| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Agentia de turism-principalul intermediar din cadrul industriei turismului

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
AGENTIA DE TURISM – PRINCIPALUL INTERMEDIAR DIN CADRUL
INDUSTRIEI TURISMULUI
Agentia de turism
reprezinta o societate comerciala cu rol de intermediar intre agentia
economica, prestatorii directi de servicii turistice si turisti. Activitatea sa
consta in organizarea, oferirea si comercializarea  unor pachete de
servicii sau componente alea acestora.
Dupa modul de realizare si comercializare a
produselor turistice agentia de turism se imparte in doua categorii: agentie de
turism turoperatoare si agentie de turism detailista.
Agentia de turism turoperatoare are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont
propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct
sau prin intermediari, pe cand agentia de turism
detailista vinde sau ofera spre vanzare in contul unei
agentii de turism turoperatoare, pachetele de servicii sau componente ale
acestora .
  Agenţiile de
turism trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, după cum
urmează:
Agenţia de turism
tour-operatoare-
Agentul economic trebuie să aibă prevăzute în obiectul de activitate ”
servicii turistice”- Agentul economic trebuie
să fie înregistrat la oficiul registrul comerţului- Starea şi aspectul clădirii în care funcţionează agenţia
şă fie bună şi salubră.- Amplasarea
agenţiei în clădire să fie la demisol, parter, mezanin, sau la etajul
1- Suprafaţa comercială a agenţiei să fie
peste 16 mp şi să fie folosită în exclusivitate pentru
turism- Să existe grup sanitar propriu pentru
personal sau acces facil la un alt grup sanitar din clădire- Persoana care conduce activitatea agenţiei de turism trebuie
să fie posesoare a brevetului de tursm-
Asigurarea cu personal calificat ca agent de turism şi cu ghizi, posesori ai
atestatului de ghid de urism, corespunzător serviciilor
comercializate- Să existe poliţă de asigurare
pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agenţiei- Să utilizeze autocare omologate şi clasificate- Să asigure servicii de cazare şi masă numai în structuri de
primire turistice clasificate de ANT.- Firmă cu
datele de identificare ale persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice,
inscripţionând numele, denumirea comercială, obiectul de activitate sau alte
texte specifice identificării- Mobilier adecvat
activităţii care se desfăşoară- Mijloace de
telecomunicaţii: - Telefon şi fax
- Placheta cu numărul de telefon al Ministerului
Turismului, (ANT) precum şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, conform anexei nr. 5 la normele metodologice, amplasată în
spaţiul comercial.            
Agenţia de turism detalistă- Agentul economic trebuie să aibă
prevăzute în obiectul de activitate “servicii turistice”- Agentul economic trebuie să fie înregistrat la oficiul
registrul comerţului- Starea şi aspectul
clădirii în care funcţionează agenţia şă fie bună şi
salubră- Amplasarea agenţiei în clădire să
fie la demisol, parter, mezanin, sau la etajul 1, uşor
accesibilă- Suprafaţa comercială a agenţiei
să fie peste 10 mp- Suprafaţa comercială să
fie folosită în exclusivitate pentru turism-
Să existe grup sanitar propriu sau cu acces facil la grup sanitar din
clădire- Persoana care conduce activitatea
agenţiei de turism trebuie să fie posesoare a brevetului de turism
- Asigurarea cu personal calificat ca agent de
turism şi cu ghizi, posesori ai atestatului de ghid de turism, corespunzător
serviciilor turistice comercializate- Să aibă
poliţă de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al
agenţiei - Să utilizeze autocare omologate şi
clasificate- Să utilizeze servicii de cazare şi
masă numai în structuri de primire turistice clasificate. - Firmă cu datele de identificare ale persoanei fizice autorizate
sau persoanei juridice, inscripţionând numele, denumirea comercială,
obiectul de activitate sau alte texte specifice identificării- Mobilier adecvat activităţii desfăşurate - Mijloace de telecomunicaţii: -
Telefon şi fax - Placheta cu numărul de telefon
al (ANT) precum şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, conform anexei nr. 5 la norme le metodologice, amplasată în
spaţiul commercial.
*1) Pot fi acceptate şi alte amplasamente,
dacă sunt situate în clădiri cu destinaţie publică.Agenţia de turism touroperatoare
care nu are activitate de vânzare directă către turişti poate funcţiona
şi la alte niveluri ale clădiri.*2) Pot fi acceptate, în măsura
în care spaţiul permite, şi alte activităţi, cum sunt: schimb valutar,
xerox, vânzări de suveniruri, ilustrate, cărţi de turism, ghiduri,
hărţi.*3) În
situaţia în care încetează contractul de muncă încheiat între persoana
brevetată şi agentul economic, înlocuirea acesteia se va face în termen de
maxim 30 de zile.*4) În cazul filialei situate în aceeaşi localitate cu agenţia
de turism persoana care conduce filiala trebuie să fie calificată ca agent de
turism. Persoana calificată trebuie să posede un document care să certifice
absolvirea uneia dintre următoarele forme de învăţamânt:- facultate de
turism;- şcoala postliceală de
turism;- liceu sau clasă cu profil de
turism;- curs de calificare în meseria de agent
de turism, organizat de instituţii autorizate.*5) Doar agentul economic care
deţine agenţie de turism touroperatoare poate înfiinţa filiala
touroperatoare.*6)
Cuantumul sumelor asigurate pe tip de agenţie de turism şi procedura de
asigurare se stabilesc periodic de Ministerul Turismului, prin ordin al ministrului turismului.Licenţa de turism se
eliberează de către Autoritatea Naţională pentru
Turism - Direcţia generală de autorizare şi control, la cererea agenţilor
economici.În vederea obţinerii licenţei de
turism agentul economic va prezenta următoarele documente:a) cerere de eliberare a licenţei
de turism;b) certificat constatator de la oficiul
registrului comerţului din care să rezulte următoarele informaţii:
(obiectul de activitate al societăţii, structura acţionariatului, şi sediul
punctului de lucru unde se înfiinţează agenţia de turism*) datele de
identificare ale societăţii se înscriu în certificatul de
înmatriculare.c) copie de pe brevetul de turism
al persoanei care conduce agenţia de turism;d)
copie de pe contractul de muncă al persoanei care deţine brevetul de
turism;e) dovada achitării contravalorii
prestaţiei efectuate pentru eliberarea licenţei.*) Agentul economic poate furniza informaţiile respective şi
prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale ale societăţii, din care
rezultă informaţiile sus-menţionate.Documentaţia astfel întocmită se transmite reprezentantului zonal al
Ministerului Turismului - Direcţia generală de autorizare şi control, care
verifică documentaţia primită, solicitând eventuale completări. Termenul
de soluţionare a cererii este de 30 de zile şi curge de la data
înregistrării documentaţiei complete.
Licenţa de turism este suspendată din
oficiu pe perioada în care agentul economic nu are
încheiată poliţa de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment
al agenţiei.Eliberarea licenţei se face după
consultarea cu reprezentaţii din teritoriu ai asociaţiei profesionale de
profil şi verificarea la faţa locului a îndeplinirii criteriilor minime
prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.La schimbarea sediului agenţiei de turism sau a titularului
licenţei, agentul economic în cauză este obligat să solicite eliberarea
unei noi licenţe, întocmind în acest sens următoarea
documentaţie:a)
cerere;b) certificat constatator de la oficiul
registrului comerţului privind noul sediu*);c)
licenţa de turism eliberată anterior, în original;d) dovada achitării contravalorii prestaţiei
efectuate.*) Agentul economic poate furniza
informaţiile respective şi prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale
ale societăţii, din care rezultă informaţiile sus-menţionate.
Pentru înscrierea filialei unei agenţii de
turism se va întocmi următoarea
documentaţie:a)
cerere; b) certificat constatator de la oficiul
registrului comerţului privind sediul filialei*);c) licenţa de turism a agenţiei de turism, în
copie;d) brevetul de turism şi contractul de
muncă, în copie, al persoanei care conduce filiala din altă localitate
decât agenţia de turism sau copie de pe documentul de calificare ca agent de
turism şi contractul de muncă al persoanei care conduce filiala din aceeaşi
localitate cu agenţia de turism;e) dovada
achitării contravalorii prestaţiei efectuate.*) Agentul economic poate furniza
informaţiile respective şi prin prezentarea copiilor de pe actele oficiale
ale societăţii, din care rezultă informaţiile sus-mentionate.
Pentru vizarea, din
3 în 3 ani a licenţei pentru agenţia de turism şi filiala acesteia se va
întocmi următoarea documentaţie:a) cerere;b) licenţa de turism, în original, pentru agenţie şi,
respectiv, anexa licenţei pentru filială;c)
brevetul de turism al persoanei care conduce agenţia, în
copie;d) contractul de muncă al persoanei care
deţine brevetul de turism, în copie;e) dovada
achitării contravalorii prestaţiei efectuate.Termenul şi procedura de acordare
sunt cele prevăzute, pentru eliberarea licenţei de turism.
Pentru radierea agenţiei de
turism şi respectiv, a filialei acesteia se va
prezenta următoarea documentaţie:a) cerere;b) licenţa de turism şi, respectiv anexa licenţei de turism,
în original.
Licenţa de turism se suspendă de către Autoritatea Naţională pentru Turism, în cazul în
care se constată nerespectarea uneia dintre situaţiile prevăzute la art....Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.