| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Acreditivul documentar

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
Acreditivul documentar
   Pentru a defini acreditivul
documentar se impune a se face referire la Regulile şi uzanţele uniforme
privind acreditivul documentar din Publicaţia Camerei Internaţionale de
Comerţ nr .500 ( 1993 )    care stipuleazã în art . 2 cã :
" Pentru scopurile acestor articole , termenii
' acreditiv documentar '( Documentary credit
)       şi    ' scrisoare de
credit stand - by ' ( Standby Letter of Credit )    , numiţi
în continuare acreditiv , definesc orice aranjament , indiferent cum
ar fi denumit sau descris , prin care o bancã ( banca
emitentã )    , acţionând la cererea
şi dupã instrucţiunile
unui client ( ordonatorul )    , sau din partea bãncii ,
( I )      
trebuie sã facã o platã sau la ordinul unei terţe
pãrţi ( beneficiarul
)       sau trebuie sã
accepte şi sã plãteascã cambii trase de beneficiar , sau
( II )      
autorizeazã o altã bancã sã efectueze o astfel de platã , sau sã accepte
şi sã plãteascã astfel de cambii , sau
( III )    autorizeazã o altã
bancã sã negocieze , contra documentelor stipulate , dacã sunt îndeplinite
condiţiile acreditivului .
Pentru scopurile acestor articole , filialele
unei bãnci în alte ţãri
sunt considerate bãnci separate ."
În  unele lucrãri de
specialitate11
, ale unor autori consacraţi , definiţia
acreditivului documentar apare sub o formã sau alta
dar sensul acesteia rãmâne acelaşi .
Spre exemplificare , Imireanu A .Mihai
Gheorghe ( vezi 1 )       defineşte acreditivul
documentar astfel : " o formã de decontare prin care plãţile se efectueazã pe mãsura livrãrii mãrfurilor , executãrii lucrãrilor şi
prestãrilor serviciilor , dintr-o sumã rezervatã în acest scop şi
ţinutã la
dispoziţia furnizorului la unitatea
bancarã a plãtitorului , într-un cont special numit
cont blocat ."
În lucrarea Tranzacţii comerciale internaţionale , Ioan Popa dã urmãtoarea definiţie : "acreditivul
documentar  ( engl . Letter of Credit , L/C
)       reprezintã
angajajamentul ferm asumat de cãtre o bancã la ordinul şi în contul
clientului sãu ( exportatorul )       de a
plãti o anumitã sumã de bani ( reprezentând
contravaloarea exportului )       contra
documentelor atestând efectuarea obligaţiei (
livrarea mãrfii )    pe care
exportatorul se obligã sã le emitã şi sã le
prezinte în condiţiile şi termenele stabilite de
ordonatorul acreditivului ."
O altã definiţie ,
datã de Al . Puiu , prezintã acreditivul documentar
ca fiind " un angajament prin care o bancã ( emitentã , ordonatoare
)       acţionând la
cererea şi în conformitate cu instrucţiunile clientului sãu ( ordonatorul acreditivului , cumpãrãtorul
)       se obligã sã efectueze o platã cãtre
o terţã persoanã (
beneficiarul acreditivului , vânzãtorul )      
sau sã plãteascã , ori sã accepte , ca urmare a ordinului dat de
beneficiarul acreditivului , cambii care au fost trase de cãtre beneficiar sau
sã autorizeze o altã bancã sã efectueze o platã  cãtre beneficiar ,
sã accepte ori sã negocieze cambii ."
Din definiţiile prezentate mai sus reiese
cã , la derularea unui acreditiv documentar sunt
implicate 4 pãrţi , şi anume :
a )    - ordonatorul
acreditivului ( importatorul )    , care solicitã bãncii sale
deschiderea acreditivului documentar , formuleazã în ordinul de deschidere al
acestuia exigenţele asupra
documentelor pe care trebuie sã le depunã beneficiarul la banca sa
ţinând cont de clauzele stabilite în contractul de
vânzare - cumpãrare , precum şi de normele
acceptate pe plan internaţional , care
reglementeazã conţinutul
acreditivului ;
b )    - banca emitentã ( banca importatorului ) , care la solicitarea
importatorului îşi asumã angajamentul de platã ;
c )    - beneficiarul
acreditivului ( exportatorul ) , în favoarea cãruia a fost deschis
acreditivul şi care prezintã setul de documente la bancã în vederea încasãrii contravalorii mãrfurilor livrate
;
d )    - banca exportatorului
( banca avizatoare , notificatoare , plãtitoare , negociatoare ) , care îl
deserveşte pe beneficiarul acreditivului .
Între pãrţile mai
sus amintite se încheie contracte separate dupã cum
urmeazã:
-între importator şi exportator se încheie
un contract de vânzare - cumpãrare ;
-între importator şi banca sa se încheie
un contract pentru emiterea acreditivului documentar iar între banca emitentã
şi beneficiar se încheie deasemenea un
contract.
Trebuie precizat faptul cã cele trei
contracte sunt distincte dar practic se referã la una şi aceaşi
tranzacţie comercialã.
1Colectiv - Management bancar , Universitatea C.Brâncoveanu , Rm.
Vâlcea , 1995 .Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.