| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Marketing Coca-Cola

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
CAPITOLUL
I
MARKETING - CONCEPTE GENERALE
       
1.1 Condiţiile apariţiei şi promovării
marketing-ului
Marketingul nu îşi are originea in
producerea unui fenomen izolat, ci se poate spune că primele elemente de
marketing sunt concomitente cu existenta comerţului. Dar au trebuit să existe
anumite cauze care să conducă la înfiriparea acestei discipline-ştiinţă
după unii autori - prin acumularea unor date, apoi perfecţionarea lor şi
ajungerea în final la un domeniu de sine stătător.
Cu mult timp in urmă producţia era
realizată in mici ateliere meşteşugăreşti, în care meşterul realiza
bunurile materiale de care societatea avea nevoie. Cantitatea de bunuri
realizată era dictată de forţa braţelor ce acţiona asupra uneltelor şi
prin urmare era limitată, ceea ce înseamnă că şi cantitatea de bunuri era
modestă, mai mică decât cererea. În concluzie se poate spune că cei care
dictau pieţei erau producătorii şi prin urmare piaţa era a producătorului.
Revoluţia industrială a determinat mari
prefaceri asupra modului de producţie, având următoarele efecte:
- sporirea producţiei;
- diminuarea costurilor de
producţie;
- îmbunătăţirea calităţii;
- producţia in serie;
- reproductibilitatea;
- standardizarea.
În concluzie, se realizează o producţie
mai mare cu acelaşi număr de muncitori, ceea ce are drept urmare creşterea
ofertei.
În aceste condiţii marketingul, ale cărui
prime elemente scrise apar in anul 1935 în cartea lui Liskowski: “Primatul
vânzării”, nu reprezintă altceva decât strategia
unei întreprinderi în condiţiile existenţei  “pieţei
cumpărătorului”, arta de a descoperi clienţi, de
a descoperi noi pieţe, de a menţine si cultiva pieţe tradiţionale. Ei
presupun, înainte de toate, cunoaşterea profundă exigenţelor şi
tendinţelor pieţei, şi pe baza ei, estimarea posibilităţilor de vânzare a
unui produs înainte de lansarea in fabricaţie, orientarea producţiei in
conformitate cu structura si dimensiunile cererii, stabilirea unei strategii de
preţ, promovare si distribuţie, utilizare a unor instrumente eficiente de
promovare a produselor.
Pentru a obţine avantaje maxime în
aplicarea conceptului de marketing, în orice organizaţie economică trebuie
îndeplinite următoarele două cerinţe esenţiale:
-proprietarii şi cadrele de conducere
trebuie să înţeleagă corect conceptul şi să-l sprijine;
- structura organizatorică să asigure
condiţii pentru integrarea tuturor funcţiilor care converg spre asigurarea
premiselor comercializării integrale a mărfurilor.
1.2 Etape în evoluţia practicii şi teoriei
marketing-ului
Apărut către sfârşitul perioadei
revoluţiei industriale, in prima fază de dezvoltare a marketingu-lui,
preocupările specialiştilor s-au axat mai întâi pe probleme de principiu,
ulterior aceste preocupări au fost orientate spre dezvoltarea instrumentelor
metodicii, iar astăzi se pune problema introducerii marketing-ului ca
politică a întreprinderii, generalizată la toate domeniile activităţii desfăşurate.
Înainte şi după cel de al doilea război
mondial, întreprinderile produceau bunuri a căror cerere era superioară
ofertei, în cele mai multe cazuri consumatorul nu avea posibilitatea să
aleagă, problema principală a întreprinderii fiind de a şti să producă
bine: a fost etapa economiei de producţie.
După anii ‘60, oferta a devenit aproape egală
cu producţia. Problema întreprinderii era de a şti să vândă: a fost etapa economiei de distribuţie. Întreprinderile au considerat că marketingul consta în a exercita
o presiune asupra pieţei (forţa de vânzare, publicitate, promovare,
marketing direct).
În anii ‘70-’80, oferta a devenit superioară
cererii. Consumatorul avea de unde alege între mai multe produse ce
îndeplineau aceeaşi funcţie; problema principală a întreprinderii era de a
şti ce să producă pentru a satisface mai bine pe consumator: a fost etapa economiei de piaţă.  Întreprinderile şi-au dezvoltat serviciile de studiere a
pieţei.
În prezent, datorită presiunii
consumerismului, legile, reglementările devin din ce în ce mai importante.
Problema întreprinderii este de a şti dacă ea are dreptul de a vinde şi în
ce condiţii : este etapa economiei mediului.
Întreprinderea are grijă de a ţine seama de
dorinţele publicului.
       Într-o primă etapă am putea defini marketingul ca un ansamblu
de instrumente şi tehnici care permit prevederea, satisfacerea şi
descoperirea nevoilor consumatorului, cu realizarea
de profit.
Într-o a doua etapă, vom defini marketingul
ca un ansamblu de instrumente şi tehnici care permit optimizarea relaţiei pe
care întreprinderea o are cu publicul.
Activitatea de marketing a cunoscut o
dezvoltare rapidă, după anul 1960, în ţările dezvoltate, în special in
SUA, după care urmează Anglia, Franţa, Germania şi Suedia, integrându-se
tot mai adânc in activitatea economică.
Mulţi economişti şi oameni de afaceri
occidentali apreciază că decada anilor 1960 poate fi considerată drept
“decada marketing-ului”, spre deosebire de perioadele precedente ale
secolului al XX-lea, cum au fost: decada finanţelor (1900-1910), decadele
producţiei (1910-1950) şi decada progresului tehnic (1950-1960).
       1.3 Esenţa marketing- concept şi definiţie
Dezvoltarea
societăţii contemporane este caracterizată printr-o evoluţie extrem de
dinamica, ritmurile fără precedent ale producţiei industriale, revoluţia in
domeniul tehnologiei, progresul mijloacelor de comunicare şi al mijloacelor de
recoltare şi prelucrare a informaţiilor constituind principalele sale
atribute. Schimbările de importanţă deosebită ce au avut loc în ultimele
decenii în domeniul ştiinţei şi tehnicii au afectat literalmente toate
ramurile vieţii economice, formele şi metodele conducerii acesteia şi, in
multe privinţe, viaţa socială şi cea cotidiană a oamenilor.
Optica şi vechile tehnici de cercetare a
fenomenelor de piaţa, subordonate nevoii de deplasare a produselor pe piaţă,
nu mai corespunde condiţiilor create de dezvoltarea contemporana. Piaţa se
impune tot mai mult atenţiei ca element de referinţă pentru activitatea
întreprinderilor, ca punct de plecare în organizarea întregului proces de
producţie şi circulaţie a mărfurilor, investigarea ei permanentă urmând
să fundamenteze principalele decizii ale întreprinderii, atât in domeniul
producţiei cât şi al desfacerii.
S-a conturat astfel, în mod treptat, o nouă
concepţie despre cercetarea pieţei şi, în general, despre orientarea
producţiei şi circulaţiei mărfurilor, această nouă concepţie, precum şi
tehnicile pe care le implică aplicarea ei, a primit denumirea de marketing.
Conţinutul conceptului de marketing, precum
şi funcţiile şi trăsăturile lui sunt foarte diferit înfăţişate în
literatura de specialitate; există însă o apropiere de fond evidentă în
privinţa caracterizării scopului urmărit prin marketing, precum şi a
mijloacelor de investigare şi a tehnicilor folosite.
Termenul marketing- noţiune complexă, cu largă
circulaţie internaţională, semnifică organizarea
procesului de concepţie a produselor, producţia, desfacerea şi activitatea
de service postvânzare, pornind de la ideea de cunoaştere a cerinţelor
consumatorului sau utilizatorului, în scopul satisfacerii celor mai exigente
cerinţe ale acestuia.1
Marketingul ( termen introdus în
toate limbile europene însemnând la origine
acţiune asupra pieţei ) s-a dezvoltat în strânsă legătură cu schimbarea
intervenită în orientarea de bază a întreprinderii, pentru trecerea de la
concepţia aducerii mărfurilor pe piaţă, la concepţia mai largă de
aplicare a metodelor raţionale pentru o organizare eficientă a tuturor
acţiunilor interne şi externe ale întreprinderii, impusă de necesitatea
racordării coerente şi anticipate a producţiei la cerere.
Apariţia marketingului a fost o expresie a
necesităţii de a se introduce raţionalitatea în întreprindere, pornind de
la cunoaşterea cerinţelor pieţei-actuale şi viitoare - ca ghid al
producţiei.
Marketingul este deci un concept
organizaţional, o organizare de metode, de procedee şi tehnici de cercetare,
de calcul, de analiză, de previziune  dar şi de organizare şi promovare
în întreprindere a unui spirit de cunoaştere şi anticipare a deplasărilor
neîncetate intervenite în concepţiile, atitudinile şi conduita
cumpărătorilor, în preferinţele şi aspiraţiile acestora.
Prin esenţa lui marketingul oferă
posibilitatea unei raţionale adecvări a producţiei la consum, unei
integrări a rezultatelor cercetărilor multilaterale desfăşurate în toate
fazele de dezvoltare a vieţii unui produs, în circuitul care începe cu
consumatorul şi se termină tot cu el. Realizarea unei astfel de eficienţă
nu este posibilă decât printr-o analiză continuă şi sistematică a
fiecărei operaţii pe baza aplicării masive de metode ştiinţifice. Şi în
acest domeniu, ca şi în industrie, construcţii, agricultură, comunicaţii
etc., progresul nu se poate obţine decât prin utilizarea metodelor
ştiinţifice. Aşa se explică interesul mereu crescând al conducătorilor de
întreprinderi, al oamenilor de ştiinţă şi al practicienilor pentru
utilizarea instrumentelor ştiinţifice menite a rezolva problemele de
marketing şi implicit a spori eficienţa acestuia.
Termenul marketing este greu traductibil, iar
echivalenţele verbale încercate ca, de pildă, cercetări comerciale sau
studierea pieţei, nu sunt pe deplin satisfăcătoare din cauza definirii
incomplete a unui domeniu întreg de activităţi care cuprinde...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.