| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Agentia de turism

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Agenţia de
turism
I. Memoriu argumentativ
Profesorul elveţian  W. Hunziker a elaborat
în 1940 o definiţie  a turismului, acceptată pe plan mondial : “Turismul
este un ansamblu de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi
sejurul persoanelor în afara localităţi de reşedinţă, atâta timp cât
această deplasare nu este motivată printr-o stabilire permanentă şi o
activitate lucrativă oarecare.”Activitatea turistică produce o serie de
efecte sociale şi economice, cele mai multe dintre acestea cunoscând valori
suplimentare, greu de atins pe alte căi. Îndeplinirea de către turism a
menirii sale, în condiţii superioare, este posibilă numai în măsura în
care întreaga activitate turistică se desfăşoară la nivel calitativ
ridicat.
România este dotată cu un potenţial
turistic de excepţie, cu forme de relief armonios îmbinate, cu climă
favorabilă dezvoltării turismului, înzestrată cu vegetaţie şi faună
bogată cu numeroase monumente istorice de artă şi arhitectură putând
astfel satisface prin turismul mantan, balnear,
cultural, litoral etc.
Varietatea de resurse turistice naturale şi
antropice oferă disponibilitate pentru turism. După revoluţia din 1989
turismul românesc s-a înscris pe orbita reformei economice de tranziţie,
spre economia de piaţă concentrată în privatizarea întreprinderilor şi
unităţilor de turism şi descentralizarea sau automatizarea acestora devenind
societăţi comerciale cu capital de stat, privat sau mixt. Restructurarea
turismului românesc este un proces profound în derulare la defăşurarea
căreia participă din plin atât administraţia naţională de turism (
Ministerul Turismului) cât şi investitorii români agenţii economici
interni, dar şi investiţiile străine sub forma de societăţi mixte). Din
1991 s-a trecut la clasificarea pe stele a unităţilor turistice  de cazare
şi alimentaţie publică în conformitate cu standardele internaţionale şi
cu criteriile stabilite în acest sens pe plan intern. Realitatea actuală a
turismului românesc reclamă particularităţi din ce în ce mai conştiente
pentru investiţiile de capital străin în acest domeniu contribuind astfel la
valorificarea bogatului potenţial şi restaurării. Locul turismului în
socieate este repezentat de sectorul terţiar al serviciilor unde sunt incluse
pe lângă acesta şi alimentaţia, transportul, ocrotirea sănătăţii,
învăţământul, activitatea sportivă. Rolul acestuia se împarte pe
diferite planuri, economic, social, cultural şi politic. Din punct de vedere
economic acesta se manifestă direct prin aportul activităţi turistice la
creşterea produsului intern brut şi a venitului naţional, conducând astfel
la echilibrarea balanţei de preţ. Indirect se manifestă având în vedere
influenţa pe care o are turismul asupra dezvoltării altor ramuri ale
economiei şi invers, de aceea turismul este o ramură de interferenţă. dar
şi de sinteză. Din puncte de vedere social acesta crează locuri de muncă,
diminuează şomajul, dezvoltă capacitatea  intelectuală precum şi
refacerea sănătăţi indivizilor. Din punct de vedere cultural-educativ se
manifestă prin creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie precum şi al
nivelului educaţiei. Rolul politic constă în faptul că  reprezintă un
mesager al  păcii întrucât contribuie la dezvoltarea legăturilor pe
multiple domenii între diferite naţiuni fapt  ce contribuie la o mai
strânsă colaborare.
II. Conceptul şi
tipologia agenţiei de turism
Turismul organizat a apărut odată cu
afirmarea turismului ca fenomen de masă. El se desfăşoară numai pe bază de
contracte încheiate între prestatorii de servicii turistice şi agenţiile de
turism. Agenţia de turism este principalul distribuitor al produselor
turistice, deţinând monopolul vânzărilor şi având două mari avantaje
faţă de alte forme de distribuţie şi anume: protecţie aproape totală a
consumatorului de turism şi garanţiile financiare acordate atât
prestatorilor de servicii turistice cât şi turiştilor.
În lume există circa 30 000 de agenţii de
turism licenţiate sau recunoscute profesional şi circa 200 000 de puncte de
vânzare. În Europa diferenţa între ţări în ceea ce priveşte numărul de
agenţii este foarte mare. Foarte dezvoltată în Germaia şi Regatul Marii
Britanii, comercializarea prin agenţiile de turism nu joacă în Spania,
Franţa şi Italia un rol major.
În literatura de spacialitate şi
terminologia Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT)  se foloseşte
noţiunea de „agenţie de voiaj” care diferă conceptual şi terminologic
de conceptul românesc. În ţările cu activitate turistică intensă,
agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca
obiect de activitate rezervarea şi comercializarea biletelor pentru mijloace
de transport şi vânzarea produselor turistice organizate de către agenţiile
tour-operatoare.
Practicienii români motivează neutilizarea
termenului „voiaj” prin aceea că se crează riscul confuziei cu agenţia
de voiaj a SNCFR. De fapt, în condiţiile prezentate nu există o deosebire de
esenţă între obiectul de activitate al unei agenţii de turism care vinde
şi  bilete la  mijloacele de transpot şi ce al unei agenţii de voiaj a
SNCFR, atât doar ca în primul caz se vor vinde şi produse turistice. La
rândul său , SNCFR, poate „monta” astfel de produse pe care să le
vândă prin agenţiile sau scursalele proprii. Un exemplu în acest sens este
societatea omoloagă din Franţa.
Refuzul identificării cu agenţia de voiaj
îşi poate avea originea şi într-o înţelegere uitată a fenomenului
social-economic pe care-l prezintă turismul. Cu câteva excepţii, turismul
include totalitatea deplasărilor în afara localităţii de reşedinţă şi
cărora nu le corespunde acordarea unei remuneraţii la locul de destinaţie.
Deci, turismul se traduce şi prin vizitele la rude şi la prieteni, şedere
în locuinţe secundare, deplasări în interes de afaceri, plecări în
concediu pe cont propriu, etc. În astfel de cazuri, biletele de transport se
procurau printr-o agenţie SNCFR. Diferenţa între aceste situaţii şi cele
aferente produselor turistice „prefabricate” nu este una de fond ci
priveşte doar modalitatea de satisfacere a nevoilor specifice (cazare,
alimentaţia, agrement, etc) fiind cadrul unor formule non-comerciale, fie prin
comandarea şi achitarea pe loc a serviciilor prestate în cadrul unui pachet
de servicii achiziţionat cu anticipaţie. În nici un caz, o formulă nu este
„mai turistică” decât alta, ci doar presupune un grad  diferit de
concepere şi organizare.
Agenţia de voiaj are ca scop asigurarea
tuturor prestărilor privind transportul, cazarea sau acţiunile turistice de
orice fel şi organizarea de călătorii individuale sau colective la preţ
forfetar cu program fie stabilit de agenţie fie la libera alegere a
clientului. În practica şi în legislaţia românească se foloseşte
termenul de agenţie de turism, care conform H.G. 513/august 1998 defineşte
unitatea specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de sevici
turistice sau componente ale acestora. Conform aceleiaşi H.G. agenţiile
turistice din România pot fi de următoarele tirpuri: agenţia de turism
tour-opratoare având  ca obiect de activitate doar organizarea de produse
turistice sub forma de pachete de produse turistice; agenţiile de turism care
comercilizează în contul unor agenţii tour-operatoare, pe contracte,
pachetele acesteia sau componentele acesteia şi agenţii mixte care
organizează pachete turistice, însă spre deosebire de cele tour-operatoare
intervin şi în comercializarea lor.
Dacă o agenţie de turism acţionează în
calitate de întermediar pentru o agenţie tour-operatoare, care nu este
stabilită în România, aceasta este considerată ca organizator de
călătorii turistice în raport cu consumatorii. Aceste categorii de agenţii
care operează în sfera turismului românesc corespund clasificării
europene.
III. Înfiinţarea
agenţiilor de turism în România
Agenţii economici din turism reprezintă
societăţi comerciale sau persoane fizice autorizate care prestează sau
comercializează servicii turistice. Agenţii economici din turism, indiferent
de tipul lor îşi pot desfăşura activitatea de comercializare a serviciilor
şi pachetelor de servicii turistice, numai pe baza unei licenţe eliberate de
Ministerul Turismului.
Licenţa de turism
este documentul care atestă capacitatea agenţiei de
turism de a efectua în conformitate cu regelementările interne şi cu
acordurile inernţionale la care o ţară este afiliată, seviciile turistice
în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti. În funcţie de
complexitatea obiectului de activitate, licenţa de turism poate fi: licenţa
de turism pentru agenţia tour-operatoare şi licenţa de turism pentru
agenţia detailistă. Licenţa de turism se eliberează de către Oficiul de
Autorizare şi Control în Turism (OACT), instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Asociaţiei Naţionale a Turismului
(ANT), care asigură şi evidenţa licenţelor eliberate, respectiv a celor
suspendate sau anulate; licenţa se vizează din trei în trei ani de acelaşi
organism, iar agenţia are obligaţia de a solicita  vizarea acesteia cu cel
puţin 30 de zile înaintea expirării termenului de trei ani de la ultima
viză. Ea nu este transmisibilă, iar afişarea sa, în copie autentificată,
la loc vizibil în cadrul unităţii este obligatorie.
        În scopul eliberării licenţei, agenţia trebuie să înainteze
Ministerului Turismului o documentaţie completă alcătuită din:
1. Cerere de eliberare
a licenţei de turism;...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.