| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Caracterizarea sistemului informational contabil al intreprinderii moderne

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Caracterizarea
Sistemului Informaţional Contabil al întreprinderii moderne
Analiza sistemului
informaţional existent în cadrul Companiei Naţionale Administraţia
Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi
Generalităţi
    
      Noţiunea de informaţie este complexă şi de mare generalitate.
La momentul apariţiei sale, conceptul de informaţie
a suscitat dispute filosofice pe tema caracterului
material al acesteia. Norbert Winer spunea” Informaţia este informaţie, nu este
materie sau energie”
Măsura informaţiei se poate calcula cu
formula lui Shannon şi se numeşte Entropie
informaţională.
Transferul informaţiilor între diferite
procese, activităţi, sisteme sau subsisteme creează o problematică
complementară cantităţii de informaţie şi anume problema comunicării.
Circulaţia
informaţiei din momentul producerii unui fenomen într-un proces şi până
când pe baza cunoaşterii lui, se declanşează un nou eveniment precum şi cu
precizarea conţinutului informaţiei, destinaţiei, locului stocării,
alcătuiesc sistemul informaţional.
Literatura de specialitate precizează de
asemenea că, un sistem informaţional se ceează şi se dezvoltă odată cu
activitatea pe care o reflectă.
Având în vedere caracterul dinamic al
sistemului economic, în mod obiectiv şi sistemul
informaţional trebuie să
fie într-o continuă adaptare şi perfecţionare.
Necesitatea şi fazele
analizei sistemului informaţional existent
       Analiza sistemului informaţional existent are scopul de a efectua
un studiu complex asupra tuturor activităţilor şi fluxurilor informaţionale
existente, a volumului de informaţii prelucrate, a ariei de cuprindere a
sistemului informaţional şi a dotării existente cu tehnică de calcul,
pentru a se evidenţia calităţile, limitele, şi deficenţele actualului
sistem informaţional, în vederea stabilirii cerinţelor generale ce vor fi
asigurate prin intermediul unui nou sistem informatic ce urmează a fi
implementat.
            În analiza
sistemului informaţional se ţine cont de următoarele etape:
Delimitarea ariei de cuprindere a sistemului informaţional
existent
Reflectarea activităţilor şi operaţiilor de culegere,
transmitere şi prelucrare a datelor specifice sistemului informaţional
existent
Surprinderea modificărilor ce se impun în organizareea şi
funcţionarea sistemului informaţional
Evidenţierea dotării existente cu tehnică de
calcul;
Fundamentarea unei soluţii de principiu care vor preciza
activităţile şi operaţiile ce urmează a fi informatizate, costul
antecalculat al viitorului sistem informaţional proiectat.
Analiza sistemului informaţional existent
la Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi
a fost necesară pentru a fundamenta direcţiile de perfecţionare şi
modernizare ale acestuia, şi de asemenea pentru a satisface toate cerinţele
informaţionale ale conducerii companiei şi ale structurilor funcţionale ale
acesteia.
În realizarea analizei sistemului informaţional
existent la Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA
Galaţi s-a ţinut cont de respectarea următoarelor etape:
Documentarea pentru analiza sistemului
informaţional
Alegerea procedeelor de analiză a sistemului
informaţional
Studiul componentelor sistemului informaţional
existent
Evaluarea critică a sistemului informaţional
existent
Elaborarea variantelor de realizare a sistemului informatic
       
Declanşarea analizei sistemului informaţional existent a fost comandată de
conducerea companiei sub forma unui misiuni de audit intern neplanificate (care
nu este cuprinsă în planul anual de audit intern), realizată de auditorii
interni ai compartimentului de Audit Intern. Dat fiind complexitatea acestei
analize a sistemului informaţional, auditorii interni au solicitat
colaborarea  unor specialişti din domeniul IT.
Constituirea
colectivului pentru analiza sistemului informaţional existent
   Colectivul pentru realizarea analizei sistemului informaţional este
alcătuit din auditorii interni ai compartimentului de Audit Intern şi şefii
structurilor funcţionale supuse analizei şi specialişti de sisteme
informaţionale.
   Participarea şefilor
structurilor funcţionale este impusă de necesitatea identificării
informaţiilor utile, eliminarea celor de prisos, inclusiv formularea
cerinţelor informaţionale pentru viitorul sistem, cerinţe care se vor
regăsi în concluziile formulate de auditorii interni în Raportul de Audit Intern.
Această colaborare a şefilor de structuri
funcţionale ce fac obiectul analizei, este  impusă de cunoaşterea
detaliată a tuturor activităţilor şi operaţiilor desfăşurate, ceea ce
ajută la sesizarea neajunsurilor segmentului de sistem informaţional de care
răspunde fiecare persoană din structura respectivă.
     
Documentarea pentru
analiza sistemului informaţional existent
  Activitatea de documentare necesară
analizei sistemului informaţional s-a desfăşurat conform procedurilor de
audit intern,, Culegerea şi prelucrarea informaţiilor” şi a urmărit
îndeosebi studierea problemelor de organizare ale companiei rezultate din
analiza organigramei, a ROF-ului, şi alte documente relevante,
particularităţile fiecărei activităţi, fluxurile informaţionale precum
şi cadrul legislativ normativ impus funcţionării sistemului
informaţional.
S-au avut în vedere
următoarele:
Modul de organizare şi de conducere a companiei
Obiectele principale de activitate
Particularităţile proceselor desfăşurate în cadrul companiei
Strategia şi tactica conducerii în realizarea sarcinilor de
serviciu
Principalele opţiuni pentru dezvoltarea activităţilor, a
serviciilor oferite
Principalele documente folosite
Structurile funcţionale implicate
Frecvenţele şi termenele de realizare
a documentelor
Dotarea existentă cu tehnică de calcul
Posibilitatea de asimilare a acesteia în condiţiile
imbunătăţirii sistemului informatic
Procedee de analiză a
sistemului informaţional existent
Alegerea procedeelor de analiză s-a făcut
în funcţie de complexitatea şi particularităţile sistemului informaţional
existent, condiţiile concrete de lucru şi experienţa auditorilor
interni.
Ca procedeu de analiză s-a utilizat
observarea directă a
activităţilor vizate şi s-a urmărit modul de realizare a operaţiilor de
prelucrare a datelor din documentelor utilizate, timpul necesar realizării
fiecărei operaţii, gradul lor de dificultate.
Un alt procedeu de analiză a fost
chestionarul care a avut la
bază o serie de întrebări care au fost adresate personalului din
compartimentele analizate. Chestionarele au fost elaborate de auditorii interni
şi au cuprins maxim 20 întrebări.
Acest procedeu a prezentat avantajul că a
permis culegerea de informaţii într-un timp scurt, simultan cu mai multe
structuri funcţionale.
Studiul componentelor
sistemului informaţional existent
Etape
În studierea componentelor sistemului
informaţional existent în cadrul Companiei Naţionale Administraţia
Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, auditorii interni au ţinut cont de
următoarele aspecte:
Studiul fiecărei structuri organizatorice a companiei inclusiv
ale sucursalei Tulcea
Studierea fiecărei activităţi care se desfăşoară în cadrul
companiei
Dotarea existentă cu tehnică de calcul a fiecărei structuri
organizatorice
Studierea deciziilor economice financiare
Studierea fluxurilor informaţionale existente
Studiul volumului datelor din sistemul informaţional
existent
Studiul costurilor de funcţionare a sistemului informaţional
existent
Evaluarea critică a
sistemului informaţional existent la CN APDM SA Galaţi
Evaluarea critică a sistemului
informaţional existent a urmărit evidenţierea performanţelor şi limitelor
acestuia în raport cu cerinţele sistemului de conducere, punându-se un
accent deosebit pe aprecierea calităţii
informaţiilor respectiv
precizia şi frecvenţa de difuzare.
Din analiza preciziei informaţiilor la fiecare
structură organizatorică auditată, auditorii interni au constat
următoarele:
Documentele elaborate în cadrul structurilor organizatorice
analizate nu respectă principiul fidelităţii, necorelându-se cu sistemul de
indicatori utilizaţi pentru conducerea, urmărirea şi controlul
activităţilor ce se desfăşoară în cadrul acestora.
Abateri de la structuri informaţionale generate de insuficienţa
mijloacelor de prelucrare şi a personalului insuficient
calificat.
Timpul mare de răspuns datorat unor deficienţe majore în
procesul operaţional al companiei, cauzat de lipsa procedurilor scrise şi a
necunoaşterii în detaliu a activităţilor efectuate.
   Un alt indicator de
analiză care a fost urmărit de auditorii interni
este frecvenţa de difuzare
a informaţiilor:
Ritmul de transmitere a informaţiilor către utilizatorii finali
este lent, cauza fiind existenţa unor deficienţe în organizarea proceselor
informaţionale. Acest lucru determină apariţia unor frecvenţe mari de
răspuns, astfel informaţiile devenind insuficiente şi perimate.
Concluzii privind
evaluarea critică a sistemului informaţional existent
- Nu există o concordanţă între nivelele
structurilor organizatorice şi categoriile de informaţii necesare fiecărui
compartiment implicat.
- Cantitatea de informaţii vehiculată în
cadrul fiecărui compartiment nu asigură o execuţie oportună a
activităţilor şi duce şi la...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.