| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Analiza SWOT a S.C. Bere Craiova S.A.

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
ANALIZA SWOT A S.C. BERE CRAIOVA S.A.
             
PLANUL REFERATULUI
1. Introducere
2. Analiza SWOT – prezentare teoretică
3. ANLIZA
SWOT A S.C. BERE CRAIOVA S.A.
3.1.  Istoricul şi profilul S.C. BERE
CRAIOVA S.A.
   3.2.  Structura
organizatorică a S.C. BERE CRAIOVA S.A.
   3.3.  Puncte
tari
3.4.  Puncte slabe
3.5.  Oportunităţi
3.6.  Ameninţări
4.  Concluzii
5.  Bibliografie
1. INTRODUCERE
       În economia modernă, firmele reprezintă „forţa motrică” a
progresului, a dezvoltării, sunt cele ce asigură necesarul de supravieţuire
al societăţii.
       Studiind firmele, evidenţiem polarizarea acestora în două
categorii: unele care obţin succese apreciabile, prosperă şi se dezvoltă
constant, iar altele care se luptă cu greu pentru supravieţuire sau
înregistrează performanţe economico-financiare modeste.
       Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei
firme (afaceri), a determinat cearea unor metodologii specifice de analiză şi
diagnosticare a activităţii firmei (afacerii).
       Managementul strategic
este procesul prin care o firmă poate obţine efecte materializate în
creşterea semnificativă a performantelor sale, în consolidarea poziţiei ei
pe piaţă şi anume prin elaborarea, implementarea şi controlul strategiei
firmei în vederea realizării misiunii asumate şi asigurării avantajului
competitiv.
       Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul
firmei defineşte misiunea ei strategică, deduce obiectivele strategice
necesare realizării misiunii, alege strategia adecvată atingerii obiectivelor
şi precizează modalităţile punerii în operă a acesteia.
       Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei,
stabilirea obiectivelor strategice şi a strategiei necesare atingerii lor,
aplicarea planului care materializează strategia respectivă, se bazează pe
un amplu proces de analiză şi evaluare a mediului de acţiune a firmei, a
situaţiei competitivităţii ei în acest mediu şi a situaţiei firmei, a
capacităţii acesteia de a înfrunta schimbările produse în mediu.
Managementului strategic îi este
specifică, în esenţă, analiza continuă, pe de o
parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp
schimbările din cadrul acestuia iar pe de altă parte,
a situaţiei interne a firmei pentru a evalua
capacitatea ei de a face faţă schimbărilor1.
       Metoda de analiză a mediului, a competitivităţii şi a firmei
pe care o prezint în continuare, este analiza SWOT.
       Prin intermediul său şi (sau) al altor analize cum ar fi:
analiza situaţiei industriei şi a atractivităţii acesteia, analiza
competiţiei, autoanaliza firmei şi a forţei ei competitive, managementul de
vârf al firmei poate anticipa schimbările şi elabora, implementa strategia
optimă pentru a asigura prosperitatea firmei.
Metodele de analiză a mediului, a
competitivităţii şi a firmei pot folosi şi eventualilor investitori pentru
a-şi plasa investiţiile sau firmelor de consultanţă
financiară.        
       
2. ANALIZA SWOT – prezentare teoretică
       SWOT reprezintă acronimul pentru
cuvintele englezeşti „Strengthts” (Forţe, Puncte forte), „Weaknesses” (Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunităţi,
Şanse) şi „Threats” (Ameninţări). Primele două privesc firma şi reflectă
situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc
impactul acestuia asupra activităţii firmei.
       Punctele forte  ale firmei sunt
caracteristici sau competenţe distinctive pe care aceasta le posedă la un
nivel superior în comparaţie cu alte firme, îndeosebi concurente, ceea ce
îi asigură un anumit avantaj în faţa lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezintă activităţi
pe care firma le realizează mai bine decât firmele concurente, sau resurse pe
care le posedă şi care depăşesc pe cele ale altor firme.
       Punctele slabe ale firmei sunt
caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanţe
inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezintă activităţi
pe care firma nu le realizează la nivelul propriu celorlalte firme concurente
sau resurse de care are nevoie dar nu le posedă.
„Oportunităţile” reprezintă factori de mediu externi
pozitivi pentru firmă, altfel spus şanse oferite de mediu, firmei, pentru
a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi reconsidera strategia existentă în
scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. „Oportunităţi” există pentru
fiecare firmă şi trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia
necesară fructificării lor sau pot fi create, îndeosebi pe baza unor
rezultate spectaculoase ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, adică a
unor inovări de anvergură care pot genera chiar noi industrii sau domenii
adiţionale pentru producţia şi comercializarea de bunuri si
servicii.
„Ameninţările” sunt factori de mediu externi negativi pentru firmă, cu alte
cuvinte situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură
semnificativă, capacitatea firmei de a-şi realiza integral obiectivele
stabilite, determinând reducerea performanţelor ei economico-financiare. Ca
şi în cazul oportunităţilor, „ameninţări” de diverse naturi şi
cauze pândesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp
permiţând firmei să-şi reconsidere planurile strategice astfel încât să
le evite sau să le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o ameninţare
iminentă este sesizată la timp, prin măsuri adecvate ea poate fi
transformată în oportunitate.
Aplicarea analizei SWOT  este facilitată dacă se
foloseşte  o listă de probleme care trebuie urmărite în cadrul
analizei şi ale căror răspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situaţiei
de fapt a mediului şi a firmei. Este recomandabil ca problemele urmărite în
ceea ce priveşte punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi
ameninţările să aibă o anvergură necesară pentru a fi cu adevărat
probleme strategice, să aibă legătură cu planurile strategice şi să ofere
indicii semnificative pentru evaluarea judiciozităţii acestora şi, la
nevoie, pentru reconsiderarea lor.
O parte din principalele probleme de
urmărit în cadrul analizei SWOT sunt prezentate în continuare, ele pot fi
folosite drept referinţă pentru efectuarea unei analize, dar pot şi este
preferabil să fie completate cu alte probleme specifice firmei în
cauză.
Probleme de urmărit în analiza
firmei:
A. Cu privire la
„Punctele forte”
esenţiale:
       - suficienţa resurselor financiare disponibile;
       - existenţa unei competenţe distinctive pe unul sau mai multe
din planurile:
               ◘ managerial;
               ◘ organizatoric;
               ◘ cercetare-dezvoltare;
               ◘ calităţii produselor şi/sau
serviciilor;
               ◘ pregătirii
personalului,
               ◘ costurilor;
               ◘ comercial, etc.
       - posedarea unor brevete de invenţii de produse şi /sau
tehnologii care conferă firmei avantaj
competitiv;
       - posedarea unor abilităţi deosebite în materie de inovare a
produselor şi/sau tehnologiilor;
       - deţinerea poziţiei de lider sau de vârf de
piaţă;
       - posedarea unor abilităţi comerciale deosebite;
       - existenţa unei imagini favorabile despre firmă;
       - posibilitatea de a practica economia de scară;
       - existenţa unui sistem bine organizat şi eficace de planificare
strategică;
       - viteza de reacţie decizională la modificările produse în
mediul intern sau extern,
       - calitatea culturii de întreprindere
B. Cu privire la
„Punctele slabe”
potenţiale:
- inexistenţa unei direcţii strategice
clare;
- lipsa unor abilităţi sau competenţe
deosebite;
- existenţa unei infrastructuri neadecvate,
uzate fizic sau moral;
- lipsa competenţei manageriale;
- deteriorarea
continuă a poziţiei competitive;
- erodarea imaginii firmei în percepţia
deţinătorilor de interese;
- vulnerabilitatea la presiunile
concurenţei;
- reducerea ponderii pe piaţă;
- existenţa unor dezavantaje competitive
(handicap tehnologic, costuri ridicate);
- menţinerea unui nomenclator inadecvat de
produse şi/sau servicii (prea larg sau prea îngust);
- atenţie precumpănitoare dată
problemelor curente în detrimentul celor de perspectivă.
Probleme de urmărit la analiza
mediului:
A.  Cu privire
la „Oportunităţi”
potenţiale:
- creşterea rapidă a pieţei;
- posibilităţi de extindere a
nomenclatorului de produse şi/sau servicii;
- existenţa cererii de noi produse şi/sau
servicii pe pieţele existente sau pe pieţe noi;
- existenţa cererii pe noi pieţe a
produselor şi/sau serviciilor existente;
- posibilităţi de integrare
verticală;
-manifestarea unei stări de stagnare sau
regres la firmele concurente;
-posibilităţi de încheiere a unor
alianţe, acorduri etc. avantajoase;
-posibilităţi de încheiere a unor
contracte de leasing, factoring,
franchising.
B. Cu privire la
„Ameninţări”
potenţiale:
- adoptarea unor reglementări legislative
sau normative restrictive cu impact nefavorabil;
- intrarea intr-o perioadă de recesiune
economică la nivel naţional sau internaţional;
- schimbări demografice
nefavorabile;
- schimbări ale nevoilor, gusturilor sau
preferinţelor clienţilor;
- creştere mai lentă, stagnare sau...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.