| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Contabilitatea decontarilor cu clientii

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
PROIECT DE DIPLOMĂ
CONTABILITATEA DECONTARILOR
CU CLIENŢII
PROFESOR COORDONATOR:
CANDIDAT:
CUPRINS
1.Prezentarea
firmei…………………………..………….…………………2
2.Obiectul şi metoda contabilităţii………………………………….……….3
2.1Obiectul de studiu al contabilităţii…………………….…………………4
2.2.Metoda contabilităţii
……………………………………………………5
2.3.Documente contabile şi justificative
…………………………………...6
3.Introducere în contabilitatea
Clienţilor……………………………………7
3.1.Structura
creanţelor……………………………………………………...9
4.Contabilitatea decontărilor
cu clienţi …………………………………….12
4.1.Contul 411
„Clienţi”……………………………………………………12
4.2. Contul 418 „ Clienţi – facturi de întocmit
„……………………………18
4.3. 4.3.Contul 413 „Efecte de
primit”……………………………………...20
4.4. Contul 416 „ Clienţi incerţi ”
…………………………………….…….22
4.5.Contul 419 „ Clienţi –
creditori”……………………..…………….……24
5. Monografia
contabilă……………………………………………………...27
6.
CONCLUZII………………………………………………………………30
7.
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………..31
1.Perzentarea firmei
SC BUSTER SRL a
fost a luat naştere în 25.12.1998, ca urmare a asocierii a două persoane
Badea Mircea şi Ştefănescu Mihai. Fiecare acţionar vărsându-şi aportul
subscris atât în numerar cât şi în natură.
       
Unitatea are ca principale activităţi
prelucrarea materiilor prime în vederea comercializării acestora pe piaţă,
creşterea de animale şi păsări în scopul valorificări lor, precum şi
comercializarea diferitelor mărfuri achiziţionate la un preţ mai mic de la
diferiţi furnizori. Adaosul comercial practicat fiind de 20%.
În anul 1999,
societatea şi-a mărit capitalul social cu încă 5.000.000 lei prin aportul
în natură şi numerar al celor doi asociaţi. Prin urmare, gama de servicii
oferite clienţilor s-au diversificat, urmată fiind de creşterea cifrei de
afaceri şi ocuparea unor noi segmente ale pieţei, care au dus la creşterea
profitului şi a importanţei firmei.
Unitatea promovează produsele de calitate
superioară deservind o masă mai pretenţioasă de clienţi.
Principalele date referitoare la
societate
SC BUSTER SRL, Strada Galaxy Nr.88
       Numărul de înregistrare la registrul comerţului
J40/286596/1998
       Numărul de înregistrare fiscală R 1234567
       Telefon / Fax : 056/ 20 63 15
       Atenţie datele referitoare la firmă din monografia contabila
aferentă lucrări sunt ireale şi au fost inventate de către autorul acestei
lucrări.
Această lucrare a fost creată
tehnoredactată de către Mirci Ciprian.  
     
2.Obiectul si metoda
contabilităţii
Obiectul şi metoda
contabilităţii. Contabilitatea face parte din
evidenţa economică. Evidenţa economică reprezintă un sistem de
înregistrare, de urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a
activităţii şi fenomenelor social economice ce se produc intr-un anumit timp
şi loc. Ea ocupă un loc central în sistemul informaţional şi constituie o
pârghie deosebit de importantă în conducerea activităţii economice. Pentru
a-şi îndeplini rolul, ea trebuie să fie clară, precisă, simplă şi
ţinută la zi.
       
Evidenţa economică cuprinde trei
forme:
Evidenţa operativă
Evidenţa statistică
Evidenţa contabilă
Evidenţa operativă se înregistrează la locul şi în momentul
în care se produc procesele ce se desfăşoară în cadrul unităţilor
patrimoniale şi furnizează informaţiile necesare contabilităţii şi
statisticii.
Statistica realizează o informare postoperativă a rezultatelor
activităţii de ansamblu a unităţilor patrimoniale, pe baza datelor
furnizate de evidenţa operativă, contabilă sau culese direct.
Contabilitatea furnizează cele mai multe şi importante
informaţii ale activităţii manageriale şi constituie principalul instrument
de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului unităţii şi
activităţii desfăşurate, ocupând locul central în cadrul evidenţei
economice.
Contabilitatea are două funcţii importante:
Funcţia de reflectare, oglindire fidelă a patrimoniului şi
proceselor economice care au loc, de gestiune şi control al patrimoniului
unităţilor şi al rezultatelor obţinute de către acestea.
Funcţia de informare cu date certe, a conducerii unităţii
patrimoniale, cât şi a asociaţilor, acţionarilor, băncilor, organelor
fiscale, clienţilor , furnizorilor, altor persoane juridice sau
fizice.
În condiţiile economiei de piaţă, o
parte din informaţiile contabile devin transparente. Ele privesc situaţia
patrimonială, rezultatele şi situaţia financiară, relaţiile unităţi cu
terţi şi sunt produsul contabilităţii financiare. Cealaltă parte a
informaţiilor contabile sunt confidenţiale , privesc numai conducerea
unităţii şi sunt produsul contabilităţii de gestiune. Separarea celor
două categorii de informaţii contabile generează dualismul în contabilitate.
Pentru a-şi îndeplini funcţiile
contabilitatea trebuie să satisfacă anumite cerinţe: să fie organizată şi
condusă în mod corespunzător normelor legale, să fie ţinută la zi, să
fie clară şi precisă să cuprindă date complete care să fie furnizate la
timp conducerii unităţii şi celor interesaţi în cunoaşterea rezultatelor
obţinute şi gestionarea patrimoniului.
Dat fiind importanţa contabilităţii,
atât pentru conducerea activităţii unităţilor patrimoniale cât şi pentru
îndeplinirea datoriilor faţă către bugetul de stat  şi a altor
obligaţii, ea trebuind să fie condusă şi organizată după principii
unitare pe întreaga economie naţională. La noi în ţară, prin Legea
contabilităţii nr. 82  din 24 Decembrie din anul 1991, prin regulamentul
de aplicare al acestei legi şi alte acte normative elaborate de Ministerul
Finanţelor, sunt stabilite normele generale şi unitare de organizare şi
conducere a contabilităţii generale, obligatorii pentru toţi agenţii
economici, persoane fizice sau juridice care au
calitatea de comerciant.
2.1.Obiectul de studiu al
contabilităţii
Obiectul de studiu al contabilităţii îl
constituie  reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi
imobile, a disponibilităţilor băneşti, a titlurilor de valoare, a
drepturilor şi obligaţiilor unităţilor patrimoniale, precum şi mişcările
şi modificările intervenite, cheltuielile, veniturile şi rezultatele
obţinute, în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate.
Unitatea patrimonială este o colectivitate
care dispune de un patrimoniu şi desfăşoară o activitate specifică ei.
Patrimoniul este format din totalitatea bunurilor materiale şi băneşti
exprimate valoric precum şi relaţiile determinate de formarea şi micşorarea
permanentă a acestora; care dă naştere la drepturi şi obligaţii.
Din punct de vedere al componenţei
elementele patrimoniale se împart în:
Elemente patrimoniale de tipul activelor imobilizate:
imobilizările ne corporale ( cheltuieli de constituire şi de cercetare,
concesiuni, brevete şi alte drepturi şi valori asimilate), de tipul
imobilizărilor corporale (terenuri, clădiri şi construcţii speciale,
maşini şi utilaje, alte bunuri imobiliare), imobilizări financiare (titluri
de participaţie, creanţe imobilizate).
Elemente patrimoniale de tipul activelor circulante
formate din: stocuri (materii şi materiale, obiecte
de inventar, mărfuri etc.); mijloace băneşti; creanţe (clienţi,
debitori..) şi alte elemente de tipul bunurilor şi relaţiilor care se
găsesc în activul posedat la unităţi;
Elementele patrimoniale de tipul relaţiilor de pasiv: ale
capitalurilor proprii (capital social şi individual, prime legate de capital,
fond de rezervă, fond de dezvoltare, rezultatul exerciţiului, alte fonduri)
şi ale datoriilor ( împrumuturi şi credite, furnizori, creditori, obligaţi
de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, către
salariaţi, acţionari sau asociaţi şi alte persoane fizice sau juridice)
care formează pasivul unităţii exceptând sursele de provenienţă  ale
elementelor de activ.
2.2.Metoda
contabilităţi
       Metoda contabilităţi cuprinde
ansamblul de procedee şi tehnici de lucru, folosite pentru reflectarea şi
urmărirea în mod sistematic , exact şi neântrerupt a patrimoniului
unităţi, a proceselor economice care au loc şi a rezultatelor activităţi
desfăşurate.
       Unele procedee sunt specifice contabilităţi: bilanţul contabil,
contul, dubla înregistrare, inventarul, balanţa de verificare, tehnicile de
înregistrare,  iar altele sunt comune altor ştiinţe: documentele,
evaluarea, calculaţia, autocontrolul. Ele prezintă unele trăsături
caracteristice şi servesc la realizarea obiectivelor contabilităţii,
astfel:
Documentele sunt actele scrise , întocmite în momentul
efectuări operaţiunilor economice cu scopul de a servi ca dovadă a
înfăptuiri lor. După ce documentele au fost întocmite, potrivit anumitor
reguli, după ce au fost verificate şi prelucrate, ele servesc ca bază de
înregistrare în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale şi poartă 
numele de documente justificative.
Dubla înregistrare constă în înregistrarea concomitentă a
fiecărei operaţiuni economice patrimoniale, în două sau mai multe conturi
diferite, între care se stabileşte o legătură reciprocă. Ea derivă din
faptul că orice operaţiune economică produce o dublă modificare în
situaţia patrimoniului unităţi. De aici provine şi numele de contabilitate
în partidă dublă sau dublă înregistrare.
Contul ţine evidenţa scrisă a fiecărui element patrimonial
reflectând existenţa şi mişcarea lui în mod continuu. Contul are o
anumită formă...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.