| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Analiza si previziunea evolutiei serviciilor de transport in Romania

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Analiza şi previziunea evoluţiei
serviciilor de transport în
România
1.  a)
Analiza evoluţiei serviciilor de transport în
România în perioada 1995 - 1999
       Populaţia ocupată în serviciile de transport este prezentată
în tabelul următor (P1):
Populaţia ocupată în serviciile
de transport
Tabel P1    -mii
persoane-
Sursa: CNS, Anuarul
Statistic al României, anul 2000
       Se observă o scădere continuă a populaţiei ocupate în
serviciile de transport,  datorită faptului că aceste servicii dispun de
o solidă bază materială şi au început să-şi diminueze activitatea, dar
şi datorită unor scăderi a populaţiei ocupate în întreg setorul terţiar.
Această scădere din sectorul terţiar este explicată prin creşterea
populaţiei ocupate în agricultură, situaţie ce poate fi pusă pe seama
reducerii forţei de muncă la nivelul economiei naţionale ca urmare a
trecerii spre un alt tip de economie, a reformelor şi mutaţiilor structurale
ce au avut loc în economia românească.
       Evoluţia populaţiei ocupate în servicii este caracterizată de
indicatorii prezentaţi în tabelul P2, denumit Algoritmul de calcul şi rezultatul calculării indicatorilor
absoluţi, relativi şi medii pentru populaţia ocupată în serviciile de
transport.
       Pentru a obţine rezultatele prezentate în acest tabel s-au folosit formulele:
       Δi/1 =
yi – y1     sporul cu
bază fixă
       Δi/i-1 = yi
– yi-1   
sporul cu bază în lanţ
       Ii/1 =
yi / y1     indicele de
evoluţie cu bază fixă
       Ii/i-1 =
yi / yi-1   indicele de evoluţie cu
bază în lanţ
       Ri/1 =
Ii/1 – 1   ritmul de evoluţie cu
bază fixă
       Ri/i-1 =
Ii/i-1 – 1  ritmul de evoluţie cu bază
în lanţ
       _                                                                                  
___
          y = ( Σyi
) / n     media seriei, n = numarul de ani, i =
1,n
         
_
       Δ = ( yn
– y1 ) / (n –1)     
sporul mediu de evoluţie
       _          
______
       I = n – 1 √ yn / y1        indicele mediu de
evoluţie
       _     _
       R =  I – 1       ritmul mediu de
evoluţie        
       Conform tabelului P2 se observă că populaţia ocupată în
serviciile de transport înregistrează o continuă scădere.
       Pe întreaga perioadă s-a înregistrat o valoare medie a
populaţiei ocupate în serviciile de transport de 396,4 mii persoane, un spor
mediu negativ de –37 mii
persoane, un  indice mediu al dinamicii subunitar de 0,90704 
(90,704%) şi un ritm de creştere negativ de  – 0,09296   (--
9,296%).
       
În ceea ce priveşte valoarea investiţiilor
în serviciile de transport, aceasta este prezentată în tabelul următor
(P4):
Valoarea investiţiilor în
serviciile
de transport
Tabel
P4        -mil. lei preţ. crt.-
Sursa: CNS, Anuarul
Statistic al României, anul 2000
       Pentru o analiză mai judicioasă, am realizat transformarea din
preţuri curente în preţuri comparabile (constante) folosind metoda
deflaţiei simple cu ajutorul indicilor preţurilor de consum în servicii
(tabel P5).
Calculul valorii investiţiilor în
serviciile de transport
            
Tabel P5
Se observă o mai întâi o creştere, după
care o scădere continuă a valorii investiţiilor  în serviciile de
transport şi depozitare. Această situaţie evidenţiază faptul că ponderea
sectorului terţiar în totalul investiţiilor pe economie a cunoscut
oscilaţii, în condiţiile în care a avut loc o reducere severă a
investiţiilor în sectorul primar.
       Evoluţia populaţiei ocupate în servicii este caracterizată de
indicatorii prezentaţi în tabelul P3, denumit Algoritmul de calcul şi rezultatul calculării indicatorilor
absoluţi, relativi şi medii pentru investiţiile în serviciile de transport.
       Conform tabelului P3, observăm că investiţiile în serviciile
de transport înregistrează o scădere continuă. Totuşi, s-a constatat o
creştere de 165.017,76  milioane lei în anul 1996 faţă de anul
1995.
       Pe întreaga perioadă s-a înregistrat o valoare medie a
investiţiilor în serviciile de  transport de  595.210,3 
milioane  lei,  un spor  mediu  negativ de 
-- 84.908,62 milioane lei,
un indice mediu al dinamicii subunitar de 0,844998 şi un ritm de creştere
negativ de -- 0,155002 
(-- 15,5%).
1. b) Analiza ponderii serviciilor de
transport şi depozitare în economia naţională şi în servicii
       Evoluţia PIB în ansamblul economiei naţionale pentru primul şi
ultimul an al seriei este prezentată în tabelul următor (P6):
Nivelul P.I.B.-ului
în cele trei sectoare ale economiei naţionale
Tabel
P6                                                                             
-mld. lei pr. curente-
Sursa: CNS, Anuarul Statistic al României,
anul 2000
       Se observă o creştere importantă a nivelului P.I.B. atât pe
total economie, cât şi în sectorul servicii în perioada celor cinci ani.
Această creştere explozivă poate fi, însă, pusă pe seama inflaţiei. În
urma deflatării seriei se poate observa dacă există o creştere reală sau,
dimpotrivă, este vorba de o descreştere.
În tabelele următoare este prezentată
ponderea serviciilor de transport în total P.I.B. economie (P7) şi în total
P.I.B. servicii (P8):
Structura P.I.B.-ului în anii 1995 şi
1999
Tabel
P7                                                                       
- % -
Structura P.I.B.-ului în anii 1995 şi
1999
Tabel
P8                                                                         
- % -
                 
Ponderea serviciilor de transport la formarea
P.I.B. pe total economie în anii 1995 şi 1999 este prezentată în figurile
P1 şi P2.
       Pentru o analiză mai judicioasă, am realizat transformarea din
preţuri curente în preţuri comparabile (constante) folosind metoda
deflaţiei simple cu ajutorul indicilor preţurilor de consum în servicii
(tabel P9).
               
Calculul P.I.B. în serviciile de transport
în preţuri comparabile
Tabel P9
       Evoluţia P.I.B. în serviciile de transport înregistrează
anumite oscilaţii. Această evoluţie este prezentată în figurile P5 (în
preţuri curente) şi P6 (în preţuri comparabile).
       De asemenea, evoluţia P.I.B. în serviciile de transport poate fi
caracterizată prin indicatorii prezentaţi în tabelul P10.
       
Conform tabelului P10, se observă că P.I.B.
în servicii înregistrează o evoluţie oscilantă. În cel de-al doilea an al
seriei P.I.B. creşte, pentru ca din 1997 să înceapă să scadă puternic. Pe
întreaga perioadă analizată s-a înregistrat un P.I.B. mediu de 3.864,41
miliarde lei, un spor mediu de –552,695 miliarde lei, un indice mediu de evoluţie subunitar de
0,84755  (84,755%) şi un ritm de creştere negativ de –0,15245 (-- 15,245%).
2. Corelaţia între evoluţia serviciilor de
transport şi gradul de dezvoltare economico-socială
       Pentru a stabili în ce măsură valoarea investiţiilor în
serviciile de transport influenţează numărul vagoanelor pentru trenuri de
pasageri (intensitatea legăturii dintre investiţii şi numărul  de
vagoane) am calculat coeficientul de corelaţie simplă, folosind formula
J şi tabelul
P11.
                                                  
n ∑ x y  --
∑ x  ∑ y
                                
r =   
_______________________________          
J
                                       
√ [ n ∑x2  -- ( ∑x )2 ] [ n ∑y2 – ( ∑y )2 ]
Algoritmul de calcul necesar măsurării şi
caracterizării
legăturii dintre investiţiile în
serviciile de transport şi
numărul vagoanelor pentru trenuri de
persoane
Tabel P11
       În urma calulelor se obţine r = 0,852, ceea ce semnifică o
legătură directă şi puternică între cei doi indicatori
studiaţi.
       Pentru a se analiza legătura dintre populaţia ocupată în
serviciile de transport  (x) şi rata şomajului (y) la nivelul judeţelor
Alba, Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş  se vor calcula coeficienţii
de corelaţie a rangurilor Spearman şi Kendall. Aceşti coeficienţi pun în
evidenţă interdependenţele ce există între cei doi indicatori pe baza
datelor privind dezvoltarea serviciilor de transport şi dezvoltarea
economico-socială de ansamblu pentru mai multe judeţe la nivelul aceluiaşi
an.
                             
6 ∑ d2                                         
2 S
       Sp = 1 -- 
---------------         
şi          K = ---------------
                            
n (n2 –1)                                    
n (n –1)
unde:     d = diferenţa
dintre rangul variabilei x şi cel al variabilei y
           n = numărul de
judeţe                      
__
           S = ∑ Pi -- ∑ Qi                    
(cu i = 1,n )
       Pi = numărul
de ranguri superioare rangului după y, în ordinea strictă din
tabel;
         
Qi = numărul de ranguri
inferioare rangului după y, în ordinea strictă din tabel.
Evoluţia populaţiei ocupate în serviciile
de transport şi a ratei şomajului
Tabel
P12                                                                                        
1999
           Sursa:
Anuarul Statistic al României, CNS, 2000
                   
                   Sp = 
-- 0,5
       Pentru a calcula coeficientul de
corelaţie a rangurilor Kendall se...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.