| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Managementul strategiei

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Nivelurile
strategiei
       Obiectivele de performanţă strategică
se stabilesc într-o anumită ierarhie, pornind de la o direcţie stbilită şi
străbătând firma de sus până jos. La fel, există un raţionament de
elaborare a unui plan strategic de acţiune la fiecare
nivel de management, în vederea atingerii obiectivelor fixate la acel nivel.
       Astfel, obiectivele la nivel de mare firmă generează formularea
strategiei marii firme, obiectivele la nivel de subunitate de activitate
economică (sau unitate de afaceri) stau la originea formulării strategiei de
afacere (strategiei de subunitate), obiectivele stabilite la nivel de
funcţiune (producţie, marketing, financiară) generează formularea
strategiei suport pentru domeniul funcţional respectivă, obiectivele de
compartiment sau de verigă de execuţie generează formularea strategiei
nivelului de operare.
Strategia la nivel de mare
firmă
       Strategia la nivel de mare firmă reprezintă “planul de joc”
al managementului superior utilizat pentru a orienta şi conduce marea firmă
ca pe un tot unitar. Această strategie traversează toate activităţile din
marea firmă, adică diferitele ei domenii de afaceri, produse, servicii,
lucrări, diferitele ei subunităţi mari, diferitele linii de producţie şi
tehnologii.
       Elaborarea unei strategii de mare firmă
presupune parcurgerea mai multor etape şi efectuarea mai multor
lucrări.
       În primul rând, elaborarea planurilor necesare pentru a conduce
marea firmă către scopurile ei, către misiunea ei şi pentru a combina
diferitele activităţi în vederea îmbunătăţirii performanţei globale.
Conducerea acestei combinaţii de activităţi poartă denumirea şi de
conducerea portofoliului de afaceri. Conducerea portofoliului de afaceri impune
decizii şi acţiuni care se referă la: momentul şi modul in care marea
firmă trebuie să intre într-o nouă afacere, care dintre afacerile existente
trebuie lichidată şi dacă acest lucru se va face rapid sau gradat , care
dintre oportunităţile ce se oferăafacerilor existente trebuie valorificate
şi care dintre laturile managementului trebuie să contribuie la
îmbunătăţirea performanţei portofoliului global al
societăţii.
       În al doilea rând, asigurarea coordonării între diferitele
afaceri din cadrul portofoliului. Coordonarea planurilor strategice ale
subunităţilor marii firme este o sarcină importantă a managementului de
vârf şi se realizează prin coordonarea activităţilor independente ce se
desfăşoară în cadrul diferitelor subunităţi.
       În al treilea rând, stabilirea posibilităţilor de investire şi
alocarea resurselor marii firme între diferitele activităţi. Deciziile cu
privire la modul de investire şi la cât de mult din bugetul de investiţii va
primi fiecare subunitate, ca şi acţiunile de control ale schemei de alocare a
resurselor, determină marea firmă să urmeze anumite oportunităţi în mod
agresiv şi să renunţe la altele. Aceste decizii şi acţiuni servesc pentru
a canaliza resursele către domenii în care potenţialul de câştig este mai
ridicat, prin retragerea din domeniile în care potenţialul de câştig este
mai redus. În cazul resurselor limitate are sens să se canalizeze
investiţiile de capital pentru a susţine acele manevre strategice care
prezintă cel mai ridicat nivel de succes şi să se ţină într-o strânsă
corelare consumul resurselor disponibile interne cu cerinţele de succes ale
fiecărui domeniu de afaceri din cadrul marii firme.
       Responsabilităţile specifice corelate cu nivelul strategiei de
mare firmă se referă la:
controlul portofoliului de afaceri şi restructurarea acestuia ori
de câte ori circumstanţele o impun;
stabilirea obiectivelor strategice şi a
indicatorilor de performanţă financiară la nivel de mare
firmă;
luarea deciziei cu privire la “tema
strategică generală” sau a conceptului unificator ce se va utiliza pentru a
da marii firme un caracter distinct sau o conotaţie proprie misiunii de
afaceri;
stabilirea rolului pe care fiecare unitate de afaceri îl va juca
în portofoliul general şi aprobarea orientării strategice generale pentru
fiecare unitate de afaceri;
încercarea de a dobândi un avantaj competiţional la nivel de
mare firmă prin coordonarea şi corelarea strategiilor şi activităţilor
unităţilor de afaceri din structură;
menţinerea unei capacităţi de intervenţie, impusă de cazul
când o unitate de afaceri îşi diminuează performanţă;
revizuirea şi aprobarea recomandărilor şi acţiunilor strategice
majore ale managerilor subordonaţi;
controlul modului de alocare a resurselor marii firme.
Strategia la nivel de
afacere
       Strategia la nivel de afacere reprezintă planul managerial de
acţiune necesar pentru a orienta şi conduce o anumită subunitate de
activitate din cadrul marii firme. La acest nivel strategia tratează
următoarele aspecte:
modul în care marea firmă intenţionează să concureze în
domeniul specific de afaceri al subunităţii considerate,
ce
rol va avea fiecare dintre domeniile funcţionale în
edificarea avantajului competiţional (care va fi contribuţia proprie
fiecărui domeniu funcţional la succesul afacerii);
elaborarea unor soluţii de răspuns la schimbările din
ramură;
elaborarea unor soluţii de răspuns la schimbările modului de
competiţie a firmelor rivale;
controlul modalităţilor de alocare a resurselor în cadrul
subunităţii.
Alegerea unei strategii la nivel de subunitate
(sau afacere) este strâns legată de competenţele şi resursele marii firme
din care face parte. Strategia adoptată trebuie să fie potrivită cu ceea ce
firma este capabilă să facă cu resursele limitate disponibile.
Pentru firmele care au un singur domeniu de
afaceri, strategia globală a firmei şi strategia domeniului de afaceri sunt
una şi aceeaşi, cu excepţia cazului nîn care firma cu un singur domeniu de
afaceri ia în considerare diversificarea. Deosebirea dintre strategia firmei
şi strategia afacerii devine evidentă pentru firmele care sunt suficient de
diversificate, astfel încât ajung să fie formate din subunităţi
divizionale care concurează în două sau mai multe ramuri.
În procesul formulării strategiei, rolul
managerului ce conduce o afacere presupune următoarele:

se asigure că planul strategic propus pentru afacerea pe care o conduce
susţine în mod adecvat atingerea obiectivelor strategice ale marii firme şi
este concordant cu “temele” strategice ale firmei;

îşi asume “calitatea” de strateg şef şi conducător de proces în
evaluarea situaţiei strategice a afacerii lui, evaluând alternativele
strategice şi adoptând deciziile strategice;

constate dacă diferitele domenii de activitate funcţională susţin strategia
şi sunt coordonate într-un mod care să asigure dobândirea şi menţinerea
unui avantaj competiţional decisiv;

controleze schema de alocare a resurselor în cadrul afacerii pe care o conduce
astfel încât acestea să sprijine strategia aleasă;

informeze managementul de la nivel superior asupra schimbărilor de piaţă,
asupra abaterilor de la plan şi asupra potenţialelor revizuiri necesare ale strategiei de afaceri pentru subunitatea pe care
o conduce.
Strategia la nivelul domeniilor funcţionale
(de sprijin)
       Strategiile domeniilor funcţionale sunt planuri de acţiune pentru
a conduce principalele activităţi subordonate din cadrul  unei
subunităţi de afaceri. Există câte o strategie pentru fiecare domeniu
funcţional. Strategiile domeniilor funcţionale sunt consecinţe majore ce
derivă din strategia de afaceri a subunităţii. Rolul acestor strategii de
domeniu funcţional este acela de a da viaţă planului de afaceri al
subunităţii, asigurându-I acestuia mai multă substanţă, completitudine
şi semnificaţie concretă.
       Strategiile domeniilor funcţionale sunt importante pentru că
indică în mod specific contribuţia fiecărei activităţi majore din cadrul
domeniului de afaceri la strategia globală a subunităţii. Atunci când toate
activităţile principale din cadrul unui singur domeniu de afaceri sunt
integrate şi prezintă o corelare consistentă sau o concordanţă ridicată,
întreaga strategie a subunităţii capătă o forţă sporită.
       Sarcina de a elabora detalii strategice pentru domeniile
funcţionale este delegată de managerul domeniului de afaceri către şeful
domeniului funcţional. Managerii de la nivelul domeniilor funcţionale au
rolul de a stabili obiectivele de performanţă şi de a formula strategiile
pentru domeniul funcţional pe care îl conduc, astfel încât să se asigure
atingerea obiectivelor şi implementarea strategiei nivelului ierarhic imediat
superior.
       Obiectivele şi strategiile la nivelul domeniilor funcţionale sunt
aprobate de către şeful subunităţii de afaceri, după cum obiectivele şi
strategiile de la nivelul domeniului de afaceri sunt aprobate de către
managerul general al marii firme.
Strategia la nivel
operaţional
       Strategiile la nivel operaţional se
referă la modul în care managerii verigilor şi compartimentelor (birouri,
servicii, ateliere, secţii) intenţionează să ducă la îndeplinire
detaliile fine ale strategiilor formulate de domeniul funcţional din care fac
parte.
       Este evident că strategiile de nivel
operaţional decurg direct din cerinţele strategice de la nivelul ierarhic
imediat superior şi că sunt stabilite de către managerii care au sarcina de
a duce la îndeplinire detaliile de zi cu zi specifice...Curs valutar
Euro4,5733
Dolarul american4,0906
Lira Sterlina5,1987
Gramul de aur163,3566
Leul moldovenesc0,2237
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.