| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Contractul de vanzare-cumparare in comertul international

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
                     
Contractul de vanzare-cump in
comertul              
                                        
International
Def. – este actul jur.in care partile, vanzator
si cumparator, apartinand unor state diferite, se obliga reciproc sa transfere
proprietatea unui bun in schimbul platii unui pret. Caractere –
are un caracter exclusiv comercial ; are un
caract.international; legea uniforma asupra vanzarii se aplica contr.de vanzare
– cump.care isi au sediul
sau resedinta obisnuita pe terit.unor state diferite; are un
caract.sinalagmatic; bilateral; oneros si comutativ. Obiectul –
il formeaza marfa vanduta ,in schimbul careia
cumparatorul plateste vanzatorului pretul stabilit. Obligatiile vanzatorului constau in
predarea efectiva a marfii vandute; asigurarea conformitatii marfii predate;
predarea documentatiei tehnice. Obligatiile cumparatorului sunt plata pretului
si luarea in primire a lucrului vandut.
Vanzarea prin burse – bursa este o
piata unde se intalnesc comerciantii pentru a incheia afaceri pe baza de cerere si oferta . Operatiunile
la bursa se incheie fie pt.mf.care nu sunt prezente fie pt.mf.viitoare. La
bursa se vand de regula produsele fungibile, hartiile de valoare si valutele.
Astfel, bursele se impart in burse de marfuri(comert)  si burse de
valori(de efecte si de devize).
Functiile  - constitue o
piata principala pt.unele marfuri sau valori ; faciliteaza incheierea rapida a
tranzactiilor ; asigura acoperirea din timp a nevoilor de materii prime;
permite transmiterea sau divizarea riscurilor; inlesneste realizarea
operatiunilor speculative; influenteaza nivelul preturilor care se formeaza in
afara burselor; reprezinta un izvor de informatii cu caracter economic si
juridic. Clasificare – In functie de
varietatea tranzactiilor sunt burse generale si de specializare; Din pct.de
vedere al obiectului : burse de marfuri sau comert si burse de valori; Din
pct.de vedere al formei de organizare sunt burse private si organizate de stat;
In functie de admiterea participantilor sunt burse la care participarea nu este
limitata si se face prin bilete si burse la care participarea este permisa
numai membrilor. Bursele sunt conduse de catre un comitet care exercita
urmatoarele prerogative: mentinerea ordinei la bursa; supravegherea respectarii
uzantelor si regulamentului bursei ; reprezinta bursa fata de terti ;
indeplineste sarcinile curente. La bursa preturile se numesc cotatii sau
cursuri. Marfurile sau efectele de comert trebuie inscrise oficial la bursa de
un comitet special care stabileste si cotatia minima a operatiunii.
Tranzactiile se incheie prin strigarile publice de oferta si cerere ale
agentilor oficiali si sunt perfectate ulterior in forma scrisa. In bursa exista
2 tipuri de opertiuni : de bani gata (cash) si operatiuni la
termen.  
Vanzarea prin licitatii  - in raport cu bursele licitatiile prezinta unele caracteristici
in sensul ca : marfurile sau mostrele se gasesc la
locul unde se desfasoara licitatia si programul de functionare a licitatiei nu
este continuu. Clasificare  - se face pe mai multe criterii in functie de : - posibilitatea de
participare licitatiile pot fi deschise sau inchise; -  pozitia sau
calitatea organizatorilor licitatiile pot avea forma licitatiilor de marfuri
sau pentru cumpararea de produse, instalatii si atribuirea de lucrari de
constructii. Licitatia pentru vanzarea de marfuri sau
pentru export –
se instituie de producatori, vanzatori sau persoane
specializate. In unele tari functionarea licitatiilor este supravegheata de
stat participand la desfasurarea licitatiei si autoritati.Pregatirea licitatiei
presupune efectuarea unei publicitati prin publicarea  de anunturi in
presa, prin trimiterea de cataloage, prospecte sau invitatii persoanelor
interesate.Cumparatorii pot participa la licitatii personal sau prin
agenti.Inaintea inceperii licitatiei, participantii trebuie sa depuna o
garantie bancara numita cautiune.Exista doua tehnici de licitare :- Tehnica
pretului crescator unde vanzarea are loc pe baza de strigari iar marfa se
atribuie celui care ofera pretul mai mare; - Tehnica pretului descrescator care
se realizeaza prin comunicarea pretului maxim, care in mod treptat este redus,
pana se anunta o oferta , marfa atribuindu-se celui care liciteaza primul.
Licitatia pentru cumpararea de produse, instalatii si
atribuirea de lucrari de constructii – confera o serie de avantaje: asigura
obtinerea unui nr.mare de oferte; faciliteaza luarea unor decizii obiective si
rentabile; contribuie la cunoasterea pietelor externe.   Licitatiile
de import se pot desfasura in 2 feluri : - licitatii obisnuite ; -
supralicitatiile . Ofertele depuse se deschid la data fixata, printr-o
procedura publica, in cadrul careia se comunica numele participantilor si
valoarea ofertelor. Adjudecarea licitatiei se constata printr-un proces verbal
in baza caruia comisia de adjudecare anunta participantilor hotararea luata si
se comunica in scris firmei care a obtinut comanda data pana la care se va
incheia contractul. 
Contracte speciale
Contractul de mandat comercial – este
contractul in temeiul caruia o persoana (mandatarul) se obliga sa incheie in
numele si pe seama altei persoane care a dat imputernicirea (mandantul) anumite
acte juridice care pentru mandant sunt acte de comert. Drepturi si obligatii :
- Mandatarul trebuie : sa exercite mandatul; sa-si indepl.obl.cu buna credinta
si diligenta unui bun proprietar; sa aduca la cunostinta tertului
imputernicirea sub care lucreaza; satina mandantul la curent cu executarea
mandatului.  –
Mandantul trebuie: sa puna la disp.mandatarului mijloacele necesare executarii
mandatului ; sa-I plateasca remuneratia datorata; sa-I restituie cheltuielile
efectuate de mandatar pt.executarea mandatului. Mandatarul poate fi un agent,
un reprezentant sau un curier. Mandatul comercial inceteaza prin revocarea
mandatului de catre mandant ; prin renuntarea mandatarului la mandat, prin
moartea, interdictia sau lichidarea judiciara a uneia dintre parti.
Contractul de comision
– este contractul prin
care o parte (comisionarul) se obliga in baza imputernicirii celeilalte parti
(comitentul) sa incheie acte de comert in nume propriu dar pe seama
comitentului sau in numele comitentului in schimbul unei remuneratii
(comision).  Comitentul pe langa comisionul stabilit trebuie sa-i
restituie comisionarului si cheltuielile facute in indeplinirea insarcinarii
primite. Contractul de comision inceteaza prin revocarea imputernicirii ; prin
renuntarea la imputernicirea primita, prin moartea, interdictia sau lichidarea
judiciara a uneia dintre parti.
Contractul de agency – este un
contr.de intermediere.In dr.anglo-american nefiind reglementate contr.de mandat
si de comision, intermedierea are loc prin acest contract.Prin acest contract o
persoana (agent) se obliga sa actioneze in contul altei persoane (principal sau
patron). Oblig.agentului sunt: sa actioneze potrivit promisiunii facute ; sa
lucreze numai in foosul principalului sau patronului; sa respecte
instructiunile primite.  Principalul sau patronul trebuie : sa furnizeze
agentului informatiile necesare ; sa-I plateasca agentului suma stabilita
pt.serv.prestate ; pt pierderile suferite de agent patronul trebuie sa-I acorde
acestuia o indemnizatie. Agentii care lucreaza in baza contractului de agency
sunt brokerii si factorii.
Contractul de consignatie- este
conventia prin care una din partile contractante (consignant) incredinteaza
celeilalte parti (consignatar) obiecte mobile sau marfuri pentru a le vinde.
Obligatiile consignantului sunt : sa predea consignatarului bunurile mobile sau
mf.ce urmeaza a fi vandute ; sa plateasca consignatarului remuneratia ce i se
cuvine; sa restituie consignatarului chelt.facute de acesta in indeplinirea
insarcinarii primite .  Consignantul are dreptul sa verifice oricand
bunurile incredintate consignatarului ; poate modifica oricand in mod
unilateral conditiile de vanzare daca in contract nu se prevede altfel.
Obl.consignatarului sunt: sa ia masurile necesare pt.pastrarea si conservarea
bunurilor primite; sa execute mandatul dat de consignant ; sa dea socoteala
consignantului asupra indeplinirii mandatului sau. C. inceteaza ca si in cazul
c.de comision.
Contractul de report – consta in
cumpararea pe bani gata a unor titluri de credit care circula in comert si in
revanzarea simultana cu termen si pe un pret determinat, de catre aceeasi
persoana a unor titluri de aceeasi specie. C.de report cuprinde o dubla vanzare
una care se executa imediat iar cealalta este o revanzare cu termen si la un
pret determinat. Diferenta intre suma data de reportator si cea pe care o
incaseaza la termen ( denumita report) este profitul obtinut de reportator. In
plus acesta va primi de la reportat pentru serviciul prestat o
remuneratie.(pret de report sau premiu). Daca in contract nu s-a prevazut
altfel, fructele civile produse de titlurile de credit in per.contractului
revin reportatorului.
Contractul de cont curent  - consta in intelegere partilor ca in loc sa achite separat si
imediat creantele reciproce, izvorate din prestatiile facute una catre
cealalta, lichidarea sa se faca la un anumit termen prin plata soldului de
catre partea debitoare. Partile care incheie acest contract se numesc
corentisti iar prestatiile reciproce care si le fac se num.remize sau remise.
Efecte juridice produse: transferul dr.de proprietate, novatia...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.