| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Cadrul general de intocmire a situatiilor financiare elaborat de Comitetul IASC

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Cadrul general de întocmire a situaţiilor
financiare elaborat de Comitetul IASC
       Factorii sociali, economici şi juridici
au determinat diferenţe, privind situaţiile financiare, de la o ţară la
alta. Aceşti factori au contribuit la utilizarea unor criterii diferite de
recunoaştere a structurii din situaţiile financiare şi la opţiunea pentru
diferite baze de evaluare. Ei influenţează şi aria de aplicabilitate şi
informţiile prezentate în situaţiile financiare.
       Comitetul IASC este angajat în atenuarea acestor diferenţe, el caută să armonizeze reglementările,
standardele şi procedeele privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare; realizarea armonizării impune ca situaţiile financiare să
furnizeze informaţii utile pentru adoptarea deciziilor economice.
       Aproape toţi utlizatorii iau decizii pentru:
a hotărî când să cumpere, să păstreze sau să vândă o
investiţie de capital;
a evalua răspunderea sau gestionarea managerială
a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti salariile, a-şi
păstra locurile de muncă şi de a oferi alte beneficii
angajaţilor
a evalua garanţiile pentru creditele acordate
întreprinderilor
a determina politicile de impozitare
a determina profitul şi dividendele ce se pot
distribui
a reglementa activitatea întreprinderii
Situaţiile financiare se întocmesc conform
unui model contabil bazat pe costul istoric recuperabil şi pe conceptul de
menţinere a nivelului capitalului financiar nominal
       Este posibil ca într-un număr limitat de cazuri, să existe un
conflict între cadrul general şi un IAS.
       În aceste cazuri primează cerinţele IAS.
       Cadrul general este revizuit permanent de Comitetul
IASC.
       ARIA de aplicabilitate
               Cadrul
general abordează:
Obiectivul situaţiilor financiare
Caracteristicile calitative care determină utilitatea
informaţiilor din situaţiile financiare
Definirea, recunoaşterea şi evaluarea elementelor pe baza cărora
se întocmesc situaţiile financiare.
Conceptele de capital şi de menţinere a nivelului
capitalului.
Un set de situaţii financiare, inclusiv
situaţii fianciare consolidate cuprinde: un bilanţ, un cont de profit şi pierdere, o situaţie a
modificărilor poziţiei financiare, (situaţia fluxurilor de trezorerie sau
situaţia fluxurilor de fonduri), politici contabile şi note
explicative.
       Cadrul general se aplică tuturor întreprinderilor, indiferent de
forma juridică, forma de proprietate sau obiectul de activitate.
       Utilizatorii situaţiilor financiare:
Investitorii, preocupaţi de  riscul
inerent tranzacţiilor şi profitul adus de investiţiile lor
Angajaţii, interesaţi de stabilitatea şi profitabilitatea
întreprinderii
Creditorii financiari, interesaţi de
lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii pentru rambursarea creditelor
şi plata dobânzilor
Furnizorii şi creditorii comerciali
Clienţii, preocupaţi de continuitatea
activităţii întreprinderii cu care colaborează pe termen lung sau de care
sunt dependenţi
Guvernul şi instituţiile sale, în
vederea determinării politicii fiscale şi calculul unor indicatori
statistici
Publicul, interesat în aplicarea
politicilor fiscale locale
Obiectivul situaţiilor
financiare este furnizarea de informaţii referitoare
la poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare,
rezultatul administrării întreprinderii şi modul de gestionare a
resurselor.
       Poziţia financiară, performanţa şi modificările poziţiei financiare, generează informaţii privind capacitatea întreprinderii de a
genera numerar sau echivalente ale numerarului.
       Poziţia financiară a întreprinderii este influenţată
de:
Resursele economice pe care le controlează
Structura sa financiară
Lichiditatea si solvabilitatea
Capacitatea de adaptare la mediu
Aceste informaţii sunt utile
pentru:
Anticiparea capacităţii  întreprinderii de a genera
numerar
Anticiparea nevoilor de creditare, a şanselor de a primi
finanţări în viitor
Evaluarea modificărilor potenţiale ale resurselor pe care
întreprinderea le va controla în viitor
Posibilitatea întreprinderi de a genera fluxuri de
trezorerie
Informaţii privind modificările poziţiei
financiare a întreprinderii sunt utilizate în evaluarea activităţii sale de exploatare, finanţare şi
investiţie în perioada de raportare.
       Poziţia financiară se determină pe baza informaţiilor din
bilanţ, şi performanţa pe baza contului profit şi pierdere.
       
       CONCEPTE DE BAZĂ
Pentru îndeplinirea
obiectivelor, situaţiile financiare se întocmesc pe baza contabilităţii de angajamente, conform
căreia efectele tranzacţiilor şi altor evenimente sunt recunoscute, când
acestea se produc şi nu când numerarul sau echivalentul său este decontat.
La momentul producerii se înregistrează în contabilitate şi se raportează
în situaţiile financiare ale perioadei aferente. Ca urmare situaţiile
financiare cuprind evenimente trecute dar şi obligaţii de plată în viitor
sau creanţe de încasat.
       Principiile contabilităţii
Principiul continuităţii activităţii
– în elaborarea
situaţiilor financiare se pleacă de la prezumţia ca o întreprindere îşi
va continua activitatea şi în viitorul previzibil; se presupune că
întreprinderea nu are intenţia şi nici nevoia de a-şi lichida sau reduce semnificativ activitatea;
Caracteristicile calitative ale situaţiilor
finaciare:
Sunt
atributele care determină utilizarea informaţiei oferite de situaţiile
financiare; acestea sunt:
Ineligibilitatea
Relevanţa
Credibilitatea
Comparabilitatea
Intangibilitatea se
referă la înţelegerea lor foarte uşoară; în acest scop utilizatorii
trebuie să cunoască activitatea întreprinderii, să aibe noţiuni de
contabilitate şi dorinţa de a studia informaţia
       Relevanţa – informaţiile sunt relevante atunci
când influenţează deciziile economice ale utilizatorilor; aceste informaţii
sunt frecvent folosite ca bază în previzionarea poziţiei şi performanţelor
financiare viitoare.
       Pragul de semnificaţie
Relevanţa informaţiei este influenţată de natura sa şi de pragul de
semnificaţie;
Informaţiile sunt semnificative dacă omisiunea sau declararea lor
eronată ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe
baza situaţiilor financiare.
Pragul de semnificaţie depinde de mărimea elementului sau erorii,
judecată în împrejurările specifice ale omisiunii sau declarării
eronate.
Credibilitatea
Pentru a fi utilă, informaţia trebuie să fie credibilă; ea este
credibilă atunci când nu conţine erori semnificative, nu este părtinitoare,
iar utilizatorul ştie că reprezintă ceea ce se asteaptă să
reprezinte.
Informaţia poate fi relevantă, dar puţin
credibilă sub aspectul naturii sau reprezentării. Astfel, reflectarea în
bilanţ a daunelor cerute într-un litigiu poate duce utilizatorul în eroare.
Aceste informaţii trebuie prezentate în note.
Reprezentarea fidelă este o condiţie pentru ca informaţia să fie credibilă.
Informaţia trebuie să reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi
evenimentele. Există un risc în reprezentarea cu fidelitate a informaţiei
datorită dificultăţilor de identificare a tranzacţiilor, evaluării, sau
chiar prezentării în situaţiile financiare (de exemplu identificarea
fondului comercial).
Prevalenţa economicului asupra
juridicului
Informaţiile trebuie să fie contabilizate
şi prezentate conform fondului lor şi în concordanţă cu realitatea
economică şi nu doar cu forma lor juridică.
Neutralitatea impune
ca informaţia să fie lipsită de influenţe. Situaţiile financiare nu sunt
neutre dacă prin selectarea şi prezentarea informaţiei influenţează
luarea unei decizii.
Prudenţa înseamnă
un grad de precauţie pentru a face estimări cerute în condiţii de
incertitudine, astfel încât activele şi veniturile să nu fie supraevaluate,
iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate. Prudenţa nu permite
nici constituirea de rezerve ascunse sau de provizioane excesive, situatiile
financiare nemaifiind neutre şi deci credibile.
Integralitatea
impune ca informatiile din situatiile financiare să fie complete în limitele
rezonabile ale pragului de semnificaţie şi ale costului obţinerii
lor.
Comparabilitatea
este necesară pentru ca utilizatorii să identifice tendinţele în poziţia
financiară a întreprinderii şi performanţele sale; comparaţia se poate
face în timp, dar şi cu alte întreprinderi cu acelaşi obiect de
activitate.
Limite privitoare la informaţia relevantă
şi credibilă
Oportunitatea
– o întârziere
exagerată în raportarea informaţiilor, face ca acestea să-şi piardă
relevanţa; ca urmare, conducerea poate fi nevoită să aleagă între valoarea
relativă a raportării la un anumit moment şi furnizarea de informaţii
credibile.
Daca se aşteaptă toate elementele
informaţiei, ea este credibilă, dar , datorită întârzierii, da utilitate
redusă.
Raportul cost-profit
presupune ca profitul de pe urma informaţiei să depăşească costul
furnizării acesteia. În plus costul poate fi suportat de un utilizator iar de
profit se poate bucura un alt utilizator.
Imaginea fidelă/Prezentarea
fidelă
Situaţiile financiare se pot descrie ca
prezentând „o imagine fidelă” a poziţiei financiare, a performanţei şi
a modificărilor poziţiei financiare a unei întreprinderi....Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.