| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Analiza echilibrului financiar

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
SITUATIA
NETA
Situatia netã calculatã ca diferentã între
activul total si datoriile totale contractate dã o primã evaluare
(contabilã) a întreprinderii la data închiderii exercitiului. Aceastã
ecuatie fundamentalã a bilantului redã averea netã a actionarilor respectiv
activul neangajat în datorii.
SITUATIA NETA = ACTIV -
DATORII
INDICATORI
ANUL  1997
sfarsitul   anului   1998
sfarsitul anului 1999
sfarsitul anului 2000
TOTAL
ACTIV
11305661
86829329
103087813
123077986
DATORII
3306584
6531815
10532362
10840145
SITUATIE
NETA
7999076
80297515
92555452
112237841
VARIATIA
SITUATIEI NETE
72298438
12257937
19682389
Situatia netã 97 = 11305661 - 3306584 =
7999076
Situatia netã 98 = 868829329 - 6531815 =
80297515
Situatia netã 99 = 103087813 - 10532362 =
92555452
Situatia netã 00 = 123077986 - 10840145 =
112237841
Variatia situatiei nete98/97 = Situatia netã
98 - Situatia netã 97 = 72298438
Variatia situatiei nete99/98 = Situatia netã
99 - Situatia netã 98 = 12257937
Variatia situatiei nete00/99 = Situatia netã
00 - Situatia netã 99 = 19682389
Situatia  netã prezintã o crestere în timp, fapt ce
semnificã o imbogatire
a intreprinderii (o crestere
a capitalurilor proprii), aceasta situatie marcheaza atingerea obiectivului major algestiunii
financiare , si anume maximizarea valorii capitalurilor proprii, a activului
net finantat din aceste capitaluri.In toata perioada  se observã o
crestere a situatiei nete acest lucru aratând o îmbogãtire a patrimoniului,
fiind rezultatul unei gestiuni sãnãtoase a firmei.
FONDUL DE RULMENT
Pentru realizarea echilibrului financiar la
nivelul întreprinderii, trebuie sã se respecte principiul paritãtii
maturitãtilor potrivit cãruia alocãrile permanente (imobilizari) trebuiesc
finantate pe seama surselor permanente (capitalurile proprii si imprumuturile
pe termen lung) datoritã rotatiei mai lente a acestora; alocãrile ciclice
(activele circulante) se finanteazã pe seama surselor temporare (datorii pe
termen scurt).
Cu cât sursele permanente sunt mai mari
decât necesitãtile permanente de alocare a fondurilor bãnesti, cu atât
întreprinderea dispune de o marjã de securitate, care o pune la adãpost de
evenimente neprevãzute.
Acest surplus de resurse permanente, degajat
de ciclul de finantare al investitiilor, poate fi rulat pentru reânnoirea
stocurilor si creantelor. Aceastã utilizare potentialã a marcat si denumirea
lui, si anume aceea de fond de rulment. El este expresia echilibrului financiar pe termen lung si a
contributiei acestuia la realizarea echilibrului finantãrii pe termen
scurt.
FOND DE RULMENT =
SURSE PEMANENTE - ALOCARI PERMANENTE
Fond de rulment = (Capitaluri proprii +
Datorii financiare) - Imobilizari nete de amortizare
INDICATORI
inceputul anului  1998
sfarsitul   anului   1998
sfarsitul anului 1999
sfarsitul anului 2000
CAPITALURI
PROPRII
7999076
80297515
92555452
112237841
DATORII
FINANCIARE
0
0
0
1205939
IMOBILIZARI
NETE
8044206
83994763
97294903
116078789
FOND DE
RULMENT
-45129
-3697249
-4739451
-2635009
VARIATIE
FR
-3652119
-1042203
2104442
FR 97 = (7999076+0) - 8044206 =
-45129
FR 98 = (80297515 + 0) - 83994763 = -
3697249
FR 99 = (925555452 +0) - 97294903 =
-4739451
FR 00 = (112237841 + 1205939) - 116078789 =
-2635009
VARIATIA FR 98/97 = -3697249 - (-45129) =
-3652119
VARIATIA FR 99/98 = -4739451 - (-3697249) = -
1042203
VARIATIA FR 00/99 = -2635009 - (-4739451) =
2104442
Mãrimea negativã a fondului de rulment
reflectã absorbirea unei pãrti din resursele temporare pentru finantarea unor
necesitãti permanente, contrar principiului de gestiune financiarã : la
necesitãti permanente se alocã surse permanente, astfel alocãrile pe termen
lung sunt finantate prin resurse pe termen scurt. Aceasta situatie ar putea fi
mai putin nefavorabilã dacã firma ar duce o politicã de investitii - o
orientare spre dezvoltare - accentuatã. In orice caz fondul de rulment negativ
are implicatii serioase asupra trezoreriei si a capacitãtii ei de platã.
In anul 2000 se observã o tendintã de
remediere a acestui dezechilibru pe termen lung, fondul de rulment, desi în
continuare negativ este la jumãtate fatã de valoarea anului precedent, firma
gestionând mai bine resursele atrase de la actionari sau
creditori.
NEVOIA DE FOND DE RULMENT
         
Este expresia echilibrului financiar pe
termen scurt, a echilibrului dintre necesarul si resursele de capitaluri
circulante (ale exploatãrii).
NFR = ALOCARI CICLICE - SURSE
CICLICE
NFR = (STOCURI + CREANTE) - DATORII DE
EXPLOATARE
INDICATORI
ANUL 1997
sfarsitul   anului  
1998
sfarsitul anului 1999
sfarsitul anului 2000
STOCURI
753777
494092
273839
545942
CREANTE
885917
829320
717386
614770
DATORII DE
EXPLOATARE
3306584
6531815
10532362
9634206
NFR
-1666890
-5208403
-9541137
-8473494
VARIATIA
NFR
-3541512
-4332734
1067643
NFR97 = (753777 + 885917) - 3306584 = 
- 1666890
NFR98 = (494092 + 829320) - 6531815 =
-5208403
NFR99 = (273839 + 717386) - 10532362 = -
9541137
NFR00 = (545942 + 614770) - 9634206 = -
8473494
VARIATIA NFR98/97 = -5208403- (-
1666890)  = - 3541512
VARIATIA NFR 99/98 = - 9541137- (-5208403) =
- 4332734
VARIATIA NFR 00/99 = - 8473494- (- 9541137)
= 1067643
NFR este de asemenea negativ. Existã un
surplus de resurse temporare, aceastã stare este acceptatã doar dacã este
rezultaatul accelerãrii vitezei de rotatie a activelor circulante si al
angajãrii unor datorii cu scadente mai relaxate. Altfel semnificã
aprovizionarea defectuoasã a stocurilor.
TREZORERIA NETA (TN)
Trezoreria netã este expresia cea mai
concludentã a desfãsurãrii unei activitãti echilibrate si eficiente. Ea
relevã calitatea echilibrului general al întreprinderii atât pe termen lung
cât si pe termen scurt.
INDICATORI
ANUL 1997
ANUL 1998
ANUL 1999
ANUL 2000
FOND DE
RULMENT
-45129
-3697249
-4739451
-2635009
VARIATIE
FR
-3652119
-1042203
2104442
NFR
-1666890
-5208403
-9541137
-8473494
VARIATIA
NFR
-3541512
-4332734
1067643
TREZORERIE
NETA
1621761
1511154
4801686
5838485
VARIATIA
TN
-110607
3290532
1036799
Trezoreria netã este pozitivã în toti
acesti ani evidentiind cã exercitiile financiare s-au încheiat cu un surplus
monetar, expresia concretã a profitului net din pasivul bilantier si a altor
acumulãri bãnesti. Cresterea trezoreriei nete în 1999 fatã de 1998 si
respectiv în 2000 fatã de 1999 reprezintã cash- flow- ul ce revine
actionarilor sub formã de dividende de încasat si/sau profit de
reinvestit.
ANALIZA REZULTATELOR DE GESTIUNE ALE
FIRMEI
SOLDURILE INTERMEDIARE DE
GESTIUNE
MARJA COMERCIALA =
VANZARI MARFURI - COSTUL MARFII VANDUTE
INDICATORI
ANUL 1997
ANUL 1998
ANUL 1999
ANUL 2000
VANZARI
MARFURI
2142879
1998943
3254892
3761390
CH. CU
MARFURILE
1372136
1154011
1695766
1624260
MARJA
COMERCIALA
770743
844932
1559126
2137130
PRODUCTIA EXERCITIULUI = PRODUCTIA VANDUTA
                                                       
+/- PRODUCTIA STOCATA
                                                       
+ VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMO
INDICATORI
ANUL 1997
ANUL 1998
ANUL 1999
ANUL 2000
PRODUCTIA
VANDUTA
12431706
14000302
19585302
25655039
PRODUCTIA
STOCATA
0
26855
116059
117148
VENITURI DIN
PROD. IMO.
2195581
3286968
3701827
3546148
PRODUCTIA
EXERCITIULUI
14627287
17314125
23403188
29318335
VALOAREA ADAUGATA =
MARJA COMERCIALA
                                                 
+ PRODUCTIA EXERCITIULUI
                                                
- CONSUMURI DE LA TERTI
Valoarea adaugatã exprimã cresterea de
valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie, în special muncã si
capital, peste valoarea materialelor, energiei, serviciilor cumparate de firmã
de la terti. Acestã valoare adãugatã reprezintã sursa de acumulãri
bãnesti din care se face remunerarea participantilor directi si indirecti la
activitatea economicã a firmei: personal, stat, creditori, actionari si firmã
prin capacitatea de autofinantare.
INDICATORI
ANUL 1997
ANUL 1998
ANUL 1999
ANUL 2000
MARJA
COMERCIALA
770743
844932
1559126
2137130
PRODUCTIA
EXERCITIULUI
14627287
17314125
23403188
29318335
CONSUM
TERTI
6389396
7555413
8617021
9834038
VALOAREA ADAUGATA
9008634
10603644
16345293
21621427
EXCEDENTUL BRUT
AL EXPLOATARII  (EBE) = VALOAREA ADAUGATA
                                                 
+SUBVENTII
- CHELTUIELI PERSONAL
-IMPOZITE SI TAXE
INDICATORI
ANUL 1997
ANUL 1998
ANUL 1999
ANUL 2000
VALOAREA...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.