| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Contabilitate de gestiune-cursuri

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Cap. 1   Problematica şi specificul contabilităţii de
gestiune
Definirea contabilităţii de gestiune
Din 1 ianuarie 1993 se aplică contabilitatea
dualistă: un circuit aferent contabilităţii financiare şi un circuit
aferent contabilităţii de gestiune.
Contabilitatea
financiară furnizează informaţii sintetice care se finalizează în
situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere,
situaţie de fluxuri de trezorerie, situaţia modificărilor capitalurilor şi
politici financiare şi note explicative. Aceste situaţii prezintă poziţia
financiară a întreprinderii, performanţa şi modificarea poziţiei
financiare.
Datele furnizate de contabilitatea
financiară se adresează utilizatorilor externi (investitorii de capital,
creditorii, clienţii, instituţiile statului, băncile, personalul) şi
utilizatorilor interni (managerilor) pentru analize financiare.
Contabilitatea de gestiune furnizează
informaţii analitice de detaliu referitoare la eficienţa utilizării
factorilor de producţie. Prin contabilitatea de gestiune se determină costul de
producţie pe produs, lucrare sau serviciu (P, L, S),
costul pe centre de responsabilitate, costul
diferitelor funcţiuni, rezultatele analitice (pe produs, lucrare sau serviciu
şi pe centre). Ea furnizează informaţii de natură economică exprimate
atât în unităţi monetare cât şi nemonetare (fizice).
Contabilitatea de gestiune are ca
obiect:
cunoaşterea detaliată a proceselor de alocare a resurselor în
interiorul întreprinderii pe centre de responsabilitate şi pe
produse
metode de transformare a resurselor consumate în
rezultate
elaborarea previziunilor având la bază consumurile trecute
putându-se evalua în timp consecinţele activelor viitoare
Contabilitatea de gestiune furnizează date
care vin să completeze informaţiile din contabilitatea financiară şi ele se
adresează exclusiv managerilor ca beneficiari interni de date.
Rezultă că contabilitatea de gestiune are
ca finalitate furnizarea informaţiilor necesare luării deciziilor de către
manageri având în fond 2 scopuri:
calcularea costurilor
influenţarea comportamentului celor care pot acţiona asupra
costurilor
Institutul contabilităţii de gestiune
american defineşte contabilitatea de gestiune astfel: „Procesul de
identificare, colectare, analiză, prelucrare, interpretare şi transmitere a
informaţiilor financiare şi nefinanciare utilizate de manageri pentru realizarea funcţiilor de
planificare, evaluare şi control în cadrul întreprinderii şi pentru
asigurarea utilizării şi evidenţierii corespunzătoare a resurselor
acesteia.”
Evoluţia contabilităţii de gestiune s-a
făcut în paralel cu metodele de management şi contabilităţii de gestiune i
se cer tot mai multe analize ale datelor financiare, referitoare
la:
creşterea calităţii produselor şi serviciilor
firmei
reducerea timpului necesar pentru
proiectarea, crearea şi livrarea produselor şi serviciilor
satisfacerea totală a clienţilor
În aceste condiţii contabilitatea de
gestiune trebuie să furnizeze date legate de cantitatea de rebuturi, costurile
de prelucrare a produselor necorespunzătoare calitativ, costul reparaţiilor
în perioada de garanţie, etc.
Profesorul Mihai Ristea: „Contabilitatea de
gestiune este reprezentarea analitică a proceselor
interne ale întreprinderilor care produc transformări calitative şi
cantitative în masa patrimoniului. Informaţia construită este destinată
administratorilor, ca beneficiari interni, care trebuie să răspundă la
întrebarea cum să aloce şi să utilizeze resursele întrebuinţate de
investitori pentru a realiza performanţa.”
Această definiţie scoate în evidenţă
faptul că:
- obiectivul
contabilităţii de gestiune îl reprezintă reflectarea relaţiilor
interne
- ea trebuie
organizată în raport cu cerinţele conducerii
- trebuie
organizată în raport cu structura întreprinderii
- să fie suplă,
simplă şi operativă
Concluzie: Se
desprind caracteristicile următoare:
informaţiile furnizate se referă la procese şi relaţii din
interiorul întreprinderii
informaţiile sunt destinate utilizatorilor interni (decidenţi la
diferite nivele ierarhice) pentru orientarea deciziilor şi vin să completeze
datele din contabilitatea financiară
organizarea se face în funcţie de
specificul activităţii fiecărei întreprinderi
informaţiile furnizate trebuie să fie actuale, pertinente şi
obţinute rapid
Obiectivele şi sfera de cuprindere
În doctrina contabilă vest-europeană sunt
evidenţiate următoarele obiective:
1) cunoaşterea costurilor diferitelor
funcţiuni (producţie comercială, administrativă, cercetare-dezvoltare),
precum şi a costurilor produselor fabricate, inclusiv costul producţiei în
curs de execuţie
2) determinarea şi analizarea rezultatelor
analitice prin compararea preţului de vânzare cu costul de
producţie
3) determinarea
bazelor de evaluare a unor elemente din bilanţ (pentru stocuri de produse,
producţia în curs, pentru imobilizări corporale şi necorporale realizate
prin efort propriu)
4) elaborarea previziunilor privind bugetele de venituri şi
cheltuieli
5) urmărirea abaterilor de la previziuni pe
feluri de abateri şi cauze
       Sintetizând toate obiectivele de gestiune în unul singur: obţinerea rapidă de date exacte, fiabile, clare,
adaptabile la diferitele aspecte ale gestiunii curente şi utilizarea lor
raţională în procesul de luare a deciziilor.
       Contabilitatea de gestiune se poate
realiza prin optica produsului şi a centrului de
responsabilitate.
       Dacă contabilitatea de gestiune
se organizează pe baza
opticii prin produs, dominanţa gestiunii este
construită pe relaţia dintre preţul de uzură şi costul
produsului:    ± R = Pv – Cp.
       Dacă contabilitatea de gestiune se organizează prin optica
centrului de responsabilitate, accentul este pus pe măsurarea rezultatului
gestiunii centrului ca diferenţă între venituri şi cheltuieli.
       În România, în sfera contabilităţii de gestiune intră
următoarele probleme:
- înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe
destinaţii, activităţi, faze de fabricaţie, etc.
- decontarea
producţiei
- calculul
costurilor de producţie pe PLS şi inclusiv pentru producţia în curs de
execuţie
       În România se pune accent pe calcularea
costurilor şi determinarea rezultatelor
analitice.
       Contabilitatea de gestiune a fost creată pentru a satisface
nevoile informaţionale interne ale managerilor şi ea este concepută a fi
evolutivă, adaptându-se noilor solicitări de informaţii cerute de manageri.
Relaţiile dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de
gestiune
În fond nu există 2 contabilităţi ci este
vorba de 2 forme de aplicare ale aceleiaşi tehnici care îşi propun să
furnizeze informaţii diferite (contabilitatea financiară – pentru utilizatori externi,
contabilitatea de gestiune – pentru utilizatori interni).
Punctul de plecare în contabilitatea de
gestiune îl reprezintă preluarea din contabilitatea financiară a
cheltuielilor de exploatare
care vor fi analizate împreună cu veniturile de exploatare, de aceea
contabilitatea de gestiune mai este numită şi contabilitate
Nu sunt încorporate în costuri cheltuielile
financiare şi cheltuielile extraordinare. Excepţie o fac dobânzile pentru
creditele bancare primite de întreprindere cu ciclu lung de fabricaţie şi
care după caz pot fi repartizate în costul produselor respective.
Înregistrarea cheltuielilor în
contabilitatea de gestiune se face simultan cu înregistrarea din contabilitatea financiară pe baza aceloraşi documente sau
pe baza unor documente centralizatoare, cu deosebire că datele se vor prelua după criterii
proprii.
Cursul 2
CF
→ cheltuieli
încorporabile
→ cheltuieli
neîncorporabile
+ cheltuieli
supletive     
CG
Cheltuieli de
exploatare
- costul produselor, lucrărilor şi al serviciilor
grupa 60
grupa 61
grupa 62
grupa 63
grupa 64
- costul
perioadei
grupa 65
+ contul 681
uneori + contul
666
       Înregistrarea cheltuielilor în CG se face simultan cu
înregistrările din CF cu deosebirea că datele se vor prelucra după criterii
proprii.
Ex.:
CF
CG
100.000.000       641 =
421       100.000.000
                      
%    =  901       
100.000.000
50.000.000    921 „CAB”
-produsul A
-produsul B
20.000.000    922 „CAA”
-atelier nec.
      -centrală de
apă
20.000.000    923 „CIP”
                         
-secţia 1
                         
-secţia 2
5.000.000      924
„CGA”
5.000.000      925
„CD”
       Dacă CF urmăreşte cheltuielile şi veniturile după natura lor,
pe feluri de cheltuieli şi venituri, CG urmăreşte cheltuielile şi
veniturile după destinaţie, pe activităţi, pe secţii, pe faze de
favbricaţie, pe centre de cost, pe centre de profit, etc.
       Cheltuielile de exploatare şi, în anumite cazuri, cheltuielile
cu dobânzile (la întreprinderile cu ciclu lung de fabricaţie) preluate din
CF se vor regăsi în CG fie în costul bunurilor, fie
în costul perioadei.
    ∟ - costul de achiziţie al bunurilor
intrate
         - costul de
producţie sau de prelucrare a stocurilor
         - costul
complet
       CG, în vederea calculării costurilor, grupează...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.