| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Traficul de fiinte umane

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
                                     
Traficul de fiinţe umane
Traficul de fiinţe
umane în toate formele sale, inclusiv şi traficul de copii, prezintă infracţiuni
periculoase, care duc la încălcarea
drepturilor,
libertăţilor, cinstei şi demnităţii persoanei.În legislaţia Republicii
Moldova aceste fapte social-periculoase sînt stipulate la articolele 165 şi
206 C.P.
      
Traficul de fiinţe umane (art.165 C.P)
semnifică recrutarea,
transportarea, transferul,adăpostirea sau primirea
unei persoane în scop de
exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate, în sclavie sau în condiţii
similare sclaviei, de folosire în conflicte 
armate sau în activităţi criminale, de prelevare a
organelor sau ţesuturilor pentru transplantare,  ăvîrşită prin: ameninţare cu
aplicarea sau cu violenţei
fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire,
prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime
nu este stabilită în mod rezonabil; înşelăciune; abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de
putere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei
persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, cu aplicarea violenţei periculoase pentru
viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau
degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea
violului,dependenţei fizice ,a armei, aameninţării cu divulgarea informaţiilor
confidenţiale familiei victimei sau altor persoane, precum şi a
altor mijloace;
       
Traficul  de  copii(art.206
C.P) semnifică  
recrutarea,  transportarea,  transferul,  adăpostirea 
sau primirea unui copil,
precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru
obţinerea consimţămîntului unei persoane care deţine controlul asupra
copilului, în scopul: exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în
industria pornografică; exploatării prin muncă sau servicii forţate; exploatării în sclavie sau
în condiţii similare sclaviei, inclusiv
în cazul adopţiei ilegale; folosirii în conflicte
armate; folosirii în activitate criminală; prelevării
organelor sau ţesuturilor pentru transplantare;
abandonării în străinătate. Aceleaşi acţiuni
însoţite: de aplicare a violenţei fizice sau
psihice asupra copilului; de abuz sexual asupra
copilului, de exploatare sexuală comercială şi
necomercială a acestuia; de aplicare a torturii, a
tratamentelor inumane sau degradante pentru a
asigura subordonarea copilului ori
însoţite de viol, de
profitare de dependenţa fizică a copilului, de folosire a armei, de
ameninţare cu divulgarea
informaţiilor confidenţiale familiei copilului sau altor persoane; de
exploatare în sclavie
sau în condiţii similare sclaviei; de folosire a
copilului în conflicte armate; de prelevare
a organelor sau ţesuturilor pentru
transplantare.
Metodele de racolare pot fi efectuate prin constrîngere, răpire, înşelăciune
etc.
Realizarea traficului poate avea loc prin
următoarele acţiuni:
Recrutarea victimei presupune atragerea uneea sau mai multor persoane în
scopul de a fi traficate, prin selecţionare, pentru a fi folosită într-o
anumită activitate , în scopurile enunţate la aln.(1),art.165 C.P.
Transportarea este deplasarea unei persoane dintr-un
loc în altul peste frontiera unui stat sau în interiorul acestuia folosind în acest scop
orice mijloace de deplasare.
Transferul unei
persoane semnifică transmiterea victimei de la o
persoană la alta prin vînzare-cumpărare, schimb,
dare în chirie, donaţie sau alte tranzacţii.
Adăpostirea victimei presupune plasarea ei într-un loc ferit pentru a nu fi descoperită de către organelor de drept de alte persoane..
Primirea este
luarea victimei traficate de la persoana
care i-a transmis-o prin
vînzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, sau
alte asemenea tranzacţii cu sau fără recompensă.
Înfăptuirea acestor acţiuni au loc în
vederea realizării următoarelor scopuri:
Prin
exploatare sexuală se
înţelege impunerea persoanei la practicarea prostituţiei sau a altor acţiuni cu caracter
sexual şi include în sine două
aspecte:
   exploatare sexuală comercială -activitate aducătoare de
profituri.
   exploatare sexuală necomercială -activitatea prin care traficantul nu
urmăreşte obţinerea unui profit material, victima fiind folosită în altă
calitate de exemplu în concibinaj.
Exploatarea prin
muncă constituie:
a) determinarea victimei prin
constrîngere să îndeplinească o muncă pe care  din propria iniţiativă şi
voinţă nu ar
îndeplini-o;
b) punerea victimei în situaţia de a presta o  muncă la care nu era obligată
de a o efectua;
c) ţinerea persoanei în servitute pentru
achitarea  unei
datorii;
d) obţinerea muncii sau a serviciilor prin
înşelăciune, constrîngere, violenţă sau
ameninţare cu violentă;
Sclavie este
starea sau condiţia unei persoane care este
tratată ca un bun.
Condiţii similare sclaviei constituie punerea sau ţinerea unei persoane în condiţii în
care o altă persoană exercită stăpînire asupra
acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea
forţei sau constrîngerii, înşelăciunii sau
ameninţării cu violenţă să exercite anumite servicii, inclusiv să se angajeze sau să rămînă în raport de
concubinaj sau căsătorie;
Folosirea victimei în conflicte armate
reprezintă antrenarea forţată a
acesteia înoperaţiuni armate;
Folosirea în activitate criminală
constituie atragerea forţată la săvîrşirea unor
fapte ceconstituie infracţiuni;
Prelevarea de organe sau ţesuturi pentru
transplantare are loc în cazul
obligăriivictimei la prelevare de organe,
ţesuturi sau alte elemente ale corpului pentru
transplantare.
Abandonarea copilului în străinătate,
prevăzută de art.206 CP, constă în
părăsireacopilului pe teritoriul unui stat
străin şi nereîntoarcerea acestuia pe teritoriul RepubliciiMoldova.
         Traficul de fiinţe umane se realizează
prin următoarele mijloacele:
Violenţa fizică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea persoanei constă
în cauzarea intenţionată a leziunilor corporale,
care nu au drept urmare dereglarea de scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă a
capacităţii de muncă (nu mai mare de 6 zile), prin aplicarea intenţionată a
loviturilor sau săvîrşirea altor acte de violenţă care au cauzat o durere
fizică dacă acestea nu au creat un pericol pentru
viaţa sau sănătatea victimei.
Violenţa psihică constă într-o ameninţare asupra psihicului persoanei sub
influenţa căreiavictima nu-şi dirijează
voinţa în mod liber şi săvîrşeşte o activitate la dorinţa
traficantului.
Prin violenţa
periculoasă pentru viaţă şi sănătatea fizică sau psihică a persoanei
se înţelege vătămarea
intenţionată gravă ori medie a sănătăţii
persoanei.
Răpirea unei persoane presupune schimbarea
locului  aflării unei persoane fără voinţa
prealabilă a acestea prin capturarea şi deplasarea ei în alt
loc.
Confiscarea documentelor constituie lipsirea sub orice formă a victimei de
documentede identitate. (paşaport, buletin de
identitate,permis de
şedere).
Servitutea presupune
situaţia cînd victima este privată de libertate,
pînă cînd ea sau o
altă persoană va achita o
datorie stabilită legal sau ilegal.
Înşelăciunea constă în inducerea
în eroare a unei
persoane prin prezentarea drept adevărate a unor fapte mincinoase în scopul de a obţine
realizarea traficului de persoane.
Abuzul de
poziţie de vulnerabilitate se înţelege situaţia de vulnerabilitate a victimei, fie ea
psihică, familială, socială sau economică. Se
are în vedere ansamblul de situaţii disperate care poate face un om să accepte exploatarea sa.
Abuzul de putere reprezintă utilizarea în mod exagerat de către un subiect
special -persoana cu funcţii de
răspundere,  a atribuţiilor ce i-au fost
conferite prin lege.
Darea sau primirea de plăţi sau beneficii
pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane
este o înţelegere
între persoanele
menţionate interesate în obţinerea acordului referitor la transmiterea
victimei şi la folosirea
ei în scopuri menţionate în art. 165, art. 206 CP.
Termenul
"tortura" ca metodă a
traficului se înţelege orice act prin care se cauzează unei persoane în mod intenţionat
suferinţe puternice sau dureri grave, fie fizice sau psihice.
Prin
tratament inuman se
înţelege orice tratament, altul decît tortura, de
natură să provoace intenţionat groaznice suferinţe fizice ori psihice, care
nu pot fi justificate.
Tratamentul degradant reprezintă orice tratament, altul decît tortura, care umileşte
în mod grosolan persoana în faţa altora, sau o
impune să acţioneze împotriva voinţei şi conştiinţei sale asigurînd astfel subordonarea victimei.
Prin
folosirea violului la
trafic de fiinţe umane se înţelege atentarea traficantului
asupra relaţiilor
sociale referitoare la libertatea şi inviolabilitatea sexuală a
persoanei.
Prin abuz sexual
asupra copilului se înţelege acţiunile violente
cu caracter sexual, constrîngerea la acţiuni cu caracter sexual, acţiuni
perverse.
Dependenţa fizică înseamnă starea fizică sau psihică ce rezultă din
interacţiunea organismului victimei cu substanţe narcotice sau...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.