| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: STUDIU DE CAZ ASUPRA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ ASUPRA
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI   AL  S.C. BELLA CONF
S.R.L.
Prezentarea generală a  S.C. BELLA CONF
S.R.L.
S.C. Bella Conf S.R.L. Piteşti este o
persoană juridică română  având forma juridică de societate cu
răspundere limitată, cu sediul în România, Municipiul Piteşti, strada
Exerciţiu nr. 208, judeţul Argeş,  înregistrată la Registrul
Oficiului Comerţului  sub   Nr. J03/2477/1993 din 14.10.1993,
iar la Direcţia Finanţelor Nr. R 4792590 fiind formă cu capital
integral privat.
Firma a început să funcţioneze în luna
octombrie 1993 producând confecţii pentru femei destinate exportului pe
piaţa italiană.În această perioadă  de început a activităţii,
firma realiza o producţie de 8.000 bucăţi produse pe lună cu un 
număr de 30 de angajaţi.
Experienţa managerului general atât ca
specialist în confecţii textile (absolvent al institutului Politehnic Iaşi
– Facultatea de tehnologia
Confecţiilor – promoţia
anului 1979) cât şi ca manager organizaţional a făcut posibilă 
dezvoltarea spectaculoasă a producţiei de la un an la altul.
În prezent firma realizezază o producţie
lunară  de 80.000 bucăţi produse finite pentru parteneri din: Anglia, Italia, Germania, Franţa.
În afara producţiei
realizate de firmă, societatea oferă de lucru la
circa 450 de angajaţi  ai firmelor
colaboratoare, obţinându-se  astfel un plus de produse destinate
exportului de aproximativ 50.000 bucăţi pe lună.
În paralel cu producţia realizată pentru
piaţa externă, firma a început să se lanseze cu creaţii propii realizate
de către disignerii firmei, pe piaţa internă, adresându-se unui 
segment larg de cumpărători. Colecţiile firmei au fost prezente  în
anul 2003 atât la târguri internaţionale în vederea pătrunderii produselor
firmei pe pieţele interne şi externe.
Urmărind evoluţia firmei se observă că la
o producţie de 8.000 de produse pe lună în anul de început, firma a ajuns
în prezent la o producţie de 90.000 de produse lunar.
Creşterea realizată de societate nu s-a
reflectat doar în productivitate şi profit ea a avut un impact social prin
crearea de noi locuri de muncă. Aceste locuri de muncă au fost ocupate în
principal de disponibilizaţii din înteprinderile de stat din domeniul
textil.
Principalele categorii de produse executate
sunt:
bluze, cămăşi;
pantaloni;
fuste ,
jachete;
rochii,
sacouri;
veste ,
compleuri.
Firma realizează confecţii conform
articolelor prezentate în catalogul  OTTO pentru firma OTTO VERSAND
HAMBURG în procent de 50% din capacitatea totală. Procentul rămas este
destinat partenerilor din Anglia –30%, Italia-
10% , Franţa –
10%.
Ţinînd cont de specificul activităţii
firmei (producţie în sistem lohn),clienţii externi sunt furnizori de materii
primă ( ţesătură şi auxiliare).
Pentru produsele din colecţiile propii ,
firma se aprovizionează cu ţesătură şi materiale auxiliare atât de pe
piaţa internă cât şi externă. Ca urmare a veniturilor obţinute în urma
activităţii de producţie în sistem lohn, iată ca firma dispune de 
blocarea unor sume importante în ţesături şi auxiliare destinate
producţiei pentru colecţiile propii.
Societatea dispune de spaţiu propiu de 1420
mp care include spaţii de producţie, finisare, depozitare, sală de mese, grupuri
sanitare  şi asigurarea unor condiţii foarte bune de muncă. Utilarea
spaţiilor de producţie s-a realizat cu utilaje performante de ultimă
generaţie  care au fost achiziţionate  de la firme cu prestigiu
cum ar fi: BROTHER GMBH GERMANIA, VEIT GMBH & CO
GERMANIA, aceasta ducând la creşterea calitaţii
produselor şi efectuării unor operaţii specifice:
Realizarea :
butonierelor,
refileţilor;
gulerelor ,
manşetelor.
Numai în anul 2002  firma a
achiziţionat utilaje în valuare de 250.000 EURO. Volumul de vâzări la
sfârşitul anului 2003 pentru produsele şi serviciile realizate de firmă a
fost de 3.600.000 EURO,  iar pentru anul 2004 se estimează a fi de 4.000.000 EURO.
Clienţii cu care firma are încheiate
contracte de lohn sunt clienţii consacraţi  pe pieţele externe, şi
acest lucru motivează dorinţa firmei de a dezvolta afacerile cu aceştia pe
viitor.
Întrucât societatea
realizeză produse pentru export de la înfiinţare,
personalul s-a specializat în procesul de producţie,
atingând standardele de calitate cerute pe piaţa externă. În aceste
condiţii  produsele realizate în condiţiile propii  pot concura cu
produse similare de pe pieţele externe, putând astfel  să-şi menţină
poziţia de lider pe piaţa judeţului  şi să ofere un exemplu pozitiv
pentru concurenţa internă şi internaţională.11
Activitatea funcţională cuprinde : compartimentul resurse umane, serviciul administrativ,
compartimentul dezvoltare, biroul tehnic, biroul
producţie, serviciu
vânzări, serviciul marketing, biroul  import-export, asigurare cu
materii prime, serviciul
financiar-contabil.
În vederea caracterizării potenţialului
economico- financiar al societăţii, se prezintă în continuare indicatorii financiari calculaţi
pentru anii 2001,2002,2003.
Tabel 4.1.
Indicatori
U.M
2001
2002
2003
Cifra de afaceri
Mii 
lei
36.540.263
38.814.064
47.598.630
Cheltuieli
Mii lei
37.982.600
39.215.380
44.083.009
Venituri
Mii lei
38.252.960
40.168.821
50.531.246
Profit net
Mii lei
270.360
953.441
4.836.177
Nr.
personal
Pers.
361
400
426
Productivitatea
anuală
Mii/s
54.621
62.300
79.545
Capital
social
Mii lei
12.000
12.000
12.000
Cifra de
afaceri           
Tabel 4.2.
Indicator
U.M.
2001
2002
2003
Ca (preţuri
curente)
Mii lei
36.540.263
38.814.065
47.598.630
ΔCA = CA1-CA0
Mii lei
-
2.273.802
8.784.565
%
-
6.2
22.7
Sursa : Bilanţurile S.C.
BELLA CONF S.R.L. din anii
2001 –2003
Evoluţia cifrei de afaceri se poate aprecia
ca pozitivă înregistrând creşteri  de 6,2% în  anul 2002 faţă
de  de 2001 ( creştere cu 2.273.802 mii lei în valuare absolută 
reprezentând  8.784.565 mii lei ) – tabel 4.2.
Pentru o bună apreciere a evoluţiei cifrei de afaceri este necesară
stabilirea creşterii reale a acesteia, aceasta datorită fenomenului
inflaţinist existent în economia românească.
Tabel 4.3.
Indicator
U.M.
2001
2002
2003
CA(preţuri
curente)
Mii lei
36.540.263
38.814.065
47.598.630
Ipn
%
100
102,9
105,4
Mii lei
36.540.263
37.720.180
45.159.991
%
-
3,2
19,7
Sursa: Bilanţ
S.C. BELLA CONF. S.R.L: 2001,2002,2003 şi Buletin statistic de preţuri nr.
7/200 , pag. 5 publicat în
Comisia Naţională de Statistică.
Analizând datele
prezentate în tabelul nr. 4.2. şi tabelul nr.4.3. se observă că cifra de
afaceri corectată cu rata de creştere a preţurilor (practic cu rata
inflaţiei) a înregistrat creşteri mult mai modeste, adică o creştere
reală de 3,2% în anul 2001 faţă de 2002, respectiv 19,7% în anul 2003
faţă de anul 2002.
Cheltuielile .Veniturile. Profitul
Tabel 4.4.
Indicator
U.M.
2001
20022002
20032003
Cheltuieli totale
(ch)
Mii lei
37.982.600
39.215.380
44.083.009
Venituri
totale(V)
Mii lei
38.252.960
40.168.821
50.531.246
Profit
net(R)
Mii lei
270.360
953.441
4.836.177
Mii lei
-
1.232.780
4.867.629
%
-
3,24
12,41
Mii lei
-
1.915.861
10.362.425
%
-
5,00
25,79
Mii lei
-
682.081
3.882.736
%
-
252,65
407,23
Analizând datele prezentate în tabelul
nr.4.4. se observă că modificarea absolută a
cheltuielilor înregistrează creşteri în perioada luată în calcul,
cheltuielile crescând în anul 2002 faţă de 2001  cu 1.232.780 mii lei
, în valoare relativă  reprezentând 3,24% respectiv  o creştere
absolută  de 4.867.629 mii lei în anul 2003 faţă de anul 2002
procentual aceasta însemnând o creştere de 12,41%.
Creşterea cheltuielilor se datorează în
primul rând creşterii cheltuielilor de exploatare pe seama preţurilor
mari  la materii prime, utilităţi ( energie electrică,
termică, gaze) şi nu în
ultimul rând a celor financiare.
Sporul absolut al veniturilor obţinute de
S.C. BELLA CONF.S.R.L. înregistrează de asemenea creşteri, în anul 2002
faţă de 2001 creşterea fiind de 1.915.861 mii lei , procentual însemnând o
creştere de 5% respectiv un spor absolut de 10.362.425 mii lei în anul 2003
faţă de 2002, aceasta reprezentând în
procente  o creştere de 25,79% ( tabelul
4.4).
Creşterea veniturilor la S. C. BELLA CONF.
S.R.L. s-a datorat creşterii preţurilor la produsele fabricate şi
vândute în decursul acestei perioade, majorându-se
astfel  ponderea veniturilor din activitatea de exploatare.
Profitul net  al S.C. BELLA CONF.S.R.L.
cunoaşte în această perioadă variaţii mari de la un an la
altul, o creştere
spectaculoasă . Astfel, după ce în anul 2002 înregistrează o creştere
cu  683.081 mii lei în valuare absolută (252,65 % procentual ) faţă de
anul 2001, în anul 2003 faţă de anul 2002 înregistrează  o
creştere  de 3.882.736 mii lei, aceasta
reprezentând procentual o creştere cu 407,23% (tabel
nr. 4.4.) . Acest lucru se...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.