| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Evaluarea organizatiilor

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
EVALUAREA ORGANIZAŢIILOR
În economia de piaţă acţionează o serie
de procese şi fenomene economice, sociale şi politice care generează
schimbări semnificative în valoarea patrimonială şi situaţia
economico-financiară a organizaţiilor, şi care fac necesară reevaluarea
acestora la anumite intervale de timp. Între acestea un rol preponderent îl
au modul de formare a preţurilor, cursul de schimb al monedei naţionale,
gestiunea internă.
       Formarea liberă a preţurilor de piaţă şi raportul de schimb al
monedei naţionale generează schimbări periodice în bilanţul oricărei
organizaţii şi de aceea informaţiile furnizate de evidenţele contabile şi
statistice pe care managerii  le folosesc în elaborarea strategiilor de
dezvoltare trebuie să fie actualizate. Reevaluarea se impune şi pentru
organizarea şi ţinerea corectă a contabilităţii, astfel încât bilanţul
contabil să reflecte corect costurile, rezultatele şi obligaţiile către
bugetul de stat.
       Principalele procese specifice economiei de piaţă, şi mai cu
seamă perioadei de tranziţie, care fac necesară reevaluarea organizaţiilor,
sunt:
Schimbarea proprietăţii organizaţiei, în totalitate sau a unor
părţi componente, prin procesul de vânzare-cumpărare;
Divizarea şi fuziunea organizaţiilor;
Creşterea capitalului prin investiţii sau aport în
natură
Evaluarea sporului de patrimoniu realizat pe
aceste căi permite stabilirea corectă a creşterii capitalului social şi a
fondului de amortizare.
Cotarea la bursă
Stabilirea tirajului emisiunii de acţiuni,
ţinând seama de valoarea nominală, se poate face numai prin evaluarea
organizaţiei.
Angajarea unui credit bancar.
Evaluarea organizaţiilor este o activitate
curentă şi nu una conjuncturală. Diagnosticarea şi studiile de fezabilitate
sunt principalele instrumente care asigură credibilitatea în relaţiile
dintre acţionari şi organizaţii, dintre agenţii economici şi instituţiile
bancare şi diferite instituţii ale statului.
Organizaţia nu reprezintă un scop în sine,
ci un mijloc prin care se satisfac anumite nevoi ale societăţii, în primul
rând ale pieţei interne şi externe, ale mediului ambiant în cadrul căruia
organizaţia sau întreprinderea se constituie şi se dezvoltă.
Organizaţia este constituită din două sau
mai multe persoane care desfăşoară activităţi comune în vederea
realizării unuia sau mai multor obiective. Organizaţia îşi desfăşoară
activitatea pe baza unui plan folosind resurse umane, financiare, materiale şi
informaţionale, şi este administrată de o echipă managerială.
Organizaţiile pot desfăşura activităţi eficiente numai în măsura în
care sunt cunoscuţi factorii de mediu şi au capacitatea de a se adapta la
schimbările acestora.
Mediul extern al organizaţiei, format din
macrosistemul şi megasistemul în care activează, este reprezentat de
beneficiari, furnizori, concurenţi, pieţele de capital, instituţiile
financiare, uniunile sindicale, care pot influenţa marimea valorii
organizaţiei.
Evaluarea organizaţiei nu presupune numai
stabilirea valorii unor proprietăţi sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci
si determinarea capacităţii sale de a genera fluxuri de numerar de care va
beneficia proprietarul organizaţiei, întrucât aceasta este un bun care, la
rândul ei, generează bunuri.
       Din punct de vedere subiectiv, valoarea organizaţiei este dată de
dreptul de proprietate asupra unor avantaje economice exercitat de acţionarii
acesteia. În mod concret, evaluarea se referă la bunurile şi drepturile
aparţinând unor persoane sau entităţi economice, care sunt exprimate prin
termenul de activ (patrimoniu). Ca urmare, valoarea unei organizaţii este
dată de valoarea elementelor de activ pe care le foloseşte cu un scop
economic precis.
       În ceea ce priveşte contribuţia pe care o au elementele la
formarea valorii, există două concepţii:
- o concepţie statică, de esenţă
contabilă, potrivit careia valoarea unei organizaţii este dată de valoarea
netă corectată a activelor ce o compun, aşa cum a fost înregistrată în
documentele contabile, din care se scad datoriile;
- o concepţie dinamică, de esenţă
financiară, conform căreia organizaţia este o investiţie şi, ca urmare,
valoarea acesteia este determinată de efectele (profit, dividende, cash flow,
goodwill) ce vor fi realizate într-o perioadă de timp şi actualizate la
momentul evaluării.
       Evaluarea este socotită de unii specialişti ca fiind mai degrabă
o artă decât o ştiinţă. Însă evaluarea ca disciplină, este atât o
artă, cât şi o ştiinţă.
       
În elaborarea studiilor de evaluare a
organizaţiilor, specialistul se bazează pe teoria valorii, a cărei esenţă
poate fi redată prin următoarele trăsături:
Organizaţia nu are valoare intrinsecă
Valoarea unei organizaţii care este o
valoare economică, exprimă în sens subiectiv importanţa pe care
cumpărătorul o atribuie contribuţiei pe care aceasta o poate avea la
satisfacerea nevoilor sale, iar în sens obiectiv, aptitudinea organizaţiei de
a realiza obiectivul preconizat.
Valoarea este rezultatul interacţiunii mai multor
factori
Factorii sunt: utilitatea, care exprimă capacitatea
bunului de a satisface o nevoie individuală sau socială; raritatea, respectiv nivelul ofertei unui
bun în raport cu cererea; dorinţa de a vinde şi de
a cumpăra manifestată pe piaţa bunului;
puterea de cumpărare a
celor interesaţi să-şi însuşească bunul.
Valoarea se manifestă numai în cazul bunurilor care îmbracă
forma de marfă.
Principalele concepte utilizate în evaluare sunt proprietatea, preţul, costul,
piaţa, valoarea.
Proprietatea
reprezintă puterea sau prerogativa recunoscută titularului de Constituţie
şi de reglementările legale în materie, de a poseda, folosi şi dispune de
bunul care face obiectul dreptului în limite
legale.
Preţul este un
indicator general al valorii bunurilor tranzacţionate, reprezentând suma de
bani cerută, oferită sau plătită pentru bunuri sau servicii de către un
anumit vânzător, respectiv cumpărător, în anumite condiţii.
Costul este fie
preţul plătit pentru bunuri sau servicii, fie suma necesară pentru a crea
sau produce bunul, sau serviciul respectiv.
Piaţa organizaţiilor este locul în care se vând şi se cumpără obiecte ale
proprietăţii, se manifestă raportul dintre cerere şi ofertă, acţionează
mecanismele de formare a preţurilor. În cazul pieţei organizaţiilor se
vând şi se cumpăra organizaţii si componente (active) ale acestora.
Valoarea are la
bază relaţia monetară dintre o persoană sau un grup de persoane şi bunul
pe care aceştia doresc să-l deţină în proprietate.
Elaborarea şi aplicarea Standardelor
Internaţionale de Evaluarea sunt relativ recente. Comitetul Internaţional
pentru Standardele de Evaluare înfiinţat de Institutul Regal Britanic al
Evaluatorilor Autorizaţi şi de Institutul American de Evaluare are rolul
de:
- a elabora standarde de evaluare cu
recunoaştere internaţională, care să faciliteze întocmirea rapoartelor
financiare, a rapoartelor de evaluare pe piaţa internaţională a
proprietăţilor şi comunicarea în cadrul comunităţii internaţionale a
afacerilor.
- a elabora standarde de evaluare cu
recunoaştere internaţională, care sa îndeplinească nevoile statelor în
curs de dezvoltare şi nou industrializate si să le sprijine în introducerea
şi aplicarea acestora.
- armonizarea standardelor naţionale cu cele
internaţionale, identificarea şi aplanarea diferenţelor dintre
acestea.
Structura standardelor de evaluare
       Standardele Internaţionale se împart în trei
categorii:
1. Standardele Internaţionale de
Evaluare, cum sunt:
-IVS1- evaluarea pe baza valorii de
piaţă
-IVS2- evaluarea pe alte baze decât valoarea
de piaţă.
2. Aplicaţii la Standardele de Evaluare
Internaţionale:
-IVA1- evaluare pentru raportarea
financiară;
-IVA2- evaluare pentru împrumuturi, gajuri,
închirieri.
3. Note de ghidare (GN):
-GN1- proprietatea reală;
-GN2- evaluarea pentru leasing;
-GN3- evaluarea instalaţiilor şi
echipamentelor;
-GN4- active intangibile;
-GN5- evaluarea afacerii în
continuitate;
-GN6- evaluarea afacerii;
-GN7- consideraţii asupra substanţelor
toxice şi periculoase în evaluare;
-GN8- costul de înlocuire.        
       
       Evaluarea este un proces de estimare sau determinare a valorii
organizaţiei printr-o analiză detaliată, în care se utilizează abordări,
metode şi proceduri de evaluare. Abordările în evaluarea organizaţiilor pot
fi pe bază de active, de venit şi prin comparaţie.
       
       Metodologia de evaluare a organizaţiilor
presupune, în esenţă, trei etape: etapa de pregătire, de diagnosticare, de
evaluare şi elaborare a Raportului de evaluare.
       
       Etapa pregătitoare cuprinde:
Încheierea contractului de evaluare
Informare pentru cunoaşterea preliminară a organizaţiei; care
are ca obiect cunoaşterea cadrului organizatoric, specificului activităţii,
competenţa profesională a echipei manageriale şi a
salariaţilor.
       
       Diagnosticarea organizaţiei cuprinde:
Controlul
prealabil al informaţiilor răspunde la următoarele preocupări:
      
a.   Să se asigure ca nu există nici un motiv, sub aspectul
viabilităţii economice, susceptibil de a interzice tranzacţia pentru care se
face evaluarea.
b.   Controlul de
securitate presupune controlul conturilor activului
şi...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.