| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Activitatea administrativa a inspectorului de sector de politie in cadrul OAI

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
TEMA : “Activitatea
administrativă a inspectorului de sector de poliţie în cadrul
OAI”
P L A N
       
INRTODUCERE
Capitolul  Nr
1:   Organizarea  serviciului 
inspectorului de  sector din R. Moldova
1.    
   Sarcinile şi principiile de activitate
ale inspectorului de sector de poliţie. Obligaţiile şi drepturile
lui.
2.    
   Primirea sectorului deservit a
documentelor sectorului. Regimul de lucru.
3.    
   Analiza stării operative la
sector.
4.    
   Planificarea lucrului al inspectorului
de sector de poliţie, conlucrarea cu alte servicii din organul de
poliţie.
5.    
   Aprecierea lucrului inspectorului de
sector de poliţie.
  Capitolul  Nr. 2:  Direcţiile
de activitate ale inspectorului de sector de  poliţie
1.    
   Activitatea ISP referitor la menţinerea
ordinii publice.
2.    
   Lucrul efectuat
de inspectorul de sector de poliţie pentru combaterea beţiei, alcoolismului,
narcomaniei,  toxicomaniei.
3.    
   Activitatea ISP referitor la examinarea
reclamaţiilor, declaraţiilor 
şi comunicărilor despre infracţiuni şi
contravenţii.
4.    
   Combaterea şi
descoperirea infracţiunilor  -  sarcina de bază a ISP.
5.    
   Alte direcţii de activitate a
ISP.
   Capitolul  Nr.
3: Activitatea inspectorului de sector de poliţie
privind  ercetarea infracţiunilor conform formei protocolare.
ÎNCHEIERE
ANEXA  nr.1. Caietul inspectorului de sector de poliţie.
ANEXA nr.2.  Registrul evidenţei
primirii cetăţenilor de către     inspectorul de sector
de poliţie.
ANEXA  nr.3. Fişa de evidenţă a
lucrului de profilaxie.
ANEXA nr.4.  Documentele de pregătire
prejudiciară a mate-
                        
rialelor conform formei protocolare.
BIBLIOGRAFIA
                 
INTRODUCERE
      Î n
condiţiile reînnoirii societăţii noastre  şi trecerii la relaţiile
de piaţă o atenţie deosebită se atrage activităţii organelor de drept în
luptă cu criminalitatea şi contravenţiile administrative, dreptăţii
sociale, apărării drepturillor legale ai cetăţenilor.
    Momentele date în ziua de azi au o însemnătate premordială.
Reieşind din aceasta Parlamentul  şi Guvernul RM atrag o atenţie
deosebită activităţii organelor de drept. Aceasta se atîrnă în primul
rînd  la organele afacerilor interne, activitatea cărora în condiţiile
noi în mare măsură se restructurează. Primul serviciu al organelor
afacerilor interne în care merge restructurarea în atârnarea la serviciu şi
executarea la serviciu şi executarea funcţiilor, este serviciul inspectorilor
de sector.
Parlamentul şi Guvernul atrage o atenţie
deosebită şi elaborează legi şi hotărîri speciale pentru ridicarea
nivelului activităţii şi autorităţii inspectorilor de sector,
îmbunătăţirii stării materiale a familiilor acestora. Prin aceasta
organele puterii de stat atrag atenţie la rolul deosebit a inspectorilor de
sector d poliţie în luptă cu criminalitatea şi alte momente negative în
viaţa cotidiană. E dovedit faptul că inspectorii de sector de poliţie la
sectoarele întărite după ei, execută toate funcţiile principale a
organelor afacerilor interne, lucrînd neapărat cu populaţia.
   Îndeplinirea măsurilor
planificate de conducerea statului în privinţa întăririi ordinii publice
şi stabilirii unui stat bazat pe drept, combaterea oricăror fapte ilegale,
necesită îmbunătăţirea activităţii inspectorilor de sector de poliţie,
folosirea mai efectivă a posibilităţilor acestui serviciu în stabilirea
ordinii publice, combaterii fenomenelor ca beţia, narcomania, încălcările
economice şi altor fenomene antisociale. În condiţii de restructurare care
se petrec, democratizării societăţii unui factor negativ este pregătirea
specială slabă a acestor normative, încălcările disciplinare şi de
drept.
   Teza de licenţă dată are
scopul de a da inspectorilor de sector de poliţie un material bazat pe 
actele  normative în vigoare, care poate fi folosit ca material metodic
conform întrebărilor principale cu care se întîlnesc inspectorii  în
activitatea lor practică.
 
CAPITOLUL  I.
ORGANIZAREA SERVICIULUI  INSPECTORULUI DE SECTOR
AL POLIŢIEI REPUBLICII MOLDOVA
1.    
   SARCINILE ŞI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE
ALE INSPECTORULUI DE SECTOR DE POLIŢIE. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE
LUI.
    Inspectorul de sector de poliţie este reprezentantul
comisariatului de poliţie pe sectorul deservit. El este chemat să traducă
în viaţă cerinţele legilor referitoare la consolidarea ordinii de drept,
să apere  cu certitudine drepturile şi interesele cetăţenilor contra
atentatelor criminale, sprijinindu-se încrederea şi susţinerea populaţiei,
concursul, ajutorul formaţiunilor obşteşti şi colectivelor de
muncă.
   Sarcinile principale ale
inspectorului de sector de poliţie pe sectorul
încredinţat sunt:  lucrul de profilaxie individuală cu persoanele, care
judecînd după faptele stabilite ale comportării lor nelegitime sunt în
stare  să comită infracţiuni, participarea la activitatea de menţinere
a ordinii publice, prevenire şi descoperire a infracţiunilor.
   În activitatea sa de serviciu
inspectorul  de sector de poliţie se călăuzeşte de următoarele
principii de bază: respectarea strictă a populaţiei, cultura juridică
înaltă, sprijinul permanent de colectivele de muncă, formaţiunile
obşteşti şi concursul cetăţenilor la menţinerea ordinii publice şi 
combaterea criminalităţii, publicitatea şi tinereţea de seamă a opiniei
publice în lucru, reacţionarea neîntîrziată  la declaraţiile şi
comunicările despre infracţiuni, comportarea impecabilă la serviciu şi
viaţa cotidiană.
   Referitor la lucrul cu
contravenienţi minori, părinţii şi persoanele, care-I locuiesc, ce
influenţează negativ
   În activitatea sa inspectorul
de sector de poliţie se călăuzeşte de Constituţie Republicii Moldova,
Legea Republicii Moldova, “Cu privire  la poliţie”, alte Legi a
Republicii Moldova, decretele preşedintelui republicii Moldova, Hotărîrile
şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, deciziile organelor pentru
locale.
      Obligaţiile(atribuţiile) inspectorului de sector
   Principala obligaţie a inspectorului de sector de poliţie este
menţinerea ordinii publice. Asigură menţinerea ordinii publice pe sectorul
încredinţat, întreprinde măsuri în vederea prevenirii şi descoperirii
oportune a infracţiunilor, curmării altor contravenţii.
   Colaborează cu echipele de
patrulare şi santinelă ale populaţiei, controlează activitatea lor de
menţinere a ordinii publice, exercită regulat patrularea în comun acord cu
aceştia, efectueze raiduri a curţilor, scărilor, caselor.
   Exercită în limitele
împuternicirilor sale supravegherea asupra executării de către persoanele
oficiale, cetăţeni, a deciziilor şi dispoziţiilor organelor
autoadministrării locale referitor la menţinerea ordinii publice,
întreprinde măsuri faţă de  contravenienţii în ordinea prevăzută
de legislaţie.
1.    
   ordinul MAI  RM  Nr. 265 
din 12 noiembrie 1999 “Privind apr obarea Regulamentului postului de
poliţie
   Raportează conducerii ţi
ofiţerului de serviciu al comisariatului de poliţie despre schimbările
survenite  în situaţia operativă. Curmă cazurile de consumare a
băuturile alcoolice în străzi, curţi, alte locuri publice. Înlătură de
la conducerea automobilelor, tractoarelor, motocicletelor şi altor mijloace de
transport, conducătorii în stare de ebrietate, înaintează comisarului de
poliţie şi conducătorilor de întreprinderi, instituţii şi organizaţii,
propuneri referitor la prevenirea accidentelor rutiere comise în stare de
ebrietate. Ţine  în faţa populaţiei, colectivelor de muncă,
instituţiilor de  învăţămînt, convorbiri la   lecţii
referitoare la chestiunile menţinerii ordinii publice, explică legile,
hotărîrile şi deciziile în vigoare ale Parlamentului, Guvernului şi altor
organe ale puterii de stat.
   La indicaţia comisarului
asigură menţinerea ordinii publice  pe sector în timpul evacuării
cetăţenilor din încăperile de locuit cu sancţia procurorului sau prin
decizii judecătoreşti în cazurile stabilite de lege.
   Îşi dă concursul serviciului
antiincendiar în executarea  controlului asupra respectării de către
conducătorii întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, precum şi de
către cetăţeni a regulilor securităţii antiincendiare. Întreprinde
măsuri în vederea curmării încălcărilor în grup a ordinii
publice.               
Inştiinţării populaţiei despre pericol în caz de calamităţi (cutremur,
inundaţii, uragane, înzăpezirii abundente etc).
  Acordării de ajutor victimelor
catastrofelor, accidentelor de cale ferată şi rutiere, organizării pazei
proprietarului. Marcării zonei periculoase cu indicatori vizibili la
depistarea unei bombei, proiecţie, mine neexplodate, substanţelor 
radioactive şi chimice , chemării celei mai apropriate subdivizii de pompieri
în caz de incendiu, comunicării serviciului de salvare.
   În limita împuternicirilor  sale îşi dă
concursul:
Deputaţii Parlamentului, altor deputaţi ai
poporului şi persoanelor oficiale aflate în exerciţiul funcţiunii:
organelor securităţii naţionale la exercitarea măsurilor referitoare la
asigurarea securităţii de stat, comisariatelor militare, organelor ocrotirii
sănătăţii, organelor de control veterinar în petrecerea măsurilor de
carantină la epizodii, organelor de ocrotire a naturii.
   Referitor...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.