| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Mangementul marketingului

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Mangementul marketingului
Cuprins:
Introducere
Rolul cercetării de marketing în procesul decizional
Relaţia dintre manager şi cercetătorul de marketing
Furnizori de cercetări de marketing
Cercetarea de marketing şi sistemele informaţionale
decizionale
Produsul şi produsele noi
Avantaje şi dezavantaje ale creării de  produse
noi
„Dar de ce nu au succes atât de multe produse
noi?”
Principalii factori determinanţi ai succesului lansării noilor
produse
Creaţia simultană a produselor- rapiditate şi calitate
superioară
Procesul de inovare la firma 3M
Concluzii
 
Mangementul marketingului
Introducere
       Managementul marketingului reprezintă activitatea de analiză,
planificare, implementare şi control a programelor care vizează crearea,
promovarea şi menţinerea avantajelor rezultate în urma schimburilor menite
să satisfacă obiectivele organizaţiei.
      
       Managementul marketingului vizează atingerea obiectivelor de
marketing, având în vedere resursele organizaţiei şi situaţia pieţei,
precum şi planificarea şi execuţia activităţilor necesare pentru atingerea
obiectivelor. Dacă acestea sunt îndeplinite corespunzător, nevoile
consumatorilor sunt satisfăcute în condiţii superioare, având loc totodată
şi eficientizarea activităţii organizaţiei.
       
       Pe lângă cele două funcţii de bază
ale managementului, organizarea şi execuţia, managementul marketingului are
două funcţii distincte- vânzarea produselor şi dezvoltarea şi
implementarea noilor produse. Ambele sunt importante, dar pentru ca
organizaţia să desfăşoare o activitate profitabilă, cele două funcţii
trebuie să se dezvolte simultan.
Rolul cercetării de marketing în procesul decizional
      
       Întregul proces al cercetării de marketing urmăreşte să
răspundă problemelor cu care se confruntă managerii în privinţa alegerii
celei mai adecvate variante de acţiune.
       
       Cercetarea de marketing vizează identificarea variantelor
decizionale şi evaluarea fiecăreia prin prisma obiectivelor firmei, a
posibilităţilor de creştere a profiturilor şi a gradului de satisfacere a
necesităţilor clienţilor.
       
       Efectuarea cercetărilor de marketing nu garantează totuşi,
adoptarea celei mai profitabile decizii.
                Cercetarea de
marketing constituie un input pentru activitatea decizională. Totuşi, ea nu
substituie elaborarea deciziei. Responsabilitatea deciziei şi asumarea tuturor
riscurilor revine în totalitatea
managerului care îşi fundamentează alegerea pe
rezultatele cercetării.  Rolul cercetării de marketing este de a
prezenta soluţiile posibile şi de a formula recomandări, managerul este cel
care va trebui să adopte decizia finală.
                Cercetarea de
marketing poate fi un mijloc de actualizare a informaţiilor referitoare la
caracteristicile mediului în care organizaţia acţionează. Funcţia de
control a conducerii presupune contribuţia cercetării la cunoaşterea
reacţiei pieţei faţă de iniţiativele de marketing ale firmei şi
identificarea ariilor care impun noi acţiuni din partea firmei.
                Sunt create
condiţiile necesare
practicării unui management proactiv, de adaptare continuă la schimbările
din mediul economic, social
şi concurenţial. Cu ajutorul informaţiei, firma este transformată de
managementul proactiv dintr-un spectator al pieţei, într-un veritabil actor.
Cercetarea de marketing, prin analizele şi previziunile sale permite
elaborarea de strategii pe termen lung.
Relaţia dintre manager şi cercetătorul de marketing
Locul acordat cercetării de marketing în
cadrul procesului decizional depinde de tipul şi calitatea relaţiilor care se
stabilesc între managerul firmei şi cercetător, conducătorul
departamentului de cercetări de marketing.
       
       În funcţie de  atitudinea pe care o adoptă faţă de
cercetarea de marketing, managerii se pot înscrie în una din următoarele
categorii
Iubitori de informaţii- interesul faţă
de cercetarea de marketing  este determinat de curiozitatea şi de
spiritul deschis la noile informaţii
Expeditivii- apelează în mare măsură la cercetarea de
marketing, ajungând uneori să depindă excesiv de mult de rezultatele
acesteia, în adoptarea deciziilor
Manipulatorii- manifestă dezinteres şi foarte puţin respect
faţă de contribuţia potenţială a cercetării de
marketing                                                          
                Confruntat cu
unul din aceste tipuri de manageri, cercetătorul va
trebui să găsească cea mai bună modalitate de stabilire a unor relaţii
benefice pentru ambele părţi.
                Unii
specialişti afirmă că ar fi necesară existenţa unui generalist de
cercetare, cu rolul de a asigura legătura între cercetare şi management.
Relaţiile dintre manager şi cercetător trebuie să aibă un caracter de
parteneriat şi de sprijin reciproc. Există totuşi numeroase situaţii în
care apar tensiuni în relaţiile manager-cercetător. Conflictele potenţiale
se datorează deosebirilor dintre punctele de vedere referitoare la aspecte cum
sunt: responsabilitatea cercetării; personalul de cercetare; bugetul alocat
cercetării; temele investigate; modul de comunicare a rezultatelor; modul de
utilizare a rezultatelor cercetării.
       
       Este necesar ca cercetătorul să sugereze managerului unde poate
fi utilizată cercetarea de marketing în mod eficient, deoarece managerul
situat la nivelul superior al ierarhiei, nu poate să cunoască toate detaliile
operaţiunilor departamentului de cercetări de marketing.
       
       Personalul propriu de cercetare a firmelor este alcătuit din
specialişti cu atribuţii şi responsabilităţi diferite. Cele mai des
întâlnite funcţii în domeniul marketingului sunt :
Vicepreşedintele cu cercetarea de marketing- deţine
responsabilitatea pentru întreaga activitate de cercetări de
marketing
Directorul de cercetări de marketing- responsabilitatea pentru
modul de realizare a tuturor proiectelor de cercetări de marketing ale firmei
Directorul adjunct de cercetări de
marketing- îndeplineşte funcţia de asistent administrativ al directorului,
coordonând şi activitatea unor specialişti
Managerul şef de proiect- are întreaga responsabilitate pentru
proiectarea, realizarea şi conducerea proiectelor de cercetare
Specialistul în prelucrarea datelor
(statisticianul)- responsabil de proiectarea experimentelor, prelucrarea şi
analiza datelor
Analistul şef – îndrumă executarea operaţională a proiectelor, colaborează
cu analiştii, fiind principalul responsabil pentru respectarea restricţiilor
de costuri şi timp
Directorul de cercetări de teren – responsabil de selecţia,
pregătirea, supravegherea şi evaluarea operatorilor de interviuri şi a altor
operatori de teren
                Deşi
intensitatea şi frecvenţa apelării la cercetarea de marketing variază, se
poate afirma că principalele categorii de utilizatori ai cercetării sunt
următoarele: producătorii de bunuri de consum sau de uz industrial;
furnizorii de servicii; agenţiile de publicitate şi relaţii publice;
mijloace de comunicare în masă: instituţiile guvernamentale; etc.
                În Europa,
cei mai importanţi utilizatori de marketing sunt producătorii. Ponderea
majoritară a cifrei de afaceri din domeniul cercetărilor de marketing,
respectiv 53%, a provenit din domeniul producţiei . Următoarele domenii de
provenienţă importantă sunt reprezentate de mediile de comunicare,
cercetarea , sectorul public, financiar, telecomunicaţii şi poştă, etc.
                 În România,
mediile de comunicare sunt cel de-al doilea domeniu de provenienţă a clienţilor, cu o pondere de 26% în cheltuielile
cu cercetările de piaţă. Împreună, clienţii din producţie, mediile de
comunicare şi din agenţiile de publicitate au deţinut o pondere cumulată de
70%. Sectorul public a avut o pondere de 7% în cheltuieli, iar domeniul
telecomunicaţiilor şi poştei , o pondere de 6%.
Furnizori de cercetări de marketing
            
Pentru a găsi soluţii adecvate la diverse probleme de management, se poate
recurge la servicii de cercetări specializate. În funcţie de tipul de
cercetare necesar, de capacitatea şi resursele de care dispun, se poate face
apel la potenţialul intern de realizare a cercetărilor de marketing sau la
ofertanţi externi.
             
Crearea şi utilizarea unui potenţial propriu de
cercetare de marketing, la nivelul firmelor, poate
prezenta numeroase avantaje:
Costul mai scăzut al cercetării
Realizarea cercetării în intervalul de timp dorit
Accesul mai rapid la anumite informaţii
Păstrarea confidenţialităţii
                           
Utilizatorii de cercetări de marketing care nu
dispun de un departament distinct în acest scop apelează la ofertanţi
externi. Principalii factori care influenţează decizia de a utiliza
serviciile externe de cercetări de marketing sunt:
Lipsa potenţialului intern de cercetare
Absenţa experienţei necesare
Condiţii mai avantajoase de calitate, cost şi timp
Economiile potenţiale de costuri
               
Ofertanţii externi poartă responsabilitatea întregului proces de cercetare
care urmează să fie desfăşurat.
               
Conform informaţiilor prezentate de Asociaţia Americană de Marketing, pe
primele 5 locuri în topul celor mai importante 25 de firme de cercetare se
află : AC Nielsen Corp (SUA),...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.