| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Impozite si taxe

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
  I. NOŢIUNI
GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI
         TAXELE . CONCEPT , TIPURI ŞI FUNCŢII
Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia impozitelor şi
taxelor
          
Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiara a statului şi cea mai
veche, în ordinea apariţiei veniturilor publice .
           În
accepţiune generală, impozitele reprezintă o prelevare 88888 la dispoziţia
statului a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau
juridice, în vederea acoperirii  cheltuielilor publice . Această
prelevare se face în mod obligatoriu cu titlu nerambursabil şi fără
contraprestaţie din partea statului . Autoritate abslitată cu instituirea de
impozite este statul, dreptu acestuia de a introduce impozite exercitându-se,
de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale, Parlamentul, iar
uneori şi prin organele administraţiei centrale de stat locale .
          
Parlamentul se pronunţă în legătură cu introducerea impozitelor de
inportanţă generală, iar organele de stat locale pot introduce anumite
impozite în favoarea unităţilor administrativ locale .
          
Oricare ar fi instituţia care percepe impozitul, aceasta se face în virtutea
autorizării legii . Legea care introduce ipozitul este dată de Parlament, dar
este aplicată de Guvern şi de Administraţia Financiară .
          
Impozitele sunt plăţi care se fac către stat cu titlu definitiv şi
nerambursabil . Caracterul definitiv al impozitului evidenţiază lipsa
obligaţiei de restituire direct către plătitor a sumei percepute . In
schimbul acestora, plătitorii nu pot solicita statului un contraserviciu de
valoare egală sau apropiată .
          
Pentru toate societăţile, impozitele constituie o necesitate, ele fiind
principalul alimentator cu venituri băneşti a bugetului, dar şi importante
instrumente de politică financiară, economică şi socială .
          
Iniţial, unicul rol al impozitelor a fost de natură pur financiară . Din
punct de vedere al rolului pe plan financiar, acestea constutuie principalul
mijloc de procurare a resurselor financiare necesare
pentru acoperirea cheltuielilor publice .
          
Fiecărui moment de dezvoltare al societăţii îi carespunde unui anumit nivel
al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei dezvoltări .Specific
evoluţiei impozitelor în perioada postbelică este tendinţa creşterii lor
în mărime absolută şi relativă. Sporirea volumului impozitelor s-a
realizat prin creşterea numărului plăţilor, creşterea volumului materiei
impozabile, precum şi prin majorarea cotelor de impunere . Astfel, în
ţările dezvoltate, impozitele şi taxele procură intre opt şi nouă zecimi
din totalul resurselor financiare ale statului . In ţările în curs de
dezvoltare, procurarea impozitelor şi taxelor cunoaşte diferenţe mai mari
în totalul resurselor financiare, variind între cinci si nouă zecimi
.
           In
perioada modernă, impozitele au dobândit un rol, fiind folosite ca instrument
de intervenţie al statului în viaţa economică au devenit o metodă de
conducere prin care se regleză mecanismele pieţei . In funcţie de intenţia
legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca instrument de stimulare sau
frânare a unor activităţi de creştere ori reducere  a producţiei sau
consumului unui anumit produs . Ele servesc ca metode interventioniste  cu
caracter conjunctural sau structural, pentru corectarea evoluţiei, pentru
stabilizarea si echilibrarea creşterii economice .
           In
cazurile când se urmăreşte o activitate a vieţii economice, prin
intermediul impozitelor, se actionează prin diminuarea mărimii acestora, iar
atunci când se urmăreşte 8888 creşterii se procedează la suprataxare, prin
majorarea nivelului impozitelor şi multiplicare numărului lor.
          
Interesează în mod deosebit, folosirea impozitelor ca instrument de
încurajare, de stimulare a activităţii . In ultimul timp s-au impus unele
modalităţi specifice cum sunt :
       reducerea prosperităţii impozitelor, care are ca urmare sporire
profiturilor ce rămân la dispozitia aagenţilor economici ;
       practicarea de bonificaţii fiscale ;
       practicarea amortizărilor acclerate a mijloacelor fixe, care
lasă agenţilor economici o parte mai mare din profit .
           Toate
acestea  sunt fie scutiri de impozite, fie reduceri sau anumite înlesniri
cu carecter fiscal .
           Pe
plan social rolul impozitelor se concretizează în
faptul că, prin intermediul lor, statul redistribuie o parte importantă din
produsul intern brut între clase şi grupuri sociale între persoanele fizice
şi cele juridice . In acest mod are loc o anumită rectificare a
discrepanţelor dintre nivelurile veniturilor
.
          
Modalităţile de intervenţie sunt numeroase :
               practicarea
unui nivel minim de venit neimpozabil ;
               acordarea
de  înlesniri fiscale categoriilor defavorizate ;
               reducerea
impozitelor pentru anumite bunuri de primă necesitate ;
               majorarea
impozitelor pentru acele bunuri ale căror consum trebuie ţinut sub
control  (alcool, tutun, bunuri de lux) .
           In
cazul consumului, daca se doreşte stimularea cereriii se acţionează prin
reduceri de impozite şi prin micşorarea numărului impozitelor, iar dacă se
doreşte diminuarea cererii se procedează la o majorare a impozitului pe
bunurile sauserviciile respective şi la o multiplicare a numărului de
impozite .
          
Folosirea impozitelor în plan social urmăreşte asigurarea bunăstării,
securităţii şi justiţiei social .
           Prin
lege se stabilesc anumite limite ale impozitelor, al căror nivel diferă de la
o ţară la alta, şi de la o perioadă la alta . Astfel, după cel de-al
doilea război mondial se considera ca această limită  reprezintă 25%
din PNB . In a doua jumătate a anilor ’80 această pondere reprezenta, în
majoritatea ţărilor dezvoltate din Europa, între 35% şi 45% .
           Un
nivel prea ridicat al impozitelor aduce neajunsuri, slăbeşte iniţiativa şi
multiplică fenomenele de evaziune şi fraudă fiscală, generează inflaţia .
De aceea, se consideră un nivel raţional al impozitelor dincolo de care s-ar
inregistra descreşteri în randamentul acestora .
          
Limita impozitelor este influenţată atât de factori externi sistemului de
impozite, cât şi de factori interni acestuia .   
           Din
categoria factorilor externi sitemului de impozite care influenţează limita
impozitelor se pot menţiona :
       `        nivelul produsului intern brut pe locuitor ;
               nivelul mediu
al impozitului şi 88888
               priorităţile stabilite de stat în ceea ce priveşte destinaţia
resurselor financiare concentrate la dispoziţia sa.
           In
cadrul factorilor proprii sistemului de impozite, careinfluenţează limita
impozitelor, locul cel mai important îl ocupă progresivitatea cotelor de
impunere . In ţarile în care impozitele au o pondere mai ridicată în
produsul intern brut, intâlnim şi cote de impunere cu o progresivitate mai
accentuată .
Conţinutul şi caracteristicile impozitelor şi
taxelor
           Impozitul este o categorie
financiară, cu caracter istoric, a carei aparitie este legată de existenţa
statului şi a banilor .
          
Concepţiile vizând necesitatea şi rolul impozitelor se întemeiază pe
teoriile despre stat şi criteriile ce trebuie luate în considerare pentru
dimensionarea taxelor fiscale . In legătură cu acestea au fost formulate
teoria echivalenţei, teoria sacrificiului şi cele trei variante ale sale
– teoria sacrificiului
proportional, teoria sacrificiului egal şi teoria sacrificiului minim .
          
Adepţii teoriei echivalenţei susţin că impozitele reprezintă o
contraprestaţie pe care cetăţenii o datorează statului pentru serviciile
aduse de către acesta .
          
Teoria siguranţei susţine că impozitele trebuie considerate drept prime de
asigurare pentru viaţa şi averea cetăţenilor  . Creând condiţii
pentru desfăşurarea în siguranţă a diferitelor activităţi (prin legi,
instituţii şi organe de stat ), statul trebuie să primească o parte din
veniturile realizate sub protecţia sa sub forma
impozitelor .
          
Potrivit teoriei sacrificiului, statul este un produs necesar al dezvoltării
istorice, iar impozitul reprezintă un produs necesar al raportului putere şi
8888 . In consecinţă, in calitatea sa de instituţie de suprastructură,
statul are dreptul să ceară supuşilor să facă un anumit sacrificiu menit
să acopere cheltuielile publice . Potrivit primei variante a teoriei,
utilitatea absolută specificată prin impozite, trebuie să fie egelă pentru
toţi indivizii . In varianta a treia se consideră că impozitul este egal cu
predarea proporţională din utilitatea individuală, raportată la calitatea
totală . Varianta a treia susţine că impunerea trebuie să aibă o sarcină
minimă pentru totalitatea plătitorilor de impozite.
           Definiţiile date impozitelor reflectă poziţia faţă de
teoriile menţionate . Astfel , se afirmă că “ impozitele reprezintă
preţul serviciilor prestate de stat “ sau că “ impozitele sunt preţuri
stabilite prin constrângere pentru serviciile guvernamentale “ . Alţi
autori apreciază că “ impozitele sunt pretinse de stat în virtutea
suveranităţii sale şi sunt destinate să acopere cheltuielile generale ale
statului “ . Sintetizând pluritatea definiţiilor...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.