| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Protectia mediului natural

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Introducere
       Ca urmare a creşterii economice generale,
progreselor obţinute în toate domeniile vieţii economice şi sociale, omul a
ajuns astăzi să dispună de mijloace tehnice atât de perfecţionate, încât
consumă cantităţi imense de resurse naturale regenerabile şi
neregenerabile, exploatând tot mai intens factorii de mediu şi modificând
natura într-un ritm rapid. Neimpunând însă asupra acţiunilor sale un
control adecvat şi conştient, omul lasă cale liberă dezlănţuirii unor
dezechilibre economice, cu efecte negative asupra calităţii vieţii sale cât
şi asupra evoluţiei biosferei.
       Din aceste motive în rândurile oamenilor de ştiinţă, ale
oamenilor politici, ale populaţiei în ansamblu, s-a format treptat
convingerea că, în condiţiile civilizaţiei contemporane, activitatea
economică presupune nu numai preocuparea de a spori volumul şi calitatea
bunurilor materiale şi a serviciilor prin asigurarea în mod curent a unei
eficienţe economice ridicate, ci şi o grijă crescândă de a proteja mediul
înconjurător, care în ultima analiză, constituie condiţia materială de
bază a creşterii economice.
       Devine tot mai evident faptul că, în condiţiile unui mediu
puternic degradat şi poluat, un standard de viaţă materială fie el şi
foarte ridicat îşi pierde orice sens, nemaiţinând seama de influenţa
negativă a acestui mediu asupra evoluţiei în perspectivă a fenomenelor
naturale şi biologice şi, prin aceasta, asupra creşterii economice
înseşi.
       În asemenea împrejurări apare tot mai necesară elaborarea şi
adoptarea unei politici economice de largă perspectivă, în care să-şi
găsească locul o strategie ecologică concretizată în acţiuni speciale de
protejare a mediului înconjurător, integrate în programe de dezvoltare
economică, precum şi în crearea unor mecanisme economico-sociale de
înfăptuire a acestor programe, ca şi în realizarea unui cadru legislativ
şi instituţional adecvat.
       Devine astfel necesar studiul acestor fenomene în cadrul unei
discipline care să înbine armonios elementele de bază ale economiei cu sfera
protecţiei mediului, şi căreia din punct de vedere didactic se numeşte
economia mediului.
       Economia mediului, aşa cum a fost definită, este o disciplină de
graniţă între ecologie şi  ştiinţele economice, care studiază
repartiţia pe glob a resurselor naturale, precum şi utilizarea lor în
concordanţă cu menţinerea echilibrului ecologic în natură.
       Economia mediului, are menirea de a îmbina dezvoltare
economic-socială cu protejarea permanentă a mediului ambiant.
       Economia mediului trebuie să militeze împotriva economismului
excesiv, dar şi a ecologismului îngust, conservator, care exclude necesitatea
dezvoltării economice necesare societăţii contemporane.
       Economia mediului stabileşte priorităţile atât în domeniul
economic cât şi al protecţiei mediului, astfel încât interesele omului şi
integritatea naturii să coexiste armonios.
1. Protecţia mediului natural
cerinţă intrinsecă
a unei dezvoltări economice
moderne
       Este un lucru elementar, dar fundamental, acela că omul nu se
află în afara legilor care guvernează viaţa pe planeta noastră, ci, din
contra, că orice vietate pământeană s-a format, s-a dezvoltat şi se va
dezvolta în interacţiune cu mediul natural.
       Întreaga mişcare a fenomenelor şi proceselor din sfera
raportului om-natură este indisolubil legată de înaintarea şi complexitatea
istorică a producţiei (în sens larg), deci a muncii. Constituind un proces în care omul efectuează,
reglementează şi controlează schimbul de materii dintre el şi mediu, munca
presupune atât expresie, contradicţia dintre cele două părţi.
       1. Privit în
mişcarea sa, raportul dintre oamenii care utilizează factorii naturali în
interesul lor spre a-şi satisface necesităţile şi natură
presupune:
       a. o latură cantitativă care priveşte scara
desfăşurării nevoilor omului şi a extragerii din natură a ceea ce îi
trebuie, lucru care îşi află expresia în contradicţia dintre nevoile de
resurse, pe de o parte, şi dimensiunile resurselor oferite de natură, pe de
altă parte.
       b. o latură calitativă, care îşi găseşte expresia
în contradicţia dintre acţiunea de producţie, repartiţie, circulaţie şi
consum a oamenilor, ce conduce, totodată, la deşeuri, efluenţi, reziduuri
ş.a.m.d. pe care ei le aruncă în mediu, pe de o parte, şi posibilităţile
de asimilare pe care le are mediul natural, pe de alta.
       Deşi sunt indisolubil legate şi chiar se întrepătrund, cele
două laturi pun, în esenţă, probleme distincte. Prima o ridică pe aceea a
suficienţei şi durabilităţii resurselor - preocupare majoră pentru toate
ţările -, iar a doua pe cea a afectării echilibrului prin poluare, poluarea
nefiind, în fond, altceva decât resurse ajunse la loc nepotrivit. Drept
urmare, între sistemul social al economiei şi sistemul factorilor naturali
(implicit ecologici) există
o legătură foarte strânsă şi o influenţă reciprocă puternică.
Protejarea factorilor naturali se impune astfel ca o cerinţă fundamentală a
continuităţii vieţii economice şi sociale. La acestea se adaugă problema
factorului timp, a celui de intensitate şi cea a optimului
cantitativ-calitativ al relaţiei dintre om şi natură, în interacţiunea
lor.
       2. Toate acestea ridică, împreună,
câteva întrebări de principiu: pentru cine curge timpul, pentru cine are
importanţă scara producţiei şi a consumului, pentru cine trebuie apăraţi
factorii de mediu şi echilibru ecologic?
       Răspunsul la aceste întrebări conduce la mai multe
concepte:
       a. Un concept este cel geocentric care face din protecţia Terei,
a tuturor factorilor de mediu, un scop în sine, pământul urmând a fi
apărat în general, condamnându-se orice intervenţie a omului şi
neavându-se în vedere altceva decât conservaţionismul absolut. În această
concepţie, omul se pierde aproape complet din atenţie, el fiind considerat
doar unul din milioanele de elemente ce se cer conservate pentru ca "natura să
rămână neatinsă în puritatea ei". Acest conservaţionism dus la absurd nu
poate interesa însă decât puţini ecologi extremişti, dar nu găseşte nici
o rezonanţă în mintea şi sufletul locuitorilor Terrei.
       b. Un alt concept este cel denumit
biocentric, care cere ca omul
să pună în centrul preocupărilor sale ecologice celelalte forme de viaţă
şi specii deoarece, deşi sunt creaturi sensibile, ele nu se pot prezerva
singure, aşa cum o poate face omul, nici măcar atunci când este vorba de
prădători. Conceptul respectiv cere ca omul să nu intervină în nici un
altfel în viaţa speciilor, decât prin protecţie. Aceasto modalitate de
conservaţionism nu ţine, însă seama, de faptul că apărarea biosferei în
condiţiile în care omul nu-şi poate asigura existenţa şi dezvoltarea
decât folosindu-se de natură, lucru ce i se
interzice, nu mai poate interesa nici ea pe nimeni (bunăoară, pe sutele de milioane de oameni care mor de foame, sau
aflate sub pragul sărăciei negre).
       c. Un al treilea concept este acela
antropocentric. În cadrul
lui, totul este subsumat nevoilor crescânde ale
omului, în faţa căruia nimic nu contează. A privi însă omul ca o
creatură care are dreptul să facă ce vrea şi să încalce - în numele
intereselor sale - legile naturii, se dovedeşte a fi o enormă eroare, căci
orice idee împinsă la absurd - în cazul acesta absolutizarea necesităţilor
immediate ale omului - se transformă în contrariul ei. Într-adevăr,
făcând totul în folosul lor, fără limitele dictate de legile naturii,
oamenii pot împinge lucrurile până acolo încât să distrugă înseşi
bazele naturale ale existenţei lor. Şi, în această privinţă, oamenii au
demonstrat o creativitate imensă, demnă de o cauză mai bună. Să ne amintim
că este vorba de războailele cu tehnica cea mai sofisticată care distrug în
masă şi sistematic atât oamenii cât şi factorii naturali, de soarta
păturii de ozon a globului, de pădurile ecuatoriale, de poluarea gravă a
apelor ş.a.m.d.
       d. După cum se poate observa, deşi cele
trei concepte au fiecare meritele lor, ele conţin, totuşi imense pericole.
Care ar putea fi soluţia?
       Credem că ea nu poate fi dată de un
concept suprasimplificat şi unilateral, ca cele amintite, ci de unul complex,
realist, care să îmbine raţional şi armonios elementele pozitive ale celor
discutate şi să elimine totodată pericolele. Un asemenea concept l-am
denumi al reconcilierii
omului cu natura şi cu sine însuşi. Fără a omite
nevoile multiple dar afirmând rolul său esenţial în respectarea naturii,
conceptul acesta înseamnă respect faţă de legile naturii în viaţa
economică, respect pentru viaţă în general şi diversitatea ei, respect
pentru echilibrul ecologic, pentru sănătatea Terrei şi a sferelor ei, ca şi
pentru progresul societăţii umane. În această concepţie, deci, protecţia
mediului natural reprezintă protecţia omului şi a dezvoltării sale, iar
protecţia omului - protecţia tuturor factorilor de mediu. O asemenea
politică economică trebuie să includă în actele decizionale la toate
nivelurile - individual, micro, mezo, macro şi mondo - criteriul ecologic, pe
cel al durabilităţii şi pe cel al sănătăţii dezvoltării. Pentru aceasta
însă este nevoie ca problemele mediului să fie studiate în complexitatea
lor, iar legile naturii cunoscute şi respectate cu răspundere.
       3. Abordarea problemei criteriilor
protecţiei mediului necesită totodată împingerea...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.