| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Alcani,alchine,alcadiene,arene

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
ALCANI
Proprietăţi
fizice
În funcţie de masa lor molară, alcanii sunt gazoşi,
lichizi sau solizi.
Datorită diferenţei mici de electronegativitate dintre
atomii de carbon şi hidrogen, alcanii conţin numai legături covalente
nepolare. De aceea între moleculele alcanilor se exercită forţe de atracţie
van der Waals.
Cu cât molecula este mai mare cu atât energia
necesară pentru ruperea forţelor intermoleculare trebuie să fie mai mare,
iar punctele de fierbere corespunzătoare vor creşte.
ALCANI
       C1-C4
      C5- C17
C18, C19,….
Stare de agregare (
25º C)
      GAZE
   
LICHIDE
   
SOLIDE
Puncte de
fierbere
    Cresc cu creşterea masei molare
Densităţi
( ρalcani < 1
Cresc cu
creşterea masei molare
Dintre izomerii de catenă ai unui alcan, cel cu catenă
normală are punctul de fierbere cel mai ridicat, iar izoalcanul cel mai
ramificat are punctul de fierbere cel mai scăzut.
Utilizări
Metanul, componentul principal al gazului metan, se
foloseşte drept combustibil sau , în industrie, la obţinerea unor compuşi
cu importanţă practică deosebită. Deoarece metanul este inodor, pentru
depistarea scăpărilor de gaze din conducte se adaugă compuşi cu sulf, urât
mirositori.
Acţiune
fiziologică
Alcanii sunt substanţe nepolare, deci insolubile în
apă, dar care dizolvă alte substanţe organice nepolare, cum sunt grăsimile
solide şi lichide. De aceea inhalarea vaporilor de benzină afectează
plămânii ca urmare a dizolvării grăsimilor din membranele celulare.
Grăsimile lichide menţin umiditatea pielii corpului
uman, iar contactul prelungit dintre alcanii lichizi şi piele are ca efect
dizolvarea grăsimilor, producând inflamări sau chiar arsuri
grave.
Alcanii solizi au aplicaţii în farmacie la obţinerea
unor preparate pentru protejarea pielii. Astfel, parafina solidă şi vaselina,
constituite majoritar din alcani solizi, sunt utilizate la obţinerea
cremelor.
ALCHINE
Proprietăţi
fizice
Starea de agregare a alchenelor poate fi gazoasă, lichidă sau
solida în funcţie de masa lor molară.
Punctele de fierbere ale alchenelor
cresc, în general, cu creşterea masei molare şi sunt comparabile cu ale
alcanilor corespunzători.
Alchenele sunt insolubile în apă, dar se dizolvă în solvenţi
organici.
ALCAN
p.f. ( ºC )
ALCHENĂ
p.f. ( ºC )
C2H6
- 88,6
C2H4
- 103,9
C3H8
- 42,2
C3H6
- 47,7
n- C4H10
- 0,5
CH2=CH-CH2-CH3
- 6,5
Utilizări
Etena şi propena sunt compuşi organici produşi în
cea mai mare cantitate pe plan mondial.
       polimerizare      
   
       ─ CH2      
 ─(CH2)n ─ CH2
─      
 polietilenă
       
   
   + H2O
       CH3CH2OH     OX..      
 CH3CHO   OX..        CH3COOH      
 
                                                                                                                         
polimerizare
CH2=CH2
               +Cl2      
      
   ClCH2CH2Cl    -HCl      
 CH2=CH─Cl      
 PVC
       +Cl2
                 
     HOCH2CH2Cl
           +H2O
       +HCl      
 CH3CH2Cl
Acţiunea biologică a
alchenelor
Etena este produsă de plante şi stimulează coacerea fructelor,
încolţirea seminţelor şi maturizarea florilor.
În
emanaţia urât mirositoare a sconcsului apar doi derivaţi ai trans-2-butenei
ce conţin grupe mercaptanice (─ SH)  sau de disulfură
(─S─S─)
Feromonii insectelor sunt compuşi organici produşi de insecte
în scopul comunicării între ele. Numeroşi feromoni sunt derivaţi ai
olefinelor.
ALCADIENE
   Proprietăţi
fizice
             
butadienă              
izopren
Stare de agregare: gaz ( p.f.=
-4,7ºC)       lichid ( p.f.= 34ºC)
au
miros pătrunzător, caracteristic
sunt compuşi insolubili în apă, dar solubili în solvenţi
organici
termenii inferiori sunt inflamabili
  Utilizări
        Butadiena
reprezintă diena care se fabrică în cantitatea cea mai mare la
nivel   
    industrial, constituind materia primă
pentru o gamă largă de produşi.
        Izoprenul
fabricat industrial este folosit în principal pentru obţinerea
cauciucului 
    sintetic. Se utilizează şi în
sinteza unor produşi odoranţi şi farmaceutici.
       Cl2  
                           
1. NaOH
       CH2─CH=CH─CH2                  
CH2 ─CH2─CH2─CH2
                     
2.H2        -H2O
                                            
Cl      
                Cl
                  
OH                       
OH
       
C4H8            
Cl2            
CH2=CH─CH─CH2    NaOH, EtOH  
        CH2=CH─C=CH2 
polimerizare    Neopren
-HCl
                                                     
Cl    Cl
       Cl
                    
polimerizare  
polibutadienă
       copolimerizare      
 cauciuc sintetic
       
ARENE
       
Proprietăţi
fizice
      
Arenele mononucleare sunt lichide, cele polinucleare
sunt solide. Sunt insolubile în apă, dar solubile în diferiţi solvenţi
organici. Au miros particular, aromatic, fapt care le-a atras denumirea de
hidrocarburi aromatice. Au o densitate mai mare decât a celorlalte
hidrocarburi, dar în toate cazurile mai mică decât a apei.
   Benzenul are p.t. = +6ºC ;
p.f. = 80ºC.
   Toluenul are p.t. = - 95ºC ;
p.f. =110ºC
  Benzenul se evaporă uşor, vaporii
fiind toxici şi inflamabili.
  Naftalina are proprietatea de a
sublima.
Utilizări
    Benzenul este
hidrocarbura aromatică care se fabrică în cantitatea cea mai mare pe plan
mondial datorită numeroaselor sale aplicaţii ( obţinere de fibre sintetice,
cauciuc sintetic, mase plastice).
                            
CAUCIUC SINTETIC
       POLISTIREN
       STIREN
BUTADIENĂ
                         
ANHIDRIDĂ    
           CICLOHEXAN      
 FIBRE RELON
       MALEIC      
       C6H6  
     
       MONOCLORBENZEN      
 DDT
                   
p- BENZOCHINONĂ
                                                          
ACIZI ALCHIL- BENZOSULFONICI
HIDROCHINONĂ
       DETERGENŢI                                                                         
TEHNICĂ FOTOGRAFICĂ
Acţiune
fiziologică
   Benzenul şi unele hidrocarburi
aromatice policiclice sunt substanţe cancerigene.  Hidrocarburile
aromatice polinucleare cu nuclee condensate aplicate în cantităţi mici pe
piele provoacă aproximativ o lună cancer. Majoritatea acestora se găsesc în
gazele de combustie de motoarelor, în fumul de ţigară. Cancerul la
plămâni, în cazul fumătorilor sau a celor care locuiesc în zonele urbane
aglomerate, se datorează inhalării acestor compuşi.    
       Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.