru nu  este
posibil.4
Tratament alternativ:
Valoarea corecţiei unei erori fundamentale
trebuie inclusă în determinarea profitului net sau a pierderii nete a
perioadei curente. Informaţiile comparative trebuie prezentate în acelaşi
fel în care au fost raportate în Situaţiile financiare ale perioadei
precedente. Trebuie prezentate informaţiile suplimentare pro forma, întocmite
în concordanţă cu paragraful 34 (N.A.: tratamentul de bază), cu excepţia
situaţiei în care acest lucru nu este posibil.5
Legislaţia românească, prin adoptarea şi
impunerea principiului intangibilităţii bilanţului de deschidere, elimină
posibilitatea aplicării tratamentului de bază, permiţând aplicarea doar a
tratamentului alternativ.
Schimbarea politicilor
contabile
O schimbare de politică contabilă trebuie
efectuată numai dacă ea este impusă printr-o  reglementare sau de
către un organism de normalizare contabilă sau dacă o astfel de schimbare
conduce la o prezentare mai adecvată a evenimentelor sau tranzacţillor
incluse în situaţiile financiare ale intreprinderii
Tratament de bază:
O modificare a politicii contabile trebuie
aplicată retrospectiv, cu excepţia cazului în care valoarea oricărei
ajustări rezultate aferente perioadelor anterioare nu poate fi determinată
în mod...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.