| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Microsoft Access 2003

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Microsoft Access 2003
       Microsoft
Access 2003 este aplicaţia de management al bazelor de date pusă la
dispoziţie de suita Microsoft Office. Spre deosebire de Excel, Access va
permite să stocăm şi să administrăm volume mari de date, organizate în
unităţi numite înregistrări. O bază de date
Access constă din următoarele obiecte:
Tabele –
conţin toate înregistrările
Interogări –
localizează înregistrări specifice
Formulare –
afişează înregistrările din tabele, una cîte una
Rapoarte –
tipăresc loturi de înregistrări
Pagini de acces la date – pun la dispoziţie date prin intermediul paginilor
Web
Macrocomenzi –
acţiuni automate uzuale
Module –
stochează declaraţii si
proceduri Visual Basic, care ne permit să
scriem programe pentru bazele de date, astfel încât
acestea să poată interacţiona cu alt software.
       
Utilitarele de asistenţă din aplicaţia Access
asigură un proces simplu, pas cu pas, de configurare a tabelelor,
formularelor, paginilor de acces la date, rapoartelor şi
interogărilor.
     
Prezenta lucrare conţine 5 paragrafe.
  § 1 conţine noţiuni de baze de
date,tipuri BD.  O bază de date (BD) reprezintă o
colecţie de date integrată, anume structurată şi dotată cu o descriere a
structurii şi a relaţiilor dintre date.
  § 2 conţine
caracteristica generală a SGBD Access.
  § 3 conţine  tabelele Access
,care  în baza lor se definesc celelalte clase de obiecte.
  § 4  conţine funcţii
Access.
Ultimul § conţine interogări Access care
include şi subpunctele interogări de selecţie,de sortare, de actualizare a
datelor,de excludere a înregistrărilor, de grupare şi totalizare şi
interogări încrucişate.
                 
C U P R I N S
§ 1   
Noţiune de bază de date.Tipuri de
BD.        3
§ 2   SGBD
Access. Caracteristica generală      
 5
§ 3 Tabele Access.    
   8
§ 4 Funcţii Access    
   18
§ 5  Interogări Access  
     20
         5.1Interogări de selecţie a înregistrărilor(Select
Query
               
             
§.1   
Noţiune de bază de
date.Tipuri de BD.
   Printre
multiplele forme de organizare a datelor, bazele de date ocupă un loc
aparte.
   O bază de date (BD) reprezintă o
colecţie de date integrată, anume structurată şi dotată cu o descriere a
structurii şi a relaţiilor dintre date.
În funcţie de modul de organizare a
informaţiilor, se cunosc cîteva modele de BD:
ierarhic
(arborescent), reţea, relaţional ş.a.
  Modelul ierarhic.Cu ajutorul modelului conceptual ierarhic, schema bazei de date
poate fi reprezentată sub forma unui arbore în care nodurile exprimă
colecţii de date, iar ramurile reflectă relaţiile de asociere între
înregistrările colecţiilor de date superioare şi inferioare.
  Accesul la înregistrările
colecţiilor de date inferioare se face prin traversarea arborelui, adică se
parcurg toate colecţiile aflate în subordonare ierarhică dintre colecţia
– rădăcină şi
colecţia cercetată. Unui element superior îi pot corespunde unul sau mai
multe elemente inferioare, iar unui element inferior îi corespunde un singur
element superior.
Modelul reţea. Modelul reţea se aseamănă cu cel
ierarhic, diferenţa constînd în aceea că unui element inferior îi pot
corespunde unul sau mai multe elemente superioare.
Modelul relaţional. Modelul relaţional este în prezent cel mai răspîndit model
de baze de date. Acest model are o singură structură de date: relaţia sau tabelul. O
bază de date relaţională este un ansamblu de
relaţii (tabele) grupate
în jurul unui subiect bine definit. Deci, o relaţie poate fi redată
printr-un tabel, în care fiecare rînd reprezintă o înregistrare diferită,
iar fiecare coloană un atribut. Coloanele tabelului sunt identificate prin
nume diferite şi reprezintă cîmpurile (atributele,
caracteristicile) modelului conceptual. În fiecare
coloană datele trebuie să fie de acelaşi tip. Căutarea în acest model de
BD se face secvenţial toate articolele şi comparînd criteriile de căutare.
Articolele ce satisfac conditiei căutării se selectează şi pot fi
afişate.
Subiectele pe care se axează tabelele unei
BD pot fi cele mai diverse: activitatea unei firme, stocarea mărfurilor la un
depozit, rezultatele unui recensămînt,etc. Deşi în modelul relaţional
principala structură de date o reprezintă tabelul, o bază de date este mai
mult decît o simplă mulţime de tabele.Pe parcurs vom vedea că între
tabelele bazei de date există o interdependenţă strînsă, în timp ce
între tabelele de calcul obişnuite această interdependenţă practic
lipseşte.
  Gestiunea bazelor de date.
Sistemul de gestiune a bazelor de date
(SGBD) este acel sistem de
programe care facilitează şi supervizează introducerea de informaţii în
baza de date, actualizarea şi extragera din bază, controlul şi autorizarea
accesului la date. Un sistem de gestiune a bazelor de date trebuie să fie
capabil să îndeplinească următoarele funcţii:
de descriere ,care
rezidă în definirea structuriidatelor, a relaţiilor dintre acestea şi a
condiţilor de acces la informaţile conţinute în baza de date;
de actualizare,
care presupune inserarea, redactarea şi suprimarea datelor;
de interogare a BD, care permite obţinerea diferitor informaţii din BD conform
unor criterii de căutare;
de obţinere de date noi, care constă în prelucrarea informaţiei iniţiale în scopul
obţinerii unor totaluri, medii etc.;
de întreţinere,
care constă în crearea copiilor de rezervă, compactarea BD şi repararea ei
în cazul deteriorării;
de securitate a
datelor, care rezidă în protejarea BD împotriva accesului neautorizat şi
în atribuirea drepturilor de acces.
Administrarea bazelor de date.
 
Administrarea BD presupune coordonarea lucrărilor de
proiectare a BD,
protecţia (securitatea)
informaţiei, dezvoltarea BD,etc. Aceste funcţii le îndeplineşte Administatorul Bazei de Date (ABD). El
defineşte obiectele sistemului , elaborează principiile de protecţie a
datelor, răspunde de alegerea şi implimentarea SGBD, asigură funcţionarea
normală a sistemului.
   
          
                    
§. 2   SGBD Access.
Caracteristica generală
  La începutul anilor 80 s-a produs o
trecere în masă la elaborarea şi utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor
de date de tip relaţional.Acest fenomen se explică prin atingerea unor limite
tehnice şi prin flexibilitatea redusă a sistemelor de gestiune a bazelor de
date cu structuri arborescente şi reţea care se foloseau pînă atunci
.Înzestrate cu limbaje de generaţia a patra şi cu generatoare de aplicaţii
puternice , SGBD de tip relaţional oferă numeroase facilităţi de proiectare
şi dezvoltare a aplicaţilor .Cele mai răspîndite SGBD de acest tip sunt:
Oracle, Informix, SyBase, MySQL, Interbase, Access, acesta din urmă fiind
subiectul capitolului de faţă.
  Sistemul de gestiune a bazelor de date
MS Access 2003 (şi versiunile care l-au precedat) a fost realizat de
corporaţia Microsoft şi reprezintă o nouă ideologie în acest domeniu,
avînd performanţe sporite.
    Lansarea sistemului MS Access 2003
SGBD MS Access funcţionează numai în
mediul Windows. Există mai multe modalităţi de lansare a sistemului Access,
una din ele fiind executarea consecutivă a acţiunilor Start/All Programs(sau Programs)/Microsoft Office/Microsoft Office
Access 2003.
Ca rezultat, obţinem o fereastră,
asemănătoare cu cea din figura 1.
                        
Figura 1. Lansarea sistemului Access
Crearea / accesarea unei baze de
date
   După cum am  mai
menţionat, elementele principale ale unei baze de date sunt tabelele. Dar o
bază de date poate conţine şi alte elemente care se creează pe baza
tabelelor (interogări, formulare, rapoarte etc.). Aceste elemente, împreună
cu tabelele, formează aşa-numitele clase de obiecte
ale bazei de date.
   Pentru a crea o bază de date
nouă, în zona Open a
ferestrei reprezentate în figura 1 alegem opţiunea Create a new file, iar în caseta
urmatoare - opţiunea Blank Database. Putem, de asemenea, utiliza comenzile de creare/accesare a bazelor
de date din meniul File.
                                    
Figura .2
  Pentru a deschide o bază de date
existentă în zona Open a
ferestrei reprezentate în figura 1 executăm un clic pe denumirea uneia din
bazele de date utilizate recent sau selectăm opţiunea More pentru a accesa o bază de date
amplasată pe un dispozitiv de memorie auxiliară. În caseta de dialog care
apare indicăm numele BD
                                      
Figura.3
(de ex., BIBL) şi localizarea ei (discul,
dosarul).Obţinem o fereastră în care sunt disponibile cele 7 clase de
obiecte Access.
           
Figura. 4 Fereastra cu clasele de obiecte Access
Închiderea / redeschiderea bazei de
date
   Închiderea unei baze de date
poate fi făcută prin executarea comenzii
Close din meniul
File sau prin acţionarea
butonului din bara de titlu a bazei de date. De
regulă, la închidere, sistemul salvează automat baza de date împreună cu
toate obiectele pe care le conţine. Închiderea unei  baze de date nu
înseamnă şi închiderea aplicaţiei MS Access, astfel încît putem deschide
o altă de date sau crea o bază de date nouă, în modul descris mai
sus.
Ieşirea din Access
   Ieşirea din MS Access poate fi
făcută în unul din următoarele moduri:
se apasă combinaţia de...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.