| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Poluarea atmosferei

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
POLUAREA
ATMOSFEREI
Poluarea mediului ambiant este una dintre
problemele cele mai actuale şi cele mai importante ale omenirii. Această
problemă a fost tratată cu îngăduinţă până acum 15-20 de ani, dar în
condiţiile dezvoltării tehnico-ştiinţifice, pe de o parte, şi a tendinţei
obţinerii unei rate cât mai mari a profitului, pe de altă parte, problema
protejării naturii a devenit o preocupare majoră atât pentru oamenii de
ştiinţă din diverse domenii cât şi pentru oamenii politici.
Pe lângă sursele majore de poluare accidentală petrecute în Italia, India sau Ucraina, există activităţi poluante curente şi
continue, mai agresive (poluări industriale).
Agenţii poluanţi afectează nu numai zona
în care sunt produşi. De exemplu, degajarea pulberilor radioactive în urma
accidentului de la Cernobâl a afectat o mare parte din Europa. Dioxidul de
carbon care rezultă în urma arderii combustibililor fosili afectează clima
prin aşa-numitul efect de seră.
Ploaia acidă,
rezultată din deversarea în atmosferă a noxelor industriale modifică
echilibrul ecologic.
EFECTUL DE SERĂ
Se produce ca urmare a captării de către
dioxidul de carbon ori alte substanţe aflate în atmosferă a radiaţiilor
ultraviolete.
PLOILE ACIDE
Au apărut pentru prima dată în Scandinavia.
Acum sunt o problemă stringentă a majorităţii ţărilor industrializate.
Peştii dispar din lacuri, suprafeţele clădirilor şi statuile din marmură
sunt corodate, pădurile se usucă. În mod natural, apa de ploaie acidă are
un caracter slab acid, datorită reacţiei sale cu dioxidul de carbon. Ploile acide sunt rezultatul
reacţiei oxizilor de sulf şi de azot cu apa.
Aceşti oxizi se formează în diverse procese
industriale, arderea combustibililor în centrale electrice, în motoarele cu
ardere internă ş.a.
Contribuţia acidului sulfuric la ploile acide
este de 2/3, în timp ce contribuţia acizilor azotului este sub
1/3.
COMBATEREA POLUĂRII ATMOSFERICE
    Combaterea comportă trei
etape:
depistarea surselor de poluare;
controlul analitic al acestor surse;
măsuri de combatere a poluării pe termen scurt, mediu şi
lung.
Sursele de poluare pot fi:
Surse industriale:
- gazele uzinelor chimice care conţin oxizi
de azot, SO2, SO3, H2S, hidrocarburi, pulberi
metalice;                                                                                                                          
- gazele de eşapament care conţin CO, CO2,
hidrocarburi nearse, compuşi
ai         plumbului
           
- fumul centralelor termoelectrice.
Amoniacul şi alte substanţe volatile provenite din
dejecţie.
Fumul de ţigară
Controlul analitic
al acestor surse presupune prelevarea (luarea de mostre) şi prelucrarea
probelor de aer (separarea şi determinarea poluanţilor), precum şi
interpreatarea datelor obţinute.
   
       Măsurile pe termen scurt, mediu şi lung se referă îndeosebi la:
folosirea filtrelor de mare eficacitate în industrie;
utilizarea tehnologiilor moderne de fabricare,
nepoluante;
înlocuirea benzinei cu plumb cu benzină fără
plumb;
folosirea catalizatoarelor la motoarele cu ardere
internă;
controlul proceselor fermentative ale
dejecţiilor de la combinatele de animale;
interzicerea fumatului în locurile publice.
SURSE DE POLUARE
   
CLASIFICARE
a) După
origine, sursele de poluare se clasifică în surse
naturale şi surse antropice.
Sursele naturale şi principalii poluanţii
specifici sunt:
omul şi animalele – prin procesele fiziologice evacuează
CO2, viruşi;
plantele – prin fungi, polen, substanţe
organice şi anorganice;
solul – prin viruşi, pulberi (ca urmare a
eroziunii);
apa (în special cea maritimă)
– prin aerosoli încărcaţi cu săruri (sulfaţi, cloruri);
descompunerea materiilor organice vegetale şi animale – prin metan,
hidrogen sulfurat, amoniac etc. – rezultate din procese;
vulcanismul – prin cenuşă, compuşi de sulf,
oxizi de azot şi de carbon;
incendiile maselor vegetale – prin cenuşă, oxizi de sulf, azot,
carbon, rezultaţi;
radioactivitatea terestră şi cosmică
– prin radio nuclizi
emişi de roci şi de provenienţă cosmică;
descărcările electrice – prin ozon;
furtunile de praf şi de nisip
– prin pulberi
terestre;
Surse antropice:
orice activitate umană – care conduce la evacuarea în
atmosferă de substanţe care se găsesc sau nu în compoziţia naturală a
atmosferei, este considerată o sursă antropică.
În acest context considerăm necesară
definirea atmosferei poluate, şi anume:
“Se spune că atmosfera este poluată atunci
când o mărime care, adăugată sau scăzută din constituenţii normali ai
atmosferei, poate determina alterarea proprietăţile sale fizice sau chimice
în mod sesizabil de către om sau mediu.”
b) După
formă:
Surse punctuale:
jetul de gaze este eliminat în atmosfera liberă printr-un sistem de dirijare
(conductă, cos) cu o gură de evacuare ale cărui dimensiuni sunt neglijabile
în comparaţie cu topografia locului;
Surse liniare:
acterizate printr-o dimensiune în plan orizontal a
cărei mărime nu poate fi neglijată în comparaţie cu topografia zonei (de
exemplu: artera de trafic intens);
Surse de suprafaţă: caracterizate prin arii ale căror dimensiuni nu pot fi neglijate
în comparaţie cu topografia zonei (de exemplu: un cartier privit la scara
orşului, un oraş privit la scara unei zone mai largi).
Surse de volum:
caracterizate prin emisii în cele trei dimensiuni.
   
       c) După volum (înălţimea h faţă de
nivelul solului la care are loc emisia):
Surse la sol
Surse joase: h < 50m
Surse medii: 50m < h < 150m
Surse înalte: h > 50m
d) După
mobilitate:
surse fixe sau staţionare
surse mobile: mijloace de transport rutier, feroviar, naval şi
aerian
e) După regimul de
funcţionare:
Surse continue: funcţionare continuă, cu emisie constantă, pe
perioade medii sau lungi de timp (zile, luni, sezon, an)
Surse intermediare: funcţionare cu întreruperi semnificative ca
durată (ore, zile luni), în perioada de funcţionare având emisie
constantă, sau funcţionare cu emisie variabilă
Surse instantanee: emisia are loc într-un
interval foarte scurt de timp (de regulă de ordinul minutelor), după care ea
încetează (în această clasă se înscriu accidentele industriale şi unele
tipuri de avarie).
f) După tipul de
activitate:
   
       Această clasificare este
importantă pentru cunoaşterea poluanţilor caracteristici fiecărei
activităţi. În lipsa măsurărilor de emisii (situaţie cel mai frecvent
întâlnită), pentru determinarea debitelor masive de poluanţi evacuaţi în
atmosferă, se utilizează aşa numiţii factori de emisie (sau emisii
specifice) stabiliţi prin bilanţuri tehnologice.
Principalele tipuri de activităţi şi
poluanţii lor caracteristici sunt:
Arderea combustibililor fosili ( cărbune, produse petroliere, gaze
naturale) în surse fixe: CO2, CO, SO2, NO2, N2O, compuşi organici
volatili;
Traficul: CO, NO2, N2O, pulberi, Pb în cazul folosirii benzinei cu
Pb, SO2 în cazul folosirii motorinei;
Petrochimie: COV, NO2, SO2;
Chimia anorganică şi organică: gama foarte mare de poluanţi,
specifici fiecărui profil de producţie;
Metalurgie primară feroasă (pulberi cu conţinut Fe, SO2, NO2)
şi neferoasă (pulberi cu conţinut de metale grele: Pb, Cd, As, Zn, SO2,
NO2);
Industria materialelor de construcţie: pulberi, CO2, CO, NO2, SO2,
F (indicele sticlei);
Extracţia, transportul şi distribuţia petrolului, produselor
petroliere şi ale gazelor naturale: hidrocarburi;
Producerea, utilizarea substanţelor reducătoare ale stratului de
ozon: cloroflorocarburi, hloni, tetraclorura de carbon, metil
cloroform;
Agricultura: NH3, NO2, CH4, pesticide.Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.