| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Cele mai mari personalitati ale lumii

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
INTRODUCERE
Cele mai mari personalităţi ale lumii au
afirmat că iubirea de patrie, de popor este unul din
sentimentele sfinte care îi dă omului cel mai mare
preţ . A te sacrifica pentru libertatea
patriei, pentru binele poporului în mijlocul căruia
trăieşti este prima datorie pentu fiecare om . Această temă se
întâlneşte foarte des şi în creaţia poeţilor
şi scriitorilor români. E vorba de o dinastie de cărturari români :
Tadeu Hîjdeu ( 1769 –
1835 ), Alexandru Hîjdeu ( 1811 – 1872 ), B.P.Haşdeu (1838 – 1907 ),
Iulia Haşdeu ( 1869 – 1888 ).
Ştim că B.P.Hasdeu a fost o personalitate cu un talent multilateral, un om de o rară erudiţie şi cultură,
istoric, folclorist, lingvist, etnograf. A scris
versuri, dramaturgie, publicistică, critică literară. E recunoscut ca un om de ştiinţă cu
renume mondial; membru al
multor societăţi ştiinţifice şi academice din diferite ţări.
  Crezul poetului a fost mereu acesta: ,,
De timpuri, din tot sufletul, sufletul poporului am
îndrăgit.”
       Despre Patrie  Alexandru Hăjdeu
spunea cu dragoste şi
mîndrie:
„Da, eu cînt  un singur cînt,
-
Mie patria mea sfînta
Îmi insuflă nou avînt
Şi statornic simţămînt
Ce nu-i pot uita nicicînd,
Oricît viaţa mă frămîntă,-
Şi de aceea eu tot cînt
Patria-mi
iubită,sfîntă!”
Idealul nemuritor al poporului simplu,
chinuit de lupte şi asuprire a fost  lupta de
veacuri pentru libertate şi independenţă.
Vreau să spun că şi poemul „Dan căpitan
de plai” de V.Alecsandri este una din cele mai
importante opere în care V.Alecsandri evocă o
pagină de glorie din trecutul istoric legendar al poporului nostru, al ţării
noastre.
Personajele principale sînt însufleţite de o puternică dragoste de ţară, pe care ei
o apără cu preţul vieţii. Bătrînul Dan este un erou popular, oştean
de-al lui Ştefan cel Mare care trăieşte singuratic în munţi, amintindu-şi
de vremurile eroice ale tinereţii sale cînd stătea cu mîndrie de strajă la
hotarele ţării.
Deşi bătrîn, cînd natura, păsările îi
comunică despre năvălirea tătarilor, Dan prinde la putere şi porneşte
spre Ursan, vechiul său prieten, pentru ca să le stea în calea
jăfuitorilor. Cu multă măiestrie e descrisă bătălia dintre cei doi eroi
şi întreaga armată a tătarilor. Dan şi Ursan fac minuni de vitejie, ca în
tinereţe, dar Ursan este rănit şi Dan, apărîndu-şi prietenul, cade în
robie la tătari.
Fulga, fiica lui Ursan, curajoasă, pătrunde
ca fulgerul în mijlocul duşmanilor şi-şi salvează tatăl. În acest moment
sosesc arcaşii din Orhei şi-i alungă pe cotropitori peste hotarele ţării.
Ghirai, însă, îl are prizonier pe Dan, pe care încearcă să-l
înjosească, cerîndu-i să se dezică de credinţa srăbună în schimbul
vieţii. Dan refuză cu demnitate: „Nu-mi trebuie a
ta milă, nu vreau a tale daruri”, preferînd
moartea. Pe el nu-l înspăimîntă greutăţile, nu acceptă compromisurile
umilitoare. Este exemplu de demnitate, credinţă şi onestitate,
înţelepciune, vitejie şi dragoste de patrie. Aceste calităţi îl
impresionează chiar şi pe duşman, care îl numeşte „...tată”. După ce îşi ia rămas bun de
la plaiul lui cel sfînt, Dan moare, trezind admiraţia hanului:
„ O, Dan viteaz, ferice ca tine care
piere,
Avînd o viaţă verde în timpul
tinereţii
Şi albă ca zăpada în iarna
bătrîneţii!...”
Exemplul lui Dan, căpitan de plai, continuă
să impresioneze generaţii de cititori.
„A fi patriot nu
e un merit, e o datorie. Numai cine nu consideră
iubirea de ţară o datorie, e în stare să se laude cu ea”, avea să afirme George Topârceanu, şi aşa despre acest
lucru ne afirmă poetul M. Eminescu în „ Scrisoarea III”
Iubirea de patrie era pentru M.Eminescu un
sentiment de cea mai înaltă probă pentru fiecare
om.Adevărata dragoste de patrie nu se declară prin cuvinte, ci se adevereşte
prin fapte. Acest model de comportament moral şi sentiment profund este
zugrăvit în „Scrisoarea III” prin chipul lui Mircea cel
Bătrîn. Opera face parte din ciclul celor cinci
scrisori, care cuprind principalele teme din creaţia
poetului: I- sensul vieţii şi al morţii ; II- valoarea artei şi a
creatorului ; IV şi V- rolul dragostei în realizarea omului.
„Scrisoarea III” constituie mijlocul
ciclului şi de aceea poetul vorbeşte în cuprinsul
ei despre sentimentul fundamental – patriotismul şi despre idealurile de libertate şi progres ale
poporului român. Acest fapt s-a relevat  evident în titlul iniţial al
operei , care a fost „Patria şi patrioţii”. Pentru a pune în lumină
imaginea adevăraţilor patrioţi, M. Eminescu reînvie un tablou istoric, ce
redă fapte glorioase şi sacrificiul strămoşilor în numele libertăţii
ţării. Autorul demonstrează cum se poate trăi cu demnitate, fie că eşti
tînăr sau matur ( feciorul domnitorului este prezent pe cîmpul bătăliei
alături de tatăl său , Mircea cel Bătrîn ). Domnitorul este un simbol al
demnităţii, al iubirii de patrie, - „ un zid care nu se înfiorează” de
faima goală a sultanului Baiazid. Prin intenţia de a cotropi o altă ţară,
de a înrobi un popor liber, prin vorbirea plină de dispreţ, prin umilirea la
care îl supune pe Mircea cel Bătrîn, Baiazid întruchipează orgoliul,
îngîmfarea stăpînilor lumii.
Domnitorul Ţării Româneşti dă dovadă de
mare înţelepciune, căutînd, în răspunsul său, să propună sultanului
pacea care ar preîntîmpina războiul.Mircea reprezintă cele mai nobile
calităţi ale poporului: ospitalitatea, demnitatea, simplitatea, înţelepciunea, curajul
şi eroismul cu care îşi apără ţara. Toate acestea sînt calităţile unui
puternic sentiment: „iubirea de moşie e un zid”. Fapta glorioasă a lui
Mircea şi a ostaşilor simpli, prin caracterul de simbol, este ilustrativă nu
numai pentru contemporanii lui M.Eminescu, dar şi pentru cititorii de azi.
„Scrisoarea III” este un adevărat poem patriotic.
„Ţara nu se serveşte cu declaraţii de
dragoste, ci cu muncă cinstită...
Munca cinstită, viaţa curată, iubirea de
semen, împlinirea datoriilor pe care le avem – adică faptele – acestea înseamnă patriotism şi nu
vorbele deşarte.”
/Mihail
Sadoveanu/
„Ce e patria, ce
este patriotismul? Ce este acest acest sentiment care răscoleşte toate
puterile din om?...
Patria este înlăuntrul nostru şi o ducem
cu noi peste ţări şi mări şi, numai cînd sîntem în singurătate ne trec
fiori amintindu-ne de unde ne-am rupt şi nu găsim mîngîiere decît în
răstrişte şi în lacrimi. Patria nu e pămîntul pe care trăim din
întîmplare, ci e pămîntul plămădit cu sîngele şi întărit cu oasele
înaintaşilor noştri. Cînd pomenim de Călugăreni, Rovine sau Valea-Albă,
ne cutremurăm, uităm de noi şi nu trăim decît în aceia care au fost
odinioară ostaşi, căpitani şi voievozi.”
B.Şt. DelavranceaCurs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.