| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Sediu firma-

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Acte necesare pentru
infiintarea unei firme
sau societati comerciale
Infiintarea
unei societati comerciale
necesita indeplinirea mai multor formalitati pentru stabilirea tuturor
aspectelor legale ale firmei.
Sediu firma:
1. Prima etapa pentru
infiintarea
unei firme noi este
stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca
este cazul, a sediilor secundare.
sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu
proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora;
se
pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la
proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil
al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul
in cauza (pe orizontala si verticala).
Acte doveditoare pentru sediu:
Dovada
detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu: (copii)contract de vanzare-cumparare;contract de
inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum
15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997);contract
de asociere in participatiune;contract de leasing
imobiliar;contract de comodat, de uz,
uzufruct;certificat de mostenitor;extras din cartea funciara.
Se prezinta
acordul coproprietarilor (daca acestia exista). Daca sediul este situat intr-un
imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra sub incidenta Legii
locuintelor nr. 114/1996, se realizeaza schimbarea destinatiei din locuinta in
sediu social si, potrivit legii, este obligatoriu:Sa se
prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor, sauDaca nu exista asociatia proprietarilor, se prezinta avizul
favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din
locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.
Declaratie pe proprie
raspundere pentru inregistrare:
Declaratia pe proprie raspundere (model)
este documentul din care rezulta ca fiecare declarant indeplineste conditiile
legale pentru detinerea si exercitarea calitatii pe care o are in societatea
comerciala.Declaratia pe proprie raspundere trebuie data de:persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
fondatori; administratori;
reprezentantul permanent - persoana fizica
- desemnat prin contractul de administrare a unei societati comerciale;
cenzori. Declaratia pe proprie raspundere
poate avea una din urmatoarele forme:forma autentificata de
notarul public; declaratie tip, semnata in fata
judecatorului delegat sau in fata directorului oficiului registrului comertului
al municipiului Bucuresti; atestata de avocat, in conditiile
Legii nr. 51/1995; inclusa in actul constitutiv sau
modificator authentic
Denumire firma
2. Se stabileste denumirea
noii societati (firme) si, daca
este cazul, emblema societatii.
firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se
deosebeasca de firma si emblema altor societati;
firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba
romana;
firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din
judetul unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si
rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni;
Alegerea formei juridice
 SOCIETATEA IN NUME COLECTIV
    Se caracterizeaza prin faptul ca
asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti
si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii.
  SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA
    O parte dintre asociati, numiti
comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si
nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar
pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.
  SOCIETATEA PE ACTIUNI
    Asociatii societatii pe actiuni nu
raspund decat in limita capitalului social subscris. Se particularizeaza prin
faptul ca poarta denumirea de actionari, fiind posesorii unor valori mobiliare
(actiuni) primite in schimbul aporturilor. Actiunile au o valoare egala care nu
poate fi mai mica de 1000 de lei.
  SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI
    Capitalul social este divizat in
actiuni, iar asociatii se impart in comanditati si comanditari, raspunderea
acestora fiind intocmai ca la societatea in comandita simpla.
  SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
    Asociatii nu au calitatea de
comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor.
Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o
valoare minima de 100.000 de lei fiecare.
  Societatea cu raspundere limitata
cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.
Act constitutiv al societatii comerciale
3. Se intocmeste actul constitutiv
corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au
ales-o.
pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale
asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de
consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene;
la
intocmirea actului constitutiv sunt necesare:
acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau
reprezentantilor persoane fizice: pasaport, carte de identitate;
acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau
reprezentantilor persoane juridice: statut, certificat de
inmatriculare/inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara;
certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii
si reprezentantii cetateni straini.
4.Se semneaza actul
constitutiv de infiintare al noii firme, sub forma
autentica, la un birou notarial public.
semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate
face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala
autentica;
cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul
constitutiv in prezenta unui interpret autorizat.
Exista mai multe tipuri de act constitutiv:
contract de societate si statut incheiate sub forma unui inscris
unic, denumit act
constitutiv (anexat) saucontract
de societate pentru societatea in nume colectiv, in
comandita simpla; contract de societate si statut pentru societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni si cu
raspundere limitata; statut, pentru
societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. Pentru redactarea obiectului de
activitate se va utiliza "Clasificarea activitatilor din economia nationala
CAEN", aprobata prin H.G. nr. 656/1997. Obiectul de activitate se va exprima
prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru
activitati. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o
grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective.
Cuantumul taxei de
inregistrare este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de
activitate. Taxa de
baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa
suplimentara de 10% din taxa de baza.
Capital social firma, taxe
judiciare  
  5. Se depun
aporturile in numerar, la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de
proprietate pentru aporturile in natura.  Dovada privind efectuarea
varsamintelor in numerar se poate efectua, dupa caz, cu:
foaie de varsamant; ordin de plata; chitanta CEC.
Dovada depunerii aportului in numerar trebuie sa
mentioneze numele asociatului si sintagma "aport la capitalul social al
societatii comerciale, indicandu-se denumirea acesteia".
Dovada capitalului social
Societatea pe actiuni si societatea in
comandita pe actiuni trebuie sa aiba un capital social minim de 25.000.000 de
lei, iar societatea cu raspundere limitata nu poate avea un capital mai mic de
2.000.000 de lei.
Capitalul social este
Aportul la capitalul social poate fi:
- in numerar (obligatoriu la constituirea
oricarei forme de societate)
- in natura
- in creante (admise numai la societatea in
nume colectiv si in comandita simpla)
Dovada privind efectuarea varsamintelor in
numerar se poate face cu foaia de varsamant de la CEC sau de la o banca
comerciala.
Dovada aportului in natura se face, dupa
caz, cu factura, titlul de proprietate asupra bunului imobil, expertiza de
evaluare a bunului.
Pentru aportul in creante, dovada o
reprezinta titlul creantei: cambie, contract de imprumut bancar, contract
civil, raport de expertiza etc.
  6. Se achita taxa
judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii
comerciale.    
.
7. Se pregateste dosarul
de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul
Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul
firmei.
8. La Oficiul Registrului
Comertului are loc:
verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale;
controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii
societatii, de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial;
transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a
incheierii judecatorului delegat;
inmatricularea societatii;
eliberarea certificatului de
inmatriculare si a incheierii judecatorului
delegat.
Solicitarea efectuarii inregistrarii in
registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului
comertului de pe langa tribunal in a carui circumscriptie va avea sediul
societatea, de catre fondatori, administratori sau de reprezentantii acestora,
precum si de orice persoana interesata, in conditiile...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.