| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Asistenta sociala pentru persoanele cu handicap mintal

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Cuprins
Introducere.
Pagina
Capitolul
I Fundamentele ştiinţifico-metodice ale protecţiei
sociale a persoanelor cu handicap mintal
§1 Etiologia handicapului mintal
§2 Definirea termenilor de handicap
mintal şi deficienţă      mintală
9
§3  Asistenţa socială a persoanelor cu handicap
mintal
19
Capitolul II
Politica socială faţă de persoanele cu handicap
mintal
§1 Situaţia persoanelor cu handicap mintal în Republica
Moldova
39
§2 Legislaţia privind protecţia socială a persoanelor cu handicap
mintal
44
Capitolul
III Integrarea socială şi
profesională a persoanelor cu handicap mintal
§1 Particularităţile integrării sociale şi profesionale a
persoanelor cu handicap mintal în Republica Moldova
55
§2 Reţeaua de servicii sociale privind suportul oferit persoanelor cu handicap mintal în Republica
Moldova
66
Încheiere
Bilbliografie
Anexă
Introducere
Actualitatea temei
este anume problema ce ţine de persoana cu handicap
mintal care este o categorie a populaţiei cu o poziţie evident dezavantajată
faţă de alte categorii de oameni, aceasta fiind ca una din problemele majore
şi ea poate fi soluţionată numai prin efortul comun al tuturor oamenilor de
bună credinţă din domeniile: politică, social, afaceri, ştiinţă,
cultură.
Gradul de civilizare a societăţii în mare măsură este determinată de atitudinea faţă
de aceste persoane ce au un handicap mintal. Crearea condiţiilor pentru
educaţie şi învăţămînt, adaptare socio-profesională şi integrare
socială a persoanelor respective constituie şi un obiectiv principal al
oricărui stat şi a comunităţii mondiale în general.
Tema mai poate fi actuală şi prin
stringenta diferenţiere a persoanelor cu handicap mintal, care este
determinată de particularităţile individual-tipologice a persoanelor
anormale şi asigură realizarea maximală a posibilităţilor de cunoaştere a
acestora. Diferenţierea persoanelor cu handicap mintal este o problemă
fundamentală a ştiinţei defectologice, o acţiune complexă care se
realizează interdisciplinar (medicină, psihologie, pedagogie, etc.)
axîndu-se pe particularităţile dezvoltării psihofizice individuale.
Problema handicapului în rîndurile copiilor şi tinerilor este una dintre
cele mai acute nu numai în domeniul de ocrotire a mamei şi a copilului dar
şi în viaţa socială a ţării.
Actualitatea temei
mai este determinată şi de un număr mare de factori:
nivelul înalt al handicapului şi
tendinţa generală de creştere a acestuia cu implicaţii asupra stării de
sănătate a tinerilor cu handicap mintal şi resursele muncitoare ale
societăţii.
apariţia în familie a unui copil
ce are un handicap şi mai ales cînd are un handicap mintal în 20% din cazuri
afectează planurile profesionale a părinţilor dar mai ales a mamelor, în
80% din cazuri mamele ce cresc şi educă copii cu handicap neuro-psihic
renunţă la activitatea lor de muncă.
se dereglează climatul psihologic
în familie: 3% din familii se destramă, 9,2% din taţi încep să facă abuz
de alcool.
se măresc cheltuielile statului pe
contul pensiilor, subvenţiilor, serviiciilor medicale acordate copiilor ce
au un handicap mintal mai ales.
într-o măsură oarecare
persoanele ce au un handicap mintal cît şi celelalte categorii de persoane ce
au alte tipuri de handicap influienţează situaţia demografică în
republică.
Scopul lucrării constă în studierea problemei legată de protecţia persoanelor
cu handicap mintal atît în plan social cît şi în plan legislativ la fel
şi determinarea particularităţilor specifice de dezvoltare a
psihomotricităţii, a integrării lor sociale şi profesionale şi a
capacităţilor de muncă a acestor persoane ce au un
handicap mintal.
Obiectivele lucrării sunt:
pentru a studia mai aprofundat problema ce
ţine de protecţia persoanelor cu handicap mintal ar fi bine dacă se va
studia şi se va face cunoştinţă cu un anumit număr de literatură şi
monografii referitoare la acest domeniu.
altul ar fi şi acela de a cunoaşte
numărul persoanelor ce au un astfel de handicap atît din mediul urban cît
şi din cel rural.
Metodele şi tehnicile de studiu
Studierea problemei abordate s-a realizat
prin aplicarea unui complex de metode: studierea şi
analiza literaturii ştiinţifice de specialitate (analiza documentară), s-a
mai utilizat şi metode teoretice – analiza empirică – observarea, studiu de caz; statistice – aflîndu-se numărul persoanelor ce
au un handicap mintal şi cei care sunt instituţionalizaţi într-o
instituţie socială şi specială şi aflarea acestor instituţii, s-au mai
folosit şi unele scheme şi tabele ce ţin de domeniul dat.
Însă toate acestea nu soluţionează
şirul de probleme ce apar tot mai recent în viaţa de zi cu zi a persoanelor
cu handicap mintal şi toate acestea numai prin a i se da drepturi egale şi
şanse de a se integra atît social cît şi profesional.
Conţinutul tezei
Lucrarea constă din întroducere, 3
capitole a cîte 2-3 paragrafe, încheiere, bibliografie şi
anexă.
  În întroducere se fundamentează
actualitatea temei, se determină scopul şi obiectivele lucrarii, metodele şi
tehnicile de studiu.
Capitolul I
Fundamentele ştiinţifico-metodice ale protecţiei sociale a persoanelor cu
handicap mintal.
Acest capitol
cuprinde definirea conceptului de handicap mintal şi de deficienţă mintală,
la fel şi aducerea la cunoştinţă a etiologiei handicapului mintal şi
lucrul cu această categorie de persoane.
În urma studierii şi analizei literaturii
ştiinţifice cu referinţă la categoria de persoane ce au un handicap mintal
distindem că handicapul mintal desemnează starea de limitare a capacităţilor umane şi
consecinţele acestei limitări ce este un dezechilibru în viaţa unei
persoane în încercarea acestuia de a-şi asuma şi îndeplini rolul social la
un nivel identic cu ceilalţi membri ai societăţii.
După cum se ştie o persoană ce are un
anumit handicap, acesta îl poate avea prin influienţa negativă a mediului
ambiant, deficienţe în funcţionarea serviciilor medico-sanitare, infecţii
intrauterine, etc.
Lucrînd cu această categorie de persoane
din partea asistentului social sunt necesare o serie de însuşiri
etico-morale, însuşirea unui set de valori, cunoştinţe şi aptitudini prin
care să se poată lucra cu persoanele date, de asemenea asistentul social
trebuie să ţină seama de dreptul clientului de a decide în cunoştinţă de
cauză, dar şi de necesitatea de a răspunde exigenţelor altor imperative
valorice. Persoana cu handicap mintal trebuie privită ca o individualitate
specifică diferită de alte persoane din aceeaşi categorie.
După cum se ştie munca socială nu este
centrată asupra nevoilor întregii populaţii ci doar asupra unui număr
relativ de oameni.
Capitolul II Politica socială faţă de persoanele cu handicap
mintal                     
în    Republica Moldova.
Acest capitol fundamentează situaţia
persoanelor cu handicap mintal în Republica Moldova şi aducerea la
cunoştinţă a legislaţiei naţionale şi cele internaţionale referitoare la
aceste persoane.
Situaţia acestor persoane în Republica
Moldova este inacceptabilă atît din punct de vedere uman, social cît şi
cultural mai ales a celor ce sunt în instituţii şi care au nevoie de
asistenţă şi ajutor permanent, pentru unii chiar 24/24 ore.
La momentul actual în Republica
Moldova sunt circa 120 mii de persoane cu handicap,
ceea ce constituie 3-4% din populaţia ţării şi acest număr este în
creştere. De asemenea creşte şi numărul copiilor cu handicap.
Fenomenul trebuie să ne pună în gardă ce
accentuiază necesitatea de a accelera elaborarea strategiei politii sociale,
care va da posibilitatea manifestării potenţialului profesional, intelectual
şi creativ al acestor persoane.
Drepturile omului sunt respectate în
măsura în care sunt cunoscute şi în măsura în care sunt însişite. Este
necesar ca oricare individ să conştientizeze existenţa proprilor drepturi
şi să respecte drepturile celuilalt. Statul este obligat să elaboreze şi
să aplice o politică naţională de dezvoltare, care ar da posibilitatea
creşterii constante a bunăstării întregii populaţii, a tuturor indivizilor
fără nici o descriminare, inclusiv şi cea de sănătate. Una din problemele
majore este protecţia şi exercitării drepturilor a persoanelor ce au un
handicap mintal, persoane cu o poziţie dezavantajoasă faţă de alte
persoane, ea fiind socotită şi ca o problemă a întregii
societăţi.
Capitolul III Integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap
mintal în Republica Moldova.
Acest capitol conţine particularităţile
de integrare socială şi profesională a persoanelor cu handicap mintal la fel
şi reţeaua de servicii sociale acordate în sprijinul susţinerii persoanelor
cu acest tip de handicap.
În Republica Moldova politica publică de
susţinere a persoanelor cu handicap este ineficientă. Multe bariere din
societate împiedică acomodarea lor la viaţa social-activă printr-o
participare deplină. Schimbările din societate trebuie să ducă la
excluderea obstacolelor şi să permită integrarea persoanelor cu handicap în
societate prin crearea posibilităţilor de egală participare la viaţa
activă (prin gasirea unui loc de muncă, prin participarea lor la diverse
activităţi pentru a-şi comunica şi exprima liber prin orice mijloace de
informare punctele sale de vedere în faţa unui anumit public,
etc.)
Capitolul I
Fundamentele ştiinţifico-metodice ale...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.