| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Contabilitate financiara

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
CONTABILITATE FINANCIARĂ
Organizarea contabilităţii financiare
Contabilitatea gestiunii capitalurilor
Contabilitatea constituirii şi utilizării
imobilizărilor
Contabilitatea fluxurilor de trezorerie
Contabilitatea formării şi valorificării stocurilor
Contabilitatea muncii, a relaţiilor cu personalul şi cu
organismele sociale
Contabilitatea TVA-ului
Contabilitatea rezultatelor financiare
Situaţiile financiare de sinteză
BIBLIOGRAFIE:
Contabilitatea financiară (vol I),
Editura De Vest, Timişoara, 1994, EPURAN, BĂBĂIŢĂ, GROSU
Contabilitatea financiară (vol II),
Editura De Vest, Timişoara, 1995, EPURAN, INEOVAN, PEREŞ,
COTLEŢ
Managementul contabilităţii româneşti, Editura Intercreda, Deva, PÂNTEA
Standardele internaţionale de contabilitate (2000, 2001)
Ordinul ministrului finanţelor publice
94/2001 pentru aprobarea reglementărilor contabile armonizate cu directiva a
4-a a CEO şi cu standardele internaţionale de contabilitate; ordinul
ministrului finanţelor publice 306/2002 pentru aplicarea reglementărilor
privind armonizarea contabilităţii cu directiva a 4-a. Legea contabilităţii
82/1991 republicată în august 2002.
Cursul
1
I. Organizarea
contabilităţii financiare
I.1.
Caracteristici
       
Contabilitatea financiară are ca obiect
înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează
patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care acesta este
supus, calcularea şi explicarea rezultatelor financiare, întocmirea
situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului
exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei
întreprinderii.
       Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul
exterior, contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme
unitare pentru a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt
clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită
comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite
unităţi.
       Pentru relaţia cu statul contabilitatea financiară costituie
suportul pe baza căruia se evaluează şi se stabilesc obligaţiile financiare
şi sarcinile sociale.
       Contabilitatea financiară se
caracterizează prin:
este organizată pe bază de norme unitare şi obligatorii pentru
toate unităţile patrimoniale având la bază planul
general de conturi
evidenţiază patrimoniul unităţilor şi rezultatele financiare, urmărind în
final stabilirea conturilor anuale necesare întocmirii documentelor de
sinteză
prezintă patrimoniul pe structuri
globale
Fiind o structură importantă a
contabilităţii de ansamblu a întreprinderii, are anumite limite:
asigură compararea în timp şi spaţiu a rezultatului global al
unei unităţi faţă de alta
nu
permite evidenţierea contribuţiei fiecărui sector, produs, lucrare,
serviciu
Aceste limite sunt suplinite de
cel de-al doilea circuit al contabilităţii:
contabilitatea de gestiune.
Funcţiile principale:
a) de înregistrare completă a
tranzacţiilor întreprinderii în scopul determinării periodice a situaţiei
patrimoniale şi a rezultatului global
b) de comunicare externă în relaţiile cu terţii, instituţii publice şi diverşi
utilizatori de informaţii
c)  de instrument de gestiune
d) de informare sau de furnizare a informaţiilor necesare realizării de analize
economico-financiare precum şi sinteze macro-economice
I.2. Organizarea
contabilităţii agenţilor economici
       
Contabilitatea financiară se organizează la
nivelul unităţilor patrimoniale – regii autonome, companii naţionale, societăţi agricole,
asociaţii cooperative, asociaţii de asigurări şi reasigurări.
       Contabilitatea financiară se
organizează la sucursale şi alte unităţi fără persoană juridică cu
sediul în străinătate dar care aparţin persoanelor juridice din
România.
       Contabilitatea financiară trebuie organizată şi de către
persoanele fizice care au calitatea de comerciant, prestează activităţi
independente sau execută în mod obişnuit activităţi economice.
       Normele juridice care reglementează organizarea contabilităţii
agenţilor economici:
● legea
contabilităţii 82/1991 republicată
● reglementările
de aplicare a legii contabilităţii (ordinul 306)
● ordinul
94/2001
● standardele
internaţionale de contabilitate eliberate de Comitetul internaţional de
contabilitate
       Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda
naţională.
       Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât
în moneda naţională, cât şi în valută.
       Pentru necesităţi proprii de informare, persoanele juridice pot
opta pentru întocmirea situaţiei financiare pentru o monedă
stabilă.
       Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii
revine administratorului sau altei persoane juridice.
       La baza organizării contabilităţii financiare a agenţilor
economici trebuie avute în vedere principiile:
- continuitatea activităţii – presupune că persoana juridică
îşi continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a
intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a
activităţii
permanenţa metodelor – presupune continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi norme
privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor
de activ şi de pasiv precum şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea
în timp a informaţiilor contabile
prudenţa –
presupune că valoarea oricărui element va fi determinată ţinându-se cont
de aspectele:
se vor lua în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii rezultatului
financiar;
se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi pierderile
potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat
sau pe parcursul unui exerciţiu anterior chiar dacă acestea apar între data
încheierii exerciţiului şi cea a întocmirii bilanţului
- independenţa exerciţiului financiar
– presupune luarea în
considerare a tuturor veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare
exerciţiului financiar pentru care se face raportarea fără a se ţine seama
de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor
- evaluarea separată a elementelor de activ
şi de pasiv – presupune
ca la stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziţii în bilanţ să
se determine separat valoarea aferentă fiecărui element invidual de activ sau
de pasiv
- intangibilitatea – constă în faptul că bilanţul de
deschidere al unui exerciţiu trebuie să corespundă cu bilanţul de
închidere al exerciţiului precedent
- necompensarea – presupune că valoarea elementelor ce
reprezintă active nu pot fi compensate cu valoarea elementelor ce reprezintă
pasive, cu excepţia compensărilor între active şi pasive permise de
reglementările legale
       Toate aceste convenţii şi principii intră în organizarea
contabilităţii, împreună cu factorii principali şi specifici care
influenţează maniera de organizare a contabilităţii.
       Principalii factori de care trebuie să
se ţină seama la organizarea contabilităţii sunt:
forma de proprietate (privată, publică,
cooperatistă)
forma juridică de constituire a
unităţii patrimoniale (regii autonome, societăţi comerciale,
etc)
mărimea unităţii patrimoniale care este avută în vedere astfel
încât să simplifice procedurile şi să limiteze costul pentru realizarea
contabilităţii, mai ales la întreprinderile mici; astfel întreprinderile
sunt grupate în trei categorii: mari, mici şi mijlocii,
microîntreprinderi
Îndrumarea metodologică pentru organizarea
contabilităţii agenţilor economici revine Ministerului Finanţelor Publice,
Colegiului consultativ al contabilităţii de pe lângă minister, precum şi
altor organisme profesionale (Corpul experţilor contabili şi contabililor
autorizaţi din România).
I.3. Organizarea şi
conducerea contabilităţii unităţilor patrimoniale
       Persoanele juridice organizează şi conduc contabilitatea de
regulă în compartimente distincte conduse de directorul economic, contabilul
şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.
Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund,
împreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea
contabilităţii conform normelor legale. Totodată contabilitatea poate fi
organizată şi condusă, pe bază de contracte de prestări de servicii, şi
de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil
autorizat.
       Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este
organizată în compartimente distincte şi care nu au personal calificat
încadrat sau contracte de prestări servicii încheiate cu persoane fizice sau
juridice autorizate, Ministerul Finanţelor Publice stabileşte, în funcţie
de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind
nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia de a încheia contracte
pentru întocmirea situaţiei financiare anuale numai de către persoane fizice
sau juridice calificate autorizate.
       Persoanele care răspund de organizarea şi conducerea
contabilităţii trebuie să asigure condiţii necesare pentru:
- întocmirea documentelor justificative
privind operaţiunile economice;
- organizarea şi conducerea corectă şi la
zi a contabilităţii;
- organizarea şi...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.