| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Tipuri de societati comerciale care
functioneaza in Romania
Persoanele juridice îsi pot desfasura
afacerile într-o varietate de forme, conform Legii
nr. 31/1990  (publicata
în monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele tipuri de societati comerciale ce pot fi
constituite.
Societati comerciale se vor constitui în una
din urmatoarele forme:
- Societati în nume colectiv;
- Societati în comandita simpla;
- Societati în comandita pe actiuni;
- Societati pe actiuni;
- S.R.L. ( societate cu raspundere limitata).
     
 Fiecare dintre acestea
trebuie sa fie constituita conform legii si este, deci, important sa întelegem
si sa recunoastem cerintele legale, pentru fiecare categorie de societate în
parte.
a. Societati în nume colectiv
       Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea
comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al
societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor
asociatilor.
Trasaturile acestui tip de societate
sunt:
numarul minim de membri asociati este 2 - pentru a se putea
încheia contractul de societate;
capitalul social poate fi oricât de mic si este format din aportul
asociatilor (în bani si /sau natura ), fiind divizat în parti sociale care,
în principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor în care, prin
contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate);
raspunderea asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara
si nelimitata;
toti asociatii au calitate de comercianti, se considera, în
practica, ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul
pentru celalalt, societatea;
fiecare din asociati  poate fi declarat falit, ca urmare a
greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre
asociati;
asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume
colectiv.
       Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin
numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., contul bancar deschizându-se
pe numele firmei. În lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele
cu drept de a opera în cont.
Societati în comandita simpla
       Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea
comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si
cu raspunderea nelimitata ti solidara a asociatiilor comanditati; comanditarii
raspund numai pâna la concurenta aportului lor.
       La constituirea acestui tip de societate primeaza încrederea
reciproca dintre asociati. Principala particularitate a acestui tip de
societate este ca reuseste doua categorii de asociati: comanditati si
comanditari.
Comanditatii
au dreptul exclusiv de a participa la conducerea
firmei;
raspund nelimitat si solidar pentru obligatiilefirmei;
numele lor este inclus în denumirea societatii
comerciale;
reprezinta elementul activ al societatii;
au calitatea de comercianti.
Comanditarii
contribuie cu aport de capital,
raspunderea lor limitându-se la nivelul acestuia;
nu au calitatea de comerciant, deci
nu pot interveni în relatiile comerciale ale societatii cu terti si cu
bancile;
nu au dreptul sa participe la conducerea societatii decât în
cazuri speciale, prin procura, în acest caz raspunzând, solitar si nelimitat,
cu averea, asemanator comanditatilor;
numele lor nu poate fi inclus în
denumirea firmei;
au dreptul de a exercita acte de
supraveghere, de a cunoaste bilantul, contul de profit si pierderi, registrele
comerciale etc..
       Nu este necesar ca toate numele partenerilor sa fie prezente în
contul bacar si în cecurile emise de o societate.
Obligatiile asociatilor:
obligatiile
sunt garantate cu patrimoniul social;
comanditatii raspund, nelimitat si solidar, pentru datoriile
societatii, cu averea lor prezenta si vitoare;
comanditarii
raspund numai pâna la concurenta aportului lor de capital.
       Astfel, creditorii pot sa îsi recupereze datoriile nu numai din
activele (proprietatile) companiei, daca ramân neplatiti dupa ce toate
proprietatile au fost epuizate; ei ar putea, în termeni legali, sa ia în
posesie proprietatea personala apartinând unuia dintre
comanditati.
c. Societati în comandita pe
actiuni
       Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al carei
capital social este împartit în actiuni, iar obligatiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a
asociatilor comanditati, comanditarii fiind obligati numai la plata
actiunilor.
Nu orcine începe o afacere doreste sa aiba
raspundere nelimitata pentru datoririle facute. Astfel de persoane vor fi
atrase sa formeze o societate în comandita pe actiuni. Elementul determinant
al unei astfel de societati este capitalul, nu persoana asociatilor. Capitalul
social este împartit în actiuni de valori egale. Aceasta forma de societate
are trasaturi comune cu societatea în comandita simpla cât si cu cele pe
actiuni.
Asociatii sunt
comanditati si comanditari,cu precizarea ca în acest caz, comanditarii raspund
fata de datoriile si obligatiile societatii numai în limita capitalului
subscris sub forma de actiuni.
Capitalul social este
reprezentat prin actiuni. Aportul asociatilor poate fi în bani si/sau natura,
dar este evaluat si materializat în actiuni.
Obligatiile, datoriile societatii în
comandita pe actiuni sunt garantate cu:
patrimoniul societatii;
raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor;
comanditarii sunt obligati numai în limita capitalului subscris
sub forma de actiuni.
d. Societatea pe actiuni
       Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale
carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii sunt
obligati numai la plata actiunilor lor.
       Aceste societati sunt societati comerciale al caror capital social
este divizat în actiuni de valori egale si negociabile (inclusiv la bursele de
valori). Aceasta forma de societate reprezinta forma tipica a societatii
comerciale, ea permitând acumularea de capitaluri pentru realizarea de
societati mari­ -
industriale, comerciale, bancare. Aportul de capital al functionarilor poate fi în bani sau natura,
fiind însa evaluat si materializat în actiuni.
       Cerintele de formare a societatilor pe actiuni sunt mult mai
stricte decât cele de formare a altor tipuri de societati, prin lege fiind
stabilite o serie de cerinte, privind modul de constituire si functionare a
acestora.
Conducerea societatilor pe actiuni este
realizata de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a
Actionarilor.
e. Societate cu raspundere limitata
– S.R.L.
Legea defineste acest tip de societate ca
fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la platapartilor
sociale.
       În acest caz, capitalul societatii este divizat în parti sociale
care, potrivit contractului de societae si prevederilor stipulate în statut,
nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt
responsabili de pasivul social numai în limita sumelor depuse drept parti
sociale, precum si de patrimoniul societatii.Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.