| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Contabilitatea stocurilor de materii prime materiale si obiecte de inventar

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
CONTABILITATEA STOCURILOR DE
MATERII PRIME, MATERIALE
ŞI  OBIECTE DE INVENTAR
2.1 Conţinutul şi structura
stocurilor
2.1.1 Stocurile
Stocurile reprezintă, materiale, lucrări
şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie
vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din
prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie.
Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot
grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind
considerate active circulante materiale. Comisia Internaţionala a Standardelor
Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2 „Stocurile”
aplicată începând cu 1.01.1976 şi revizuită în anul 1993 defineşte
stocurile ca fiind un element de activ, iar costul de achiziţie al acestora
cuprinde preţul de cumpărare, taxele vamale şi alte taxe nerecuperabile,
cheltuieli de transport-aprovizionare. Stocurile pot fi:
Bunuri achiziţionate
în scopul revânzării ( marfa cumpărată de un comerciant cu amănuntul şi
destinată revânzării) sau orice altă achiziţie având acest
scop;
Bunuri finite sau în
curs de execuţie fabricate de întreprindere;
Materii prime,
materiale, utilităţi ce urmează a fi folosite în procesul de
producţie;
Costul serviciului
pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul
prestărilor de servicii.
2.1.2 Clasificarea stocurilor
În contabilitatea financiară a
întreprinderii stocurile sunt clasificate şi delimitate în funcţie de patru
criterii: fizic, destinaţie, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a
gestiunilor. Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele
stocuri:
Materii
prime, care participă direct la fabricarea
produselor, regăsindu-se în componenţa lor integral sau parţial, în stare
iniţială sau transformată;
Materialele consumabile sau furniturile
cuprind materialele auxiliare, combustibili, piesele de schimb, seminţele şi
materialul de plantat, furajele şi alte materiale consumabile care participă
indirect sau ajută activitatea de exploatare fără a se regăsi, de regulă,
în produsul rezultat;
Produsele sub forma semifabricatelor,
produselor finite si produselor reziduale;
Animale care nu au îndeplinit condiţiile de a fi trecute la animale
adulte, animale de îngrăşat, pasările şi coloniile de albine;
Producţia în curs
de fabricaţie reprezintă materii prime care nu au
trecut prin toate stadiile de fabricaţie, produse ne supuse probelor şi
recepţiei tehnice, precum şi lucrările şi serviciile în curs de execuţie
sau neterminate;
Mărfuri, respectiv bunuri pe care întreprinderea le cumpăra în vederea revânzării ;
Ambalajele, cuprind bunurile necesare
pentru protecţia mărfurilor pe timpul transporturilor şi depozitării sau
pentru prezentarea lor comercială.
Categorii distincte în cadrul stocurilor
constituie obiectele de inventar, baracamentele şi
amenajările provizorii.
În România, prin Regulamentul de aplicare
a Legii Contabilităţii nr. 82/1991 este data următoarea definiţie acestei
clase de active patrimoniale: „Contabilitatea stocurilor şi comenzilor în
curs de execuţie cuprinde ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul
unităţii patrimoniale, destinate:
fie a fi vândute
în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de
producţie;
fie a fi consumate
la prima lor utilizare.
2.2. Obiectivele şi factorii
organizării
contabilităţii
stocurilor
Obiectivele contabilităţii stocurilor şi
a producţiei în curs de execuţie sunt, în principal legate de realizarea
funcţiilor comerciale ale întreprinderii.
Principalele obiective ce revin
contabilităţii în acest domeniu sunt:
Urmărirea şi controlul
realizării programului de aprovizionare. Prin organizarea evidenţei pe grupe
şi feluri de stocuri, precum şi a cheltuielilor de transport-aprovizionare pe
feluri de cheltuieli, comparate permanent cu prevederile programelor, se
asigura informaţii utile cu privire la stadiul aprovizionării.
Asigurarea integrităţii
patrimoniale a stocurilor la locurile de depozitare şi urmărirea permanentă
a mişcării lor. Se asigură prin organizarea contabilităţii mijloacelor
circulante materiale pe gestiuni, şi în cadrul acestora pe feluri de stocuri,
cantitativ şi valoric, înregistrarea exactă şi la timp a cuantumului
mişcărilor şi a diferenţelor constatate la inventariere, sesizarea
existenţei stocurilor fără utilitate sau cu mişcare lentă, pentru luarea
măsurilor necesare lichidării lor.
Urmărirea utilizării raţionale a
mijloacelor materiale aprovizionate impune un asemenea mod de organizare care
să permită respectarea normelor de consum specific la eliberarea lor din
depozit, evidenţa economiilor sau a materialelor ne utilizate, precum şi a
materialelor recuperabile rezultate din prelucrarea în secţiile de
fabricaţie.
Asigurarea delimitării
cheltuielilor de transport-aprovizionare faţă de valoarea materialelor
aprovizionate, impune organizarea contabilităţii astfel încât acestea să
poată furniza informaţii cu privire la nivelul şi structura cheltuielilor de
transport aprovizionare.
Înregistrarea şi controlul
valorificării stocurilor de mărfuri şi a celorlalte categorii de stocuri
destinate a fi livrate terţilor.
Evidenţa şi urmărirea stocurilor
de produse în procesul obţinerii şi livrării la preţuri
competitive.
Evaluarea realistă a stocurilor
şi determinarea influenţelor asupra patrimoniului şi rezultatelor, prin
aplicarea corectă a regulilor de evaluare.
Promovarea principiului prudenţei şi principiului continuităţii
activităţii la evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a
stocurilor.
Realizarea acestor obiective este
condiţionată de studierea şi luarea în considerare a factorilor specifici
care influenţează organizarea contabilităţii activelor circulante materiale
printre care:
mărimea întreprinderii, ca factor
care determină alegerea metodei de contabilitate sintetică a stocurilor, fie
metoda inventarului permanent, fie metoda inventarului
intermitent.
structura
organizatorică şi funcţională a gestiunilor de stocuri, determină
circuitul documentelor primare şi evidenţa analitică pe gestiuni. Modul de
organizare a activităţii de aprovizionare şi livrare, depozitare şi
mişcare a stocurilor de materiale constituie premise de bază a
contabilităţii, întrucât operaţiile specifice lor generează o mare
diversitate de documente primare de a căror corectă întocmire şi completare
depinde gradul de exactitate a informaţiilor furnizate.
caracteristicile
tehnico-productive ale activelor circulante
materiale, în funcţie de care se face clasificarea acestora; se stabilesc
principalele categorii şi conturile sintetice corespunzătoare lor; se
elaborează nomenclatorul stocurilor şi pe această bază se organizează
evidenta operativă şi contabilitatea analitică.
decalajul ce poate apărea, uneori,
în vânzarea şi livrarea stocurilor.
sursele de provenienţă a
activelor circulante materiale aprovizionate ( furnizori, din producţie
proprie, din prelucrare la terţi ) influenţează, în principal, conturile
sintetice utilizate şi preţurile de evaluare.
modul de evaluare a activelor
circulante materiale influenţează, în special, modul de înregistrare a
acestora în contabilitatea sintetică, dar şi alegerea metodelor de
determinare a preţurilor de ieşire la stocurile intersarjabile.
sistemul de indicatori privind
gestiunea de valori materiale influenţează organizarea contabilităţii
stocurilor în vederea calculării mărimii cantitative şi valorice a
intrărilor, ieşirilor şi stocurilor, precum şi a cheltuielilor efective de
transport aprovizionare, în funcţie de care se aleg metodele de contabilitate
analitica a stocurilor.
De asemenea la organizarea contabilităţii
activelor circulante materiale trebuie consideraţi şi alţi factori, ca:
documentele însoţitoare la intrarea stocurilor; amplasarea depozitelor;
separarea mijloacelor circulante proprii de cele ce aparţin terţilor; fazele
procesului de aprovizionare, precum şi mijloacele folosite pentru executarea
lucrărilor de evidenţă şi calcul.
2.3. Evaluarea stocurilor
2.3.1 Preţurile de înregistrare folosite
la
evaluarea activelor circulante
În contabilitate, stocurile sunt reflectate
astfel:
valoric, în contabilitatea sintetică;
cantitativ şi
valoric, cu unele excepţii, în contabilitatea
analitică
cantitativ, în evidenţa operativă de
la locurile de depozitare.
Preţurile folosite la evaluarea activelor
circulante înregistrate în contabilitate se numesc preţuri de înregistrare.
Ele pot fi diferite în funcţie de opţiunea unităţilor patrimoniale şi de
natura stocurilor şi pot fi înregistrare în contabilitate,
astfel:
Costul de achiziţie folosit la înregistrarea intrărilor stocurilor este format din
preţul de facturare al furnizorului, taxele şi ambalajele nerecuperabile,
cheltuielile de transport-aprovizionare şi alte cheltuieli incluse în factura
furnizorului. Un asemenea preţ devine cost istoric şi va fi luat în
considerare la eliberarea stocurilor din depozit. Întrucât costul de
achiziţie, devenit preţ de înregistrare în contabilitate chiar pentru
aceleaşi sortimente, diferă de la o perioadă la altă în funcţie de
mărimea preţurilor de livrare practicate de furnizori sau de cheltuielilor de
transport aprovizionare, se ridică problema preţurilor unitare care trebuie
practicate la ieşirea stocurilor în...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.