| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Eficienta economica

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Planul:
1. EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT HOTĂRÂTOR
ÎN DECIZIA DE INVESTIŢII      
                     
                       
                          
     4
1.1. Conceptul de
eficienţă economică a investiţiei    
                     
           
 4
1.2. Posibilităţi de cuantificare a
eficienţei economice      
                   
     6
1.3. Necesitatea calculării eficienţei
economice a investiţiilor      
                 7
1.4. Corelaţia economică între optim şi
eficient                  
           
         9
2. INDICATORI DE EVALUARE ŞI ANALIZĂ A
EFICIENŢEI ECONOMICE A
INVESTIŢIILOR                                           
       
       11
2.1. Particularităţile indicatorilor de
evaluare şi eficienţă economică a investiţiilor
             
                   
           
                   
           
                 11
2.2. Clasificarea indicatorilor de
eficienţă economică a investiţiilor      
         13
2.3. Determinarea indicatorilor de bază ai
evaluării şi analizei eficienţei economice a investiţiilor în economia de
piaţă                  
           
         15
2.3.1. Indicatori cu caracter
general                    
                       
           15
2.3.2. Indicatori de bază          
           
                   
           
                 17
2.3.3. Indicatori suplimentari            
                       
                       
   22
3.    
Concluzie                  
           
                   
           
                 23
4.    Bibliografie          
           
                   
           
                   
     24
1. EFICIENŢA ECONOMICĂ - ELEMENT
HOTĂRÂTOR ÎN DECIZIA DE
INVESTIŢII
1.1. Conceptul de
eficienţă economică a investiţiei
Pentru realizarea unui obiectiv de
investiţii, în practică există mai multe posibilităţi concretizate în
diferite variante, fiecare având avantajele şi dezavantajele sale. De aceea
este necesar ca alegerea variantei după care se va executa investiţia să fie
făcută pe baza unor criterii şi calcule riguros ştiinţifice. Aceste
calcule trebuie să indice alegerea acelei variante care prezintă cele mai
mari avantaje, altfel realizarea investiţiei se va dovedi neinspirată. În
această idee, realizarea unor obiective de investiţii cu efort economic (de
muncă vie şi muncă trecută - materiale) mai mic decât cel propus,
reprezintă concretizarea unei activităţi desfăşurată în mod
eficient.
În esenţă, prin eficienţa economică a
investiţiilor trebuie să se înţeleagă faptul că prin consumarea unor
fonduri de investiţii se impune obţinerea de rezultate maxime.
O expresie la modul general a eficienţei
economice este dată de relaţia dintre efectele utile obţinute dintr-o
anumită activitate economică şi cheltuielile, adică eforturile, realizate
în activitatea respectivă. În expresie matematică, eficienţa economică se
exprimă sub forma:
Ee = Ef /
Er  maxim, adică
maximizarea efectelor,
sau
Ee = Er 
/ Ef  minim, adică minimizarea eforturilor, Ef
unde:
Ef- efectul economic;
Er - efortul economic
Aşadar, eficienţa economică înseamnă
obţinerea unor efecte economice utile, în condiţiile cheltuirii într-un mod
raţional şi economicos a unor resurse materiale, umane, financiare,
folosindu-se pentru aceasta metode ştiinţifice de organizare a
activităţii.
Nivelul eficienţei este cu atât mai ridicat
cu cât este mai mare efectul util pe unitate de efort cheltuit sau cu cât
este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de
efect util.
Făcând o analiză a noţiunii de
eficienţă economică a investiţiilor se constată că aceasta este o sumă
de factori calitativi, fapt ce îi conferă acesteia un caracter complex,
vizând perfecţionarea activităţii în domeniul în care are loc punerea în
funcţiune a investiţiei respective, care poate fi de modernizare,
retehnologizare, reconstrucţie sau dezvoltare. Studiul eficienţei economice a
investiţiilor presupune în fond o analiză cauzală a factorilor care
determină decizia în mediul de risc aferent.
De fapt analiza eficienţei economice a
investiţiilor răspunde la întrebările:
■  cum se
folosesc?
■  cât se
consumă din resurse?
urmărindu-se atât gradul de valorificare
cât şi economisirea lor. în acest context este necesar ca resursele să fie
cât mai riguros structurate după criterii care să corespundă cerinţelor
analizei economice.
În practica curentă de realizare a
investiţiilor se face adesea greşeala când
se consideră că noţiunea de eficienţă economică
a investiţiilor este una şi aceeaşi cu rezultatele utile ale acestora. Spre
exemplu: vânzarea unor produse de un nivel calitativ superior se apreciază ca
fiind întotdeauna o activitate eficientă. în realitate, obţinerea unei
calităţi superioare poate fi rezultatul unui consum de muncă exagerat care
face ca activitatea să se desfăşoare în mod ineficient. Realizarea unor
produse de o calitate superioară constituie o condiţie de bază a unei
activităţi eficiente, dar realizarea acesteia cu costuri foarte mari este de
neadmis.
Aşa după cum a fost prezentat, în urma
efortului de investiţii se obţin diverse efecte economice reflectate de fapt
şi pe plan financiar. Nivelul acestor efecte, în raport cu efortul
investiţional dă măsura eficienţei investiţiei.
De regulă, efectele economice obţinute,
în funcţie şi de caracterul investiţiei pot fi:
■=> de
reducere a costurilor de funcţionare a utilajelor, ce se realizează pe seama
investiţiilor de înlocuire a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
=> de diminuare a cheltuielilor cu munca
prezentă (forţa de muncă), ca urmare a promovării noilor tehnologii prin
lucrări de retehnologizare, reutilare sau modernizare;
■=> de sporire
a rentabilităţii agentului economic care de fapt este scopul tuturor
lucrărilor de investiţie pentru dezvoltare, modernizare,
retehnologizare;
■=> de
obţinere a unor efecte pe perioade îndepărtate, de natura investiţiilor
strategice sau cele de interes general, cum ar fi spre exemplu cheltuieli
făcute pentru îmbunătăţirea microclimatului într-o secţie de producţie.
Este cunoscut faptul că prin realizarea unui obiectiv de investiţii se
urmăreşte obţinerea unui efect sau altul, dar efectele au un caracter
complementar, influenţându-se unele pe altele, iar determinarea eficienţei
se face prin cumularea tuturor efectelor.
O eficienţă economică ridicată se
obţine în condiţiile aplicării în procesul de producţie a unor tehnologii
moderne şi care valorifică la cote superioare materiile prime şi energia,
asigurând produse de calitate superioară la un cost redus. Mărimea
eficienţei economice influenţează în primul rând agentul economic unde ea
se înregistrează, dar ea are importanţă şi pentru economia naţională în
ansamblul ei, căci prin creşterea producţiei reducerea costurilor de
fabricaţie, sporirea rentabilităţii, etc. se obţine un spor al venitului
naţional.
De fapt, în ansamblu, corelaţia dintre
eforturi şi efecte din punct de vedere : cantitativ se exprimă prin
indicatori de eficienţă care de regulă îmbracă forma unui raport
matematic. Dat fiind caracterul său complex, eficienţa economică a
investiţiilor nu poate fi exprimat printr-un singur indicator. Este necesar
să se folosească un sistem de indicatori de eficienţă pentru a evidenţia
toate corelaţiile posibile. Calculat pe baza uneia sau a două caracteristici
ale mijlocului fix care realizează eficienţa economică, un anumit indicator va reflecta
doar o parte a eficienţei economice a investiţiei. Oricât ar fi de explicit
şi de condensat, un indicator nu poate cuprinde sau reflecta întreaga
eficienţă economică a inves­tiţiilor, aceasta datorită caracterului complex al eficienţei.
Desigur, calcularea tuturor rezultatelor unei investiţii şi compararea lor cu
eforturile necesare pentru realizarea sa este greoaie şi foarte dificilă, iar
cei câţiva indicatori pe baza cărora se face analiza trebuie de aşa
manieră aleşi încât să reflecte aspectele cele mai semnificative ale
fenomenului economic supus analizei.
Practic, pentru caracterizarea eficienţei
economice a investiţiilor se cal­culează câţiva indicatori şi nu este exclusă posibilitatea ca
pentru o variantă, unii dintre ei să fie favorabili, iar alţii să fie
nefavorabili. în astfel de situaţii se recurge la mărirea numărului de
indicatori de aşa manieră încât elementele dominante care determină în
final opţiunea, să fie scoase la iveală şi să fie reprezentative.
Aşadar, eficienţa economică a
investiţiilor reiese din raportarea efectelor obţinute în urma punerii în
funcţiune a unui obiectiv la eforturile necesare pentru realizarea acestuia.
Eficienţa economică a investiţiilor reprezintă de fapt core­larea rezultatelor obţinute pe
multiple planuri ca urmare a efectuării unei investiţii prin stabilirea unei
conexiuni între cauză şi efect.
1.2. Posibilităţi de cuantificare a
eficienţei economice
Adoptarea unei decizii de investiţii
presupune în primul rând o analiză multifactorială din care nu trebuie să
lipsească gradul de solicitare al pieţei, disponibilul financiar, necesarul
şi nivelul de pregătire a forţei de munca, baza de materii prime şi
materiale, amplasarea în zonă şi nu în ultimul rând condiţiile
economico-sociale şi politice concrete cu care se...Curs valutar
Euro4,5733
Dolarul american4,0906
Lira Sterlina5,1987
Gramul de aur163,3566
Leul moldovenesc0,2237
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.