| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Actul constitutiv al societatii comerciale

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII COMERCIALE
       
În expunerea de motive a legii de adoptare a
O.U.G. 76/2001 privind simplificarea unor
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea
funcţionării comercianţilor se manifestă cu urgenţa adoptării a unor
reglementări este “justificată de necesitatea stringentă a simplificării procedurilor
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţiilor
comercianţilor în scopul îmbunătăţirii mediului de afaceri, reducerii
birocraţiei şi facilităţii procesului investiţional.”
       Considerăm ca deşi scopul propus este lăudabil, prin procedura
unică instituită se ajunge la o îngreunare a procedurii, atât în ceea ce
priveşte durata, dar ceea ce este mai grav, şi în ceea ce priveşte
costurile acesteia.
       Mai mult, considerăm că s-a pierdut o
preţioasă ocazie de a corija unele carenţe ale O.U.G nr. 76/2001 între care ne oprim doar asupra
admiterii redactării actului constitutiv şi sub semnatură privată, dar cu
data certă renunţându-se astfel la formarea tradiţională a actului
autentic, care dădea valoare şi autoritate voinţei
asociaţiilor.
Reglementare
Dintre dispoziţiile O.U.G. nr. 76/2001 republicată, care reglementează
materia actului constitutiv al societăţilor
comerciale, admiţând forma sub semnătura privată supune
atenţiei:
Art. 4 alin. 1, conform căruia “activitatea de asistenţă
acordate
solicitanţilor, la cerere şi pe cheltuiala
acestora, se pot desfăşura şi în cadrul camerilor de comerţ şi industria
teritorială, numai în structuri distincte ale Biroului Unic, înainte de
depunerea cererii de înregistrare şi autorizare.”
       Pentru că în enumerarea activităţilor de asistenţă intră
“redactarea actelor constitutive şi a actelor modificatoare ale acestora,
darea de date certă sau, după caz, obţinerea autentificării
acestora”(conform art. 4 alin. 2), ar trebui să înţelegem că redactarea
actelor constitutive şi darea de dată certă intră în competenţa
structurilor distincte de Biroul Unic din cadrul C.C.I. (camerelor de comerţ
şi industrie).
       
Adică în competenţa unor funcţionari. Dar,
competenţa materială exclusivă a dării da dată certă aparţine notarilor
publici.
       În ceea ce priveşte autentificarea actelor constitutive este
respectata competenţa materială exclusivă a notarilor publici.
Art. 13 păstrează conţinutul iniţial O.U.G. nr.76/2001 conform
căruia “actele modificatoare ale actelor
constitutive urmează regimul juridic stabilit de prezenţa ordonanţei de
urgenţă pentru actele constitutive.”
       Această dispoziţie trebuie interpretată în corelaţie cu
situaţia de fapt existentă la intrarea în vigoare a ordonanţei, dar şi cu
principiile de drept în materia formei actelor juridice.
       Astfel sunt posibile două soluţii:
Societăţi comerciale constitutive anterior O.U.G.
nr.76/2001, care în
temeiul ordonanţei vor trebui să solicite
Biroului Unic preschimbarea actului certificat de înmatriculare şi a codului
fiscal cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de
înregistrare atribuit –
şi-au autentificat actul constitutiv şi, orice act
modificator va trebui, chiar după intrarea în vigoare O.U.G. nr.
76/2001, să îmbrace tot
forma autentică potrivit principiului simetriei formelor;
Societăţi comerciale constituie după intrarea în vigoare a
O.U.G. nr.
76/2001, care se pot constitui fie în formă autentică, fie prin act sau semnătură
privată, dar cu dată certă.
Avantajele autentificării actului
costitutiv
Ca act cu solemnităţile cerute de lege, de
căre un funcţionar conpetent
actul constitutiv autentificat prezintă
următoarele avantaje:
Pentru că la autentificarea actului de către notarul public
participă în mod obligatoriu, personal sau prin mandatar (dar tot în formă
autentică, toţi asociaţii societăţilor comerciale) făcându-se despre
aceasta menţiune în încheierea de autentificare cu datele de indentificare
ale fiecăruia este sigur că actul va reflecta voinţa acestora; pe când în
cazul actului sub semnătură privatăcu dată certă, nefiind obligatorie
prezenţa părţilor, există dubii privind consimţământul dat de asociaţi
la redactarea actului constitutiv, mai mult, nu se poate garanta că
semnăturile, aparţin persoanelor fizice ce s-au constituit ca asociaţi ai
societăţii comerciale.
Pentru că actul constitutiv conţine semnăturile asociaţiilor,
conţinutul este opozabil oricând faţă de oricare dintre ei, dar şi faţă
de terţi, deoarece menţiunile ce reprezintă constatările personale ale
notarului public fac dovadă deplină, ele neputând fi combătute decât prin
procedura înscrierii în fals; aşadar actul autentificat are valoare
probatorie superioară actului sub semnătură privată cu dată certă,
valabil până la proba contrarie.
Înscrisurile autentice au întotdeauna dată certă, bucurându-se
de prezumţia legală de valabilitate, dispensând partea de orice altă
dovadă faţă de terţi, doar în ziua în care a
devenit “dată certă”;
Înscrierile autentice se investesc cu formulă executorie şi
astfel, pot fi aduse la îndeplinirea pe calea executării silite, ca orice
hotărâre judecătorească;
Actul autentic poate fi modificat sau stins doar printr-un alt act
autentic potrivit principiului simetriei formelor;
niciodată nu poate fi modificat prin act sub semnătură privată(nici chiar
dacă are dată certă).
Concluzii
Paradoxal, dorind să înlăture formalismul,
O.U.G. nr.76/2001, a atras un
supliment de formalităţi; între
aceste renunţarea la forma autentică şi recurgerea la forma sub semnătură
privată cu data certă nu este decât un exemplu.
       În concluzie, considerăm ca soluţia ce se impune este abrobarea
tuturor dispoziţiilor din O.U.G. nr 76/2001 ce permit
redactarea articolului constitutiv al societăţii
comerciale sub semnătură privată cu dată certă şi revenirea la forma
tradiţională a actului autentic, care dădea valoare şi autoritate voinţei
asociaţiilor. Ce-a mai bună dovadă în acest sens o constituie faptul că au
şi apărut primele litigii la instanţele de judecată având ca obiect
anularea actelor constitutive, înscrisuri sub semnătură privată cu dată
certă, al căror conţinut este contestat de ceilalţi asociaţi.
       Pe termen lung urmările sunt mai grave nulitatea actelor
constitutive prejudiciind nu doar pe asociaţi ci şi pe comercianţii ce au
contract cu societatea comercială în cauză “sănătatea”, mediul de afaceri fiind astfel
compromisă.
       
Bibliografie:
Revista – “Drept comercial”, serie noua,
anul XII, nr. 9/2000, Bucuresti, editura Lumea Lex.
Revista – “Dreptul privat al afacerilor”,
Bucuresti 2004, editura HG.Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.