| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Actul juridic civil

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Universitatea Spiru
Haret
Facultatea Management Financiar
Contabil
REFERAT
Drept civil
Student:  
           
                 
Lungu Iulian Constantin
Grupa 1103 curs zi
“Întreaga viaţă a omului, de la
naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în
privinţa acestui eveniment legat de lăsământul succesorului, este
reglementată în aspectele sale esenţiale de normele dreptului
civil.
Instituţiile juridice aparţinătoare
acestei ramuri a dreptului contribuie într-o măsură importantă la
reglementarea vieţii persoanei juridice, de la înfinţare, ori în legătură
cu acest proces şi până la încetarea ei prin reorganizare şi dizolvare, ba
chiar şi în privinţa consecinţelor ce decur din aceste măsuri.”
Mihail Eliescu, Traian Ionaşcu, Tutor R.
Popescu, Ilie Stoenescu
Actul juridic civil
Noţiunea actului juridic civil.
Terminologie
       În sens larg, prin fapte juridice se înţeleg atât acţiunile
omeneşti săvârşite cu intenţia sau fără intenţia de a produce efecte
juridice, cât şi evenimentele, adică faptele naturale.
       În sens restrâns, prin fapte juridice se înţeleg numai
acţiunile omeneşti săvârşite fără intenţia de a produce efecte
juridice, dar care efecte se produc în puterea legii, precum şi evenimentele,
care sunt împrejurări care se produc independent de voinţa omului dar de
care legea civilă leagă anumite consecinţe juridice.
       Prin urmare, dacă la faptele juridice în sens restrâns se
adaugă actele juridice, adică acele acţiuni omeneşti săvârşite cu
intenţia de a produce efecte juridice se ajunge la noţiunea de fapte juridice
în sens larg.
       Trebuie precizat că în literatura juridică şi în practica
judiciară s-au cristalizat noţiunile astfel: actele juridice sunt acţiunile
omeneşti săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice, iar faptele sunt acţiunile omeneşti
săvârşite fără intenţia de a produce efecte
juridice, care însă se produc în temeiul legii, la
care se adaugă şi evenimentele (deci faptele juridice în sens
restrâns).
       Considerat în sensul conceptului tradiţional, actul
juridic civil a fost definit:
„...un act de voinţă săvârşit cu scopul de a produce efecte
juridice, adică de a crea, modifica sau stinge un raport
juridic”1
„...un act de voinţă săvârşit cu scopul de a produce efecte
juridice, adică de a crea, de a transmite, de a
modifica sau de a stuinge un raport juridic”2
„...actul de voinţă săvârşit de subiectele de dreptuir
pentru a crea, modifica sau stinge un raporturi juridice în temeiul dreptului
obiectiv şi în limitele pe care acestea le statorniceşte”3
Pentru o definiţie corectă şi completă actului juridic civil, se impune
luarea în considerare a următoarelor elemente:
actului juridic civil este o manifestare de voinţă, este, deci,
în primul rând rezultatul unei hotărâri lăuntrice, rezultatul unui proces
volutiv
scopul exprtimării manifestării de voinţă în constituie
producerea de efecte juridice civile; este elementul care diferenţiază
actului juridic civil de faptul juridic civil săvâşit fără intenţia de a
produce asemenea efecte.
efectele juridice avute în vedere
trebuie să privească naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi
juridice civile concrete, element care deosebeşte actului juridic civil de
actele juridice din celelalte ramuri ale dreptului.
Clasificarea actelor juridice
civile
În circuitul civil se întâlnesc nenumărate şi diverse acte juridice, de aceea
este necesar ca ele să fie clasificate după anumite criterii în categorii de
acte juridice, având în vedere manifestările de voinţă cu aspecte
înrudite. Principalele criterii de clasificare şi categorii de acte juridice,
care se examinează în literatura de specialitate sunt
următoarele:
în raport de numărul
părţilor actele juridice se împart în
unilaterale, bilaterale şi multilaterale
în raport de scopul urmărit de părţi la încheierea lor, actele juridice se divid în acte cu
titlu oneros şi acte cu
titlu gratuit. La rândul lor cele de tip cu titlu
oneros se subdivid în acte comutative şi aleatorii,
iar cele cu titlu gratuit se subdivid în libertăţi
şi acte
dezinteresate;
în raport de efectele
produse, se disting: acte
constitutive, translative şi declarative
în raport de importanţa lor faţă de
un bun sau un patrimoniu, actele juridice se împart
în acte de conservare, de administrare, de
dispoziţie;
în raport de conţinutul lor actele juridice se divid în: patrimoniale şi nepartimoniale.
în raport de modul de
încheiere se deosebesc acte consensulae, solemne, reale
în raport de momentul când îţi
produc efectele, se disting acte între vii (inter vivos) şi
acte pentru cauze de moarte (mortis
causa)
în raport de rolul voinţei
părţilor în stabilirea conţinutului actelor
juridice, se deosebesc acte subiective şi acte condiţie
în raport de intensitatea şi
siguranţa oferită titularilor de drepturi, se
disting acte pure şi simple şi acte afectate de
modalităţi
în raport de legătura dintre
ele, actele juridice se divid în principalele şi accesorii
în raport de legătura lor cu
cauza, actele sunt cauzale
şi abstracte
în raport de modul cum pot fi
încheiate se deosebesc acte strict personale şi acte încheiate prin reprezentare
în raport de reglementarea lor, actele juridice se împart în acte
numite (tipice) şi nenumite (atipice)
în raport de modul lor de
executare se disting: acte
cu executare dintr-o dată şi acte cu executare succesivă
Consimţământul
       Pentru actele juridicice civile,
consimţământul este un element structural, fiind cel mai important dintre
elementele de structură ale acestei categorii juridice pentru că:
este nu numai un element de structură ci şi un element definitoriu al actelor juridice
civile, caracter ce rezultă din următoarele
corelări:
prin definiţie, actul juridic civil este o manifestare de voinţă intevenită în
scopul de a produce efecte juridice;
privit lato sensu, consimţământul este acordul de voinţă al părţilor în
actele juridice bilaterale;
privid stricto sensu consimţământul este manifestarea voinţei de către una din
părţi la încheierea unui act juridic civil bilateral, ori, în actele
juridice unilaterale, manifestarea de voinţă de către autorul
acestuia.
pe
de altă parte, voinţa înseamnă, sub aspectul structurii actului juridic
civil, mai mult decât consimţământul ca element de structură; ea se
prelungeşte peste limitele acestuia, conturând un alt element de structură:
cauza;
neândoielnic, consimţământul este cel mai important element de
structură al actului juridic civil şi prin aceea că, voinţa, inclusiv cea
incorporată în actele juridice, în general şi în actele juridice civile,
în special, dă substanţă esenţei dreptului însuşi;
în sfârşit, ideea de consimţământ-consimţământul însuşi
atrag atenţia asupra legăturii juridice născute între părţile unui raport
juridic civil concret.
În doctrină, (prof. A.Ionaşcu, Drep
Civil, Ed. Didactică şi pedagogică, 1963) s-a evidenţiat că în procesul
de formare a voinţei juridice se disting mai multe
etape:
reflectarea nevoilor sau dorinţelor în
conştiinţă
apariţia motivelor care îndeamnă la acţiune
deliberarea
intervenţia motivului
determinant, care nu este altceva decât
reprezentarea intelectuală a scopului urmărit
hotărârea de a încheia actul
juridic necesar pentru realizarea scopului urmărit,
cu alte cuvinte, formarea consimţământului
Trebuie menţionat
că aceste etape de formare a voinţei juridice se petrec pe plan intern
psihologic. Pentru ca faptul psihologic să se
transforme în fapt juridic este necesar ca
hotărârea de a încheia actul juridic să fie exteriorizată.
„Prin actul
juridic civil se înţelege o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de
a produce efecte juridice, respectiv, de a naşte, modifica ori stinge un rapot
juridic civil concret.”
Gh. Beleiu
Bibliografie
Ion Dogaru, Drept Civil Tratat, Volumul I, Fundaţia Europeană Titulescu,
Craiova, 2000
Teofil Pop, Drept Civil RomânTeoria Generală, Editura Luminq
Lex, Bucureşti 1993Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.