| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Descriptori de performanta clasa a X-a

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
MATEMATICĂ
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
LA CLASA A
X-A
Criteriile de verificare şi evaluare a
cunoştinţelor elevilor din clasa a X-a sunt propuse în funcţie de nivelul
general al claselor de la Grupul Şcolar de Chimie, de la profilele
chimie-biologie, laboranţi şi automatizări. Pentru acordarea unei note
elevul trebuie, pe lângă criteriile prevăzute pentru nota respectivă, să
posede şi cunoştinţele prevăzute notelor inferioare. Profesorul trebuie să
ţină seama în acordarea notelor şi de:
volumul cunoştinţelor însuşite, raportat şi la nivelul clasei
respective;
gradul de înţelegere a materiei, temeinicia cunoştinţelor,
priceperea de a aplica cunoştinţele dobândite;
numărul şi natura erorilor cuprinse în cadrul răspunsurilor
date;
priceperea de a-şi prezenta răspunsul într-o succesiune logică,
prin expunerea pe care o face la cunoştinţele teoretice pe care le are, prin
deprinderile de calcul dobândit pentru lecţia curentă şi deprinderile de
calcul dobândite anterior.
ALGEBRĂ
(Referirile se fac la manualul de Algebra clasa a X-a ediţia 1995, 1991,
manualul de *Algebră clasa a IX-a ediţia
1994 – cap. VI Numere
complexe1 şi
manualul de **Geometrie şi trigonometrie
clasa a X-a ediţia1989 –
cap. III Aplicaţiile trigonometriei în algebră2).
MULŢIMEA NUMERELOR COMPLEXE
Nota 5

cunoască forma algebrică a numerelor complexe şi egalitatea a două numere
complexe;

ştie conjugatul unui număr complex;

cunoască modulul şi argumentul numerelor complexe, modul cum se
calculează;

cunoască modul de scriere al numerelor complexe sub formă
trigonometrică;

rezolve exerciţii de tipul: 1, 2, 3, 4, 5, 12 pg. 136 *

rezolve exerciţii de tipul: 2 pg. 39 **, 1,2 pg.48**; 1,2
pg.50**.
Nota 6-73

cunoască proprietăţile şi operaţiile cu numere complexe;

cunoască operaţiile cu numere complexe scrise sub formă trigonometrică
(înmulţire, împărţire şi extragerea rădăcini de ordinul
n);

rezolve exerciţii de tipul: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 pg. 136
*

rezolve exerciţii de tipul: 1 pg. 39 **, 1, 2, 3 pg.43**;1,2 pg. 46**;
Notele 8-9

cunoască modul de reprezentare geometrică a numerelor complexe;
rezolvarea cu uşurinţă a ecuaţiilor binome şi
bipătrate;

rezolve exerciţii de tipul: 18, 19, 21 pg. 136 *

rezolve exerciţii de tipul: 3 pg. 39 **, 4,5 pg.43**; 3,4 pg.46**; 3 pg.48**, 3,4,6,7 pg. 50**
Nota 10

rezolve cu uşurinţă ecuaţii cu discriminantul negativ;

rezolve exerciţii de tipul: 10, 20, 22, 23, 24 pg. 136 *

rezolve exerciţii de tipul: 2 pg. 39 **, 6 pg. 43**, 5,6 pg.46**, 5,8,9
pg.50**
FUNCŢIA EXPONENŢIALĂ ŞI LOGARITMICĂ
Nota 5,6

cunoască funcţia exponenţială şi logaritmică, proprietăţile şi
graficele lor;

cunoască formula de schimbare a bazei logaritmului aceluiaşi
număr;

cunoască operaţia de logaritmare a unei expresii;

cunoască şi să identifice logaritmii zecimali;

ştie rezolva ecuaţii de tipul: 1,2,3,7,8,9 pg. 34
Nota 7,8

ştie rezolva ecuaţii exponenţiale şi logaritmice, sisteme şi inecuaţii
exponenţiale şi logaritmice;

rezolve cu uşurinţă exerciţii de tipul: 4,5,6,9,10,12,13,14 pg.34
Nota 9,10

rezolve exerciţii: 11,15,16 pg.34
INDUCŢIE MATEMATICĂ
Nota 5,6

cunoască metoda inducţiei matematice şi să facă diferenţa între
inducţie incompletă şi completă;

rezolve exerciţii: 1 pg. 45
Nota 7,8

rezolve cu uşurinţă exerciţii de tipul: 2,3,4,5,10 pg. 45
Nota 9,10

rezolve exerciţii de tipul 7,8,8 pg.45
COMBINATORICĂ
Nota 5,6

ştie formulele pentru permutări, aranjamente, combinări;

cunoască formula combinărilor complementare, formula referitoare la suma
tuturor combinărilor şi formula de recurenţă;

ştie rezolva exerciţii de tipul: 1,2,3,12,13,14,15,16,19,20,21,26, pg.
58.
Nota 7,8

ştie rezolva exerciţii de tipul: 4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,22,23,24,25,27,28,29
pg. 58.
Nota 9,10

ştie rezolva exerciţii de tipul: 30,31,32 pg.
58.
BINOMUL  LUI NEWTON
Nota 5,6

ştie dezvoltarea binomului lui Newton;

facă diferenţa dintre coeficienţi şi coeficienţi binomiali;

cunoască formula şi să o aplice corect pentru termenul general al
dezvoltării;

ştie rezolva exerciţii de tipul: 1,2,3 pg. 67.
Nota 7,8

ştie demonstra identităţi combinatoriale;

ştie rezolva exerciţii de tipul: 4,5,6,7,8,9,10 pg. 67.
Nota 9,10

ştie rezolva exerciţii de tipul: 11 pg. 58.
PROGRESII
Nota 5

ştie ce este o progresie aritmetică şi progresie geometrică;

cunoască formulele pentru termen general şi suma primilor n termeni ai unei
progresii;

ştie să rezolve probleme de tipul problemelor 7, 8 şi 26, 27 de la pag.
71;

ştie suma numerelor naturale.
Nota 6

ştie proprietăţile progresiilor;

ştie să rezolve probleme de tipul 10, 11, 12, 28, 29, 30.
Nota 7

ştie să rezolve probleme de tipul 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33.
Notele 8-9

ştie să rezolve probleme de tipul 21, 22, 23, 35, 36, 37.
Nota 10

ştie să rezolve probleme de tipul 24, 25, 38,
39;

ştie să convingă că ei stăpânesc cunoştinţele despre progresii, că pot
aplica cunoştinţele dobândite despre progresii în diferite situaţi care
pot apărea, unde se folosesc progresii.
POLINOAME CU COEFICIENŢI COMPLECŞI
Nota 5

ştie ce este ce este un polinom şi gradul polinoamelor;

cunoască operaţiile cu polinoame;

ştie schema lui Horner;

ştie să rezolve ecuaţiile reciproce de grad III si IV;

ştie să rezolve ecuaţiile de grad superior de tipul. 1, 2, 3  pg. 121; 1, 2 pg. 128.
Nota 6

ştie relaţiile lui Viete pentru ecuaţiile de gradul III şi IV;

ştie când două polinoame sunt divizibile;

ştie să rezolve ecuaţii de tipul 18, pg. 115; 7, 8, 9, 10 pg.
122;

cunoască teoremele referitoare la rădăcinile ecuaţiilor cu coeficienţi în
Q , R şi C ale polinoamelor.
Nota 7

ştie să determine rădăcinile polinoamelor de tipul 2, 3, 4, 15, 17 pg. 114;

ştie să rezolve probleme de tipul celor de la pg. 124 ex. 5, 6, 89, 14 şi
pg. 128 ex. 2, 3, 4, 5.
Nota
8-9

ştie să rezolve probleme de tipul celor de la pg. 114 ex. 12, 17, 20, 22, 23,
24, 25;

ştie să rezolve probleme de tipul celor de la pg. 124. celor de la ex. 10,
11, 12, 13, 16.
Nota
10

ştie să rezolve probleme de tipul celor de la pg. 114 ex. 13, 14, 21;

ştie să rezolve probleme de tipul celor de la pg. 124 ex. 3, 15 şi 7 de la
pg. 128;

ştie să descompună polinoamele în Q, R şi C;

stăpânească bine calculul algebric, să arate ca manevrează cu uşurinţa
cu astfel de cunoştinţe.
GEOMETRIE
(Referirile se fac la manualul de Geometrie
şi trigonometrie clasa a X-a ediţia 1989,1995).
INCIDENŢĂ ORDONARE ŞI PARALELISM ÎN SPAŢIU4
Nota 5-6

cunoască axiomele geometriei în spaţiu;

cunoască proprietăţile de paralelism în spaţiu;

rezolve probleme de tipul celor de la pg. 22 pr. 1,2,
pg. 23 pr.1,2,3;

rezolve probleme de tipul celor de la pg. 25 pr. 1,2; pg. 30
pr.1,2,3;
Nota
7-8

ştie face construcţii în spaţiu;

rezolve probleme de tipul celor de la pg. 22 pr. 3,4; pg.25 pr. 3,4, pg. 30 pr. 4-12, pg.31 pr. 1-4;
Nota
9-10

rezolve uşor problemele propuse de tipul celor de la pg. 30. pr. 13-17, pg. 31
pr. 5-10;
PERPENDICULARITATE ÎN SPAŢIU5
Nota 5-6

cunoască noţiunile: dreaptă perpendiculară pe un plan, teorema celor trei
perpendiculare şi reciprocele şi aplicarea lor corectă în rezolvarea
problemelor, unghi diedru, proiecţia unei drepte pe un plan, proiecţia unui
triunghi pe un plan;

ştie rezolva probleme de tipul celor de la pg. 35 pr. 1,2,3,4,5,6,7,8; pg. 39
pr. 1,2; pg. 42 pr. 1,2,3; pg. 43 pr.1
Nota
7-8

ştie rezolva probleme de tipul celor de la pg. 35 pr. 9-20, pg 39 pr.3-8; pg.
42 pr. 4-8; pg. 43 pr.2-9.
Nota
9-10

ştie rezolva probleme de tipul celor de la pg. 35 pr. 21-24; pg. 42 pr. 9-12;
pg. 43 pr.10-14
POLIEDRE6
Nota 5

recunoască poliedrele şi corpurile rotunde;

ştie să deseneze: prisma; piramida; trunchiul de piramida; cilindrul, conul,
trunchiul de con şi sfera;

cunoască formulele pentru calculul Al, At şi V corpurilor prisma, piramida,
trunchiul de piramida (toate pentru corpuri
regulate);
formulele pentru cilindru, con şi trunchi de con.
Nota 6

ştie să facă secţiuni, nu complicate, în corpuri geometrice;

ştie să rezolve probleme de tipul celor de la pg. 82, pr. 3, 4, 5, pg. 88.
pr. 1, 2, pg. 118; 1, 2, 3; pg121; 4, 5, 6; pg. 130
pr, 6, 7, 8.
Nota 7

ştie să facă uşor desenele şi să reprezinte uşor liniile importante în
prismă, piramida, trunchi de piramidă, cilindru con şi trunchi de
con;

ştie să facă secţiuni in corpuri geometrice;

ştie să rezolve probleme de tipul celor de la pagina 85 pr. 6, 7, 8, pg. 87
pr. 17, 18, 19, 20; pg. 88 pr. 5, 6, 7, 8; pag. 92 pr. 1, 2, 3; pag. 105. pr.
4, 5, 6, 8; pag. 107, 1, 5; pag 113. pr. 4, 5, 6, 7, 8, 9; pg. 118 pr. 4, 5, 6,
7, 8, 9; pag. 122, pr....



Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.