| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Sallustius reprezentant al istoriografiei latine

Nivel referat: gimnaziu

Descriere referat:
SALLUSTIUS, REPREZENTANT
AL ISTORIOGRAFIEI LATINE
          
Sallustius , reprezentant al istoriografiei latine
       Monografia este specie a istoriografiei latine, însemnând
prezentarea unui aspect al istoriei sau a unei
secvenţe de scurtă durată, pe baza relatării faptelor  ,,pe
alese” (carptim).
       Practicată  de greci ,
monografia  istorică este , creată la Roma , de Cato cel Bătrân, autorul operei ,,Origines’’ (,,Originile’’), destinate a prezenta originea  populaţiilor  italice.
       În  secolul  I  a. Chr.,  monografia este reprezentată de 
Sallustius, care  alege  două secvenţe
istorice-conspiraţia lui Catilina(63 a.Chr.)şi războiul împotriva
numizilor,conduşi   de Iugurtha (111-105 a. Chr.).
       Formula salustiană ,,carptim’’ este semnificativă  pentru
tehnica monografiei.Refe-
ritor la aceasta, istoricul
declară,,mă hotărâi să povestesc faptele poporului roman pe alese, după
cum unele mi se păreau vrednice de aducere aminte.’’(Conspiraţia lui
Catilina,4,2).
       În
concepţia lui Sallustius, factorul cauzal al istoriei este de ordin moral,
istoria se schimbă o dată cu moravurile . Ceea ce a
dus la  criza Republicii în secolul I a. Chr.  sunt
,,ambitio’’(setea de putere), ,,avariţia’’(lăcomia) şi
,,luxuria’’(dezmăţul).
De aceea , sco-    pul istoriei este
cel educativ-,,historia magistra vitae’’.
       Totodată , avându-l ca model pe istoricul grec Tucidide ,
Sallustius nu expune nu-    mai faptele şi întâmplările, ci
caută  să le şi explice,descoperind cauzele mai profunde ale     evenimentelor din vremea
lui.
       Caius
Sallustius Crispus s-a născut la Amiternum 
(centrul Italiei), în ţinutul sabi-   nilor, în anul 86 a. Chr.A
fost ,,homo novus’’
(primul din familia sa care a obţinut demni-     tăţi
publice), din ordinul ecvestru.
       Instalat de tânăr la Roma, între 55-54 a.Chr.,intră în viaţa
publică şi îşi desfăşoară
activitatea ca reprezentant al partidului popularilor în
fruntea căruia se afla Caesar.Tribun      al plebei
în 52 a. Chr. în perioada luptelor civile dintre partizanii lui Sylla şi ai
lui Marius.
Între 50-49 a.Chr. este exclus din senat, pe motive de
imoralitate, iar în 49 a. Chr. este re-
chemat în senat de Caesar.
       Este
numit proconsul în 46 a.Chr. şi guvernator al provinciei Africa Nova,unde
fa-
ce avere în mod ilegal , iar
după asasinarea lui Caesar(44 a. Chr.) se retrage din viaţa poli-    tică şi se consacră
scrierii operelor istorice, după care moare în 35 a. Chr.
       Sallustius  a  scris doua  monografii istorice :
,,De coniuratione Catilinae’’ (Despre conjuraţia lui Catilina),
redactată între 43-41 a.Chr. , care reprezintă acest moment
drama-
tic din istoria Romei (64-63a.Chr.) şi ,,De bello
Iugurthino’’ (Despre
războiul cu Iugurtha,
regele numizilor(111-105 a.Chr.).Din
,,Historiae’’(Istorii)
s-au păstrat doar unele fragmen-  te. A fost compusă după
40 a.Chr. şi relatează
evenimente petrecute între 78-65 a. Chr.
       Iugurtha (c. 160-105 a.Chr.) a fost rege al Numidiei , regiune în
Nordul Africii , co-
respondând Algeriei de astăzi.După moartea tatălui
său, este primit la curtea unchiului, 
re-
gele Micipsa. Educat împreuna cu
cei doi fii ai acestuia, Hiempsal şi Adherbal, este adoptat mai târziu şi
desemnat, alături de verii săi, moştenitor. La moartea lui Micipsa (118 a.
Chr.), Numidia este împarţită între cei trei succesori , dar , dornic să
ajungă rege , Iugurtha pune la cale sa-i ucidă pe rivalii la
domnie.
       Indignat , senatul roman , dator să-i  apere pe 
moştenitorii direcţi , îi  declară război, bellum lugurthinum,111 a.Chr., încheiat în 105 a. Chr.,sub comanda lui
Gaius Marius. Cap-
turat şi predat soldaţilor lui Cornellius Sylla,
Iugurtha este dus la Roma şi ucis în închisoarea Tullianum.
       Gaius
Marius(157-86 a.Chr.),general roman, dobândeşte în 107 a.Chr. comanda în
răz- boiul iugurthin pe care îl încheie victorios . Totodata , Marius a
înfrânt forţele cimbrilor şi ale teutonilor, fiind considerat al treilea
fondator al Romei, după Romulus şi Camillus. Ca om po- litic , s-a apropiat  de partida popularilor (populares) şi a fost ales de şapte ori consul, în ciuda opoziţiei partidei
senatoriale(optimates) condusă de Cornelius
Sylla.
       Cornelius Sylla(138-78 a.Chr.), politician abil şi militar
valoros, îl însoţeşte pe Marius în Africa, în războiul împotriva lui
Iugurtha, unde în 105 a.Chr. îl capturează pe regele numid. Mai târziu,
între optimaţii conduşi de Szlla şi popularii în fruntea cărora era
Marius, va izbuc-ni un lung
şi sângeros război civil între 88-82 a.Chr.
       Lucius Sergius Catilina (108-62a.Chr.) a  fost 
locotenent  al  lui Sylla şi participant la
proscripţiile ordonate de acesta.Guvernator în 67 a.Chr. al provinciei
Africa,se îmbogăţeşte pe căi ilegale. Candidează de trei ori la consulat
(65,64,63 a.Chr.) , dar , fiind înfrânt , nu găseşte altă  cale  pentru dobândirea  puterii 
decât  o lovitură de stat . Conspiraţia 
este descoperită de Marcus Tullius Cicero, consul în 63 a.Chr. , prilej cu care rosteşte Catilinarele ,
cele patru dis- cursuri împotriva lui Catilina.
       În  ,, De coniuratione Catilinae ’’, înainte de a prezenta 
desfăşurarea  conspiraţiei, Sa- llustius face portretul lui Catilina,devenit personaj
emblematic al nobilimii(nobilitas).Istoricul consideră nobilimea vinovată de
criza republicii, din pricina decadenţei moravurilor.Abuzând de originea sa nobilă,Catilina
ajunge să întruchipeze viciile care au dus la
subminarea statului: ,,L.Catilina,nobili genere natus,fuit magna vi et animi et
corporis, sed ingenio malo provoque. Huic ab adulescentia bella intestina,
caedes, rapinae, discordia civilis grata fuere,ibique iuven- tutem suam
exercuit. Corpus patiens inediae,algoris,vigiliae,supra quam cuiquam credible
est. Animus audax, subdolus, varius, cuius rei lubet simulator ac dissimulator;
alieni appetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquentiae,
sapientiae parum.Vastus animus immode-rata, incredibila, nimis alta semper
cupiebat.’’  
(De coniuratione Catilinae,5,1-5)
       Nobili(nobil), deşi pare un simplu calificativ, are o
conotaţie negativã. Catilina are pu-tere şi curaj ,
dar cu un caracter rău şi depravat (ingenium malum
pravoque) . Sallustius îl de-scrie pe Catilina ca un
bărbat rezistent (patiens), curajos (audax)
, dar pe de altă parte viclean
(subdolus), prefăcut(simulator), ascuns(dissimulator) şi risipitor(profusus).
În ,,Conjuraţia lui Catilina’’60,7;61,1, Sallustius afirmă:
,,Catilina se năpusteşte asupra duşmanilor unde ei erau mai deşi, dar este
străpuns de lovituri în timpul bătăliei.(...) Catilina a fost găsit
departe de ai săi, printre cadavrele duşmanilor, mai suflând încă şi mai
păstrând încă pe faţă semnele firii sale crude, pe care o avusese şi pe
când era în viaţă.’’
În ,,Istoria literaturii latine’’,N.I.Barbu scrie:,Din punctul de
vedere al artei literare,Sa-llustius a creat, însa, adevărate opere de artă. Prin concizia şi dramatismul naraţiunii,
prin ana-lizele psihologice, prin creionarea admirabilă a portretelor şi prin
discursurile bogate în idei şi pline de patos , cele două monografii 
sunt adevărate monumente  de artă literară
, al căror stil particular le conferă o şi mai
puternică notă de originalitate.’’
În ,,Studiu introductiv’’, ,,Opere’’, N.Lascu
apreciază:,,Sallustius este primul istoric al Romei
antice în accepţia strictă a
cuvântului . Este  adevărat că şi înaintea lui au existat încer-cări, uneori lăudabile, de a scrie
istorie; ceea ce a lipsit până acum a fost însă un adevărat
tem-perament de istoric ,  care să fi înţeles şi  cântarit faptele , încercând
să  deosebească ceea  ce este adevăr de ceea ce este
fals.’’
Având ca argumente toate acestea
, putem  spune  că Gaius Sallustius 
Crispus este nu numai o personalitate importantă în istorie şi politică,
dar şi unul dintre cei mai mari reprezen-tanţi ai istoriografiei latine prin
opera sa vastă şi impresionantă.
Bibliografie:
-C.Sallustius Crispus, ,,Opere’’, ,,Studiu introductiv’’(N.Lascu)
-N.I.Barbu, ,,Caius Sallustius Crispus’’ în ,,Istoria literaturii
latine’’.        Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.