| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Situatiile financiare

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
IAS 1 - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
Situatiile financiare
cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei
financiare a unei societati la sfarsitul exercitiului financiar, oferind
informatii utile unei categorii largi de utilizatori. In functie de natura si
dimensiunea evenimentelor ce au loc intre data bilantului si data la care sunt
semnate situatiile financiare, aceste tranzactii pot fi, de asemenea, incluse
in situatiile financiare sau prezentate in notele la situatiile financiare.
Utilizatorii vor fi interesati sa aiba acces la aceste informatii deoarece
deciziile pe care le iau cu privire la societatea respectiva sunt afectate de
acestea.
Valorile ce trebuie incluse sau prezentate in
situatiile financiare cu scop general se stabilesc utilizandu-se rationamente
profesionale. Aceste decizii vor fi fundamentate pe anumiti factori ca de
exemplu, cat de semnificative sunt informatiile si daca acestea trebuie
prezentate separat fie in bilant, fie in contul de profit si pierderi, fie in
notele la situatiile financiare, precum si cat de interesati sunt utilizatorii
situatiilor financiare sa aiba acces la aceste informatii, chiar daca acestea
pot sa nu se refere la tranzactii de valoare.
Este important sa se inteleaga:
principiile si considerentele ce stau la baza politicilor
contabile;
distinctia curent / imobilizat (pe termen lung) si cum se aplica
aceasta distinctie la intocmirea bilantului;
principalele prevederi ale IAS 1 in ceea ce priveste intocmirea
bilantului si a contului de profit si pierdere;
ce informatii trebuie prezentate in bilant si in contul de profit
si pierdere si / sau in notele la situatiile financiare.
Principii contabile
IAS 1 cere prezentarea tuturor politicilor
contabile semnificative care sunt utilizate la intocmirea situatiilor
financiare. De asemenea, indica unele principii care stau la baza tuturor
aspectelor privind politica contabila:
Principiul continuitatii activitatii -
situatiile financiare trebuie intocmite pornind de la presupunerea ca entitatea
isi va continua activitatea in viitor (mai putin daca acest lucru este in mod
clar neadecvat, si in aceasta situatie trebuie prezentate motivele pentru care
entitatea nu poate sa-si continue activitatea pe baza principiului
continuitatii activitatii).
Principiul consecventei - modul de
prezentare si clasificare a diferitelor elemente din situatiile financiare
trebuie mentinut de la o perioada la alta.
Contabilitatea de angajamente -
tranzactiile si evenimentele trebuie recunoscute atunci cand acestea se produc
(si nu atunci cand se primeste sau se plateste numerarul) si raportate in
perioadele aferente.
Pragul de semnificatie - un element este
semnificativ si trebuie prezentat daca poate influenta deciziile economice ale
utilizatorilor, luate pe baza situatilor financiare.
Cumularea / compensarea - fiecare element
semnificativ trebuie prezentat in mod separat in situatiile financiare:
elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate.
Acestea sunt discutate in continuare in
paragrafele 23-37 din IAS 1 si sunt in conformitate cu acele principii
stabilite in sectiunea 5 din volumul de Reglementari contabile armonizate cu
directiva a IV-a a CEE si cu IAS.
Mai mult, acolo unde nu exista cerinte
specifice ale IAS privind politica contabila ce trebuie aplicata unui anumit
element, conducerea trebuie sa selecteze politicile contabile care sa asigure
faptul ca situatiile financiare ofera informatii
care sunt:
relevante pentru nevoile decizionale ale
utilizatorilor; si
credibile, in sensul ca:
reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a intreprinderii;
reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu
doar forma lor juridica;
neutre (adica
nepartinitoare);
sunt prudente
(adica estimarea valorilor incerte se face cu
precautie, astfel incat activele sau veniturile nu sunt supraevaluate, iar
datoriile sau cheltuielile nu sunt subevaluate); si
sunt complete
sub toate aspectele semnificative.
Enunturile de mai sus sunt de asemenea in
conformitate cu principiile enuntate in sectiunea 5 din volumul de Reglementari
contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS.
Bilant - distinctia curent /imobilizat
(termen lung)
In conformitate cu IAS 1, intreprinderile
trebuie sa determine, pe baza naturii operatiunilor pe care le desfasoara, daca
sa prezinte sau nu in bilant activele curente, activele imobilizate, datoriile
curente si cele pe termen lung, clasificate separat. Cu toate acestea, volumul
de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS cere
ca acestea sa fie clasificate si raportate separat in bilant.
Trebuie notat faptul ca, daca exista active
sau datorii ce combina sume asteptate a fi recuperate sau achitate atat inainte
cat si dupa 12 luni de la data bilantului, valorile ce se asteapta a fi
recuperate sau achitate dupa mai mult de 12 luni trebuie prezentate.
Active curente In
conformitate cu IAS 1 un activ este clasificat ca activ curent atunci cand:
se
asteapta a fi realizat, sau este detinut pentru consum sau vanzare, pe
parcursul ciclului de exploatare normal al intreprinderii; sau
este detinut, in principal, in scopul comercializarii sau pe termen
scurt si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;
sau
reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu
este restrictionata.
Ciclul de exploatare al unei intreprinderi
reprezinta perioada de timp dintre momentul achizitiei materiilor prime
utilizate intr-un proces de productie si momentul finalizarii acestui proces in
numerar.
In practica, toate stocurile, platile in
avans pentru stocuri si creantele comerciale sunt, in mod normal, incluse in
categoria activelor curente, chiar daca nu se preconizeaza a fi realizate in
termen de 12 luni de la data bilantului. Daca exista creante si stocuri ce nu
se asteapta a fi realizate in termen de 12 luni de la data bilantului, valoarea
acestora trebuie prezentata separat. Aceasta este relevant, de exemplu, in
cazul stocurilor de vinuri si bauturi spirtoase, pentru care procesul de
maturare este de lunga durata.
Asa cum s-a mentionat mai sus, numerarul sau
echivalentele de numerar a caror utilizare nu este restrictionata trebuie
tratate ca active curente. Numerarul si echivalentele de numerar a caror
utilizare este restrictionata trebuie tratate ca active imobilizate.
Datorii curente
In conformitate cu IAS 1 o datorie este clasificata ca
fiind curenta atunci cand:
se
asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al
intreprinderii; sau
este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
Tratamentul contabil
Principiul de baza
este ca activele curente trebuie evaluate, in mod normal, la minimul dintre cost
si valoarea realizabila neta.
Activele imobilizate sunt, in mod normal,
inregistrate la cost sau la valoarea reevaluata minus orice amortizare cumulata
sau provizioane pentru depreciere. Amortizarea implica extinderea costului
capitalului (sau a valorii reevaluate) a unui activ minus valoarea lui
reziduala pe durata estimata de viata utila.
Momentul recunoasterii Recunoasterea initiala are loc atunci cand:
este probabil ca vor fi generate de sau catre intreprindere
beneficii economice viitoare asociate activului (sau datoriei); si
costul activului (sau datoriei) poate fi evaluat cu o certitudine
rezonabila.
Situatii financiare
IAS 1 cere prezentarea urmatoarelor
situatii financiare:Bilant;Cont de profit si
pierdere;Situatia
modificarilor capitalurilor proprii;Situatia fluxurilor de numerar; si
Note explicative
Structura bilantului, a contului de profit si
pierdere si a situatiei modificarilor capitalurilor proprii este reglementata
de IAS 1 (vezi mai jos) si de volumul de Reglementari contabile armonizate cu
directiva a IV-a a CEE si cu IAS. Situatia fluxurilor de numerar este
reglementata de IAS 7.
In situatiile financiare trebuie prezentate
cifre comparative pentru toate informatiile numerice, mai putin in cazul in
care un IAS permite neprezentarea lor.
Bilantul
Informatii ce trebuie prezentate in bilant
IAS 1 prescrie minimul de elemente care
trebuie sa apara in bilant. Acestea sunt:
imobilizari corporale
active necorporale
active financiare, mai putin valorile de la punctele (d), (f) si
(g)
investitii contabilizate utilizandu-se metoda punerii in
echivalenta
stocuri
creante comerciale si similare
numerar si echivalente de numerar
datorii comerciale si similare
datorii si active fiscale in conformitate cu IAS 12
provizioane
datorii pe termen lung purtatoare de dobanda
interes minoritar (numai pentru situatii financiare ale grupului)
capital emis si rezerve.
Conformitatea cu formatul de bilant stabilit
in volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu
IAS va asigura in mod normal satisfacerea acestor cerinte.
Informatii ce trebuie prezentate in bilant
sau in note
Rationamentele privind prezentarea separata
in bilant a altor elemente au la baza 3 criterii:
natura si lichiditatea activelor precum si pragul lor de
semnificatie conducand la prezentarea separata a
fondului comercial si a activelor provenind din cheltuielile de dezvoltare, a
activelor monetare si nemonetare, precum si a...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.