| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Analiza si previziunea evolutiei serviciilor de invatamant

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Analiza şi previziunea
evoluţiei serviciilor de învăţământ
Analiza   evoluţiei   serviciilor  
de   învăţământ   în
România în perioada 1995-1999
a) Personalul didactic şi investiţiile la
nivelul economiei naţionale
b)  Ponderea serviciilor de
învăţământ în economia naţională şi în servicii
Corelaţia   între  evoluţia  
serviciilor   şi  gradul  de dezvoltare
economico-socială
Analiza  comparativă  a  
dezvoltării   serviciilor  de învăţământ în România şi
în alte ţări
Previziunea  evoluţiei  serviciilor pentru o perioada 2000 -  2002
1. Analiza şi
previziunea serviciilor de învăţământ în România în perioada 1995
– 1999
Personalul didactic la nivelul economiei
naţionale
Tabel 1 :  
           
                   
           
                 - număr
persoane -
1995
1996
1997
1998
1999
306166
313255
309306
311570
301416
Sursa : Anuarul Statistic al României, anul
2000
       Se observă o creştere a personalului didactic în toată
economia naţională în anul 1996 faţă de anul 1995. În anul 1997 faţă de
anul 1996 acest număr scade, dar faţă de 1995 este mai mare. În 1998 faţă
de 1997 personalul didactic creşte iarăşi, dar mai puţin decât creşterea
din anul 1996. În anul 1999 numărul de personal didactic scade foarte mult,
fiind mai mic decât numărul din anul 1995. Astfel, se poate observa de la an
la an fluctuaţia numărului de personal didactic, anul 1996 înregistrând cel
mai mare număr .
       Aceste fluctuaţii pot fi puse pe seama reducerii unităţilor de
învăţământ, a reducerii investiţiilor la nivelul economiei naţionale ca
urmare a gradului de dezvoltare actual din România.
       Evoluţia personalului didactic este caracterizată de indicatorii
prezentaţi în Tabelul 2, denumit Algoritmul de
calcul şi rezultatul calculării indicatorilor absoluţi, relativi şi medii
pentru personalul didactic.
       Pentru a obţine rezultatele prezentate
în acest tabel s-au folosit formulele :
∆i /
1 = yi –
y1             
sporul cu bază fixă
∆i / i -
1  = yi –
yi – 1      
sporul cu bază în lanţ
Ii / 1 = yi  /
y1               
indicele de evoluţie cu bază fixă
Ii / i – 1 =
yi  / yi –
1          indicele de
evoluţie cu bază în lanţ
Ri / 1 = Ii / 1

1            
ritmul de evoluţie cu bază fixă
Ri / i – 1 =
Ii / i – 1           
ritmul de evoluţie cu bază în lanţ
ỹ = Σ yi /
n                  
media seriei, n = numărul de ani
∆  =
(yn – y1) / (n
– 1)   sporul
mediu de evoluţie
Ī =  n – 1    yn                
indicele mediu de evoluţie
                
y1
R = Ī –
1                         ritmul mediu de
evoluţie
       Conform acestui tabel se poate observa că personalul didactic
înregistrează o continuă scădere. Se constată o scădere a personalului
didactic de la un număr de 306166 persoane (1995) la cel de 301416 persoane
(1999), ceea ce înseamnă o scădere absolută cu  4750 persoane ; dacă
analizăm comparativ situaţia pe cei cinci ani vom
avea :
1995 –
1996 : o creştere absolută cu 7089 persoane, cu un ritm de creştere egal cu
1,023% ;
1996 –
1997 : o scădere cu 3949 persoane, cu un ritm de scădere de 0,013% faţă de
anul 1996 şi o creştere absolută cu 3140 persoane, cu un ritm de creştere
de 0,01% ;
1997 –
1998 : o creştere cu 2264 persoane, cu un ritm de creştere de 0,007% faţă
de anul 1997 şi o creştere absolută cu 5404 persoane, cu un ritm de
creştere de 0,018% faţă de anul 1995 ;
1998 –
1999 : o scădere cu 10154 persoane cu un ritm de scădere de 0,033% faţă de
anul 1998 şi o scădere absolută cu 4750 persoane, cu un ritm de scădere de
0,016% faţă de anul 1995.
În  medie  pe întreaga perioadă
analizată personalul didactic a înregistrat
o valoare medie de 308342,6
persoane, cu o scădere medie absolută cu 1187,5
persoane, ceea ce înseamnă un regres relativ de 0,004 (0,04%).
Algoritmul de calcul şi rezultatul
calculării indicatorilor absoluţi, relativi şi medii pentru personalul
didactic
Tabel 2   
           
                     
                       
                       
                                      - număr persoane
-
Anii
Indicatori absoluti
Indicatori relativi
Indicatori medii
De nivel
Modificari absolute
Indicele dinamicii
Ritmul de crestere
Calculati din valori absolute
Calculati din valori relative
yi
∆i / 1
∆i / i-1
Ii / 1
Ii / i-1
Ri / 1
Ri / i-1


Ī
R
1995
306166
0
1
0
1996
313255
7089
7089
1,0232
1,0232
0,0232
0,023
1997
309306
3140
-3949
1,0103
0,9874
0,0103
0,013
308342,6
-1187,5
0,996
-0,004
1998
311570
5404
2264
1,0177
1,0073
0,0177
0,007
1999
301416
-4750
-10154
0,9845
0,9674
-0,016
-0,033
Sursa : Anuarul Statistic al României, anul
2000
          Importanţa educaţiei în dezvoltarea unei atitudini
active a cetăţenilor,  într-o societate a cunoaşterii şi inovaţiei
atrage o atenţie sporită asupra problemelor legate de coeziunea socială şi
implică o mai mare preocupare privind calitatea educaţiei. O populaţie cu o
solidă pregătire initială, permanent actualizată poate face faţă
provocărilor ce apar la adresa societăţilor ş economiilor noastre.
Rolul educaţiei
atât în cadrul procesului de dezvoltare socială cât şi economică,
înseamnă de fapt că ea trebuie tratată în termeni economici, ca o
investiţie. Din această perspectivă, învăţământul are impact asupra
tuturor sectoarelor, completând în acelaşi timp dezvoltarea individuală şi
dimensiunea culturală a individului.
Nevoia de a pregăti indivizi pentru viaţa
şi munca într-o societate a cunoaşterii, care este implicit şi una a
educaţiei, solicită o strategie a pregătirii de-a lungul vieţii prin
asigurarea accesului la educaţie a unor largi categorii de public. Această
strategie prevede că sistemul educaţional trebuie să fie pregătit să
deservească diverse categorii de cetăţeni (de toate vârstele, nivelurile
educaţionale şi de formare profesională etc.) şi să-i asocieze cu alţi
participanţi (centre de formare, autorităţi locale, reţele de asociaţii,
firme etc.).
Pentru a îndeplini toate aceste sarcini şi
provocări, şcoala, autonomia şi responsabilitatea trebuie promovate în
acelaşi timp atât ca procese de evaluare şi responsabilizare, cât şi ca
posibilităţi pentru şcoli de a dezvolta legături de cooperare specifice cu
administraţiile locale, regionale şi naţionale. Fără îndoială, succesul
şcolilor este determinat de un corp profesoral calificat şi stabil, o
administrare eficientă şi de existenţa unui plan de dezvoltare. Este
importantă o participare activă a profesorilor, elevilor şi părinţilor.
               Investiţiile la nivelul economiei naţionale
       
Tabel 3                  
           
                 - mil. lei
preţuri curente -
1995
1996
1997
1998
1999
109026
295128
709756
768326
588298
Sursa : Anuarul Statistic al României, anul
2000
       
       Conform datelor relatate în tabelul de mai sus, se pot observa
creşteri ale investiţiilor în perioada 1995 – 1998, iar în anul 1999 are loc o
scădere a acestora. Aceste creşteri pot fi datorate încercărilor de
dezvoltare a învăţământului din România. Anii 1997 şi 1998
înregistrează creşteri foarte mari ale investiţiilor la nivelul economiei
naţionale.
         
       Calculul investiţiilor în învăţământ în
preţuri comparate
       Tabel 4
Anii
Investitiile in
invatamant
- preturi curente -
mld.lei
Indicele 
preţurilor de consum
1995=100
Investitiile in
invatamant
- preturi constante -
mld.lei
1995
109026
100
109026
1996
295128
146,94
200849,326
1997
709756
406,26
174704,869
1998
768326
780,24
98473,0339
1999
588298
1435,92
40970,1098
       Evoluţia investiţiilor înregistrează o evoluţie fluctuantă.
Această evoluţie este prezentată în figurile 1( în preţuri curente) şi 2
( în preţuri comparabile).
       Evoluţia investiţiilor este caracterizată de indicatorii
prezentaţi în tabelul 5, denumit Algoritmul de
calcul şi rezultatul calculării indicatorilor absoluţi, relativi şi medii
pentru investiţiile din învăţământ.
       Conform acestui tabel se poate observa că investiţiile în
învăţământ au cunoscut fluctuaţii în perioada 1995-1999. Se constată o
micşorare a investiţiilor de la o valoare de 109026 mld.lei (1995) la o
valoare de 40970,11 mld.lei (1999), ceea ce înseamnă o scădere absolută cu
68055,9 mld.lei ; dacă analizăm comparativ situaţia pe cei cinci ani vom
avea :
1995 –
1996 : o creştere absolută cu 91823,33 mil.lei, cu un ritm de creştere egal
cu 0,84221% ;
1996 –
1997 : o scădere cu 26144,5 mil.lei, cu un ritm de scădere de 0,1302% faţă
de anul 1996 şi o creştere absolută cu 65678,87 mil.lei, cu un ritm de
creştere de 1,60241% faţă de anul 1995 ;
1997 –
1998 : o scădere cu 76231,8 mil.lei, cu un ritm de scădere de 0,4363% faţă
de anul 1997 şi o scădere absolută cu 10553 mil.lei, cu un ritm de scădere
de 0,0968% faţă de...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.