| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Maica Domnului in Teologia Stintilor Parinti din Primele Cinci Secole

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
COLEGIUL NAŢIONAL „DOAMNA STANCA”
FĂGĂRAŞ
–SEMINAR
TEOLOGIC–
Lucrare de atestat
MAICA DOMNULUI
ÎN
TEOLOGIA SFINŢILOR PĂRINŢI
DIN
PRIMELE CINCI SECOLE
Profesor
coordonator:                                                           
Elev:
   Diac. Nicolae
Lie                                                        
Mircea Laza
Făgăraş, 2006
CUPRINS
Introducere...........................................................................................................3
PARTEA I: ÎNVĂŢĂTURA DESPRE MAICA DOMNULUI
ÎN
LITERATURA PATRISTICĂ DIN PRIMELE TREI
SECOLE..................5
Părinţi Apostolici..................................................................................................5
       Sfântul
Ignatie
Teoforul.................................................................................6
Apologeţii..............................................................................................................7
       Sfântul
Justin Martirul şi Filosoful................................................................7
Scriitori alexandrini..............................................................................................9
       Clement
Alexandrinul....................................................................................9
      
Origen.............................................................................................................9
PARTEA II: „THEOTOKOS” ÎN SCRIERILE
SFINŢILOR PĂRINŢI DIN SECOLELE
IV-V............................................12
Sfântul Atanasie cel
Mare...................................................................................13
Sfântul Vasile cel
Mare.......................................................................................14
Sfântul Grigorie de
Nyssa...................................................................................16
Sfântul Grigorie de
Nazianz................................................................................19
Sfântul Ioan Gură de
Aur....................................................................................20
Fericitul
Ieronim.................................................................................................
22
Fericitul
Augustin................................................................................................24
CONCLUZII........................................................................................................28
BIBLIOGRAFIE..................................................................................................30
INTRODUCERE
Lucrarea de faţă îşi propune să expună
tema anunţată în titlu printr-o abordare organizată pe două direcţii:
prezentarea unor elemente de conţinut şi a modului în care acest conţinut
s-a definit. Se ştie că operele Sfinţilor Părinţi sunt, în acelaşi timp,
rodul unei gândiri teologice şi al unei trăiri duhovniceşti. Accesul la
Revelaţie şi deci la adevăr este condiţionat întotdeauna de trăirea
duhovnicească. Se constituie astfel o materie profundă, un subtext,
orientată spre o tematică, spre un tip de scriere ales de fiecare Sfânt
Părinte. Orientarea aceasta ţine de structura personalităţii lor şi de
elemente de evoluţie a mentalităţii generale, adică de date personale,
individuale şi date contextuale. Astfel,
Sfinţii Părinţi au devenit normativi pentru
Biserică tocmai datorită faptului că au reuşit să se ridice de la
elementele particulare la valorile eterne, să transmită un model de viaţă
şi de gândire duhovnicească care au depăşit timpul şi
spaţiul.
Referitor la Maica Domnului, în Teologia
Sfinţilor Părinţi din secolele I-V, se constată că adevărul de credinţă
a fost perceput de la început, evoluţia formulărilor aducând aprofundări
necesare, corespunzătoare evoluţiei mentalităţii oamenilor din diferitele
epoci istorice.
În „Taina” Sfintei Fecioare Maria
este cuprins întreg adevărul despre Dumnezeu şi
mântuirea oamenilor, adevăr pe care Biserica, în ansamblul ei, îl exprimă
sintetic în troparul care se cântă la Bunavestire: „Astăzi este
începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui
Dumnezeu, Fiu Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru
aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i
strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”1
Referitor la învăţătura despre Maica
Domnului nu se poate concepe o limitare la ceea ce se spune doar în Noul
Testament sau în profeţiile din Vechiul Testament. Biblia, în ansamblul ei,
vorbeşte destul de lămurit despre cea care a născut pe Mântuitorul lumii,
pe Fiul lui Dumnezeu. Studiind dezvoltarea învăţăturii despre Fecioara
Maria numai conform datelor biblice sau documentelor sinoadelor ori după
definiţiile dogmatice, nu se pot evidenţia decât câteva momente,
neputându-se crea decât o imagine de ansamblu asupra ei. De aceea Biserica,
prin scrierile Sfinţilor Părinţi şi ale diferiţilor autori bisericeşti,
oferă o imagine mai mult cuprinzătoare asupra Sfintei Fecioare.
Din cele spuse anterior se desprinde faptul
că Fecioara Maria este mereu prezentă în Sfânta Scriptură şi că a avut
un rol deosebit în iconomia mântuirii. De aceea se poate considera că
abordarea acestei învăţături, aşa cum este ea în operele Sfinţilor
Părinţi şi scriitori bisericeşti, devine deosebit de importantă, deoarece
este vorba de o latură capitală a vieţii şi existenţei Bisericii
Însăşi.
Lucrarea de faţă
îşi propune să se ocupe, mai ales, de principalii reprezentanţi ai
învăţăturii Bisericii, adică de cei pe care-i numim astăzi „Sfinţi
Părinţi” şi care au dezvoltat o întreagă spiritualitate legată de
Fecioara Maria.
În prezenta lucrare se va încerca evidenţierea, cu detalii semnificative, a ceea ce anume
s-a scris despre Fecioara Maria, începând cu primele veacuri creştine, ce
referiri s-au făcut asupra ei de către un autor sau altul. Abordarea
autorilor patristici se va face în ordinea lor cronologică, arătându-se
izvoarele, legăturile şi mai ales, consecinţele create prin tratarea acestui
subiect. Cercetarea se va face în sens „intagrator”, adică neseparând pe
Maica Domnului de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În sens ortodox, se poate
vorbi de Fecioara Maria numai în contextul general al Întrupării Domnului
sau al hristologiei. În acest cadru se poate analiza învăţătura despre
Fecioara Maria, pentru că numai acesta este edificator şi autentic. Sfinţii
Părinţi n-au scris lucrări separate despre Maica Domnului în care să se
vadă o autonomie a ei faţă de Fiul lui Dumnezeu. Aceştia nu au considerat
pe Sfânta Fecioară ca o ultimă verigă dintr-un lanţ de zeiţe feminine
căreia să i se fi adus un cult singular, ci au căutat să respecte ceea ce
cuvintele Mântuitorului au arătat şi ceea ce Scripturile au păstrat.
Fecioara Maria nu a avut o natură „superioară” celorlate fiinţe
omeneşti şi nu a fost mărturisită decât în duhul Sfintei
Scripturi.
Aşadar, din cadrul actual al Teologiei nu
poate să lipsească o mărturie ortodoxă asupra Maicii Domnului. Lucrarea de
faţă îşi propune să arate cât mai precis ceea ce au gândit şi au scris
despre Fecioara Maria Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti care au
trăit până în veacul al V-lea.
Partea I
ÎNVĂŢĂTURA DESPRE MAICA DOMNULUI
ÎN LITERATURA PATRISTICĂ DIN PRIMELE TREI
SECOLE
Părinţii Apostolici
Dacă ar fi studiată dezvoltarea
învăţăturii despre Fecioara Maria numai conform datelor biblice sau
documentelor sinoadelor ori după definiţiile dogmatice nu s-ar putea sublinia decât câteva momente sau s-ar realiza doar o
imagine de ansamblu asupra Sfintei Fecioare.
Biserica, prin scrierile Sfinţilor Părinţi, oferă însă o imagine
completă, acestea constituind tradiţia vie sau viaţa însăşi a celor ce au
crezut şi cred în Dumnezeu şi în aleşii Săi.
Învăţătura despre Maica Domnului a
început să se structureze într-un mediu greco-roman ostil care putea foarte
uşor să o influenţeze negativ. Existau divinităţi feminine peste tot în
lumea veche. „Zeiţe-mame” aveau romanii (Magna Mater), frigienii (Cybele),
locuitorii Palestinei (Astarte), locuitorii Egiptului (Isis) şi mulţi alţii.
Tocmai de aceea Părinţii au avut mereu în vedere faptul de a nu se da
interpretări greşite sau să provoace ambiguităţi privind persoana şi
rolul Maicii Domnului. Biserica a „impus”, în timp, imaginea Sfintei
Fecioare ca predică a faptei şi a cuvântului în discreţie dar şi în
fermitate şi claritate.
În conştiinţa sa, Biserica însă a trăit
de la început adevărul revelat de Sfânta Scriptură asupra Fecioarei Maria.
La început, literatura creştină nu a făcut referiri numeroase la Maica
Domnului, aceasta raportându-se mai mult la datele oferite de Noul Testament.
Spre exemplu, Sfântul Policarp († c. 155) nu-i aminteşte măcar numele,
iar apologetul Meliton al Sardelor o numea simplu:
„Maria, Mieluşeaua cea bună” şi „o
Fecioară”. Teologia Părinţilor Apostolici referitoare la Maica Domnului a
fost simplă, directă, şi axată pe mărturisirea câtorva adevăruri:
Mântuitorul Iisus Hristos S-a născut din Fecioara Maria prin puterea
Sfântului Duh; Fecioara este cu adevărat Maică a Lui; este preacurată fiind
ocrotită de puterea lui Dumnezeu.
Trebuie menţionat, totodată, că nu se
cunosc astăzi decât câţiva părinţi ai epocii primare a Bisericii sau
scrieri ale lor: Sfântul
Ignatie de Antiohia, Sfântul Policarp de Smirna, Clement al Romei, Papias,
lucrarea...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.