| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Conceptul de strategie

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Ministerul Educaţiei şi
Tineretului
Universitatea XXX
Catedra Management şi Marketing
Tema de teză la management
strategic
„Crearea şi
Menţinerea Avantajului Competitiv Prin Strategii Ofensive”
Efectuată de studentul
Grupei XX
Xxxxxx Xxxxxx
Coordonator ştiinţific:
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Cuprins:
Introducere
Conceptul de
strategie.............................................................................................   
3
Capitolul I.
1.1 Componentele
strategiei....................................................................................   
4
1.2 Tipologia
strategiilor.........................................................................................   
6
1.3 Definirea managementului
strategic..................................................................  
10
1.4 Procesul managementului
strategic...................................................................  
12
1.5 Avantaje ale managementului
strategic.............................................................  
13
1.6 Limite ale managementului
strategic.................................................................  
13
Capitolul II
2.1 Strategiile de
afaceri...........................................................................................  
14
       2.1.1 Tipuri de strategii la nivelul unităţilor de afaceri strategice......   14
2.1.2 Strategiile
funcţionale de cercetare şi dezvoltare......................    16
2.2 Aplicarea
strategiei.............................................................................................  
18
2.3 Strategii adecvate
diferitor industrii şi situaţii competitive................................   20
2.4 Crearea şi menţinerea
avantajelor competitive...................................................  
22
       2.4.1 Crearea şi menţinerea
avantajului competitiv prin strategii
ofensive...   22
Bibliografie................................................................................................................ 
26
Introducere
Conceptul de strategie
Termenul “strategie” are o istorie multimilenară. Utilizat pentru prima dată pentru a defini
“arta războiului” în China antică, în urmă cu circa 2500 de ani de
către Sun-Tzu, termenul nu
le-a fost străin nici istoricilor antici Tucidide
şi Xenofon, sau împăratului roman Cezar. De altfel, în antichitatea greacă, termenul se folosea încă referitor
la rolul
comandantului unei armate. Excepţia a fost reprezentată
de “secolul lui Pericle”, cca 400-500 Î.H, când termenului i s-a atribuit şi sensul
de abilitate de conducere şi administrativă, putere şi convingere prin
oratorie. Un secol mai târziu, în timpul lui Alexandru Macedon (cca 330-300 Î.H.),
strategia se referea la abilitatea desfăşurării forţelor pentru a copleşi
duşmanul şi a putea crea un sistem unitar de guvernare în imensul, dar
efemerul său imperiu.
Literatura de specialitate cuprinde un mare
număr de interpretări date termenului de strategie, neexistând până în
prezent o definiţie universală, unanim acceptată. În continuare, vom
prezenta câteva dintre cele mai reprezentative definiţii.
A. Chandler (1962)
defineşte strategia ca fiind “determinarea pe
termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei întreprinderi, adoptarea
cursului de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea
obiectivelor”.
I. Ansoff (1965)
tratează strategia ca “axul comun al acţiunilor
organizaţiilor şi produselor/pieţelor ce definesc
natura esenţială a activităţilor economice pe care organizaţia le realizează sau
prevede să o facă în
viitor”. În viziunea sa, strategia cuprinde
patru componente: vectorul
de creştere geografică, bazat pe cuplul
produs/piaţă, care precizează orientarea şi mărimea activităţilor viitoare ale
firmei;
• avantajul
competitiv, care se referă la câştigarea unei
poziţii competitive mai puternice, prin identificarea proprietăţilor
fiecărui cuplu produs/piaţă;
• sinergia
utilizării resurselor firmei;
• flexibilitatea
strategică, bazată pe resurse şi competenţe
transmisibile de la un domeniu de activitate la altul.
K. Andrews (1971)
consideră strategia ca fiind “sistemul de scopuri
şi obiective, de politici şi de planuri pentru atingerea acestor obiective,
exprimate într-o manieră care să contribuie la definirea sectorului de
activitate în care se află firma sau în care acceptă să intre, ca şi a
tipului de firmă care doreşte să devină
“.
H. Mintzberg (1987) consideră că strategia nu poate fi redusă la o simplă
definire, de aceea propune prezentarea conceptului în cinci moduri, într-o manieră
complexă:
1. Strategia ca plan , prin
care desemnează un curs prestabilit de acţiune, o linie directoare sau un set
de linii directoare pentru a soluţiona o situaţie. Astfel definită,
strategia prezintă două caracteristici:
  - premerge situaţia
căreia i se aplică;
  -  este dezvoltată conştient şi cu un anumit scop.
2. Strategia ca tactică,
manevră, aplicată în scopul dejucării intenţiilor concurenţilor sau
oponenţilor ;
3. Strategia ca model, ce
stabileşte o suită de acţiuni în plan comportamental, deoarece strategia
rezultă din acţiunile oamenilor şi nu din intenţiile lor;
4. Strategia ca poziţie, care specifică modalităţile de
identificare a locului pe care-l ocupă organizaţia în mediul său, cel mai
adesea pe piaţă. Prin această definire, strategia devine o forţă de
mediere între contextual intern şi extern al organizaţiei.
5. Strategia ca perspectivă, care implică nu doar o
poziţionare pe piaţă, dar şi o modalitate proprie de a percepe mediul
extern. Această ultimă definiţie sugerează că, înainte de toate,
strategia rămâne un concept, o reprezentare abstractă.
O. Nicolescu (1999) consideră că strategia poate fi definită ca
“ansamblul obiectivelor majore ale organizaţiei pe
termen lung, principalele modalităţi de realizare împreună cu resursele
alocate, în vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit misiunii
organizaţiei”.1
       Mai
sunt şi alte definiţii prezentate de diferite grupuri de autori asupra
cărora nu mă voi opri aici, acestea fiind destinate unui studiu diferit, ce
nu ţine de avantajele competitive în managementul
strategic.
Capitolul I
1.1 Componentele strategiei
R. Daft consideră
că strategia are patru componente: scopul, alocarea resurselor, competenţele caracteristice
(distinctive) şi sinergia. Scopul se referă la numărul şi specificul afacerilor firmei, la
produsele şi serviciile care definesc domeniul în care organizaţia intră
în corelaţie cu mediul.
Alocarea resurselor se referă
la nivelul resurselor şi la modelul folosit de organizaţie pentru
distribuirea resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice. Se
poate stabili şi provenienţa resurselor.
Competenţele distinctive
se referă la poziţia pe care o firmă o dezvoltă
faţă de competitorii săi prin deciziile sale referitoare la alocarea
resurselor sau la scop.
Sinergia defineşte condiţiile
care există atunci când părţile componente ale organizaţiei
interacţionează, producând un efect mai mare decât cel obţinut prin
acţiunea separată a părţilor.
Şase sunt componentele
misiunii organizaţiei: filozofia, imaginea externă,
autodefinirea, câmpul de acţiune, tehnologia, modalităţile de
supravieţuire în condiţiile concurenţei.
O. Nicolescu detaliază astfel componentele strategiei:
A. Misiunea firmei (vocaţia, “credo-ul”, carta), punctul de plecare în
elaborarea strategiei,
reprezintă un ansamblu de principii care
ghidează activitatea acesteia, expresia generală a
raţiunii sale de a exista, enunţând direcţia de evoluţie a organizaţiei,
în concordanţă cu aşteptările fireşti ale “stakeholderilor”.
Abordată ca produs al colaborării/conlucrării
acestora, ea urmăreşte asigurarea consensului în ceea ce priveşte
obiectivele prevăzute, în contextul conceperii şi promovării unor politici
adecvate de utilizarea a resurselor. Misiunea generează imaginea firmei,
scopurile, intenţiile, aspiraţiile fundamentale pentru un orizont mare de
timp.
B. Obiectivele strategiei reprezintă o exprimare în termeni cantitativi a unor stări viitoare dorite pentru
organizaţie. Acestea, împreună cu sistemul de
valori al managementului şi cu misiunea firmei definesc un set de valori
fundamentale şi de autoconstrângeri relativ durabile în timp, care
precizează filozofia de
bază a firmei şi cadrul de referinţă fundamental pentru alegerea
obiectivelor şi pentru acţiunile acesteia.
C. Opţiunile strategice, numite şi vectori de creştere a
firmei, reprezintă acele direcţii de acţiune pe care le poate aborda o firmă în scopul
realizării obiectivelor strategice, cu implicaţii asupra tuturor
activităţilor firmei sau a unei părţi relevante a acestora.
Dintre cele mai frecvent utilizate opţiuni
strategice menţionăm: diversificarea producţiei, specializarea în
producţie, pătrunderea pe noi pieţe, asimilarea de noi produse. În cazul
firmelor mari şi foarte mari aflate în proprietatea statului sau în cea
publică şi care au funcţionat într-o economie centralizată, menţionăm
că acestea trebuie să se adapteze la cerinţele economiei de piaţă, iar o
importanţă deosebită trebuie să se atribuie
restructurării şi privatizării.
D. Resursele reprezintă o altă componentă definitorie a strategiei. În
formularea strategiei trebuie să se ţină...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.