| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Consorzio Pontello Tirrena Scavi SA

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
PREZENTAREA GENERALĂ  A
UNITĂŢII
Scurt
istoric            
                      
Societatea Consorzio Pontello Tirrena Scavi S.A.
este o firmă de construcţii, reabilitare drumuri
şi poduri originară din oraşul Firenze, Italia. În ţara noastră
funcţionează o sucursală a firmei încă din anul 1994, cu sediul în
Cluj-Napoca, str. Xenopol nr.1.
                      
Prin  firmă desemnăm  un grup de persoane organizate potrivit unor
cerinţe juridice, economice, tehnologice, care concep şi desfăşoară un
complex de procese de muncă în vederea obţinerii unui profit cât mai
nare.
                      
Societatea S.C. Consorzio Pontello Tirrena Scavi S.A. este o societate pe
acţiuni, cu capital integral străin. Societăţii pe acţiuni îi este
caracteristică împărţirea patrimoniului într-un număr de părţi cu o
valoare nominală numite acţiuni. Influenţa asupra managementului firmei se
manifestă de obicei în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, prin
numărul şi valoarea acţiunilor posedate.
                       
Societatea are ca activitate renovarea de drumuri şi
poduri, iar pentru  aceasta  participă la licitaţii internaţionale
în urma cărora câştigă contracte pe diferite porţiuni de drumuri.
Beneficiarul lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale este Ministerul
Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei şi  Administraţia
Naţională a Drumurilor (A.N.D.). Acest program de reabilitare a drumurilor
este finanţat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.E.R.D.)
şi de Guvernul României.
                        
Până în prezent s-au reabilitat 180 km de drum , pe următoarele
porţiuni:
Cluj-Napoca- Sibiu- traseu de 98 km
Câmpia-Turzii – Târgu- Mureş- traseu de 82 km.
                      
În prezent firma lucrează pe traseul Cluj-Napoca – Brăişor, care are o lungime de 47
km. Punctul de lucru a societăţii se situează în oraşul Huedin , iar
şantierul se află în satul Poieni, la o distanţă de 12 km.de oraşul
Huedin.
                             
                     
                              
                      
Datorită activităţii firmei, de reabilitare drumuri şi poduri, are nevoie
de materii prime industriale, pe care şi le procură de la următorii
furnizori:
Holcim Turda pentru ciment
Transbitum Turda pentru bitum
Sorocam  Dej pentru emulsie
Grandemar Poieni pentru piatră
Lup
Com Ploieşti pentru adirol
CM
Braşov pentru cherestea
Holcim Aleşti  pentru filer
Shell şi Axon Cluj pentru motorină şi benzină
Obiectul de activitate
                       
Principalele activităţi ale firmei S.C. Consorzio Pontello Tirrena Scavi
S.A., sucursala Cluj- Napoca  sunt:
Lucrări de terasamente
Reconstrucţia podurilor dezafectate
Ziduri de sprijin, parapeţi, rigole de scurgere a
apelor
Consolidarea fundaţiilor
Îmbrăcăminţi asfaltice noi
Lăţirea drumurilor de la 2 benzi la 4 benzi acolo unde permite
proiectul.
                      
Lucrările de consolidare şi reabilitare a
drumurilor presupun parcurgerea a mai multor etape de lucru. Prima etapă este
procurarea de materii prime de la furnizori şi transformarea  acestor
materii prime în produse finite. Materiile prime se prelucrează în cadrul
şantierului şi se obţin produsele finite, adică betonul, asfaltul,
canalete, rigole, toate acestea realizându-se cu ajutorul staţiilor de
asfalt, de beton, de concasare, agregate, stabilizat şi de
prefabricate.
                      
Pentru a putea fi aşternut ,,covorul” de asfalt, strada trebuie
,,frezată”, adică trebuie ras asfaltul vechi, apoi trebuie săpate
şanţuri de scurgere a apei acolo unde este nevoie, trebuie tăiată marginea
drumului în cazul în care proiectul permite lărgirea străzii. Aceste
pregătiri se fac cu ajutorul escavatoarelor, a frezelor de asfalt, a frezelor
reciclatoare de betoane.
                      
După ce drumul a fost pregătit se poate începe tunarea asfaltului, care se
toarnă în 3 straturi ( strat de bază, intermediar şi uzura). Transportul
asfaltului şi a betonului din şantier la punctul de lucru se face cu ajutorul
maşinilor de mare tonaj cum ar fi: autocamioane,
autobasculante, betoniere, bilici de tonaj mare (peste 30 tone
).                     
                      
Ajuns în stradă asfaltul este întins cu ajutorul finisoarelor de asfalt, a
finisoarelor de acostamente, a rulourilor compactatoare de asfalt şi
terasamente, iar pentru turnarea betonului se folosesc cofraje din lemn, care
sunt diferite în funcţie de lucrare: cofraje pentru susţinerea pilonilor la
poduri, pentru borduri, canale, rigole de scurgere a apei, parapeţi,
etc.
                      
Aceste obiective sunt realizate doar pe baza unor
proiecte, care sunt întocmite de firma de proiectare IPTANA S.A, din
Bucureşti. Înaintea începerii lucrărilor aceste proiecte trebuie avizate de
Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului şi
Locuinţei şi Administraţia Naţională a Drumurilor. Lucările sunt
supervizate de firma de consultanţă SEARCH CORPORATION din Franţa, care
îşi dă acordul dacă proiectul este respectat, dacă asfaltul şi betonul
este realizat conform stasurilor în vigoare, dacă se respectă 
calitatea materiilor prime, etc.
                      
La sfărşitul lucrărilor, când strada este terminată, se face
recepţia lucrărilor de către Ministerul
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Administraţia
Naţională a Drumurilor.
Structura organizatorică
                      
În organizarea structurală a firmelor există o
multitudine de structuri, toate fiind mai mult sau mai puţin varinte a unor
trei tipuri: ierarhică, funcţională şi ierarhic-funţională.
                      
În cadrul societăţii S.C. Consorzio Pontello
Tirrena Scavi S.A., sucursala Cluj-Napoca există o structură  ierarhică
–liniară. Aceasta se
caracterizează printr-un sistem de delegări de autoritate, conducătorii de
la centrul intreprinderii pot să dea dispoziţii pe linie ierarhică unor
conducători ai unor compartimente funcţionale. Ca atare la orice nivel
ierarhic un subordonat nu primeşte dispoziţii decât de la singurul
conducător , în faţa căruia răspunde pentru acţiunea sa.
                      
Întrucât acest tip de structură este simplu de
înţeles, el este uşor de aplicat în procesul conducerii. Întotdeauna în
vârful unei astfel de piramide se află conducătorul colectiv şi individual,
care exercită conducerea operativă, iar la bază se găsesc executanţii.
Acest tip de structură prezintă următoarele avantaje:
Sisteme de comunicaţie având  canale de legătură relativ
scurte sunt rapide în sens descendent şi ascendent, acţionând cu
eficienţă mare.
Prin numărul redus de membri, autoritatea şi răspunderile sunt
bine definite.
Nu
apare necesitatea solicitării specialiştilor în stabilirea schemelor
organizatorice, acestea fiind destul de simple.
Posibilitatea elaborării operative a celor mai corespunzătoare
decizii, cultivând şi promovând spiritul de sinteză, acesta constituind o
bună şcolă de formare a cadrelor de
conducere.                 
                      
În acest sistem de organizare structurală fiecare şef este obligat prin
răspunderile sale să cunoască, evalueze, optimizeze toate activităţile
cerute de realizarea unui obiectiv. Există însă şi unele dezavantaje a
acestui sistem de organizare:
O
circulaţie greoaie a informaţiilor pe plan orizontal, deoarece legăturile
dintre compartimentele situate la acelaşi nivel nu se pot realiza decât prin
intermediul şefului ierarhic superior.
Şeful trebuie să aibă o pregătire multilaterală.
                      
Structura de conducere a unei firmei este reprezentată printr-o organigramă,
care poate fi rectangulară – verticală sau orizontală - sau circulară.
                       Organigrama este o reprezentare grafică a structurii
de conducere. În stabilirea organigramei trebuie ţinut cont de
particularităţile intreprinderii, de obiective, de dezvoltarea în
perspectivă, de acceptarea delegării de autoritate.
                       Organigrama firmei S.C. Consorzio Pontello
Tirrena Scavi S.A. este rectangulară verticală. Organigrama rectangulară
verticală  este construcţia grafică în care nivelurile ierarhice sunt
subordonate de sus în jos, iar legăturile ierarhice sunt redate
prin linii continue.
Manager
general
Director
administratie
Director
proiect
                                                                                                              
Contabilitate
Şef  şantier
              
Director
tehnic                                                                
Resurse umane
                                            
Director calitate
Şef echipă     
                      
Inginer
execuţie                                                                        
Juridic
                                                           
Ingineri
Muncitori
                                                                                                       
Adminstraţie
Fig .1. Organigrama
CAPITOLUL II
RESURSELE DE MUNCĂ LA S.C. CONSORZIO
PONTELLO TIRRENA SCAVI S.A.
2.1 Conţinutul şi obiectivul managementului
resurselor umane
                      
Resursele sunt totalitatea elementelor  sociale, economice, naturale de
care se...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.