| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Cercetare de marketing- imaginea unei agentii de turism

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Cercetare de marketing: imaginea unei
agenţii de
turism
Identificarea problemei decizionale
Scopul cercetării
Stabilirea obiectivelor, ipotezelor şi variabilelor
cercetării
Definirea colectivităţii cercetate,
a unităţii de cercetare
                    
şi a unităţii de sondaj
Stabilirea metodei de recoltare a informaţiilor
Stabilirea coordonatelor spaţiale, temporale şi modale ale
cercetării
Determinarea mărimii
eşantionului
Determinarea metodei de
eşantionare
Chestionarul
Codificarea şi centralizarea răspunsurilor
Analiza rezultatelor
Statistica fiecărei întrebări
Testarea ipotezelor cercetării
Analiza legăturii dintre două variabile
1. Identificarea
problemei decizionale
Agenţia de turism Visit Romania acţionează
de câţiva ani pe piaţa românească, fiind în principiu o agenţie
„tânără”. Cu toate acestea, pentru a ajunge şi pentru a reuşi să se
menţină printre cei mai buni de pe piaţă, o firmă de turism trebuie să fie în
permanent preocupată de modul în care îşi satisface clienţii, dar mai ales
de imaginea pe care şi-o face în rândul acestora. Având la bază aceste
considerente precum şi faptul că orice decizie de management şi de marketing
are consecinţe economice deosebit de importante pentru viitorul firmei,
agenţia de turism Visit Romania, s-a hotărât să contracteze realizarea unei cercetări de
marketing privind modul în
care este percepută imaginea ei pe piaţă.
2. Scopul
cercetării
       Scopul efectuării acestei cercetări selective îl constituie
studiul imaginii agenţiei de turism Visit Romania în rândul consumatorilor
din Bucureşti. Se urmăreşte în principal să se stabilească măsura în
care populaţia municipiului Bucureşti apelează la serviciile
agenţiei Visit Romania şi
mai ales care sunt opiniile acesteia cu privire la imaginea
agenţiei.
3. Stabilirea
obiectivelor, ipotezelor şi variabilelor cercetării
Obiective:
Identificarea surselor din care se informează persoanele
intervievate.
Determinarea influenţei factorilor venit şi vârstă asupra
deciziei de cumpărare a unui serviciu turistic al agenţiei.
Determinarea opiniei persoanelor intervievate despre tarifele
practicate de agenţie.
Determinarea imaginii de ansamblu a agenţiei Visit
Romania.
Determinarea opiniei persoanelor intervievate cu privire la
evoluţia agenţiei de turism Visit Romania în perioada
următoare.
Ipoteze:
Peste 50% din persoanele intervievate au auzit de Visit Romania din
mass-media, iar peste 40% au auzit de la târguri de turism.
Aproape 30% din persoanele intervievate care apelează la
serviciile agenţiei Visit au o vârstă mai mare de
50 ani.
Peste 20% din persoanele intervievate care apelează la serviciile agenţiei Visit au un venit mai mare de 10.000.000 lei.
Peste 40% din persoanele intervievate care apelează la serviciile agenţiei Visit Romania consideră
că tarifele practicate de
agenţie sunt ridicate.
Aproape 60% din persoanele intervievate care au apelat la serviciile agenţiei Visit
Romania au o imagine bună despre
agenţie.
Majoritatea persoanelor intervievate sunt de părere că Visit
Romania are şanse să devină lider de
piaţă.
Variabile:
Sursele de informare.
definire conceptuală: modalităţile
prin care persoanele intervievate au aflat şi s-au informat cu privire la
agenţie.
definire operaţională: sursele de
informare pot fi: mass-media, pliante şi cataloage, târguri de turism, Internet, alte surse.
Venitul.
definire conceptualăIă: totalitatea
sumelor nete încasate de un individ (salarii, dividende, dobânzi şi alte
câştiguri).
definire operaţională: în acest caz,
venitul poate fi până la 5.000.000 lei, între 5.000.000 lei şi
10.000.000 lei sau peste 10.000.000 lei.
Vârsta.
definire conceptuală: numărul de ani.
definire operaţională: în acest caz,
vârsta poate fi cuprinsă în unul din următoarele intervale: sub 20 ani,
între 20 – 25 ani,
între 26 – 35 ani,
între 36 – 50
ani, peste 50 ani.
Tariful.
definire conceptuală: valoarea vânzării /cumpărării serviciilor sau pachetelor de
servicii ale agenţiei pe piaţă.
definire operaţională: tarifele pot fi
apreciate ca fiind: foarte ridicate, ridicate, nici-nici, scăzute sau foarte
scăzute.
Imaginea agenţiei.
definire conceptuală: percepţia indivizilor cu privire la modul de prezentare şi de
acţionare pe piaţă al agenţiei.
definire operaţională: opinia
persoanelor intervievate în legătură cu imaginea agenţiei poate fi:
favorabilă, nefavorabilă, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare sau neformată.
Definirea colectivităţii cercetate, a unităţii de
cercetare şi a unităţii
de sondaj
       Colectivitatea cercetată este
reprezentată de populaţia rezidentă în Bucureşti.
       Unitatea de observare avută
în vedere este individul, iar unitatea de sondaj este stabilită ca
fiind persoana peste 20 ani, indiferent de sex sau de categorie
socio-profesinală.
5. Stabilirea
metodei de recoltare a informaţiilor
       Recoltarea informaţiilor se va face prin metoda anchetei. Tehnica
folosită va fi cea a interviului structurat, tuturor subiecţilor fiindu-le
prezentat acelaşi chestionar.
6. Stabilirea
coordonatelor spaţiale, temporale şi modale ale cercetării
       Chestionarul se va completa stând faţă în faţă cu persoana
intervievată. Astfel se poate observa cel mai bine reacţia persoanei şi se
pot afla cele mai multe informaţii.
       Aria geografică a cercetării este oraşul Bucureşti, iar
ancheta se va face în locuri aglomerate, lângă pieţe, staţii de
metrou.
       Culegerea informaţiilor se va face în intervalul orar 14:00
– 16:00, timp de 2 zile
de către 4 operatori de interviu.
7. Determinarea
mărimii eşantionului
Pentru a determina mărimea eşantionului
în cazul eşantionării aleatoare am avut în vedere atât nivelul de precizie
al estimării (eroare admisă) cât şi intervalul de încredere.
       Astfel, am considerat o eroare admisă de ±3%, la nivelul de
încredere de 96%, care
conform tabelului distribuţiei z are valoarea de 2,06. Mărimea
eşantionului, n, am
determinat-o în cazul procentelor, după formula de
mai jos. Deoarece nu deţinem informaţii anterioare despre p, procentul celor
care vor răspunde “DA”, adoptăm nivelul maxim pe care-l poate atinge
acesta, p = 50 %.
proporţia în care componentele
eşantionului au caracteristica investigată p este
necunoscută;
coeficientul t corespunzător unei probabilităţi de garantare a
rezultatelor P=95% este 2,06;
eroarea limită acceptabilă Dω
să nu fie mai mare de ±3%.
Fie n = numărul de persoane ce trebuie
chestionate (mărimea eşantionului):
               n =
t2 * p * (1 – p)
/ Dω2
n =
(2,06)2 * 0,5 * (1
– 0,5) / (±0,03)2 =
4,2436 * 0,25 / 0,0009 =
   = 1178,77 ~ 1178 persoane
       Din lipsă de fonduri şi de timp, cercetarea va lua caracterul
uneia exploratorii, chestionarele fiind aplicate doar unui număr de 40 de
persoane.
8. Alegerea metodei
de eşantionare
Metoda de eşantionare aleasă este
eşantionarea în trepte – deoarece nu dispunem de o listă cu
populaţia Bucureştiului de peste 20 ani, care ar fi permis o eşantionare
aleatoare sistematică.
9. Chestionarul
       După o scurtă introducere se va trece
la întrebările propriu-zise. În chestionar s-au folosit întrebări
închise, în afara întrebării 12 care este deschisă. Întrebările cu numerele 1, 2, 7, 10 şi 11
sunt întrebări filtru. Întrebările 1, 7, 9, 10,
11 şi 13 sunt întrebări dihotomice (cu opţiuni simple, cu două variante de
răspuns). Întrebările 2
şi 3 sunt întrebări cu mai multe opţiuni, iar întrebările 4, 5, 6, 8, 14
şi 15 sunt întrebări cu o singură opţiune. Întrebările de la sfârşitul
chestionarului, cu numerele 14 şi 15 sunt întrebări de
identificare.
       În ceea ce priveşte tipurile de scale folosite, acestea
sunt:
scală nominală binară (întrebările dihotomice 1, 7, 9,
10, 11 şi 13);
scală nominală cu alegere multiplă (întrebările 2 şi
3);
scală nominală cu alegere unică (întrebările 4 şi
15);
scală nominală (întrebarea deschisă 12);
scală diferenţială semantică (întrebările 6 şi
8);
scală Likert (întrebarea
5);
scală proporţională (întrebarea
14).
CHESTIONAR
Bună ziua! Mă numesc
________________________ şi aş dori să-mi acordaţi câteva minute din
timpul dumneavoastră pentru a-mi putea răspunde la câteva întrebări legate
de o agenţie de turism.
Aţi apelat vreodată la serviciile unei agenţii de
turism?
Da (treceţi la întrebarea nr. 2);
       1
Nu (treceţi la întrebarea nr.
10).        0
La care dintre agenţiile de turism următoare aţi
apelat?
Paralela 45;      
                 1    0
J’Info
Tours;                    
   1    0
Marshall Tourism;      
         1    0
Kartago Tours;      
         1    0
Visit Romania.      
         1    0
Dacă se alege varianta e) se va trece la
întrebarea nr. 3. Dacă se vor alege orice alte variante se va trece la
întrebarea nr. 11.
Din ce surse aţi auzit de Visit Romania?
mass-media;      
                 1  
0
pliante şi cataloage;    
           1   0
târguri de turism;      
         1   0
Internet;      
                 1  
0
alte surse.      
                 1  
0
Care este opinia...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.