| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Diviziunea celulara

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
       
DIVIZIUNEA 
CELULARĂ
Ciclul de viaţă al unei celule cuprinde
două părţi: INTERFAZA ŞI DIVIZIUNEA CELULARĂ.
Interfaza este
procesul care are loc înainte de fiecare diviziune şi în care se realizează
dublarea cantităţii de ADN, ARN şi proteine. Ea are mai multe stadii, în
care au loc sinteze complexe, procese de dublare a conţinutului celulei. La
începutul interfazei are loc un proces special, replicarea semiconservativă (din limba
latină: replicare=a repeta; semi=jumătate; conservatio=păstrare, menţinere)
a moleculei de ADN. Aceasta decurge în două faze: cele două catene ale
moleculei de ADN se separă în urma ruperii punţilor de hidrogen (1) şi
fiecare catenă are capacitatea de a-şi forma o nouă catenă, complementară,
astfel că dintr-o moleculă de ADN rezultă două molecule de ADN identice
(2).
După replicarea ADN-ului au loc procese
biochimice care duc la dublarea proteinelor cromozomiale, rezultând
cromozomi-fii sau cromatide surori.
Diviziunea celulară este procesul
biologic prin care se formează două sau mai multe celule-fiice dintr-o
celulă-mamă. Momentul declanşării diviziunilor este determinat de anumiţi
factori: temperatură, hrană, substanţe activatoare, starea de sănătate a
celulelor.
Diviziunea amitotică (din limba greacă: a=lipsit;
mitos=fir, filament, fus de diviziune) sau directă este întâlnită mai ales
la procariote. Acest fel de diviziune se poate realiza în două feluri, când
celula-mamă este împărţită în două părţi egale printr-un perete,
rezultând două celule-fiice identice sau când celula-mamă se alungeşte, se
gâtuie la mijloc, partea mijlocie a celulei se subţiază până când se
rupe, rezultând două celule fiice.
Diviziunea cariochinetică (din limba greacă: karyon=nucleu; kynesis=mişcare) sau
indirectă este specifică eucariotelor. După particularităţile de
desfăşurare şi celulele care rezultă în urma diviziunii, se cunosc două
feluri de cariochineze: mitoza (din limba greacă: mitos=fir, cu
fus de diviziune) pentru celulele somatice şi meioza
(din limba greacă:
meion=mai puţin, mai mic; ossis= condiţie), prin care, în final, rezultă
gameţii.
Diviziunea mitotică, ecvaţională sau
homotipică este specifică celulelor somatice care
intră în constituţia corpului organismelor. Diviziunea nucleului are loc în
4 faze: profaza, metafaza, anafaza şi telofaza.
În Profază au loc mai multe procese: dispar membrana nucleară şi
nucleonii; cromozomii se spiralizează, se îngroaşă, se condensează;
cromozomii condensaţi sunt structuri superordonate; cromozomii apar clivaţi
(despicaţi) în două cronatide surori unite prin centromer şi apare fusul de
diviziune. Din acest proces învăţăm că în organismul nostru au loc mitoze
în fiecare zi, atunci când se înlocuiesc celulele uzate sau cresc şi se
înnoiesc unele ţesuturi noi. Acest lucru nu îl simţim, dar e sub controlul
Creatorului nostru.
Metafaza este
procesul în care cromozomii dicromatici se dispun în placă ecuatorială,
fiind spiralizaţi la maxim, şi se prind prin centromer de fusul de diviziune.
Acest mod unic prin care se desfăşoară mitoza dovedeşte din nou măiestria
şi originalitatea lui Dumnezeu.
Anafaza e o altă
etapă a mitozei în care: cromozomii-fii (cromatide-surori) se desprind unii
de alţi, devin  independenţi (monocromatici) şi migrează spre polii
celulei; la poli, cromozomii formază două grupe simetrice; mecanismul de
atragere a cromozomilor nu este cunoscut. În această etapă totul se
desfăşoară cu o precizie şi rigoare deosebită, impusă de Creator şi
ştiută în totalitate numai de El.
În Telofază
se formează doi nuclei-fii, cromozomii se
despiralizează treptat, se alungesc, revenindu-se la reţeaua cromatică, se
refac învelişul nuclear şi nucleonii şi dispare fusul de
diviziune.
Factorii care influenţează mitoza: căldura
şi unele substanţe chimice stimulatoare activează ritmul meiozei; lumina,
radiaţiile, frigul şi unele substanţe chimice inhibatoare blochează sinteza
de ADN.
Diviziunea meiotică
constă în două diviziuni
succesive: meioza I heterotipică sau reducţională şi meioza II homeotipică
sau ecvaţională
Meioza
I are, la fel ca şi la
diviziunea mitotică, 4 etape.
Profaza
I este foarte lungă, decurge în câteva zile şi
are loc în mai multe etape: cromozomii omologi bicromatici
(cromatidele-surori) se aliniază centromer cu centromer, acest fenomen se
numeşte sinaps.
Urmează o spiralizare accentuată a cromozomilor,acum clivajul este evident,
fiecare cromozom omolog fiind format din două cromatide-surori; apare o
tetradă cromozomială (formată din perechile de cromozomi materni şi paterni
clivaţi). Tot acum are loc fenomenul de crossing-over (din limba engleză:
cross=încrucişare; over=peste; schimb reciproc între segmente, între
cromozomii omologi perechi).
Metafaza I
este etapa în care cromozomii omologi (tetrada) se dispun în placa
ecuatorială, fiind prinşi de fusul de diviziune
prin centromere. Numai un Creator perfect ca Dumnezeu a creat astfel de
cromozomi care „ştiu” să se spiralizeze şi să se aşeze pe placa
metefizică. Urmează anafaza I în care se separă cromozomii întregi
(bicromatici, paterni sau materni) şi înaintează spre poli. Ultima etapă e
telofaza I, unde în jurul cromozomilor ajunşi la poli se formează noi
anvelope nucleare, se conturează cei doi nuclei-fii cu n crimozomi, fiecare
fiind bicromatici. Tot în această fază are loc fragmentarea citoplasmei,
prin care se formează două celule noi haploide n.
După o scurtă perioadă de repaus, numită
interchineză, în care nu are loc replicarea ADN, începe meioza II. Şi
această are tot 4 etape. Profaza meiozei II este de scurtă durată.
Cromozomii dicromatici sau cromatidele surori nu mai suferă o despicare
(clivaj) longitudinală. În metafaza II cromozomii se aşează în placa
ecuatorială, fiind prinşi de fusul de diviziune prin centromere. Urmează un
alt proces, numit anafaza II. Aici din fiecare cromozom bicromatic înaintează
spre poli câte o cromatidă-soră. Ultima etapă a meiozei II este telofaza
II, unde în jurul cromatidelor sosite la poli se formează menbrane nucleare,
respectiv nuclei noi haploizi. Apoi are loc fragmentarea citoplasmei, în urma
căreia rezultă patru celule haploide.
Concluzii
Ciclul biologic al organismelor cu
sexualitate este marcat de două fenomene importante: fecundaţia, care
dublează numărul de cromozomi, şi diviziunea reducţională sau meioza, care
îl reduce la jumătate. Cele două procese împart ciclul vital al unui
organism în două faze (perioade sau generaţii) distincte. Prima e faza
haploidă (haplofaza), care începe cu meioza şi se încheie cu fecundaţia,
iar pentru că reprezentanţii ei produc organe şi celule sexuale se mai
numeşte fază sexuată, notându-se cu 2n. A doua fază este faza diploidă
(diploza), ce se notează cu n şi începe cu fecundaţia şi se încheie cu
meioza şi se mai numeşte fază asexuată.
La plante se disting constant cele două
generaţii: diplofaza, numită şi spofit, şi haplofaza, numită
gametofit.
La animale, generaţia haploidă şi cea
diplofidă pot fi mai mult sau mai puţin diferenţiate.
Scopul celor două faze, haploidă şi
diploidă, este menţinerea constantă a numărului de cromozomi la om. Putem
deduce din această constatare intenţia Creatorului de a menţine specia
umană ca unitate bine finalizată.
Bibliografie: „Biologie cu elemente creaţioniste”,
Manual pentru clasa a IX-a pentru liceele
teologice
Editura Universităţii Emanuel din
Oradea
Autori:Maria Popa,
Sabin BurcăCurs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.