| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Studiul calitatii produselor si serviciilor

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Studiul calităţii produselor şi
serviciilor
     Disciplina “Studiul calităţii
produselor şi serviciilor” are rolul de a transmite viitorilor lucrători
din domeniul economic şi administrativ cunoştinţe despre calitatea
produselor şi serviciilor cu scopul de a dirija şi segmenta oferta de bunuri
şi servicii, oferind satisfacţii consumatorilor.
     Studierea calităţii produselor
şi serviciilor de către elevii liceului tehnologic, specializările
“economic” şi “administrativ”, este justificată de afirmaţia
potrivit căreia “Deficienţele calitative ale produselor destinate
satisfacerii cerinţelor umane pot să conducă şi chiar conduc la serioase
nemulţumiri din partea consumatorilor, la risipa economică şi uneori la
pierderi de vieţi omeneşti” (J. M. Juran şi I.M.
Gryna).
     Prin conţinutul şi structura
sa, curriculum-ul este astfel conceput încât să asigure îndeplinirea celor
două funcţii de bază:
transmiterea motivaţiei care să convingă cadrele
didactice de necesitatea aplicării unui învăţământ
interactiv;
corelarea competenţelor generale şi specifice cu
conţinuturile şi posibilitatea stabilirii unor criterii şi metode de
evaluare continuă şi finală a elevilor şi a procesului didactic.
     Conţinuturile de învăţare
propuse la clasa a XI-a sunt structurate pe patru unităţi tematice, cu
competenţe specifice corespunzătoare fiecăreia dintre ele.
     Prima unitate tematică vizează
cunoştinţe despre produsele alimentare, întrucât alimentaţia omului,
influenţa acesteia asupra stării de sănătate a individului, multiplele
riscuri pe care le incumbă factorii tehnologici şi de mediu, constituie
preocupări actuale ale tuturor domeniilor de activitate destinate să
satisfacă cerinţe majore ale consumatorilor potenţiali. Din mulţimea
produselor alimentare, profesorul va selecţiona pe cele mai reprezentative,
evidenţiind sortimentul şi calitatea acestora.
     Cunoaşterea valorii nutritive a
produselor alimentare prezintă o mare importanţă deoarece alimentele, care
constituie una din principalele legături ale omului cu mediul, oferă
substanţele nutritive necesare furnizării energiei, dar şi menţinerii unor
constante fiziologice normale. În epoca contemporană, marea diversitate de
alimente disponibile, compoziţia chimică a acestora, riscurile de
îmbolnăvire prin intermediul alimentelor ingerate determină o revizuire a
concepţiei despre alimente, accentuarea caracterului raţional, al
alimentaţiei.
     A doua unitate tematică are în
vedere nevoia lucrătorului din domeniul economic şi administrativ de a
cunoaşte şi sortimentul produselor nealimentare, cunoştinţe indispensabile
în cadrul negocierilor dintre partenerii de afaceri pentru stabilirea
preţurilor, în condiţiile variaţiei cererii şi ofertei, pentru
contractarea fondului de marfă şi stipularea corectă a condiţiilor de
calitate în documentele încheiate între părţi. În cadrul pieţei
concurenţiale, oferta de produse şi servicii la un nivel calitativ ridicat,
reprezintă o condiţie hotărâtoare pentru creşterea prestigiului şi
implicit a profitului firmelor.
     A treia
unitate tematică reprezintă o continuare a cunoştinţelor însuşite în
clasa a X-a, referitoare la sistemele calităţii. Asigurarea calităţii
produselor şi serviciilor conform standardelor ISO 9000 ridică "sistemul
calităţii" la rangul de carte de vizită pentru orice
întreprindere/instituţie asigurându-i competitivitatea şi prosperitatea.
Profesorul le explică elevilor că ISO 9000 presupune înglobarea calităţii
în produse şi servicii prin implementarea de sisteme ale calităţii care să
fie conforme cu standardele internaţionale.
     A patra unitate tematică
doreşte să contribuie la o mai bună înţelegere a noii concepţii privind
rolul serviciilor în creşterea şi dezvoltarea economică, în general, şi
în satisfacerea cerinţelor consumatorilor, în special. Una dintre
tendinţele moderne ale consumului o reprezintă creşterea ponderii
serviciilor în consumul populaţiei, ca un indicator al calităţii vieţii.
Calitatea serviciilor implică, de regulă, o comparaţie între serviciul
furnizat şi cel aşteptat de consumatori. Obţinerea calităţii în domeniul
serviciilor este o problemă dificilă, dependentă în măsură importantă de
comportamentul prestatorului şi influenţată de comportamentul
consumatorului. Asigurarea calităţii serviciilor conform ISO 9000 presupune
implementarea unei strategii personale de calitate. Implementarea unui sistem
de managementul calităţii după seria de standarde ISO 9000 reprezintă un
pas important pentru asigurarea competitivităţii
întreprinderii/instituţiei.
     Temele care se vor studia în clasa a XII-a vizează completarea
cunoştinţelor referitoare la calitatea produselor şi serviciilor cu elemente
referitoare la recepţia cantitativă şi calitativă a loturilor de produse,
calitatea produselor pe parcursul distribuţiei lor fizice, standardizarea
produselor şi serviciilor. Conţinuturile de învăţare propuse la clasa a
XII-a sunt structurate pe patru unităţi de tematice, competenţe specifice
şi corespunzătoare fiecăreia.
     Prima unitate tematică presupune
cunoaşterea factorilor care influenţează integritatea şi nivelul calitativ
al produselor pe parcursul distribuţiei lor fizice cu importanţă pentru
stabilirea unor măsuri care să prevină aceste neajunsuri. Exemplificarea
posibilităţilor de falsificare a produselor contribuie la educarea viitorului
absolvent în calitate de consumator în scopul recunoaşterii manoperelor
frauduloase.
     Conţinuturile de învăţare din
a doua unitate tematică se referă la recepţia cantitativă şi calitativă a
loturilor de produse şi au rolul de a conştientiza necesitatea controlului de
recepţie în conformitate cu importanţa pe care o acordă statul calităţii
produselor şi protecţiei consumatorilor. Recepţia loturilor de produse are o
serie de efecte juridice şi economice, printre care, mobilizarea furnizorilor
în vederea obţinerii unor produse de calitate şi evitarea pătrunderii în
consum a produselor necorespunzătoare calitativ sau cu un nivel calitativ
scăzut.   
     A treia unitate tematică
vizează înţelegerea contribuţiei standardizării la asigurarea şi
îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor şi protecţia
consumatorilor. Astăzi, standardizarea a devenit un parametru esenţial al
competitivităţii şi al dezvoltării. Avantajele ei sunt evidente atât
pentru producători cât şi pentru utilizatorii de produse. Standardele
susţin circulaţia liberă a bunurilor şi serviciilor, contribuie la
creşterea protecţiei consumatorilor şi creează condiţii pentru
îmbunătăţirea calităţii mediului şi calităţii vieţii în toate
aspectele ei.
     Cel de-al patrulea set de unităţi de conţinut îşi propune lămurirea unor
concepte vizând calitatea punând în evidenţă importanţa managementului
calităţii pentru obţinerea competitivităţii. Conceptul TQM trebuie
prezentat ca ultimă etapă în evoluţiile conceptului de calitate şi
reprezentând toate activităţile şi metodele aplicate din partea
organizaţiei, cu scopul satisfacerii clientului şi mobilizarea simultană a
potenţialului angajaţilor. Managementul calităţii totale presupune ca
fiecare individ să fie convins că trebuie să participe la creşterea
calităţii în instituţie, aceasta fiind o condiţie a creşterii, a
calităţii personale.
     Conţinuturile de învăţare
propuse prin cele patru unităţi tematice se bazează pe faptul că într-o
lume a competiţiei globale, crescânde, au loc evoluţii spectaculoase în
oferta de produse şi servicii, în acord cu creşterea continuă a
exigenţelor clienţilor şi ale societăţii în ansamblu.
     Temele din curriculum pot fi
adâncite prin curriculum-ul la decizia şcolii, sporind flexibilitatea
pregătirii în specialitate. Astfel, elevii vor înţelege necesitatea
asigurării calităţii produselor şi serviciilor ca o condiţie a protecţiei
consumatorilor şi a mediului şi a creşterii calităţii vieţii.Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.