| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Apararea drepturilor de autor si a celor conexe

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Apărarea drepturilor de
autor şi a celor conexe
1.Noţiuni generale.
2.Apărarea în ordine civilă.
3Apărarea în ordine
administrativă.
4.Apărarea în ordine penală.
Bibliografie:
1.Legea R.M.
privind drepturile de autor şi drepturile conexe nr.293 din 23.11.94.
2.Dreptul de autor şi drepturile
conexe,alcătuitor M.Ciuş,Chişinău,1997.
3. Dreptul de autor şi drepturile
conexe,S.Mămăligă,Chişinău,2000.
4.Dreptul proprietăţii
intelectuale,V.Volcinschi şi D.Chiroşca,Chişinău,2001.
5.Dreptul de
autor,L.Dănilă,Timişoara,1997.
6.Dreptul de autor,Y.Eminescu,Bucureşti
1997.
7.Dreptul de
autor,A.Ionaşcu,N.Comşa,N.Mureşan,Bucureşti,1989.
8.Protecţia proprietăţii intelectuale în
dreptul român,A.Pricopi şi N.Puşcaş,Bucureşti,1997.
9.Dreptul proprietăţii
intelectuale,V.Roş,Bucureşti,2001.
10.Авторское право
,В.Веинке,Москва,1979.
11.Международная охрана
авторских прав,Ю.Матвеев, Москва,1981.
12.Право
интеллектуалънои собствености в
Росс.ФедерациибА.Сергеев, Москва,1982.
13.Литературная
художественная собственностъ.Р.Дюма,
Москва,1989.
14. Авторское право
,Н.Макогонова,Москва,1999.
15.Асновы авторского
права,О.Иоффе,Москва,1969.
1.Noţiuni generale.
Printre garanţiile sociale şi juridice,un
loc deosebit în apărarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe ocupă
apărarea efectuată prin intermediu instanţelor de judecată.Orce persoană
are drept de acces la instanţele de judecată şi dreptul de a obţine o
apărare juridică calificată a drepturilor sale.
În literatura de specialitate „apărarea
drepturilor de autor cuprinde o totalitate de măsuri,îndreptate spre
restabilirea sau recunoaşterea dreptului de autor sau apărarea intereselor
posesorilor de aceste drepturi în cazul lezării sau contestării
lor”.
Dreptul la apărare, în viziunea
noastră,este investirea unei persoane cu drepturi,care iar permite să aplice
norme juridice pentru a restabili drepturile lezate sau contestate.
Subiecţii dreptului la apărare sunt
titularii dreptului de autor.
În cazul publicării operei sub un pseudonim
sau anonim,drepturile încălcate pot fi apărate de editura ce a publicat
opera,de organizaţiile de administrare pe principiile colective a drepturilor
patrimoniale sau de orce titulor al drepturilor de autor şi drepturilor
conexe.
Contravenient este considerat orce persoană
fizică sau juridică care a efectuat acţiuni ce contravin normelor de drept
stabilite în legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe precum şi a
legislaţiei în vigoare ce reglementează acest gen de relaţii.
În literatura juridică sunt exemplificate 2
forme de apărare:jurizdicţională şi nejurizdicţională.
Apărarea jurizdicţională este activitatea organelor împuternicite de stat pentru a
efectua drepturile violate sau contestate.
Forma nejurizdicţională reprezintă nişte acţiuni efectuate de  subiecţii
dreptului de autor şi drepturilor conexe îndreptate la soluţionarea
independentă a litigiilor apărute,fără a apela la organele investite cu
acest drept.
Drept exempu poate servi refuzul autorului de
a efectua careva modificări în operă,nesancţionate de contractul
încheiat.
Forme de apărare a
drepturilor civile:recunoaşterea acestor
drepturi;restabilirea situaţiei existente pînă la încălcarea acestui
drept,şi curmarea acţiunilor care încalcă acest drept;decernarea spre
executarea obligaţiilor în natură;încetarea sau modificarea relaţiilor de
drept;încasarea de la persoana ce a încălcat dreptul a pagubilor comise,iar
în cazurile comise de lege sau contract,despăgubiri sub formă de amendă şi
a altor modalităţi prevăzute de lege.
Titularul dreptului de autor şi drepturilor
conexe este în drept să ceară de la persoana care lia violat
drepturile,următoarele:
a).recunoaşterea
drepturilor sale;
b).restabilirea
situaţiei existente pînă la  violarea dreptului şi încetarea
acţiunii care crează pericolul violării drepturilor;
c).recuperarea
perderilor,inclusiv a cîştigului
nerealizat;
d).perceperea
venitului realizat de persoana care a violat drepturile de autor prin folosirea
lor ilicită.
Persoana culpabilă de violarea dreptului de
autor sau a drepturilor conexe poartă răspundere în conformitate cu
legislaţia civilă,administrativă şi penală.
Pentru violarea drepturilor personale(morale)
autorul are dreptul să ceară prin judecată de la persoana care li-a
violat:
a).introducerea
rectificărilor cuvenite în operă şi publicarea în presă sau întrun alt
mod despre restabilirea drepturilor
violate;
b).interzicerea
publicării operei sau îndeplinirea cerinţei de a înceta difuzarea ei şi
confiscarea exemplarelor publicate;
c).recuperarea
materială a prejudiciului moral în conformitate cu legislaţia în
vigoare(art.38 al Legii privind drepturile de autor şi drepturile
conexe).
2.Apărarea în ordine civilă.
a).recunoaştera drepturilor de autor şi
celor conexe.
Se consideră încălcare cazul,cînd în
calitate de autor este indicată persoana ce a adus un aport tehnic,financiar
şi nu creativ.
La judecarea litigiilor privind
copaternitatea,instanţele judecătoreşti urmează să verifice dacă
persoanele ce pretind la dreptul de coautor au luat parte la crearea operei şi
să constate care a fost aportul intelectual creativ adus la opera creată în
colaborare,deoarece conform prevederilor art.11 al Legii,copaternitatea a două
sau mai multe persoane asupra unei opere apare în cazul în care fiecare din
ele,prin înţelegere reciprocă,a contribuit la creaţia
respectivă.
b).repunerea în situaţia existentă pînă la lezarea drepturilor.
Titularul dreptului de autor şi drepturilor
conexe este îndrept să ceară restabilirea situaţiei existente pînă la
violarea drepturilor sale doar în cazurile cînd dreptul încălcat poate fi
restabilit,adică autorul este în drept să ceară de la editură
înlăturarea modificărilor survenite în operă nepublicată,efectuată
fără acordul autorului.Este practic imposibil restabilirea dreptului de autor
în cazurile cînd opera este publicată şi a devenit cunoscută publicului cu
modificările neacceptate de autor.În situaţia dată judecata este în drept
să interzică contravenientului publicarea de mai departe a operei sau săl
oblige să efectueze un anunţ despre comiterea încălcărilor şi
reabilitarea autorului,interesele căruia au fost încălcate.
c).curmarea acţiunilor ce lezează
drepturile sau crează pericol de lezare a acestora.
Pentru a preîntîmpina şi leza curmarea
drepturilor de autor şi drepturilor conexe instanţele de judecată sunt în
drept a efectua următoarele acţiuni:
pînă la examinarea cauzei în fond
judecătorul este în drept să interzică reclamantului sau persoanei asupra
căria sunt aduse suficiente probe pentru a presupune că ea este violatorul
drepturilor de autor şi drepturilor conexe,să efectueze următoarele
acţiuni:confecţionarea,vînzarea,reproducerea,darea în
chirie...
judecătorul este în drept să pronunţe hotărîrea privind
sechestrarea şi confiscarea tuturor exemplarelor operelor presupuse că sunt
contrafăcute.
În cazul cînd organul de cercetare
prealabilă dispune de probe privin violarea drepturilor de autor şi
drepturilor conexe,este obligat să întreprindă măsurile cuvenite pentru a
depista şi sechestra:
exemplarele de operă şi fonograme care se presupune că sunt
contrafăcute;
materialele şi echipamentele destinate  pentru
confecţionarea şi producerea acestira;
conturile şi alte documente care pot servi drept dovezi ale
acţiunilor săvîrşite cu încălcarea prezentei legi(art.38(9)al L.privind
drepturile de autor şi drepturile conexe).
Organele vamale sunt în drept să reţină exemplarele operelor sau fonogramelor lor,dacă
acestea sunt introduse sau scoase din ţară fără licenţă.
Art.38 p.”c-e” al L.privind drepturile de
autor şi drepturile conexe stabileşte 3 moduri de reparare a prejudiciului
cauzat  pentru lezarea drepturilor patrimoniale,recuperarea
perderilor,perceperea venitului nerealizat, şi achitarea unei
compensaţii.
Una din cele mai răspîndite sancţiuni
este  recuperarea perderilor.
În primul rînd,titularul dreptului de autor
şi drepturilor conexe este în drept să perceapă tot venitul realizat în
urma violării dreptului de aurot şi drepturilor conexe.Acesta poate fi
exprimat în sume băneşti.
Al doilea mod de recuperare a pierderilor
este achitarea unei compensaţii.Această compensaţie se estimează în
salarii minimale,mărimea căreea va corespunde cu cea existentă la momentul
violării dreptului.
3Apărarea în ordine
administrativă.
Persoanele ce au violat dreptul de autor şi
drepturile conexe pot suporta şi o răspundere administrativă.Conform Codului
cu privire la contravenţiile administrative”folosirea produselor muncii
intelectuale,inclusiv a produselor muncii intelectuale a autorilor
străini,fără a încheia contract cu autorii sau succesorii lui de
drepturi,încălcarea condiţiilor de folosire a produselor muncii
intelectuale,inclusiv asupra operei literare de artă sau
ştiinţifice,folosirea lor în orce alt mod ilicit,precum şi constrîngerea
la copaternitate-atrag după sine aplicarea unei amenzi”.
Distrugerea din neglijenţă a originalului
operei de artă plastică,sculptură,a manuscrisului sau a fariantei difinitive
a originalului operei audiovizuale deasemenea atrage după sine aplicarea unei
amenzi.
4.Apărarea în ordine penală.
Codul penal prevede pedepsă...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.