| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Sistem informatic (Si)

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
SISTEME INFORMATICE ªI BAZE DE
DATE
Sistem informatic (Si)
       - sistem informa¡ional automatizat;
       - ansamblu de echipamente (hardware), programe (software), ¿I
proceduri organiza¡ionale (orgware) pentru prelucrarea
informa¡iei.
Sistem informatic
       - pentru asistarea deciziilor ¿I sisteme expert ( judecarea
situa¡iilor concrete, pu¡in structrate);
       - pentru mamagement (marketing, planificare nevoi materiale,
personal);
       - pentru prelucrarea tranzac¡iilor (conturi, facturi, stocuri,
foarte structurate).
Etapele ciclului de via¡å al sistemului
informa¡ional: - proiectare, realizare, între¡inere
¿I îmbunåtå¡ire.
Fi¿e de date:
colec¡ie de nume, formatå din toate apari¡iile unui anumit tip de
înregistråri logice.
Clasifiocare fi¿iere:
       - plate (¥nreg. Logice numai din date elementare, în ac, numår);
       - adânci ( înreg, logice cu date agregate: vectori sau grupuri
repetate)
Bazå de date: (BD) -
colec¡ie de apari¡ii ale mai multor tipuri de înregistråri logice ,
con¡inând relatii între înregistråri agregate de date ¿I date elementare.
Sistem de gestiune a bazei de date: (SGBD) - ansamblul de programe destinate creårii,
între¡inårrii ¿I exploatårii unei baze de date.
Clasificare SGBD
       - ierarhice (fi¿iere adânci, structuri arborescente);
       - reticulare (fisiere adânci, structuri de tip re¡ea, Conference
on Data System Lauquages, cod ASyL, 1971);
       - ra¡ionale (fi¿iere plate, tabele, structuri de tip re¡ea, Cod
D 1970).
MS ACCES 2.0 -SGBDR sub Windows, realizat de
Microsoft în 1989-1994, ca parte a MS Office Pro.
Alte SGBDR: dBase, FoxPro, Paradox, MS
SQL
TIPOLOGIA SISTEMELOR INFORMATICE
SI STUDIUL DE FEZABILITATE
       1- Tipologia sistemelor informatice.
Sistem informatic-
componente+ scop.
Componete
       - echipamente (harward);
       - programe (software);
       - proceduri organiza¡ionale (orgware);
       - baze de date.
Scop: - preluarea
informa¡iei
Sisteme informatice:
       - sisteme de expert ¿I pentru asistarea deciziilor (SAD);
       - pentru conducere (management);
       - pt prelucrarea tranzac¡iilor.
       Caracteristicile rapoartelor.
       Caracteristici:
Sistem informatic -
pt asistarea deciziilor
Tip - Analize
speciale , Prelucrarea interogårii, directe
Fctii de conducere -
Planificare
Sistem informatic -
pt conducere (management)
Tip- planificare
regulat, în formate mixte. Excep¡ii, automate. Neplanificate, performate,
manuale
Fc¡ii de conducere -
operare, control / control, planificare
Sistem informatic
-  pt prelucrarea tranzac¡iilor
Tip - Detectare erori
de culegere. Supraveghere activitå¡i ¿I cheltuieli
Func¡ii de conducere
- operare, control.
Sisteme expert
       - baze de reguli;
       - baze de cadre (frames) (structuri de date: noduri în re¡ele, cu
atribute ¿I valori)
Sisteme pentru asistarea
deciziilor
       - orientare pentru probleme;
       - adaptabile la schimbårile condi¡iilor externe ¿I interne (ale
punctelor de vedere)
Componente SAD
       - financiare;
       - scenarii;
       - analizå de sensibilitate (parametrizare);
       - cântare a obiectivelor (condi¡iile în care se îndeplinesc
obiectivele);
       - analizå statisticå (tendin¡e, periodicitate, valori
caracteristice); -simulate
Sisteme de conducere
       - permit parcurgerea mediului intern ¿I extern în testarea
strategiilor;        - folosesc modele ¿I stiluri alternatve de prezentare;
       - prezintå totalizåri statistice sprijinite pe
detalii.
       Informa¡ii pentru coordonarea subsistemelor
organizatorice
Sistemele conducerii produc¡iei        
       - planificare materialå;
       - eviden¡a personalului;
       -eviden¡a materialelor;
       - eviden¡a capacitå¡ilor de produc¡ie.
Obiectivele planificårii
produc¡iei:
       - cantitatea de produc¡ie;
       - etapele de execu¡ie;
       - esalonarea opera¡iilor;
       - termene de livrare.
Activitå¡ile sistemelor produc¡iei:
       - planificarea necesarului de material;
       - calcului costurilor serviciilor;
       - planificarea lichiditå¡ilor financiare;
       - planificarea capacitå¡ilor de produc¡ie.
Obiectivele sistemelor de marketing:
       - asistenta activitå¡ilor ¿I personalului de vânzare;
       - identificarea posibilitå¡ilor de noi produse ¿I servicii;
       - stabilirea de pre¡uri ¿I servicii competitive fårå
sacrificarea Nivelurilor de veniturilor;
       - controlul costurilor activitå¡ii de marketing;
       - analiza eficacitå¡ii marketingului.
Subsisteme de marketing:
       - vânzåri;      
 
       - produse;
       - informa¡ii.
Sisteme pentru prelucrare tranzac¡ii:
       - caracteristici: uniformitate, apropiere de obiectiv, orientare
istoricå;
       - scopuri: când, cu ce efect, cu câ¡i bani;
       - principii: duble, intråri, pe lichiditå¡i (cash), e¿alonare;
       
       - opera¡ii culegere date, prelucrare tranzac¡ii, între¡inere
fi¿iere, raportare.
Metode de proiectare a sistemelor informatice:
       - prototipare (sist de asistare a deciziilor ¿I sisteme de
expert);
       - ciclul de via¡å al dezvoltårii ( sist pt conducere ¿I pt
prelucrare tranzac¡ii)
       Metoda ciclului de via¡å con¡ine 7 etape:
       1. Stabilirea
termenelor de referintå si a obiectivului lucrårii;
       2. Studiul de fezabilitate
(Oportunitate);
       3. Investigarea sistemului si a
ansamblului existent;
       4. Analiza sistemului actual si
specificarea cerintelor;
       5. Proiectarea logicå si
fizicå;
       6. Implementarea propriu-ziså a
proiectului;
       7. Operare, întretinere si
îmbunåtåtirea sistemului..
Informa¡ii- vânzårii- produs  => acesta este sistem informatic pt
marketing.
BAZE DE DATE RELAºIONALE
MODELAREA STRUCTURII ªI
INTEGRITźII
1. No¡iuni generale
Terminologia CODASYL 1971
Datå elementarå -
cea mai micå unitate de datå identificatå prin nume.
Tipul câmpului -
ansamblul format din identificator, men¡inerea valorilor ¿I formatul de
memorare.
Grup de date (datå agregatå) - ansambluri de câmpuri, identificat prin nume.
Tipul (structura) grupului- ansamblul identificatorilor ¿I descrierilor grupurilor ¿I a
câmpurilor componente.
¥nregistrare (logicå) - colec¡ie de date elementare ¿i/sau grupuri de date,
identificatå prin nume.
Tipul înregistrårii
- ansamblul tipurilor câmpurilor ¿I grupurilor împreunå cu ordinea ¿I nr.
De apari¡ii.
Cheie simplå /compuså - 1-n câmpuri, ale cåror valori identificå în mod unic fiecare
înregistrare
Set de date -
mul¡ime de înregistråri
Fi¿ier - ansamblul
tuturor aparitiilor fizice ale unui tip de înregistråri logoce
Index - totalitatea
valorilor cheilor ¿I a adreselor de memorare a înregistrårilor
respective.
Zona - por¡iune a
memoriei externe în care se pot memora înregistråri, identificatå prin
nume.
Baza de date (BD) -
totalitatea exemplarelor înregistrårilor, seturilor de înregistråri ¿I
zonelor, organizate printr-o anumitå schemå.
Schemå (model logic)
- descrierea organizårii logice a înregistrårii BD.
Subschemå (model extern) - substructurå (perspectivå, view) a scemei BD, relevantå pt o
aplica¡ie.
BD fizicå (model fizic) - ansamblul datelor din DB, sub forma memorårii (fi¿iere,
indexuri)
Dic¡ionarul datelor
- multimea descrierilor obiectelor bazei de date (structuratå ¿I
administratå ca BD)
Administratorul DB -
persoanå sau grup de persoane responsabile cu analiza, proiectarea,
implementarea ¿I gestionarea BD.
Abordåri ale prelucrårii datelor
       -orientate spre fi¿iere de date (OFD- fi¿iere de date- proiectate
så furnizeze programelor datelor necesare; într-o formå convenabilå lor);
       - orientate spre BD (OBD - programele sunt orientate så
func¡ioneze în jurul BD, iar BD -reprezentare naturalå a datelor ¿I
relatiilor, folositå de cåtre orice aplica¡ie, inclusiv de cele
viitoare)
Sistem OFD pentru comenzi
       - sistem de preograme pt prelucrare;
       - fi¿iere (de comenzi, cu detalii pt clien¡i, cu detalii pt
produse, cu stoc)
Dezavantaje OFD
       - programele trebuie så cunoascå semnifica¡ia, organizarea ¿I
manevrarea datelor;
       - fi¿ierele con¡in date duplicate ¿I trebuie reorganizate în
func¡ie de noile programe.
Sisteme de OBD pt comenzi
       - date (cu comenzi, clien¡i ¿I produse) ¿I rela¡iile lor,
descrise în dic¡ionar;
       - diverse programe de prelucrare cu acces la
dic¡ionar.
Avantaje OBD
       - datele sunt independente de programe ¿I se pot reorganiza dupå
nevoile interne;
       - redundan¡a datelor este minimizatå, iar securitatea ¿I
controlul sunt maximizate;
       - programele î¿i împart datele;
       - programele se creazå mai u¿or (uneori se genereazå automat)
¿I se schimbå mai rar.
Independen¡a în SGBD
       - logicå (extinderea componentelor ¿I structuri, fårå
modificarea programelor);
       - fizicå ( definirea datelor ¿I structurilor, indiferent de forma
de memorare)
Limbajele SGBD
       - pentru definirea datelor (LDD);
...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.