| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Standardul International de Contabilitate IAS

Nivel referat: facultate

Descriere referat:
Standardul Internaţional de
Contabilitate IAS
1
(revizuit 1997)
Prezentarea
situaţiilor financiare
Acest Standard Internaţional de
Contabilitate revizuit înlocuieşte IAS l, Prezentarea politicilor contabile,
IAS 5, Informaţii ce
trebuie prezentate în  situaţiile financiare, şi IAS 13, Prezentarea
activelor curente şi a datoriilor curente, care au fost aprobate de Consiliu
în versiuni reformulate în 1994. IAS 1 (revizuit 1997) a fost aprobat de Consiliul IASC în iulie 1997
şi a  intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente
perioadelor începând de la 1 iulie 1998.
În mai 1999, IAS 10 (revizuit 1999),
Evenimente ulterioare datei bilanţului, a modificat paragrafele 63(c), 64, 65(a) şi 74(c). Textul
modificat intră în vigoare o dată cu intrarea
în vigoare a IAS 10 (revizuit 1999) – situaţiile financiare anuale
aferente perioadelor cu începere de la 1 ianuarie
2000.
Următoarele interpretări SIC se referă la
IAS 1:
SIC 8 — Prima aplicare a Standardelor
Internaţionale de Contabilitate ca Bază pentru contabilitate.
SIC 18 – Consecvenţă – Metode alternative.
IAS l (revizuit 1997)
Introducere
1. Acest Standard IAS 1 (revizuit 1997)
înlocuieşte Standardele Internaţionale de Contabilitate IAS 1, Prezentarea
politicilor contabile, IAS 5, Informaţii ce trebuie prezentate în situaţiile
financiare, şi IAS 13, Prezentarea activelor curente şi a datoriilor curente.
IAS 1 (revizuit) intră în vigoare pentru perioadele contabile care încep la
1 iulie 1998 sau după această dată, deşi se încurajează aplicarea
Standardului anterior acestei date, întrucât cerinţele sunt consecvente cu
cele din Standardele existente.
2. Standardul actualizează cerinţele din
Standardele pe care le înlocuieşte, în concordanţă cu Cadrul general al
IASC pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. In plus, este
menit să amelioreze calitatea situaţiilor financiare prezentate, utilizând
Standardele Internaţionale de Contabilitate prin:
a) asigurarea conformităţii situaţiilor
financiare, care declară respectarea 1AS, cu fiecare
Standard aplicabil, inclusiv toate
     cerinţele privind informaţiile ce trebuie prezentate;
b) asigurarea limitării abaterilor de la
cerinţele IAS la cazuri extrem de rare (cazurile de neconformitate vor fi
monitorizate şi
     vor fi emise recomandări suplimentare la momentul corespunzător);
c) oferirea de recomandări privind structura
situaţiilor financiare, inclusiv cerinţe minime pentru fiecare situaţie
primară, politici   
     contabile şi note şi o anexă ilustrativă; şi
d) stabilirea (pe
baza Cadrului general) de cerinţe practice privind aspecte precum pragul de
semnificaţie, continuitatea    
     activităţii, alegerea „politicilor contabile atunci când nu
există un Standard, consecvenţa şi prezentarea
informaţiilor  
     comparative.
3. Pentru a veni în întâmpinarea
cerinţelor utilizatorilor pentru informaţii mai complete asupra
„performanţei”, determinată într-un mod mai cuprinzător decât prin
„profitul” din contul de profit şi pierdere, Standardul stabileşte o
nouă cerinţă de a prezenta într-o situaţie financiară primară acele
câştiguri şi pierderi neprezentate în mod curent în contul de profit şi
pierdere. Noua situaţie poate fi prezentată printr-un tabel, ca o
reconciliere „tradiţională” a capitalurilor proprii pe: coloane sau ca o
situaţie de sine stătătoare privind performanţa. Consiliul IASC a convenit,
în principiu, în aprilie 1997, să întreprindă o analiză a modului în
care sunt evaluate şi raportate rezultatele. Proiectul va lua probabil în
considerare, iniţial, interacţiunea între raportarea performanţei şi
obiectivele raportării din Cadrul general IASC. În consecinţă, IASC va
elabora propuneri în această direcţie.
4. Standardul se aplică tuturor
întreprinderilor ce raportează în concordanţă cu IAS, inclusiv băncilor
şi societăţilor de asigurare. Structurile minime sunt menite a fi suficient
de flexibile, astfel încât să poată fi adaptate pentru utilizarea de către
orice întreprindere. Băncile, de exemplu, trebuie să poată realiza o
prezentare care să satisfacă acest Standard şi cerinţele mai detaliate din
IAS 30, Informaţii prezentate în situaţiile financiare ale băncilor şi ale
instituţiilor financiare similare.
IAS l (revizuit 1997)
Cuprins
Standardul Internaţional de Contabilitate
IAS 1
Prezentarea situaţiilor financiare
OBIECTIV                                                                                                                                                               
Paragrafele
ARIE DE APLICABILITATE …………………………………………………………………...1
- 4
SCOPUL SITUAŢIILOR FINANCIARE…………………………………………………………….. 5
RESPONSABILITATEA PENTRU SITUAŢIILE
FINANCIARE………………………………………….. 6  
           
COMPONENTE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE
                 
           
                          7 - 9
CONSIDERENTE
GENERALE…………………………………………………………….…..10 -41
Prezentarea fidelă şi conformitatea cu
Standardele Internaţionale de Contabilitate  
           
              10 - 19
Politici contabile
             
                   
           
      20 - 22
Continuitatea activităţii          
           
                   
          23 - 24
Contabilitatea de angajamente          
           
                   
          25 - 26
Consecvenţa
prezentării                                                    
                 
          27 - 28
Prag de semnificaţie şi agregare
                 
           
                      29 - 32
Compensare  
           
                   
           
      33 - 37
Informaţii comparative          
           
                   
          38 - 41
STRUCTURĂ ŞI CONŢINUT ……………………………………………………………… 42 -102
Introducere  
           
                   
           
      42 - 52
Identificarea situaţiilor financiare
                 
           
                      44 - 48
Perioada de raportare          
           
                   
          49 - 51
Oportunitate
             
                   
           
            
52
Bilanţ  
           
                   
           
      53 - 74
Diferenţierea curent / termen lung
                 
           
                      53 - 56
Active curente
             
                   
           
      57 - 59
Datorii curente
             
                   
           
      60 - 65
Informaţii ce trebuie prezentate în bilanţ
                 
           
                      66 - 71
Informaţii ce trebuie prezentate fie în
bilanţ, fie în note      
                   
           
              72 - 74
Cont de profit şi pierdere      
                   
           
              75 - 85
Informaţii ce trebuie prezentate în contul
de profit şi pierdere      
                   
           
      75 - 76
Informaţii ce trebuie prezentate fie în
contul de profit şi pierdere, fie în note  
           
                      77 - 85
Modificări ale capitalurilor
proprii                  
           
                      86 - 89
Situaţia
fluxurilor de numerar
             
                   
           
            
90
Note la situaţiile financiare      
                   
           
              91-102
Structură  
           
                   
           
      91 -
96   
Prezentarea politicilor contabile
                 
           
                      97-101
Alte prezentări
             
                   
           
           102
DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE      
                   
           
            103-104
ANEXĂ – STRUCTURĂ ILUSTRATIVĂ A SITUAŢIEI
FINANCIARE
       
IAS 1 (revizuit 1997)
Standardul Internaţional de Contabilitate
IAS 1(revizuit 1997)
Prezentarea situaţiilor financiare
Standardele tipărite cu litere de tip italic
aldin trebuie citite în contextul materialului de fond şi al recomandărilor
de implementare din acest Standard, precum şi în contextul Prefeţei la
Standardele Internaţionale de ‚Contabilitate. Standardele Internaţionale de
Contabilitate nu au fost  elaborate cu intenţia de a fi aplicate
elementelor nesemnificative (a se vedea paragraful 12 din Prefaţă).
Obiectiv
Obiectivul acestui Standard este de a
prescrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare generale, pentru a
asigura comparabilitatea, atât cu situaţiile financiare ale întreprinderii
pentru perioadele precedente, cât şi cu situaţiile financiare ale altor
întreprinderi. Pentru a realiza acest obiectiv, acest Standard prevede
considerente generale pentru prezentarea situaţiilor financiare, recomandări
pentru structura acestora şi cerinţe minime privind conţinutul situaţiilor
financiare. Recunoaşterea, evaluarea şi evidenţierea tranzacţiilor şi
evenimentelor specifice sunt tratate în alte Standarde Internaţionale de
Contabilitate.
Arie de aplicabilitate
1. Acest Standard
trebuie aplicat la prezentarea tuturor situaţiilor financiare generale
întocmite şi prezentate în conformitate cu Standardele Internaţionale de
Contabilitate.
2. Situaţiile financiare...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.