| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Nasterea Domnului Iisus Hristos

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
       
       Nasterea Domnului Iisus
Hristos
Cam cu o mie cinci sute de ani înainte de
venirea Domnului în trup, trăia în Mesopotamia, în tara cea dintre două
râuri, Tigru si Eufrat, care se mai chema pe atunci "Poarta lui Dumnezeu", un
mare vrăjitor pe care-l chema Valaam. El era dintr-o regiune numită
Petor.          
Tot în vremea aceea, poporul lui Israel era în
pustie, si ajunsese în pământul amoreilor. După ce l-a bătut pe Sihon,
împăratul amoreilor, trecuse în pământul Vasanului. Acolo l-a bătut pe
Og, împăratul lor, si mare groază a băgat în popoarele de dincolo de
Iordan si din pământul lui Moab, care era dincoace de Iordan, desi poporul
încă nu trecuse Iordanul. Împărătia lui Moab, care era lângă poalele
Muntelui Carmel si lângă Ierihon, avea pe atunci un împărat cu numele
Balac.         
Si acesta, când a văzut că poporul lui Israel -
căruia îi ajuta Dumnezeu în vremea aceea, că era singurul popor ce se
închina adevăratului Dumne-zeu, ia tară după tară si popor după popor, si a ajuns lângă
hotarele lui, a fost cuprins de mare spaimă si grijă. De aceea împăratul
Balac a strâns boierii curtii sale din Madiam si a zis: Poporul acesta
mănâncă acum totul împrejurul nostru, cum mănâncă boul iarba câmpului
(Numerii 22, 4).         
Deci, sfătuindu-se ei si socotind că nu vor putea
tine piept unui popor care se arată asa de puternic, au hotărât că nu este
altceva mai bun de făcut decât să cheme în ajutor pe Valaam din Petor. Că
la popoarele păgâne era mare credintă în acest vrăjitor pe vremea aceea.
Atâta credintă aveau în acel mare vrăjitor, încât îl socoteau ca pe un
dumnezeu. Si a trimis Balac  împăratul o delegatie peste Eufrat în Mesopotamia, cu mari
daruri si cu mare cinste la Valaam din Petor, să vină să-i ajute cu
farmecele sale, să bată pe poporul lui Israel, că dacă nu, tara lor va fi
pierdută. Si l-a dus pe
vârful muntelui Peor si acolo i-a făcut jertfe. Dar Valaam, în loc să
blesteme poporul lui Israel a început să proorocească cele despre nasterea
lui Iisus, zicând: Cât sunt de frumoase sălasurile tale si astfel Valaam a proorocit de trei
ori bine pentru Israel, despre steaua care trebuia să se arate în vremea nasterii Mântuitorului. 
Acestea s-au
întâmplat cu 1500 de ani înainte de venirea Mântuitorului, pe vremea lui
Moise, când trăia Balac, împăratul Moa-bului. De atunci traditia aceasta
era în tot pământul Persiei si în pământul unde se află astăzi Irakul
si Iranul.Si asa, din
traditie în traditie, a ajuns proorocia aceasta, pe care o istoriseste
dumnezeiasca Scriptură, până în vremea nasterii lui Iisus Hristos. Si s-a
arătat steaua în Egipt, în Persia si în alte părti cu doi ani mai
înainte.         
Când au văzut magii o stea atât de mare, care nu-si
mai făcea drumul ca si celelalte, de la răsărit la apus, ci venea de la
miazăzi la miazănoapte, stiind si proorocirea lui
Valaam.          
În Persia, magi se numeau cei mai mari filozofi si
astronomi, ghicitori în stele sau astrologi. Ei aveau cărti vechi rămase de
la Valaam si de la alti înaintasi si stiau, din traditia de un mileniu si
jumătate, că se va arăta o stea neobisnuită, o stea făcându-si drumul
altfel, nu asa cum i-a zis Ziditorul de la început, si atunci ,,Se va naste un Împărat care va
împărăti toată lumea’’. Si pândeau, că erau astronomi, să vadă când va apărea
steaua care să-si facă drumul ei, nu asa ca toate
celelalte.         
Oare nu te-ai speria să vezi acum o stea că vine de
la miazăzi spre miazănoapte? Acum ai zice că e satelit, că seamănă cu
stelele, dar atunci nu erau sateliti. Deci se stia că acesta este un semn
minunat nemaiîntâlnit. "Oare ce-i cu steaua
aceasta? O fi steaua despre care a spus Valaam din Petor!". Si de ce a apărut steaua cu doi ani mai înainte de nastere? A
fost o rânduială dumnezeiască să se arate cu doi ani mai înainte, ca să
aibă ei când se pregăti pentru o călătorie lungă, din Persia până în
Ierusalim, căci trebuiau să meargă peste 1000 de km, si pe atunci nu era
atât de usor ca acum.
Si cei trei mari filosofi si magi au pornit cu
cămilele încărcate cu hrană si cu daruri, să-L găsească pe Împăratul
lumii.          Patru au
pornit, dar numai trei au ajuns. Unul din ei cu numele Artavan, fiind
împiedicat de diavolul, n-a putut să vină să se
închine Mântuitorului în Betleem, ci a ajuns mai târziu, când Hristos era
răstignit pe Cruce. Cu 700 de ani înainte
de venirea Domnului, Proorocul Isaia, evan-ghelistul
Vechiului Testament, a spus la capitolul 7, versetul 14: Iată, fecioara în
pântece va lua si va naste fiu si vor chema numele lui Emanuel, ce se
tâlcuieste, cu noi este Dumnezeu.          Satana a
înteles, prin gura acestui prooroc, că o fecioară
va zămisli în chip negrăit la plinirea vremii, prin lucrarea lui Dumnezeu,
si din ceasul acela a început să pândească pe toate fecioarele câte erau
pe fata pământului, să afle care din ele va naste fără bărbat, ca să
pună piedici planului mântuirii neamului omenesc. Căci, dacă o afla poporul
având în pântece nefiind logodită, o ucidea cu pietre, după legea lui
Moise.         
Dar satana s-a înselat, că nu poate el niciodată
să împiedice lucrarea lui Dumnezeu si să întârzie taina mântuirii. Că
zice dreptul Iov: El (Dumnezeu) destramă planurile celor vicleni... El prinde
pe întelepti în istetimea lor si sfatul celor înselători ies prost (Iov 5,
12-13).         
De aceea Dumnezeu Si-a arătat întelepciunea si
prudenta, când a dat logodnic Fecioarei, ca să creadă toată lumea si
însusi satana că este femeie ca toate femeile, si el (satana) să nu
bănuiască că ea este fecioara cea din veci asteptată si aleasă să nască
pe Mesia.         
Iar a doua pricină a fost si mai tainică. Sfântul
Grigorie Teologul si Marele Vasile spun că s-a dat logodnic fecioarei, ca nu
cumva satana, cunoscând de la început taina mântuirii, să nu intre în
luptă cu Hristos.
Căci Hristos trebuia să pătimească, să
fie batjocorit, ocărât, schingiuit, răstignit si la urmă să fie omorât,
si satana stia că noi prin rănile Lui ne vom vindeca. Toate acestea erau
prezise de Isaia, care a zis: Dar El a luat asupră-Si durerile noastre si cu
suferintele noastre S-a împovărat... si prin rănile Lui noi toti
ne-am vindecat (53, 4-5).
Iată ce trebuia să pătimească El,
conducătorul lumii, de la om! Si dacă ar fi stiut satana că această
fecioară are să nască pe Hristos, nu avea oare să fugă departe de El? Ar
fi luat lui Hristos orice prilej de a fi ocărât si batjocorit si omorât, ca
să nu se implinească în
felul acesta mântuirea lumii, care trebuia să vină prin Cruce.
Atunci satana n-avea să mai întărâte pe
evrei, pe farisei, pe cărturari. N-avea să-l mai facă vânzător pe Iuda; nu
apela la Pilat, nici la Irod, să-L prigonească. Dar de ce? Ca nu cumva să
biruie Hristos si să ne mântuim noi! Dar asa, necunoscând taina, a început
să-L prigonească chiar după botez, socotind că-i un drept sau un
prooroc.
Dar cu câti oameni nu se luptase el de
atâtea mii de ani! Cu câti patriarhi, cu câti
drepti, cu câti făcători de minuni, care au înviat si mortii? El stia că
trebuia să vină proorocul prezis de Moise, dar nu stia că va veni în
persoana lui Hristos. Iată, deci, cele două pricini pentru care a pus
Dumnezeu logodnic lângă Preacurata Fecioară Maria. Si Iosif, când a văzut
că Maica Domnului are în pântece, s-a întristat. El stia că a luat pe
această fecioară din mâna proorocului Zaharia, să-i păzească fecioria
nestricată si s-o păzească cu totul în învătătura Sfintelor Scripturi.
Si când a văzut-o grea, a început a se spăimânta.
S-a mâhnit Iosif, gândind cum se
poate ca o fecioară de 15 ani, curată si
preasfântă, pe care a luat-o din Sfânta Sfintelor, pe care a hrănit-o
Arhan-ghelul Gavriil 12 ani, încredintată lui ca unui om bătrân si văduv,
cum se poate deci ca această cămară a tainelor, această floare a raiului si
a cerului, să fie acum grea? Cine a înselat-o pe Maria? Cine a gresit cu
dânsa? Cum de s-a încumetat cineva să se apropie de un vas al Duhului
Sfânt?
Acestea erau întrebările pe care bietul si
dreptul Iosif si le punea, mâhnindu-se după dreptate. Avea dreptul să se
mâhnească, fiindcă toată grija de a o păzi era asupra sa. "Mă tem -
gândea el - că de voi spune lui Zaharia aceasta, o să mă mustre, că de ce
n-am păzit-o; iar dacă va afla poporul, pe dânsa o va ucide cu pietre.
Si cugetând el acestea, iată îngerul
Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a
lua pe Maria, logodnica ta, că ceea ce s-a zămislit într-însa este de la
Duhul Sfânt. Iar Iosif a primit aceste cuvinte ca si cum Însusi
Dumnezeu. Si asa, întărit
de înger, Iosif a luat-o! Si zice mai încolo
Scriptura: si n-a cunoscut-o pe ea până când a
născut pe Fiul Său cel Unul-Născut, caruia I-a pus
numele Iisus.
Betleemul, numit în vechime si Efrata, se mai
chema si cetatea lui David, căci într-însa s-a născut si s-a uns ca
împărat marele strămos al Mântui-torului, după trup. Dar s-a mai numit si
"Casa Pâinii", de către fericitul patriarh Iacov, care, păscându-si turmele
oilor sale pe acele locuri, mai înainte a văzut si a proorocit că acolo avea
să se pogoare si să Se nască Pâinea cea vie care S-a pogorât din cer,
Domnul nostru Iisus Hristos.
Dar unde se află Betleemul? În Palestina.
Este o cetate mică, la jumătatea căii între Ierusalim si Hebron, unde s-a
născut Sfântul Ioan Botezătorul si unde Avraam a vorbit la stejarul Mamvri cu cei trei îngeri, mai bine-zis cu Sfânta...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.